3.8.3. Pommeren

Stettin   ***   Stralsund   ***   Rostock   ***   Wismar

Het hertogdom Pommeren staat sinds 1648 onder Zweeds bestuur met Stettin als hoofdstad. Vanaf  1721 valt die stad met Achter-Pommeren onder Pruisen en wordt Stralsund de nieuwe hoofdstad. Na Napoleon komt ook Voor-Pommeren bij Pruisen. Uiteindelijk neemt Polen het bestuur van Achter-Pommeren over en blijft Voor-Pommeren Duits (eerst DDR, daarna BRD). Hier worden achtereenvolgens naamgenoten behandeld in Stettin, Stralsund, Rostock en Wismar. De laatste stad valt buiten Pommeren, maar stond wel lang onder Zweeds bestuur.

Stettin

Stettin (Szczecin) is in het eerste deel aan de orde geweest, omdat de Zweedse generaal Johan August Meijerfeldt de stad in 1713 verdedigde tegen een geallieerde overmacht.

Dt.a. … Meyerfeldt, kinderen:

Dt.a1. Johann Andreas Heinrich, * 02-11-1805, † Cammin, Pommeren 09-10-1848 (cholera), kleermaker, ∞ St. Jakobi, Stettin-Stadt, Pommeren Charlotte Erdmuthe/Ermunde Schlenkert, * 1814, dochter van Michael Schlenkert (>1851), (∞2 Friedrich Ferdinand Krüger), kinderen:

Dt.a11. Helene Marie, * Stettin-Stadt 30-06-1844, ≈ St. Jacobi 21-07-1844.

Dt.a12. Anne Marie, * Stettin-Stadt 15-02-1846, ≈ St. Jacobi 19-03-1846.

Dt.a13. Berthe Wilhlmine Caroline, * Cammin 18-11-1848. ≈ St. Jacobi 26-11-1848.

Dt.a2. Theodor Johann Christian, ∞ Marie Johanne Haack, zoon:

Dt.a21. Hermann Heinrich Hugo, * Stettin-Grabow 08-09-1865, ≈ St. Peter en Paul 11-10-1865.

Dt.b. Wilhelm Otto Meyernfeld, ondertekent Stettin 06-08-1829 een schuldbekentenis van 1.325 Thaler Courant tegen 5% rente aan Michael Loesike.

Dt.c. Bertha Meyerfeldt, ∞ St. Marien, Stettin Eugen Louis Weichhan, † vóór 1906, zoons Carl Theodor Eugen (1874) en Ferdinand Franz Leopold (1879), # Rauten-Straβe 28, Nordhausen 1906.

Dt.d. Marie, * Stettin 1845, † Berlin 06-05-1907.

Dt.e. Anna Josephine Meyerfeldt, * Stettin 1864, † Berlijn 04-03-1919, ∞ Hans Schultz.

Dt.f. Helmut Meyerfeldt, * Stettin 02-09-1919, onderofficier, † Losowenka 27-05-1942, ? massagraf Charkow (Oekraïne).

Dt.g. Karl Meyerfeldt, uit Bredow, Stettin, sanitair onderofficier, tijdens WO I september 1917 eerst vermist daarna gevangen gemeld, 03-04-1918 vrijgelaten en naar huis teruggekeerd.

Dt.h. Otto Meyerfeldt, uit Bredow, Stettin, militair WO I, 07-09-1915 licht gewond.

Stralsund

Ds.a. Johann Meijerfeldt, “ein fremder Mann” (= buiten Pommeren), # Stral­sund, twee zoons: (1)

Ds.a1. Georg(ius) Richard(us), ≈ Stralsund (St. Jakobi) 24-07-1736, ehelich, paten Johan von Thiemen, Hinrich Schlomann u. frau v. Adam Ehrenfried Reinke, † Noordzee 10-05-1773, soldaat in Amsterdam bij VOC, ∞ Martina Jans, ≈ RK Sambeek (bij Boxmeer, NL) 05-10-1757, dochter van Henricus Jans en Jacomina de Wildt, een zoon:

Kort na de doop van zijn zoon monstert Georg Richard op 05 mei 1773 aan als soldaat bij VOC, Kamer Amsterdam> Nog dezelfde dag vaart hij op het schip Vrouwe Geertruida weg via de Kaap naar Batavia. Al na vijf dagen komt hij te overlijden. (2) Twintig jaar later maakt Johan August von Meijenfeldt hetzelfde mee: vanuit Stralsund naar Amsterdam, een onecht kind en aanmonstering op een schip. Een belangrijk verschil is dat Johan August zijn reis naar Suriname overleeft en ook van de daarop volgende reizen.

Ds.a11. Christoffel, * Amsterdam ≈ RK Maagdenhuis 06-02-1773, “uit het Gasthuijs”.

