3.8.3. Pommeren

Stettin   ***   Greifswald   ***   Stralsund   ***   Grimmen

Het hertogdom Pommeren, het vorstendom Rügen en de vrije Hanzestad Wismar zijn vanaf de Vrede van Westfalen in 1648 Zweeds. De hoofdstad Stettin en Achter-Pommeren worden na afloop van de Grote Noordse Oorlog in 1721 Pruisisch en later Pools. De nieuwe hoofdstad Stralsund en Voor-Pommeren worden pas na Napoleon in 1814 Pruisisch. Deze periode heet in die gebieden Schwedenzeit. Het geslacht Von Meijerfeldt woont in deze gebieden, maar er zijn ook veel naamgenoten in en om Stettin, Greifswald, Stralsund en Grimmen.

Stettin

Stettin (Szczecin) werd in 1713 door de Zweedse generaal Johan August von Meijerfeldt sr verdedigd tegen een overmacht aan Russen, Saksen en Denen. Het neutrale Pruisen ging er met de buit vandoor.

Pt. N.N. Meyerfeldt, kinderen:

Pt.1. Johann Andreas Heinrich, * 02-11-1805, † Cammin 09-10-1848 (cholera), kleermaker, ∞ St. Jakobi, Stettin-Stadt 18-01-1844 Charlotte Erdmunthe Schlenker, * 1814/5, dochter van Michael Schlenkert (>1851), (∞2 Friedrich Ferdinand Krüger), kinderen:

Pt.11. Helene Marie, * Stettin-Stadt 30-06-1844, ≈ St. Jacobi 21-07-1844.

Pt.12. Anne Marie Josephine, * Stettin-Stadt 13-02-1846, ≈ St. Jacobi 19-03-1846, ∞ Berlijn, Dreifaltigkeitskirche 29-12-1872, Otto Emil Hermann Schultz, * 09-04-1848, zoon van Otto Emil Hermann Schultz.

Pt.13. Berthe Wilhelmine Caroline, * Cammin 18-11-1848. ≈ Stettin, St. Jacobi 26-11-1848, ∞ St. Jakobi, Stettin 1868 Eugen Louis Weichhan, * Krotoczin 12-05-1848, † vóór 1906,  koopman, zoon van Carl Weichhan en Gröger, # Rauten-Straβe 28, Nordhausen 1906, kinderen. 

Pt.2. Theodor Johann Christian, ∞ Marie Johanne Haack/Maack, zoon:

Pt.21? Otto Heinrich Samuel, * Bredow, Stettin 1861, † Frauendorf, Randow, Stettin 02-12-1927 (66 jr), militair WO I, 07-09-1915 licht gewond, ∞ Randow, Stettin 13-02-1888 Anna Louise Groth, kinderen:

Pt.221. Theodor Friedrich Erdmann, * Randow, Stettin 17-03-1891.

Pt.222. Walter Ernst Richard, * Randow, Stettin  01-10-1892.

Pt.22. Hermann Heinrich Hugo, Grabow, Stettin 08-09-1865, ≈ St. Peter en Paul 11-10-1865.

Pt.23. Julius Carl RobertGrabow, Stettin 09-12-1867, ≈ St. Peter en Paul 02-01-1868.

Pt.a. Wilhelm Otto (Meyernfeld), ondertekent Stettin 06-08-1829 een schuldbekentenis van 1.325 Thaler Courant tegen 5% rente aan Michael Loesike.

Pt.b. Marie, * Stettin 1845, † Berlin 06-05-1907.

Pt.c. Anna Josephine, * Stettin 1864, † Berlijn 04-03-1919, ∞ Hans Schultz.

Pt.d. Albert, ∞ Johanna Jreiherr, kinderen:

Pt.d1. Ella Anna Marie, * Randow, Stettin 14-11-1888.

Pt.e. Karl, * Bredow, Stettin, sanitair onderofficier, tijdens WO I september 1917 eerst vermist daarna gevangen gemeld, 03-04-1918 vrijgelaten en naar huis teruggekeerd.

Pt.f. Helmut, * Stettin 02-09-1919, onderofficier, † Losowenka 27-05-1942, ? massagraf Charkow (Oekraïne).

