3.7.2. Busecker Tal

Ongeveer 10 kilometer ten oosten van de vestingstad Gieβen ligt een gebied met de naam Busecker Tal. Daarin liggen dorpen als Groβen-Buseck en Beuern. Vanwege het grote aantal Joodse families wordt dit gebied in de negen­tiende eeuw wel het “Hessi­sches Pales­tina” genoemd. Daar leeft onder ­meer een fami­lie, die zich aanvankelijk Maiyerfeld en al snel Mayerfeld noemt.

De oudst bekende leden van deze familie zijn de vermoede­lij­ke broers Maiyer (1747-1820) en Burhurt (1756-1831) uit het circa 1.500 inwoners tellende dorpje Beuern. Maiyer is Schutzjude. De zoon van Burhurt heeft tien kinderen. (1)

Genealogie

Jh. … Maiyerfeld, # Beuern, zoons:

Jh.1. Mayier/Meyer, * ca 1747, † Beuern 04 of 05-09-1820, Schutzjude, ∞ Telz, * ca 1752, † Beuern 20-08-1820, dochter:

Jh.11. Beile/Bettche Kehle, * Beuern 1782/4, † Beuern 20-10-1844, ∞ Beuern 30-04-1812 Mendel Löb Edelmuth, * Beuern 1786, † na 1833, zoon van Löw Edelmuth en Meryem Jacob, Schutzjude, Vorste­her, 8 kinderen.

Jh.2. Burhurt/Bärhart, * circa 1756, † Beuern 04-04-1831, zoon:

Jh.21. Salomon Samuel (Schlomo), * Beuern 1793/6, † Beuern of Groβen-Buseck 29-11-1856, Schutzjude, Vorsteher, ∞ Beuern 14-08-1822 (burger­lijk) en 19-08-1822 (kerke­lijk) Kähle/Kela/Kar­olina Berlin, * Groβen-Buseck 1799, † 29-11-1856 of Groβen-Buseck 25-10-1874, dochter van Sussman Berlin (1763-1844) en Hanna Löb Edelmuth (1767-1855), # huis nr. 6 en later 118 (bij hun jongste zoon), kinderen:

Jh.211. Gelsche, * Beuern 10-09-1823.

Jh.212. Löb, * Beuern 17-02-1830, † Beuern 22-07-1833.

Jh.213. Bettchen, * Beuern 17 of 30-01-1833, † Groβen-Buseck 09-04-1876, ∞ Beuern 09-07-1869 Raphael / Rafell Edelmuth, * Beuern 25-05-1838/20-12-1839, † Beuern 17-08-1913, zoon van Jacob Edelmuth (1814-na 1850) en Far­chen/­Fahrche Edelmuth (1818-1847), (∞1 01-02-1866), (Men­del Edelmuth = oudoom), 2 kinderen.

Jh.214. Maryen, * Beuern 17-02-1835, † ? Beuern 31-06-1836.

Jh.215. Jüdchen, * Beuern 12-07-1837, † Beuern 15-06-1839.

Jh.216. Isaschar / Bär, * Beuern 09 of 20-12-1839, † Groβen-Buseck 03-10-1899, # huis nr. 118, ∞1 Beuern 01-02-1866 Jännchen Edel­muth, * Beuern 29-12-1839 of 27-02-1841, † Groβen-Buseck 23-01-1868 (in kraambed), dochter van Jacob Edelmuth (1814-1883) en Fanne / Fahrche Edelmuth (1818-1847), ∞2 Beuern 31-12-1870 Adelheid Katz, * Groβen-Buseck 20-05-1842, † Beuern 26-05-1871 (in kraambed), dochter van Moses Katz (1813-1883) en Jette Jüdchen Berlin (1813-1890), ∞3 vóór 1873 Rütchen/Rickchen Stern, * Niederklein 24-02-1851, † Gieβen 15-06-1908, dochter uit eerste, dochter uit tweede en veel kinderen uit derde huwelijk:

Jh.2161. Jänchen, * Beuern 13-01-1868, † Gieβen 11-04-1934, ∞ Jakob Bär, * Vetzberg (Biebertal ten westen van Gieβen), † Frank­furt a/M 24-06-1941, makelaar in onroerend goed, # 1930 evj Gieβen, Ostan­lage 29, Südanlage 43, Landgrafen­strasse 8.

Jh.2162. Adelheid, * Beuern 23-05-1871, † Beuern 26-05-1871.

Jh.2163. Sally, * Beuern 19-06-1874, † Mönchengladbach 09-12-1933, ∞ Gieβen 24-06-1903 Sannchen Fränkel, * Biblis (50 km ten zuiden van Frankfurt a/M) 02-11-1876 of 1879, † Vallendar, Koblenz 24-10-1939, # Gieβen, Hitler Wall 43, twee kinde­ren:

Jh.21631. Carola / Rolande, * Gieβen 20-07-1909, verkoop­ster, ∞ Gumpert, # 1933 Gieβen, Land­grafen­strasse 8, emigreert 1933 via Bremen naar USA, reist 1935 en 1936 nogmaals, Mil­waukee WI, later # Los Angeles CA, 10536 Kinnard.