Ds.b. Johann Casper, * Schwerin 1739, † Stralsund, ≡ St Jürgen 13-04-1830 (91 jaar), nachtwaker, ∞ Sop­hia That, * Stralsund 1764, † Stral­sund 19-02-1841. (3)

Ds.c. Johann Casper, ∞ Margarethe Elisabeth Gau, zoon: 

Ds.c1. Johann Friedrich, * Wolgast 20-03-1812, ≈ Ev. Wolgast 27-03-1812, † Greifswald 30-09-1855, Burger, Pantoffelmaker, # Greifswald, ∞ Greifswald 05-05-1833 Maria Sophia Schmidt, * Wolgast 11-08-1807, † Greifswald 06-10-1855, dochter van Carl Paul Schmidt en Christina (Anna) Maria Kretzmann, dochter:

Ds.c11. Friderieke Caroline Luise, ∞ Greifswald 1861 Wilhelm Penz, een zoon Carl Albert Max (1863-), metselaar in Greifswald.

Ds.d. Johann Friedrich, Fremder in Stralsund, Mauer, grad 3, 06-10-1849.

Grimmen

Dg. H(e)inrich, 1743 burger van Grimmen, 1770-1790 scheepskapitein in Stralsund, twee kinderen: (4) 

Grimmen is een regionaal centrum in Voor-Pommeren. In een cirkel van 30 kilometer liggen Stralsund in het noorden, Greifswald in het oosten en Nehringen in het zuid-westen. Op die drie locaties leven op hetzelfde moment leden van het Zweedse geslacht Meijerfeldt. In de periode 1770-1790 is Hendrich scheepskapitein in de stad Stralsund. Het is niet helemaal zeker of het om dezelfde persoon gaat, vanwege het tijdsverschil van minimaal 27 jaar. In de tussentijd is de grondlegger van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt daar ook geboren.In Wolgast, niet ver van Greifswald, wordt Heinrich Meyerfeldt genoemd. Qua leeftijd kan hij een  zoon  van Hinrich zijn. Hij heeft een zoon Gustav Johann, die in 1845 in Greifswald wordt geboren en op 3  juli 1895 in Berlijn overlijdt.

Dg.1. Joachim Andreas, † vóór 1849, onderof­fi­cier, inva­lide geraakt, arbeider, leraar in Grimmen, ∞ Barbara Maria Klercke/­Klähr/Klärn, † vóór 1849, kinderen:

Dg.11. Johann Heinrich Friedrich, * Greifs­wald (5), postbo­de, ∞ Gusta­va Caro­lina Charlotta Johanna (Charlotte) Barthol­di, * Greifswald 1804, † Stralsund (St Jürgen) 19-11-1871 (6), kind:

Meyerfeldt doet in Greifswald in 1845 aangifte bij het Universiteitsgericht tegen de gebroeders Rau wegens verwonding, gescheurde kleren en nachtrustverstoring en in 1852 tegen de theologiestudent Johann Glöl wegens belediging en nachtrustverstoring. (7)

Dg.111. Sophie Emilie Mathilde, * Greifswald 29-10-1842, ∞ Stralsund (St Marien) 20-11-1866 Johann David Theodor Trost, * Wolgast 24-12-1837, jager, zoon van Gottfried Trost en Dorot­hea Elisabeth Parchen. (8)

Dg.12. August Franz, † Hamburg, koopman in Bazel en Ham­burg, ∞ Henriette Louise Egine Wagener, * Hamburg 04-02-1830, † Hamburg 23-04-1905, dochter van Eduard Martin Wagener en Henriette Catharina Margaretha Glahn, weduwe # Thalstr. 3, kinderen:

Dg.121. Marie Auguste, * Hamburg 02-07-1854, † Hamburg 15-12-1902, ∞ George Emil Adolph Riewe, dochter 1880 en zoon 1882.

Dg.122. Carl August Theodor, * Hamburg 1857, † Hamburg 25-07-1878.

Dg.123. Amandus Theodor Wilhelm, * Hamburg 07-10-1858, † Hamburg 24-06-1883, ∞ Hamburg 11-05-1883 Auguste Elisabeth Wilhelmine Bettels, * 06-06-1858, dochter van Heinrich Conrad Christoph Bettels en Sophie Marie Catharina Dreyer, (∞2 1891 Friedrich Emil Otto Schäfer).

Dg.124. Francisca Henriette Margaretha, * Hamburg 30-01-1860, † Hamburg 18-10-1917, ∞ Hamburg 19-05-1894 Christian August Henri Arnold Krug, * Hamburg 16-10-1849, † Hamburg-Eppendorf 04-08-1904, componist, dirigent, hoogleraar in Hamburg, zoon van Diederich Krug (1821-1880), weduwnaar Henriëtte Seester (1854-1885), uit laatste huwelijk een zoon 1895 en dochter 1896.