Pt.g. Luise, Kolonialwrhandlg., Augustw. , # 1943 Danzigerweg 14, Stettin.

Pt.h. Otto, Kaufm., # 1943 Gustav-Adolf-Str. 30, Stettin.

Ph.i. W., Tapeziermstr., Altdamm, # Greigenhagener Str. 33 E, Stettin.

Ph.j. Walter, Schlosser, # Gustav-Adolf-Str. 13, Stettin.

Greifswald

Greifswald ligt aan de kust tussen Stralsund en Stettin in Voor-Pommeren. Graaf Johann August von Meijerfeldt sr was kanselier van de Ernst-Moritz-Arndt-Universiteit.

Pg. Johann Caspar, * Malmon, Schonden 1780/5, † Greifswald 10-05-1839, ≡ St. Marien 12-05-1739, Musketier Lijfregiment Koningin, burger, dagloner, Margarethe Elisabeth Gau, * Wolgast, kinderen: 

Pg.1. Johann Heinrich Friedrich, * Greifswald 05-08-1816, ≈ St. Marien 11-08-1816.

Pg.2. Anna Maria Dorothea, * Greifswald 07-06-1819, ≈ St. Marien 20-06-1819.

Pg.3. Gustaf Christian Martin, * Greifswald 28-10-1822, ≈ St. Marien 06-11-1822.

Pg.4. Carolina Friedrika Adolphina, * Greifswald, ≈ St. Marien 30-10-1825.

Pg.a. Johann Friedrich Gau “genannt Meyerfeld”, zwager van Pg., * Wolgast 20-03-1812, ≈ Ev.-Luth. 27-03-1812, † Greifswald 30-09-1855, burger, pantoffelmaker, ∞ Greifswald 05-05-1833 Maria Sophia Schmidt, * Wolgast 11-08-1807, † Greifswald 06-10-1855, dochter van Carl Paul Schmidt en Christina (Anna) Maria Kretzmann, kinderen:

Pg.a1. Christine Frederike Elise, † 1846.

Pg.a2. Friderieke Caroline Luise, ∞ Greifswald 1861 Wilhelm Penz, kinderen.

Stralsund

In Stralsund woonde het Zweedse geslacht in de achttiende eeuw in de Badenstraβe nr. 7 en daarna aan de overkant nr. 39. De Nederlandse stamvader leefde tussen 1760 en 1780 in die stad.

Ps.a. Johann Meijerfeldt, Stralsund, ein fremder Mann, ∞ N.N., kinderen:

Een vreemde man zal niet betekenen dat hij kuren heeft, maar dat hij van buiten Pommeren komt. Of hij inwoner is gebleven is onbekend. (1)

Ps.a1. Georg(ius) Richard(us), ≈ Stralsund, St. Jakobi gratis 24-07-1736, getuigen Johann von Tieman, Hinrich Schlomann, echtgenote van Adam Ehrenfried Reinke, † Noordzee 10-05-1773, soldaat VOC Amsterdam, ∞ Martina Jans, ≈ Sambeek 05-10-1757, dochter van Henricus Jans en Jacomina de Wildt, kinderen:

Verrassend is dit de zoveelste connectie Stralsund-Amsterdam. Hij monstert 5 mei 1773 aan als soldaat bij de Amsterdamse VOC. Nog diezelfde dag vaart hij weg op het schip Vrouwe Geertruida, met de bedoeling via de Kaap naar Batavia te gaan. Al na vijf dagen overlijdt hij aan boord. (2)

Ps.a11. Christoffel, * Amsterdam gasthuis, ≈ Amsterdam RK Maagdenhuis 06-02-1773, getuige Anna Sweeris.

Hij wordt drie maanden vóór de uitvaart van zijn vader gedoopt. In het doopboek van het Rooms-Katholieke Maagdenhuis van Amsterdam staat 6 Freb: [1773] baptizatus est ex nosocamio flius Christoffel filius georgi richardi meyervelt et martina jans susceptrir anna sweeris. (3)

Ps.b. N.N. Maierfeld, † vóór 1807. nachtwaker, ∞ Gertrud Johanna Kerken, * Zweden 1732, † Stral­sund St. Jürgen 10-11-1807.

