1.9.4. Landgoederen

HET ZWEEDSE GESLACHT VON MEIJERFELDT

Dit geslacht heeft veel landgoederen in bezit gehad. Zij zijn verworven dankzij of in plaats van uitbetaling van soldij en dankzij familiaire betrekkingen als huwelijken en erfenissen.

Over landgoederen bestaat bij de adel geen absolute eigendom. Vanouds zijn zij leenmannen van de kerkelijke en wereldlijke leenheren, aan wie zij een aantal verplichtingen hebben. Omdat zijn voorouders de landgoederen met geringe verplichtingen aan de aristocratie hadden uitgedeeld, legde de Zweedse koning Karel XI in 1680 hoge leensommen op door middel van een reductie. Veel families komen niet meer uit hun schulden en stoten hun landgoederen af, zodat de weg vrij komt voor nieuwe leenmannen, zoals de Meijerfeldts. Om de gevraagde  leensommen te kunnen opbrengen verpachten zij grote delen van hun landgoederen aan boeren om er oogstopbrengsten uit te krijgen. Voor de administratie van de landgoederen worden inspecteurs aangesteld.

De landgoederen liggen rondom de Oostzee. Hieronder volgt de volledige lijst van bezittingen van de Meijerfeldts.

NAAM LIGGING EIGENAAR JAAR OPMERKING
Babbusch
(Pabazi)
50 km N van Riga
Johan
Meijer
1480
of
1598
Leen van Lijflandse Orderidder
Koopt van Stanilaus Kotz
Festen
(Vestiena)
120 km O van Riga  Johan
Meijer
Pachter van eigenaar kolonel Erik Soop
Laisholm
(Jõgeva)
45 km NW van Tartu Andreas
Meijer
Lustifer
(Lustivere)
Landgoed op Oberpahlen Andreas
Meijer
 1680 Pachter van eigenaar Wolmar Wrangel en vanaf 1675 diens weduwe Christina Wasaborg
Bewershoff
(Vecbebri)
Bij Kokenhusen JAsr 17..  
1710 Door Russen veroverd
Landgoed op Rügen  ? JAsr 1709 Ontvangst als leengoed van Karel XII na terugkeer uit Bender i.v.m. reductie (Ranft, pag. 328).
1714 Verlies door sekwestratie na Deense bezetting van Rügen
Bollerups Borg Zweden,
Skåne
JAsr 1709 Ontvangst na terugkeer uit Bender door sekwestratie van Deense graaf Otte Rantzau
1720 Teruggave aan vorige eigenaar
Glimmingehus Zweden,
Skåne
JAr 1709 Ontvangst na terugkeer uit Bender door sekwestratie van Deense graaf Rosencrantz
1720 Teruggave aan vorige eigenaar
Nehringen Zweeds-Pommeren JAsr 1714 Ontvangst als leengoed van Karel XII vanwege dappere verdediging Stettin in 1713 en verhoging tot graaf in 1714.
CFjr 1749 Erfenis van vader
JAsr 1791 Erfenis van broer
1802 Verkoop door Zweedse Kroon aan Georg Wilhelm IX
Medrow Zweeds-Pommeren JAsr 1714 Ontvangst als leengoed van Karel XII vanwege dappere verdediging Stettin in 1713 en verhoging tot graaf in 1714.
JAjr 1749 Erfenis van vader
CFjr 1762 Wissel met broer
JAjr 1778 Koop van broer
1802 Verkoop Zweedse Kroon aan pachter Von Hagenow
Näsby Uppland,
bij Stockholm
JAsr 1716
1731
Koop
Verbouwing
JAjr 1760 Erfenis van vader
LASparre 1763 Huwelijksgift
1817 Verkoop aan Kristian Thott
Ugerup Skåne,
bij Kristianstad
JAsr 1722 Erfenis Brita Barnekow van haar vader
CFjr 1771 Koop van broer uit erfenis van vader
JAjr 1791 Erfenis van broer
1800 Erfenis Christan Barnekow van neef
Sövdeborg
met Ågerup, Barnarp, Östra och Västra Tågarp en Gobrun
Skåne,
20 km N van Ystad
JAsr 1722 Erfenis Brita Barnekow helft van haar opa
1735 Koop andere helft van nicht Soop
JAjr 1771 Erfenis van moeder
1778 Verkoop aan Karl Gustaf Piper
Gam­mel
Køgegaard
Sjaelland,
Z v Kopenhagen
JAsr 1724 Erfenis Brita Barnekow van moeder
CFjr 1749 Erfenis van vader
JAjr 1762 Wisset met broer
1775 Verkoop aan Rasmus Carlsen
Meyerfeldtsches
Palais
Zweeds-Pommeren
Stralsund, Baden-
straße 17
JAsr 1730 Bouw als zetel gouverneur-generaal en privé woning
BB
1749 Erfenis van echtgenoot
1757 Verkoop aan Zweedse Kroon
Rotermunds Klein-Palais Zweeds-Pommeren
Stralsund, Baden-
straße 39
BB
1759 Koop van Regierungsrat Von Bohlen
CFjr
JAjr
LASparre
1771
1791
1800
Erfenis van moeder
Erfenis van CFjr
Erfenis van JAjr
LASparre 1802 Verkoop aan Von Platen / Koning
Stora Sundby Södermanland,
N v Hjäl-meer
JAjr 1780 In bezit Louise Sparre na dood moeder, na erfenis 1772 van vader 
LASparre 1800 Erfenis van echtgenoot
1816 Verkoop aan Patroon
Östanå Uppland,
Roslagen,
N v Stockholm
JAjr 1780 Erfenis Louise Sparre van moeder
1782 Verkoop aan Simon B. Hebbe
Hästen 6-7 Stockholm,
Regeringsgatan 36-38
JAjr 1770? Koop twee woonhuisblokken
1800 Verkoop Louise Sparre
Gripen 1 Stockholm,
Drottninggatan 45
LASparre 1800? Koop woonhuis van Sprengtportens erven
1817 Verkoop door erfgenamen