Dg.125. Ludowine Adelaide Henriette, * Hamburg 01-06-1862, † Hamburg 18-01-1942, ∞ Hamburg 09-04-1884 Caesar Adolph Edmund Harries, * Hamburg 21-08-1855, zoon van Adolf Ernst Steffens en Sophie Wilhelmina Möller, weduwe Harries, zoon 1885, zoon 1886 en dochter 1889.

Dg.126. Maria Martha, * Hamburg 10-02-1865, † Hamburg 21-11-1908.

Dg.13. Ludwig Johan Friedrich, * Greifswald 26-05-1812, † Greifswald 27-07-1879, bouwgezel in en burger van Grimmen 28-03-1840, diploma meesterbouwer in Stralsund 19-03-1852, daarna vermoedelijk aangesteld in Wolgast, ∞ Wilhelmine Fre­derike Plötz, † Greifswald 26-01-1885, dochter: (9)

Dg.131. Friederieke, ∞ Wilhelm Pentz, metselaar in Greifswald, drie kinderen. Zie ook Ds.b11.

Dg.14. Charlotte Caroline Henriëtte, * Grimmen? 08-02-1819, † Stral­sund 27-11-1897, ∞ Stralsund (St Jakobi) 01-05-1849 Carl Ferdinand Hasenbusch, * 24-07-1818, † Stra­lsund (St Marien) 01-08-1882, metse­laar te Stra­lsund, zoon van Johann Christoph Hasen­busch (koper­smid) en Maria Eleonora Fleming, kinderen: 1. Auguste Karoline Wilhel­mine Maria (1850-) ∞ Schmidt, 2. Fran­ziska Karoline Wilhelmine Friederike (1852-) ∞ Galdow­ski, 3. Wilhelm Heinrich Theodor (1854-), 4. Frederica Gustava Agneta (1857-) ∞ Schöning (10)

Dg.15. Anna Dorothea Josephine, * Grimmen 1820, † Stral­sund (St Johannis Armenhaus) 27-07-1900, ∞ Stral­sund (St Jakobi) 04-11-1855 Johann Hein­rich Chris­tian Murswick, * Dumsevitz (op Rügen) 08-09-1815, † Stralsund 03-12-1884, burger en daglo­ner te Stral­sund, zoon van Chris­toph Murswick (herders­baas) en Maria Dorothea Catharine Friederike Witt­mutz, neef van de eigenaren van Mursewiek bij Lie­schow op Rügen. Kinderen: 1. Franz Karl Christian (1856-), 2 …, 3. Friederi­ke Johanna Sophia Dorothea (1862).­ (11)

Dg.2. Carl/Gustaf Wilhelm (12) , * Stralsund (St Marien) 09-1774, 15-03-1785,19-03-1785 of 22-03-1788, † Wendorf (bij Wismar) 01-03-1864 of Neu Gülze 15-01-1869, kleerma­ker, bediende, schoolconciërge en vanaf 1806 leraar in Grapenstieten, later schoolleraar in Wendorf, ∞1 Wismar (St Geor­gen) 01-10-1815 Dorot­hea (Catharina) Magda­lena Tei­ch, * Bützow/Wendorf 15-09-1780/3, † Grapenstieten Moorhaus 20-12-1823, dochter van Johann Hinrich Teich en Sophia Catharina Günter, ∞2 Grosz Trebbow 21-05-1824 Wilhelmine Agnete Rienetta (Henriëtte) Liebe, * Schwerin 09-1774, † Gägelow, Wen­dorf, Wismar 01-03-1864, dochter van Johann Carl Gottlieb Liebe en Hanna Sophie Schramm(en), kinderen uit eerste huwelijk:

Dg.21. Friderica Amalie Julie, * Grapenstieten 21 of 22-01-1809.

Dg.22. Maria Dorothea Johanna Henriëtte, * Grapenstieten 12-05-1811.

Dg.23. Caroline Christiana/Ernes­tine Sophie, * Grapen­stie­ten 21-10-1813, † Wismar 16-04-1876, ∞ Wis­mar (St Marien) 05-05-1848 Johann Joachim Hein­rich Pla­neth, * Wismar 09-10-1819, † Warin 01-11-1902, pan­toffelmaker in Wismar, zoon van Johann Joachim Ernst Planeth en Maria Magdalena Piehl, kinde­ren: 1. Sophie Eleonore Henriëtte Franziska Rose (1848-1888), 2. Wilhelm Carl Theodor (1850-1919). (13)

Dg.24. Heinrich (Friedrich) Christian Franz, * Grapen­stieten 21-01-1816/7, lerarenopleiding Ludwiglust 1839-1841, leraar Mummendorf en Neu Gülze 1844-1879, daarna Schillenberg, Wehlau, Oost-Pruisen, ∞ Damshagen, Mecklenburg-Schwerin 05-10-1843 Louise Sophie Eleonore Hübner, * Grapenstieten 07-01-1815, † Boizenburg 23-12-1898, dochter van Carl Gottfried Hübner en Luise, # 1845-1948 Tramm, Krivitz, Boitzenburg/Elbe, 1844-1879 Neu Glüze, daarna Oost-Pruisen, kinderen:

Dg.241. Maria Wilhelmine Friederike Louise, * Tramm 07-02-1845, † Boizenburg 15-12-1889, ∞ Boizenburg 17-03-1885 Jürgen Heinrich August Steffens, * Hitzacker 07-03-1830, zoon van Christoph Steffens, weduwnaar 1881 Catharine Sophie Elize Pegel).