Ps.c. Johann Casper, * Schwerin 1739, † Stralsund, ≡ St Jürgen 13-04-1830 (91 jaar), nachtwaker, ∞ Sop­hia That, * Stralsund 1764, † Stral­sund 19-02-1841. (4)

Ps.d. Johann Friedrich, Fremder in Stralsund, Mauer, grad 3, 06-10-1849.

P. Carl Wilhelm (5) , ≈ Stralsund (St Marien) 21-03-1788, † Neu Gülze 15-01-1869, ≡ Boitzenburg 18-01-1869, schoolleraar, natuurlijke zoon van stückjunker August School en Catharina Maria Vick (1767-1846), ∞1 Wismar (St Geor­gen) 01-10-1815 Dorot­hea (Catharina) Magda­lena Tei­ch(en), * Bützow/Wendorf 15-09-1780/3, † Grapen Stieten 20-12-1823, dochter van Johann Hinrich Teich en Sophia Catharina Günter, ∞2 Groβ Trebbow 21-05-1824 Wilhelmine Agnete Rienetta (Henriëtte) Liebe, * Schwerin 09-1774, † Gägelow, Wen­dorf, Wismar 01-03-1864, dochter van Johann Carl Gottlieb Liebe en Hanna Sophie Schramm(en), kinderen uit eerste huwelijk:

Kleerma­ker, bediende, schoolconciërge en vanaf 1806 leraar in Grapen Stieten. Woont met gezin in Moorhaus (heidehuis). Later schoolleraar in Wendorf.

P.1. Friderica Amalie Julie, Grapen Stieten 22-01-1809, ≈ Beidendorf 27-01-1809, † Wismar 23-03-1869 (60 jr), ≡ St Nicolai 27-03-1869, ∞ Heinrich Daetell.

P.2. Maria Dorothea Johanna Henriëtte, Grapen Stieten 12-05-1811, ≈ Beidendorf 19-05-1811, ∞ St. Georg, Wismar 31-08-1845 Karl Heinrich Karlhof, arbeider, zoon van Johann Heinrich Karlhof, kinderen.

Elise Sophia Henriette, * 12-09-1840, † Wismar, ≡ St Georgen 20-11-1913, ∞ St. Georg, Wismar 30-01-1863 Johann Elias Evers, * 12-01-1837, matroos, zoon van Johann Elias Evers. 

P.3. Caroline Ernes­tine Sophie, Grapen­ Stie­ten 21-10-1813, ≈ Beidendorf 26-10-1813, † Wismar 16-04-1876, ∞ Wis­mar (St Marien) 05-05-1848 Johann Joachim Hein­rich Pla­neth, * Wismar 09-10-1819, † Warin 01-11-1902, pan­toffelmaker in Wismar, zoon van Johann Joachim Ernst Planeth en Maria Magdalena Piehl, twee kinde­ren. (6)

P.4. Christian Heinrich Friedrich (Franz), Grapen­ Stieten 21-01-1817, ≈ Beidendorf 26-01-1817, schoolleraar, ∞ Damshagen 05-10-1843 Louise Sophie Eleonore Hübner, * Grapen Stieten 07-01-1815, † Boizenburg 23-12-1898, dochter van Carl Gottfried Hübner, Holländer, en Luise, kinderen:

Lerarenopleiding Ludwiglust 1839-1841; leraar Tramm, Neu Gülze, Hamburg, Schillenberg (Wehlau, Oost-Pruisen). # 1843 Roloffshagen, 1845 Tramm, 1844-1879 Neu Gülze, 1885 Hamburg, daarna Oost-Pruisen.

P.41. Maria Wilhelmine Friederike Louise, * Tramm 07-02-1845, ≈ Mummendorf 01-03-1845, getuige grootmoeder P.2, † Boizenburg 15-12-1889, ∞ Boizenburg 17-03-1885 Jürgen Heinrich August Steffens, * Hitzacker 07-03-1830, zoon van Christoph Steffens, (∞1 Catharine Sophie Elize Pegel).

P.42. Carl Wilhelm Johann, * Tramm 12-04-1846, ≈ Mummendorf 04-05-1846, getuige tante P.23, † Tramm 29-05-1846.