Jh.21632. Albert, rabbi, * Gieβen 02-08-1917, † Elizabeth NJ 19-09-2009, # 1933 Gieβen, Landgrafenstraβe 8, emigreert 1934 via Bremen naar VS, ∞ Liesel C. Hess, * Frankfurt a/M 1933, † Elizabeth, New Jersey 26-10-2009,  vlucht 1938  Nederland, 1940 Engeland en 1941 Verenigde Staten, # St. Paul MN, later Elizabeth NJ.

Albert studeert aan het Ner Israel Rabbinicall College in Balti­more, haalt zijn diploma aan de John Hopkins University en zijn docto­raat in onderwijskunde aan de Florida Internatio­nal Univer­sity, studeert ook nog in Israel en aan de Ameri­can Univer­sity in Washington, hoofd van de Hillel Community Day School in Noord-Miami, introduceert daar de eerste Montessori­school in het He­breeuws, in 1979 direkteur van de Hebrew Academy of Central New Jersey.

Liesel Hess en Albert Mayerfeld
Liesel Hess en
Albert Mayerfeld

Liesel herinnert zich hoe op Kristallnacht (zij was 5 jaar oud) haar vader ondanks zijn WO I-medaille naar Buchenwald wordt afgevoerd en zij met haar oudere zuster naar een ongetrouwde oom in Nederland moest. Uiteindelijk kan het hele gezin net op tijd via Engeland naar Michigan in de Verenigde Staten vluchten. Bij het kort op elkaar overlijden van het echtpaar door een hartaanval respectievelijk kanker keert de levensverzekeraar pas na veel weigeringen 100.000 dollar uit aan de kinderen.

Jh.216321. Yoel Y., Yeshiva Universiteit, derivatenhandelaar Kommerzbank New York, ∞ 2003 Landerhaven Lindsey Beth Kline, dochter van Stuart en Terri Kline, Esc. Attorney, 2004 New York, Associate Counsel Chase Properties Inc, Jacksonville FL; board members Ohel Children’s Home, Brooklin NY.

Jh.2162311. zoon, * Cleveland OH 19-10-2006.

Jh.216322. Albert? Makelaar Investors Realty Inc, # 1238 Stuyvesant Ave. Union NJ.

Jh.216323. Lindsey?

Jh.216324. dochter

Jh.2164. Moritz, * 04-01-1876, † 21-09-1877.

Jh.2165. Max, * 21-10-1877, † Gieβen 17-03-1879.

Jh.2166. Albert, * Gieβen 02-08-1879.

Jh.2167. Hugo, * Gieβen 29-06-1880, reist met de “Spree” uit Bremen en arriveert in de VS 18-09-1895, reist nog eens in 1908, wordt US-citizen.

Jh.2168. Clementine, * Grossen-Buseck 08-06-1881, † Kirchhain 18-07-1935, ∞ Isaak Stern, * Nie­derklein 22-08-1874, † Kirchhain 18-07-1935, zoon van Levi of Juda Stern (1842-1926) en Biene Sabine Spier (1848-1933), twee kinderen.

Jh.2169. Ella, * Groβen-Buseck 18 of 28-09-1882, † Chicago 29-10-1960, ∞ August Hirsch, * Groβ-Gerau 1872, † Chicago 18-06-1948, # 1926 Rathenaustraße 13, Crumstadt, twee kinderen.

Vanuit haar geboortedorp arriveert Ella op 25 december 1906 in Groβ-Gerau om daar in 1907 te trouwen met August Hirsch. Hij heeft al een jaar in de Hintergasse of Schützenstraße 20 samen met zijn broer Wilhelm een slagers-, huiden en vellenbedrijf. In 1919 kopen zij een huis aan de Ring of Walter-Rathenau Straße. In 1931 wordt de eigendom verworven van de winkel, enkele akkers op de Hermannberg en een slachthuis. In 1935 zijn er  dreigingen op huis en winkel en moet wordt alles afgestaan voor een derde van de prijs, identiek aan hetgeen de Mayerfelds uit het naastgelegen Crumstadt overkomt. Het gezin reist naar Frankfurt en vandaar het jaar daarop door naar Chicago. In 1949 weet Ella met haar twee zoons in een rechtszaak in Darmstadt de verloren gelden voor een deel te verhalen. Voor haar oude woonhuis ligt sinds 2016 een Stolperstein ter herinnering aan het onvrijwillige vertrek in 1935.

Jh.2160. Semmy, * Groβen-Buseck 21-10-1883.

Jh.216!. Louis, * 10-09-1884, † 26-09-1884.

Jh.216#. Martha, * Groβen-Buseck 21-11-1891, ∞ Leo­pold Stern, * Nie­derklein 17-03-1886, † Wisconsin 03-12-1952, # Gieβen, vertrek Wisconsin 1934, ausgebürg­ert 08-09-1941, 2 zoons.

Jh.a. Hendel, * 1730, ∞ Isaak Meier, * 1725 (∞2 Beschen Seligmann 1725-), een dochter.

Jh.b. Salomon, ∞ Sara Baruch, dochter:

Jh.b1. Zipper, ∞ Höchst, Hessen-Nassau 16-12-1849 Moses Maier, * 1809, zoon van Moses Maier en Maria Anna Wolf.