Dg.242. Heinrich Carl Friedrich, * Tramm 23-07-1848, † Hamburg 19-03-1924, Tischler, ∞ Pauline Sophie Adele Rühmann, * Hamburg 14-12-1854, † Hamburg 27-08-1938, dochter van Christian Andreas Heinrich Rühmann (1817-1899) en Christina Henrietta Klangwald (1813-1893), hertrouwd Beatke, kinderen.

Heinrich is aanvankelijk slotenmaker en woont aan de Bäckerbreitergang 16 in Hamburg. In 1893 richt hij daar de firma Tischlerei-Innenausbau Meyerfeldt op. Hij specialiseert zich in handgemaakte klassieke en historische massiefhouten meubels. Zoon Christian Heinrich Louis zet het bedrijf voort onder de naam Fa. Heinrich Meyerfeldt. Diens broer John Carl Eduard is Tischlermeister en sterft in België aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Diens zoon wordt de nieuwe eigenaar. De vierde generatie zet met Christian (1960) de traditie voort. De firma ligt aan Flagentwiet 54 in Hamburg. In het noordelijk van Hamburg gelegen dorp Henstedt-Ulzburg aan de Gutenbergstrasse 3 heeft het bedrijf de werkplaats.

Dg.2421. Harriet Johanna Sophie, * Hamburg 14-04-1876, † Hamburg 25-10-1938, ∞ Hamburg 11-10-1901 Martin Carl Schröder, * Pritzwalk, Ostgritnitz 08-03-1873, zoon van Wilhelm Franz Joachim Schröder en Emilie Luise Dorothea Gennburg, zoon Erwin August Schröder naar Virginia.


Harriet J.S. Meyerfeldt ∞ Martin C. Schröder

Dg.2422. Emma Franziska Christine Pauline, * Hamburg 05-11-1878, † Texas City, Galvestone TX 25-12-1970, emmigratie 1901, ∞ Galveston TX Angelo Ginisio Caso, * Galveston 16-08-1884, † Galveston 06-10-1949.


Emma F.C.P. Meyerfeldt

Dg.2423. Bertha Pauline, * Hamburg 05-05-1890, † Bay City, Matagorda TX 09-04-1973, emigratie 1913, ∞ Galveston 15-07-1914 Antonio Leo Caso.


Antonio L. Caso Bertha P. Meyerfeldt 

Dg.2424. Christian Heinrich Louis, * Hamburg 03-09-1889, † Hamburg 25-08-1964, ∞ Altona 07-09-1907 Elsa Wilhelmine Henriette Holst, * Altona 28-10-1883, † Hamburg 28-08-1944, dochter van Johan Heinrich Holst en Auguste Emilie Bähr.

Dg.2425. John Carl Eduard, * Hamburg 24-09-1882, † België 1917, Tischlermeister, ∞ Hamburg 14-11-1908 Martha Ida Caroline Louise Heinrich, * Lütchenburg 20-08-1885, † Hamburg 28-07-1943 (geallieerd bombardement), dochter van Gustav Adolph Heinrich en Johanna Margaretha Caroline Lorenz, kinderen:

Dg.24251. Johannes Carl, * 18-07-1900, † Hamburg 07-05-1943, ongehuwd.

Dg.24252. ? Heinrich, * 1902, † Hamburg 1981, ≡ Ohlsdorf, eigenaar fa. Heinrich Meyerfeldt. 

Dg.242521, Hannelore, * 1924, † Hamburg 1975, ≡ Ohlsdorf, ∞ Schmidt

Dg.242522. Hans-Heinrich, * 1932, † 1987, ≡ Ohlsdorf, eigenaar fa. Heinrich Meyerfeldt. 

Dg.2425221. Christian, * 1960, eigenaar fa. Heinrich Meyerfeldt, # Flagentwiet 54, Hamburg, ∞ Petra, planoloog, binnenhuisarchitect, 2003-2014 bedrijfsleider Tischlerei Meyerfeldt, # Alstertor 20, Am Sandtorpark 12, Hamburg-Altstadt, Hochholdsweg 16a, Hamburg, twee kinderen:

Dg.24252211. Clara Charlotte, Gymnasium Oberalster Hamburg, klas 8C 2003-2004, Leibniz Universiteit Hannover architectuur 2014,

Dg.24252212. Hans Henry, Gymnasium Oberalster Hamburg, klas 9C 2003-2004.