P.43. Caroline Louise, * Tramm 16-04-1847, ≈ Mummendorf 28-04-1847, Wirthschafterin, # Boitzenburg 03-12-1867, Neu Gülze, ∞ Boitzenburg 10-11-1874 Johann Joachim Wilhelm Karnatz, * 21-09-1830, schoenmaker, zoon van Johan Friedrich Christoph Karnatz  (∞1 Maria Dorothea Henriette Hinzpeter).

P.44. Heinrich Carl Friedrich, * Tramm 23-07-1848, ≈ Mummendorf 13-08-1848, † Hamburg 19-03-1924, Tischler, ∞ Pauline Sophie Adele Rühmann, * Hamburg 14-12-1854, † Hamburg 27-08-1938, dochter van Christian Andreas Heinrich Rühmann (1817-1899) en Christina Henrietta Klangwald (1813-1893), hertrouwd Beatke, kinderen.

Aanvankelijk slotenmaker. Woont Bäckerbreitergang 16, Hamburg. Richt daar in 1893  firma Tischlerei-Innenausbau Meyerfeldt op. Specialiseert zich in handgemaakte klassieke en historische massiefhouten meubels.

P.441. Harriet Johanna Sophie, * Hamburg 14-04-1876, † Hamburg 25-10-1938, ∞ Hamburg 11-10-1901 Martin Carl Schröder, * Pritzwalk, Ostgritnitz 08-03-1873, zoon van Wilhelm Franz Joachim Schröder en Emilie Luise Dorothea Gennburg, zoon Erwin August Schröder naar Virginia.

Harriet J.S. Meyerfeldt ∞ Martin C. Schröder

P.442. Emma Franziska Christine Pauline, * Hamburg 05-11-1878, † Texas City, Galvestone TX 25-12-1970, emmigratie 1901, ∞ Galveston TX Angelo Ginisio Caso, * Galveston 16-08-1884, † Galveston 06-10-1949.

Emma F.C.P. Meyerfeldt

P.443. Bertha Pauline, * Hamburg 05-05-1890, † Bay City, Matagorda TX 09-04-1973, emigratie 1913, ∞ Galveston 15-07-1914 Antonio Leo Caso.

Antonio L. Caso Bertha P. Meyerfeldt 

P.444. Christian Heinrich Louis, * Hamburg 03-09-1889, † Hamburg 25-08-1964, zet bedrijf vader voort onder naam Fa. Heinrich Meyerfeldt, ∞ Altona 07-09-1907 Elsa Wilhelmine Henriette Holst, * Altona 28-10-1883, † Hamburg 28-08-1944, dochter van Johan Heinrich Holst en Auguste Emilie Bähr.

P.445. John Carl Eduard, * Hamburg 24-09-1882, † België (WO I) 1917, Tischlermeister in bedrijf vader, ∞ Hamburg 14-11-1908 Martha Ida Caroline Louise Heinrich, * Lütchenburg 20-08-1885, † Hamburg 28-07-1943 (geallieerd bombardement), dochter van Gustaf Adolph Heinrich en Johanna Margaretha Caroline Lorenz, kinderen:

P.4451. Johannes Carl, * Hamburg 18-07-1900, † Hamburg 07-05-1943, ongehuwd.

P.4452. ? Heinrich, * Hamburg 1902, † Hamburg 1981, ≡ Ohlsdorf, eigenaar fa. Heinrich Meyerfeldt. 

P.44521, Hannelore, * 1924, † Hamburg 1975, ≡ Ohlsdorf, ∞ Schmidt

P.44522. Hans-Heinrich, * 1932, † 1987, ≡ Ohlsdorf, eigenaar fa. Heinrich Meyerfeldt. 

P.445221. Christian, * Hamburg 1960, eigenaar fa. Heinrich Meyerfeldt, # Flagentwiet 54, Hamburg, Werkplaats Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstrasse 3, ∞ Petra, planoloog, binnenhuisarchitect, 2003-2014 bedrijfsleider Tischlerei Meyerfeldt, # Alstertor 20, Am Sandtorpark 12, Hamburg-Altstadt, Hochholdsweg 16a, Hamburg, twee kinderen:

P.4452211. Clara Charlotte, Gymnasium Oberalster Hamburg, klas 8C 2003-2004, Leibniz Universiteit Hannover architectuur 2014,

P.4452212. Hans Henry, Gymnasium Oberalster Hamburg, klas 9C 2003-2004.

