1.9.4. Landgoederen

HET ZWEEDSE GESLACHT VON MEIJERFELDT

Het Zweedse geslacht Von Meijerfeldt heeft veel landgoederen in bezit gehad. Zij zijn verworven dankzij of in plaats van uitbetaling van soldij en dankzij familiaire betrekkingen als huwelijken en erfenissen.

Over landgoederen bestaat bij de adel geen absolute eigendom. Vanouds zijn zij leenmannen van de kerkelijke en wereldlijke leenheren, aan wie zij een aantal verplichtingen hebben. Omdat zijn voorouders de landgoederen met geringe verplichtingen aan de aristocratie hadden uitgedeeld, legde de Zweedse koning Karel XI in 1680 hoge leensommen op door middel van een reductie. Veel families komen niet meer uit hun schulden en stoten hun landgoederen af, zodat de weg vrij komt voor nieuwe leenmannen, zoals de Von Meijerfeldts. Om de gevraagde  leensommen te kunnen opbrengen verpachten zij grote delen van hun landgoederen aan boeren om er oogstopbrengsten uit te krijgen. Voor de administratie van de landgoederen worden inspecteurs aangesteld.

De landgoederen liggen rondom de Oostzee. Hieronder volgt de volledige lijst van bezittingen van de Von Meijerfeldts, niet alfabetisch maar chronologisch:

NAAM LIGGING EIGENAAR JAAR OPMERKING
Bubus
(Pabazi)
50 km N van Riga
Johann
Meijer
1480 Leen van Lijflandse Orderidder
Festen
(Vestiena)
120 km O van Riga  Johann
Meijer
ca 1630 Pacht van eigenaar kolonel Erik Soop
Laisholm
(Jõgeva)
45 km NW van Tartu Andreas von
Meijerfeldt
ca 1674 Wellicht t.g.v. Zweedse adelstand
Lustifer
(Lustivere)
Ober-
pahlen
Andreas von
Meijerfeldt
1680 Pacht van eigenaar Wolmar Wrangel en vanaf 1675 diens weduwe Christina Wasaborg
Sall
(Salla)
St. Simonis,
Wierland
Andreas von
Meijerfeldt
1680 Koop van Reinhold von Wrangel, gaat niet door na rechtszaak
Bevershoff
(Vecbebru)
Koken-
husen
JAMsr 1695 Leen na reductie Cronstiern 
1710 Door Russen veroverd
Landgoed op Rügen  ? JAMsr 1709 Leen van Karel XII i.v.m. reductie (Ranft, pag. 328).
1714 Verlies door sekwestratie na Deense bezetting van Rügen
Bollerups Borg Ingelstad,
Skåne SE
JAMsr 1710 Koop na Zweedse sekwestratie van Deense graaf Otte Rantzau
JAMsr 1720 Teruggave aan Rantzau
Glimmingehus Vallby,
Skåne SE
JAMsr 1709 Pacht van Zweedse kroon na sekwestratie van Deense graaf Rosencrantz
1713 Teruggave aan Rosencrantz
Karby Täby,
Danderyd,
Uppland SEJAMsr 1710 Belastingvrij landgoed
  JAMjr 1749 Erf
  LAS 1800 Erf
    LAS 1817 Verkoop aan Christian Thott
Nehringen Zweeds-Pommeren D JAMsr 1711 Leen van Karel XII
1715 Sekwestratie t.b.v. Deense gouverneur-generaal F-J von Dewitz
JAMsr 1720 Herstel leen
CFMjr 1749 Erf vader
JAMsr 1791 Erf broer
1802 Verkoop door Zweedse Kroon aan Georg Wilhelm IX
St. Andreas Kirche Idem als Nehringen
Medrow Zweeds-Pommeren D JAMsr 1714 Leen van Karel XII vanwege oorlogsverdiensten
JAMjr 1749 Erf vader
CFMjr 1762 Wissel broer
JAMjr 1778 Wissel broer
1800 Terug aan Zweedse Kroon, verkoop 1802 aan pachter Von Hagenow
Näsby Taby,
Dandaryd,
Uppland SE

JAMsr 1716
1731
Koop
Verbouwing
JAMjr 1749 Erf vader
LAS 1763 Huwelijksgift
LAS 1817 Verkoop aan Christian Thott
Visingsborg Visingsö,
Småland SE
JAMsr 1717 Erfpachter van Kroondomein voor Russische krijgsgevangenen
      1780 Vernietigende brand
    JAMsr 1749 Verval erfpacht door overlijden
Ågerup Norra Rörum,
Skåne SE


JAMsr 1740 Erf Ascheberg
    1749 Verval door overlijden
Ågesta Huddinge,
Södermanland SE


JAMsr 1740 Koop van Frolich
  JAMjr 1749 Erf vader
  JAMjr 1775 Verkoop aan Carl Bunge
Ugerup Köpinge,
Skåne SE

BB 1753 Erf moeder
CFMjr 1771 Erf moeder
1791 Erf aan Christan Barnekow 
Söfdeborg
met Barnarp, Östra och Västra Tågarp en Gobrun
Söfde,
Skåne SE

BB 1722 Helft erf Ascheberg
JAMsr 1735 Helft koop Sofia Lovisa Soop
BB 1749 Vruchtgebruik 
JAMjr
1771
Erf moeder
  1788 Verkoop aan Karl Gustaf Piper
Söfde Kyrka Idem als Söfdeborg
Gam­mel
Køgegaard
Sjaelland,
Z v Kopenhagen
BB 1724 Erf moeder
CFMjr 1749 Erf moeder
JAMjr 1762 Wisset met broer
1775 Verkoop aan Rasmus Carlsen
Meyerfeldtsches
Palais
Zweeds-Pommeren
Stralsund, Baden-
straße 17
JAMsr 1730 Bouw als zetel gouverneur-generaal en privé woning
BB
1749 Erf echtgenoot
1757 Verkoop aan Zweedse Kroon
Bellinga (Bellingaröd) 


Z van Söfde,
Skåne SE


JAMsr 1735 Koop van Sofia Lovisa Soop
JAMjr 1749 Erf vader
JAMjr 1788 Verkoop aan Carl Gustaf Piper
Viggbyholm NO van Näsby,
Uppland SEJAMsr 1740 Koop
  BB 1749 Vruchtgebruik
  BB 1769 Verkoop
Rotermunder Klein-Palais Baden-
straße 39,
Stralsund D 
BB
1759 Koop van Regierungsrat Von Bohlen
CFMjr
JAMjr
LAS
1771
1791
1800
Erf moeder
Erf broer
Erf echtgenoot
LAS 1802 Verkoop aan Von Platen / Koning
Gran, Ojeby Piteå,
Norrbotten


JAMjr 1770 Houder van kolonelsvertrekken
    1805 Einde
Stora Sundby Södermanland,
N v Hjälmeer
LAS 1780 Erf moeder
LAS 1792 Verkoop aan patroon Carl Reinhold Åkerhielm
Östanå Uppland,
Roslagen,
N v Stockholm
LAS 1772 Erf vader 
LAS 1782 Verkoop aan Simon B. Hebbe
Hästen 6-7 Regeringsgatan 36-38, Stockholm SE JAMjr 1770? Koop twee woonhuisblokken
LAS 1800 Verkoop
Gripen 1 Drottninggatan 45, Stockholm SE LAS 1800? Koop woonhuis van Sprengtportens erven
1817 Verkoop door erfgenamen

Terug   ***   Verder