Dg.242523. Mary, * 23 jul 1903, † Hamburg 2 mei 1969, ≡ Ohlsdorf, ∞ Carl Dähling, * 27 sep 1894, † Hamburg 21 apr 1942, ≡ Ohlsdorf,  zoon van Carl Dähling (1866-1911).

Dg.242524. Wally (Otto), * 1907, † Hamburg 1981, ≡ Ohlsdorf.

Dg.242525. Herta Emma Else, * Hamburg 08-06-1910, † Hamburg 28-07-1943 (geallieerd bombardement), ∞ Hamburg 16-05-1936 Willy Friedrich Paugels.

Dg.243. Sophia, * Boitzenburg 1853, # Neu Gülze 1867 (bij ouders).

Dg.244. Johannis Heinrich Friedrich, * Boitzenburg 01-06-1855, † Hamburg 09-04-1903, ∞1 Hamburg 25-03-1880 Emma Lucia Johanna Pauline Schöttiger, * Hamburg 24-08-1854, † Hamburg vóór 1883, dochter van Joachim Christoffer Schöttiger en Johanne Caroline Mathilde Dose, ∞2 Hamburg 21-03-1883 Auguste Christiana Bertha Timmann, * Hamburg 03-10-1859, dochter van Alcke Timmamm, ∞3 Hamburg 01-06-1894 Maria Friederike Grühn, * Altona 23-03-1862, † Hamburg 15-05-1915, dochter van Johann Jürgen Ludwig Christian Grühn en Auguste Sophie Caroline Nath, zoon uit 1: (14)

Dg.2441. Emil Paul Johannes Richard, * Hamburg 13-06-1880, † Hamburg 06-12-1930, ∞ Hamburg 16-04-1905 Hermine Friederike Lerche, * Hamburg 22-06-1879, † Hamburg 08-12-1942, zoon van Johann Heinrich Wilhelm Lerche en Catharine Margarethe Rebecca Runtermann, zoon:

Dg.24411. Hermann Emil, * Hamburg 22-04-1913, † Flensburg 07-07-1945, ∞ Liselotte Zinn, * Hamburg, 30-04-1913, † 26-02-1964, dochter van Friedrich August Zinn (1875-1918) en Clara Elisabeth Johanna Meta Voβ (1879-1945), kind:

Dg.244111. N.N.

Dg.25. Johanna Louisa, * Grapenstieten 30-08-1819, † Stralsund 18-11-1895, ∞ Stralsund (St Marien) 10-05-1846 Johann Frie­drich Christian Käding, * Lü­dershagen 03-12-1820, † Stral­sund 03-03-1875, bur­ger en gediplomeerd kleer­ma­kers­baas, zoon van Jacob Käding (Hol­lan­der) en Sophia Den­zien, kin­de­ren: 1. Maria Caroline Louise (1847-1849), 2. Louise Maria Charlot­te (1848-), 3. Friederika Elisa­beth Ch­ris­tiane (1849-1849), 4. Carl Gustav Martin (1851-1851), 5. Gus­tave Maria Friederika (1852-1852), 6. Wilhelm Christi­an Heinrich (1853-1854), 7. Johan­na Rudolp­hine Gusta­ve (1855-1855), 8. Martha Albertine Henriëtte (1857-) en 9. Paul Hein­rich Ehrenreich (1861-1864).

Dg.26. Charlotta Dorothea Maria, * Grapen­stie­ten 07-06-1822, † Grapenstieten 24-11-1822.

Meierfeldt

Dg.a. Rosa, * Lübeck 1840, gezelschapsdame.

Dg.b. Caroline Wilhelmina Sophie, ∞ Rehna bij Hamburg Carl Friedrich Christian Kohlmeier, kinderen 1877, 1878, 1881 en 1887.

Dg.c. Gertrud , * 28-09-1919, † Hamburg 18-02-2011, ≡ Ohlsdorf.

Dg.d. Heinz, † Hamburg, vrachtwagenchauffeur, ∞ Hamburg 24-08-1946 Erica Liselotte Günther, dochter:

Dg.d1. Bärbel Monika, * Hamburg 17-11-1948, † Hamburg 30-11-1948.

Dg.e. Till, * Lübeck 04-08-2017.

Meyerfeld

Dg… Frz, # Hamburg, 1890 Schülerin Konservatorium Hamburg.

Dg.f. Anna, * 1916, † 1964, ≡ Ohlsdorf, ∞ Rieger.

Dg.g. Katalin, # Bad Segeberg

(Wümme, zwischen Hamburg-Bremen)
Krankenpflegerin Endoskopie, 2017-heden Endoscopische Assistentin at Segeberger Kliniken Gruppe, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein

Dg.g1. Marcel, * 2002, # Bad Segeberg (tussen Hamburg en Kiel), mannelijke cheerleader voetbalteam Dahlmannschule (gymnasium).