P.44523. Mary, * 23 jul 1903, † Hamburg 2 mei 1969, ≡ Ohlsdorf, ∞ Carl Dähling, * 27 sep 1894, † Hamburg 21 apr 1942, ≡ Ohlsdorf,  zoon van Carl Dähling (1866-1911).

P.44524. Wally (Otto), * 1907, † Hamburg 1981, ≡ Ohlsdorf.

P.44525. Herta Emma Else, * Hamburg 08-06-1910, † Hamburg 28-07-1943 (geallieerd bombardement), ∞ Hamburg 16-05-1936 Willy Friedrich Paugels.

P.45. Elisabeth Marie Wilhelmine, * Tramm 06-05-1850, ≈ Mummendorf 31-05-1950, † Tramm 26-02-1852.

P.46. Sophie Caroline Wilhelmine, * Neu-Gülze 21-12-1853, ≈ Boitzenburg 15-01-1854, ∞ Boitzenburg 12-11-1874 Friedrich Christian Carl Kohlmeier, * 16-12-1842, zoon van Johann Christian Friedrich Kohlmeier, # Rehna, kinderen.

P.47. Johannis Heinrich Friedrich, * Neu-Gülze 01-06-1855, ≈ Boitzenburg 24-06-1855, † Hamburg 09-04-1903, ∞1 Hamburg 25-03-1880 Emma Lucia Johanna Pauline Schöttiger, * Hamburg 24-08-1854, † Hamburg vóór 1883, dochter van Joachim Christoffer Schöttiger en Johanne Caroline Mathilde Dose, ∞2 Hamburg 21-03-1883 Auguste Christiana Bertha Timmann, * Hamburg 03-10-1859, dochter van Alcke Timmamm, ∞3 Hamburg 01-06-1894 Maria Friederike Grühn, * Altona 23-03-1862, † Hamburg 15-05-1915, dochter van Johann Jürgen Ludwig Christian Grühn en Auguste Sophie Caroline Nath, zoon uit 1: (7)

P.471. Emil Paul Johannes Richard, * Hamburg 13-06-1880, † Hamburg 06-12-1930, ∞ Hamburg 16-04-1905 Hermine Friederike Lerche, * Hamburg 22-06-1879, † Hamburg 08-12-1942, zoon van Johann Heinrich Wilhelm Lerche en Catharine Margarethe Rebecca Runtermann, zoon:

P.4711. Hermann Emil, * Hamburg 22-04-1913, † Flensburg 07-07-1945, ∞ Liselotte Zinn, * Hamburg, 30-04-1913, † 26-02-1964, dochter van Friedrich August Zinn (1875-1918) en Clara Elisabeth Johanna Meta Voβ (1879-1945), kind:

P.47111. N.N.

P.5. Johanna Louisa, * Grapen Stieten 30-08-1819, Beidendorf 02-09-1819, † Stralsund 18-11-1895, ∞ Stralsund (St Marien) 10-05-1846 Johann Frie­drich Christian Käding, * Lü­dershagen 03-12-1820, † Stral­sund 03-03-1875, bur­ger en gediplomeerd kleer­ma­kers­baas, zoon van Jacob Käding (Hol­lan­der) en Sophia Den­zien, negen kin­de­ren.

P.6. Charlotta Dorothea Maria, * Grapen Stie­ten 07-06-1822, Beidendorf , † Grapen Stieten 24-11-1822.

Grimmen

Grimmen is een regionaal centrum in Voor-Pommeren. In een cirkel van 30 kilometer liggen Stralsund in het noorden, Greifswald in het oosten en Nehringen in het zuid-westen. Op die drie locaties leven op hetzelfde moment leden van het Zweedse geslacht Meijerfeldt. In de periode 1770-1790 is Hendrich scheepskapitein in de stad Stralsund. Het is niet helemaal zeker of het om dezelfde persoon gaat, vanwege het tijdsverschil van minimaal 27 jaar. In Wolgast, niet ver van Greifswald, wordt Heinrich Meyerfeldt genoemd. Qua leeftijd kan hij een  zoon  van Hinrich zijn. Hij heeft een zoon Gustaf Johann, die in 1845 in Greifswald wordt geboren en op 3  juli 1895 in Berlijn overlijdt.

Pm. H(e)inrich, 1743 burger van Grimmen, 1770-1790 scheepskapitein in Stralsund, twee kinderen: (8) 

Pm.1. Joachim Andreas, † vóór 1849, onderof­fi­cier, inva­lide geraakt, arbeider, leraar in Grimmen, ∞ Barbara Maria Klercke/­Klähr/Klärn, † vóór 1849, kinderen:

Pm.11. Johann Heinrich Friedrich, * Greifs­wald (9), postbo­de, ∞ Gusta­va Caro­lina Charlotta Johanna (Charlotte) Barthol­di, * Greifswald 1804, † Stralsund (St Jürgen) 19-11-1871 (10), kind:

Meyerfeldt doet in Greifswald in 1845 aangifte bij het Universiteitsgericht tegen de gebroeders Rau wegens verwonding, gescheurde kleren en nachtrustverstoring en in 1852 tegen de theologiestudent Johann Glöl wegens belediging en nachtrustverstoring. (11)

Pm.111. Sophie Emilie Mathilde, * Greifswald 29-10-1842, ∞ Stralsund (St Marien) 20-11-1866 Johann David Theodor Trost, * Wolgast 24-12-1837, jager, zoon van Gottfried Trost en Dorot­hea Elisabeth Parchen. (12)

Pm.12. August Franz, † Hamburg, koopman in Bazel en Ham­burg, ∞ Henriette Louise Egine Wagener, * Hamburg 04-02-1830, † Hamburg 23-04-1905, dochter van Eduard Martin Wagener en Henriette Catharina Margaretha Glahn, weduwe # Thalstr. 3, kinderen:

Pm.121. Marie Auguste, * Hamburg 02-07-1854, † Hamburg 15-12-1902, ∞ George Emil Adolph Riewe, dochter 1880 en zoon 1882.

Pm.122. Carl August Theodor, * Hamburg 1857, † Hamburg 25-07-1878.

Pm.123. Amandus Theodor Wilhelm, * Hamburg 07-10-1858, † Hamburg 24-06-1883, ∞ Hamburg 11-05-1883 Auguste Elisabeth Wilhelmine Bettels, * 06-06-1858, dochter van Heinrich Conrad Christoph Bettels en Sophie Marie Catharina Dreyer, (∞2 1891 Friedrich Emil Otto Schäfer).

Pm.124. Francisca Henriette Margaretha, * Hamburg 30-01-1860, † Hamburg 18-10-1917, ∞ Hamburg 19-05-1894 Christian August Henri Arnold Krug, * Hamburg 16-10-1849, † Hamburg-Eppendorf 04-08-1904, componist, dirigent, hoogleraar in Hamburg, zoon van Diederich Krug (1821-1880), weduwnaar Henriëtte Seester (1854-1885), uit laatste huwelijk twee kinderen.

Pm.125. Ludowine Adelaide Henriette, * Hamburg 01-06-1862, † Hamburg 18-01-1942, ∞ Hamburg 09-04-1884 Caesar Adolph Edmund Harries, * Hamburg 21-08-1855, zoon van Adolf Ernst Steffens en Sophie Wilhelmina Möller, weduwe Harries, drie kinderen.

Pm.126. Maria Martha, * Hamburg 10-02-1865, † Hamburg 21-11-1908.

Pm.13. Ludwig Johan Friedrich, * Greifswald 26-05-1812, † Greifswald 27-07-1879, bouwgezel in en burger van Grimmen 28-03-1840, diploma meesterbouwer in Stralsund 19-03-1852, daarna vermoedelijk aangesteld in Wolgast, ∞ Wilhelmine Fre­derike Plötz, † Greifswald 26-01-1885, dochter: (13)

Pm.131. Friederieke, ∞ Wilhelm Pentz, metselaar in Greifswald, drie kinderen. Zie ook Ds.b11.