Dg.h. David, vloerder, schilder, renoveerder, Wulffsblöcken 26a, 22419 Hamburg (Langenhorn), david.meyerfeld@googlemail.com

Meyerfeldt

Dg.j. Hans-Heinrich, # Hochkamp 42, Hamburg.

Dg.k. Peter, # Scharpenmoor 24, Hamburg.

Dg.l. Edith, # Weidenallee 60, Hamburg.

Dg.m. Gerhard (Mey), * 02-06-1910, † Hamburg 06-04-1985, ≡ Ohlsdorf, ∞ Else Borowski, * 14-06-1921, † Hamburg 16-11-1968, ≡ Ohlsdorf.

Dg.n. B., # 2000 Hamburg.

Dg.o. Heinz, # 2005 Hamburg, Godenwind 31, scheidsrechter handbal.

Dg.p. Wilhelm, # Langen (bij Bremerhaven).

Dg.q. Peter, procuratiehouder  “Linertally” HRO Ladungskontrollges, geschäftsführer Cargo-Service Hanse-Tally-Kontor,  # 2000 Norderstedt, Walter-Gropius Weg 1C. Elke.

Dg.q1. Thorsten, * Neustedt-Ulzburg 30-07-1963, zeebevrachter, ∞ (gescheiden) Ute Hamann, * Wahlstedt, Sleeswijk-Holstein, # 2000 Henstedt-Ulzburg, Hoogenmoor 18, # 2005 Obenhauptstraase 7, Hamburg.

Thorsten: 1983 Lessing-Gymnasium, Nordstedt; 1989-1991 Deutsche Aussenhandels- und Verkehrsakademie; 1991-2001 Export Supervisor Backhaus; 2001-2008 Branch Manager Ocean Freight, Cargo Partner; 2009-2013 Ocean Freight Manager Germany UPS; 2013-2015 Sea Freight Manager Germany Dachser; 2015- Head of Ocean Freight Germany / Member of the Board, Stute Logistics.
Ute: 1970 Astrid Lingdren Schule, Wahlstedt, 1974 Realschule Henstedt-Ulzburg, 1980 Berufsbildungszentrum Segeberg, Norderstedt.

Dg.q11. Alex(ander), * Neustedt-Ulzburg 03-10-1991, voetbalspeler, fachhochschule Kiel, University of Europe, campaign manager PIA Media Hamburg.

Dg.q12. Aaron, * Neustedt-Ulzburg 29-03-1994, voetbalspeler, student rechtswetenschappen Christian-Albrecht-Universität, # Nordstedt, # Kiel.

Dg.q2. Markus, * 1970, filiaalleider Kommerzbank Hagen, scheidsrechter handbal, ∞1 Clara, bankier, 18-04-2004 bevestiging door Pastorin Ross, Ev.-Luth. Vicelinkerk Sasel, zoon:

Dg.q21. Moritz Benjamin, * 2002, voetballer.

Dg.r. Renate, # Giekau, Kiel, # 2005 Bad Oldesloe, Pölitzer Weg 29.

Dg.s. Stefan, * Hamburg, Waldörfer Gymnasium, eigenaar bedrijf vioolkammen en die Lagerei, Grusonstrasse 40, Hamburg, ∞ 14-07-2010 Andreacoaching volgens ‘Rosa Rechtsteiner Methode’, 2005 Hamburg, Mundsburger Damm 23, Anton-Ree-Weg 50, forma TMS.

Dg.t. , ∞ 15-06-2016 Anissa, * Cairo, studie English School Genève, # Hamburg.

Dg.u. Jan, tafeltennisser, # Hamburg.

Dg.u1. Tim, * Hamburg, 1998-2008 Gymnasium Osterbek, 2012-heden.

Rostock

Dr.a. … Meienfelt, zoons:

Dr.a1. Dietrich, koopman te Rostock.

Dr.a2. Moritz, koopman te Rostock.

In het midden van de 16de eeuw beklagen de gebroeders zich bij Hertog Albrecht van Mecklenburg over het feit dat hun schip met handelswaar onderweg naar Bergen in Noorwegen is overvallen door Hollandse kapers, meegenomen naar Amsterdam en daar ontdaan van goederen zijn doorverkocht. Een steunverzoek aan de keizer en de stadhouder van de Nederlanden had geen gehoor gevonden. De hertog vindt het welletjes en besluit op 14 maart 1546 alle Hollandse kooplui in Mecklenburg vast te zetten. Dat keurt de keizer niet goed. (16)

Dr.b. Katrin Meyerfeldt, docent gymnasium Duits en geschiedenis, ∞ Schütze, zoon.