Pm.14. Charlotte Caroline Henriëtte, * Grimmen? 08-02-1819, † Stral­sund 27-11-1897, ∞ Stralsund (St Jakobi) 01-05-1849 Carl Ferdinand Hasenbusch, * 24-07-1818, † Stra­lsund (St Marien) 01-08-1882, metse­laar te Stra­lsund, zoon van Johann Christoph Hasen­busch (koper­smid) en Maria Eleonora Fleming, vier kinderen. (14)

Pm.15. Anna Dorothea Josephine, * Grimmen 1820, † Stral­sund (St Johannis Armenhaus) 27-07-1900, ∞ Stral­sund (St Jakobi) 04-11-1855 Johann Hein­rich Chris­tian Murswiek, * Dumsevitz (op Rügen) 08-09-1815, † Stralsund 03-12-1884, burger en daglo­ner te Stral­sund, zoon van Chris­toph Murswiek (herders­baas) en Maria Dorothea Catharine Friederike Witt­mühs, neef van de eigenaren van Mursewiek bij Lie­schow op Rügen, drie kinderen.­ (15)

 

1. Stadtarchiv Stralsund, Kirchunbuckkartei 1600-1900, Geburten, St. Jakobi 1736, Seite 716.
2. 
Nationaal Archief, 1.04.02, Verenigde Oostindische Compagnie, Deel I/I.2.b.4. Scheepssoldij boeken 6583. Vrouwe Geertruida: Grootboek en journaal 1773, Fol 292.
3. Stadsarchief Amsterdam, 5001 DTB Dopen, Inv 364, Fol 14. “uit het Gasthuijs”. 
4.
Stralsund, Kirchunbuckkartei 1600-1900, Verstorbene, St. Jürgen II 1830, Seite 237, Todesursache “Alterschwäche” (91 Jahre).
5. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Jürgen 1871/307.
6. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St Marien 1866/262.
7. Bürgerbuch der Stadt Grimmen 1707-1853, folio 27 (de familienaam luidt daar MEYNFELD). Stadtarchiv Stralsund, Rep. 16, doc. 1504. Brieven Doris Tonn 03-2013 [CG]. Op 10 januari 1840 klaagt de meestermetselaar vijf gezellen waaronder Meyerfeldt aan bij de politie in Lübeck omdat zij zich niet aan de regels houden, maar na hun plechtige belofte dat alsnog te zullen doen trekt hij zijn klacht in. “Die Verbindungen der Maurergesellen: oder, authentische Darstellung der bei diesen Verbindungen üblichen Gebräuche, nebst Mittheilungen über die neueste Geschichte derselben“, Lübeck 1841, pag. 51-53.
8. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Jacobi 1849/175, St. Marien 1882/479 en 1897/.

9. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Jacobi 1855/58, St. Johannis 1884/591 en 1900/478.
10. Navolgende deelgenealogie is ontleend aan het Mecklenburgi­sches Kirchen­bu­chamt: Beiden­dorf, doop 1809, 1811, 1813, 1817, 1819 en 1822, be­graaf 1822 en 1823; Bü­tzow, doop 1780, trouw 1771; Gross Trebbow, trouw 1824; Proseken, be­graaf 1864; Wismar (St Georg), trouwregis­ter 1815; Wismar (St Marien) trouwregis­ter 1848. Boitzenburger Sterberegister 1869 geeft op vader August Meyerfeldt en moeder Catharina Maria Veith.
11. B. Koerner, “Mecklenburgisches Geschlechterbuch”, deel III, Görlitz 1935 (Deutsches Geschlechterbuch, deel 88), pag. 260.
12. P.M.
13. Bürgerbuch der Stadt Grimmen 1707-1853, folio 3.
14. Provinzial-Kalender für Neu-Pommern in das Fürstenthum Rügen, in Greifswald 1861, Stralsund 1866, 1867, 1870.
15. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 0.1.3 Universitätsgericht, UG 145. Untersuchung gegen die Gebrüder Rau wegen eines zerrissenen Rockes Nachtwächter, Körperverletzung und Beleidigung. Ärtzliches Attest des Stadtchirurgen Nichterlein, ausgestellt für den Wächter Meyerfeld. UG 55. Untersuchung gegen den stud. theol. Johann Glöl wegen nächtlicher Ruhestörung und Beleidigung der Nachtwache. Vernehmung von Nachtwächter Meierfeld.