“Sie gehört zu den Menschen, die im Herbst 1989 den Protest gegen das DDR-Regime auf die Straßen getragen haben. Und sie gehört auch zu jenen, die die Erinnerung an die Tage im Herbst 1989 wach halten. Als Lehrerin am Käthe-Kollwitz-Gymnasium hat sie mehrere Projekte für Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang betreut” (Oberbürgemeister Roland Methling van Hanzestadt Rostock 04-12-2009).

”Nach dem Studium der Fächer Deutsch und Geschichte für das Lehramt an Gymnasien und dem Referendariat in Rostock habe ich zunächst redaktionell und konzeptionell im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, wo ich mich unter anderem mit Gesetzgebungsverfahren vertraut gemacht habe. Anschließend war ich als Hochschullehrerin an der Universität Gdansk (Polen) tätig. Nach meiner Rückkehr arbeitete ich zunächst an verschiedenen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern und bin nun seit fast 10 Jahren an einem der beiden Gymnasien Bad Segebergs, der Dahlmannschule, tätig.” (Philiogenverband Schleswig-Holstein)

Dr.c. Astrid Meyerfeldt, * Rostock 25-09-1960, ∞1 Hamburg 2004 Bernhard Bergmann, architect, ∞2 Jubin Nautiyal, * Dehradun, India 14-06-1989, zanger en gitarist Indipop, zoon van Ram Sharan  Nautiyal en Neena.

165 cm, blauwgrijze ogen, Duits-Russisch-Engels sprekend, studeert in Rostock 1980-1983 aan de toneelschool “Ernst Busch”, 1992 Berliner Volksbühne, 2008 vrij actrice, in zeer veel toneelvoorstellingen, (televisie)films als Derrick en hoorspelen, Staatsschauspiel Stuttgart. #1992 Berlijn, 2008 Hamburg.

Astrid studeert aan de toneelschool “Ernst Busch”. Na eerste optredens in Parchim en Berlijn (Theater der Freundschaft) is zij vanaf 1992 verbonden aan de Berliner Volksbühne aan de Rosa-Luxemburg-Platz. Sinds 2008 is zij vrij actrice in zeer veel toneelvoorstellingen, (televisie)films, hoorspelen en muziekclips. Zij verhuist vanwege haar huwelijk naar Hamburg.

Astrid Meyerfeldt
Astrid Meyerfeldt

Dr.d. Frank, milieudeskundige, ∞1 Manuela Sheljaskow, * Bulgarije, sociologe, ∞2 Christiane Koch.

Frank: deskundige milieueffectrapportage bij het milieuagentschap van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, # Gülzow-Prüzen, Güstrower Strasse 19.

Manuela: 1988 gepromoveerd in de sociologie aan de Universiteit van Halle op de verstedelijking in Bulgarije, wetenschappelijk assistente bij de leerstoel Microsociologie, Universiteit van Rostock, # Rostock,

Dr.e. Jan, 2001 doelverdediger handbalvereniging Rostock-Süd.

Dr.f. Manfred, # Rostock.

Dr.g. Thomas, videobedrijf Infoscreen, zingt in koor Rostock.

Dr.h. Jana, ∞ Gallas, # Rostock.

Dr.i. Hans-Henry Meierfeldt, * 1955, aquarelschilder sinds ongeval, ∞ Angelika, * 1956, keramisch kunstenares, # Teterow, 2005 Tenze 19, Warnkenhagen (beide plaatsen circa 50 km ten zuiden van Rostock).

Da bläst Pendlerin Angelika Meyerfeldt (51) aus Teterow ärgerlich die Backen auf: „Dann muss mich mein Mann jeden Morgen fahren!“ Sie steht am Infostand des Rostocker Bahnhofs, die morgendlichen Warnstreiks sind da längst vorbei (Ostseezeitung 03-07-2007).

Wismar

Dr.j. Johann, ∞ Johanna, kind:

Dr.j1. Elise Sophie Henrietta, * 1846, † Wismar, ≡ St Georgen 20-11-1913, ∞ Evers, matroos.

Dr.k. … Meierfeldt, kinderen:

Dr.k1. Anke , * 04-11-1984, # Lübstorf, keeper FC Anker in Wismar.

Dr.k2. Ronny, * Dorf Mecklenburg, Rostock 05-02-1987, verdediger in FC Bad Kleinen, daarna Mecklenburger SV, # Wismar, ∞ Kasteel Schwerin 06-08-2017 Anne, * 09-07-19…, kind:

Dr.k21. …., * Wismar.

Dr.l. Bernd Meierfeldt, #  Wismar, Ernst-Scheel-Str 5.

Dr.m. Dirk Meierfeldt, * 15-04-1961, Jagdvorsteher Bobitz, boswachter gebied Everstorf, # Waldstrasse 36, Beidendorf (bij Wismar) 2000, # Bornkamp 23 C, Lübeck St. Jürgen 2017.

Dr.m. Frau Meierfeldt, Leiter Teile und Zubehör Autohaus Bumann, # Rostockerstraße 5, Wismar.

Dr.n. Gerhard Meierfeldt, bijnaam “Icke” in jazz-scene, # 2000 St. Wendel, 2005 Auf den Römer 11, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Dr.o. Helmut Meierfeldt, † Plau am See 10-2006.

Dr.p. Marion Meierfeldt, # Große Maräne 22, Gallentin, 23996 Bad Kleinen.

Dr.q. Ulrich Meierfeldt, * 14-11-1919, † Dorf Mecklenburg 15-05-1967, x Anne Marie Kercke, 27-05-1919, † Dorf Mecklenburg 01-07-1985.

Dr.q1. Ulrich (Ulli), # 2000 Dorf Mecklenburg, 2005 Gallentin, Grosse Maräne 22, voetbaltrainer SG Groß Stieten.

Dr.r. Maria Meyerfeldt, afdelingshoofd Statistisches Landesambt, Schwerin.

Dr.s. Robert Meyerfeldt, # Schwerin, mechaniciën Liebherr Rostock, ∞ 07-06-2012 Emma, # Beidendorf (10 km ten zuidwesten van Wismar).

Dr.s1. Basti Meyerfeldt, # Schwerin, inkper Medicover, # Berlijn-Charlottenburg.

Dr.t. Wilhelm Meyerfeldt, # Langen.

 

1. Stralsund, Kirchunbuckkartei 1600-1900, Geburten, St. Jakobi 1736, Seite 716. Doopgetuigen: Johann von Thiemen, Hinrich Schlomann en de echtgenote van Adam Ehrenfried Reinke.
2. Nationaal Archief, 1.04.02. Verenigde Oostindische Compagnie, Deel I/I.2.b.4. Scheepssoldijboeken, 6583. Vrouwe Geertruida: Grootboek en journaal 1773, folio 292.
3.
Stralsund, Kirchunbuckkartei 1600-1900, Verstorbene, St. Jürgen II 1830, Seite 237, Todesursache “Alterschwäche” (91 Jahre).
4. Bürgerbuch der Stadt Grimmen 1707-1853, folio 3.

5. Provinzial-Kalender für Neu-Pommern in das Fürstenthum Rügen, in Greifswald 1861, Stralsund 1866, 1867, 1870.
6. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 0.1.3 Universitätsgericht, UG 145. Untersuchung gegen die Gebrüder Rau wegen eines zerrissenen Rockes Nachtwächter, Körperverletzung und Beleidigung. Ärtzliches Attest des Stadtchirurgen Nichterlein, ausgestellt für den Wächter Meyerfeld. UG 55. Untersuchung gegen den stud. theol. Johann Glöl wegen nächtlicher Ruhestörung und Beleidigung der Nachtwache. Vernehmung von Nachtwächter Meierfeld.
7. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Jürgen 1871/307.

8. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St Marien 1866/262.
9. Bürgerbuch der Stadt Grimmen 1707-1853, folio 27 (de familienaam luidt daar MEYNFELD). Stadtarchiv Stralsund, Rep. 16, doc. 1504. Brieven Doris Tonn 03-2013 [CG]. Op 10 januari 1840 klaagt de meestermetselaar vijf gezellen waaronder Meyerfeldt aan bij de politie in Lübeck omdat zij zich niet aan de regels houden, maar na hun plechtige belofte dat alsnog te zullen doen trekt hij zijn klacht in. “Die Verbindungen der Maurergesellen: oder, authentische Darstellung der bei diesen Verbindungen üblichen Gebräuche, nebst Mittheilungen über die neueste Geschichte derselben“, Lübeck 1841, pag. 51-53.
10. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Jacobi 1849/175, St. Marien 1882/479 en 1897/.

11. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Jacobi 1855/58, St. Johannis 1884/591 en 1900/478.
12. Navolgende deelgenealogie is ontleend aan het Mecklenburgi­sches Kirchen­bu­chamt: Beiden­dorf, doop 1809, 1811, 1813, 1817, 1819 en 1822, be­graaf 1822 en 1823; Bü­tzow, doop 1780, trouw 1771; Gross Trebbow, trouw 1824; Proseken, be­graaf 1864; Wismar (St Georg), trouwregis­ter 1815; Wismar (St Marien) trouwregis­ter 1848.
13. B. Koerner, “Mecklenburgisches Geschlechterbuch”, deel III, Görlitz 1935 (Deutsches Geschlechterbuch, deel 88), pag. 260.
14. P.M.
15. Stadtakten Rostock, Fasz. 1, Schiffahrt 1510-1558, in C. Millies, “Die Anfänge einer staatlichen Wirtschaftspolitik in Mecklenburg im 15./16. Jahrhundert”, Schwerin 1937, blz.62-63.