2.4.1. Evert Diederich

Evert Diederich von Meijenfeldt is op 16 april 1849 om 10:00 uur aan de Groenendaal 12 in Rotterdam geboren. Hij is de oudste zoon van Carl von Meijenfeldt (1815-1899) en Nel Diederich. De 34-jarige Carl doet de volgende dag aangifte bij de gemeente en neemt als getuigen mee winkelbediende Cornelis Adrianus van Rijn en zijn collega-scheepmaker Gerrit Gerritsen. (1)

Evert gaat in 1882 naar Dordrecht om daar magazijnmeester en chef te worden bij bierbrouwerij “De Gekroonde Valk” aan de Varkensmarkt te Dordrecht. Dit is Amsterdam’s grootste bierbrouwerij en azijnmakerij. Begin dat jaar was E.F. van Vloten’s brouwerij “De Oranjeboom” (niet te verwarren met de Rotterdams-Bredase naamgenoot) in Dordrecht de eerste aankoop geweest. Naast de daar geproduceerde bieren worden de eigen Amsterdamsche Princesse Bieren, de Stout en Ale toegevoegd. Evert gaat bij zijn oom Hendrik von Meijenfeldt en tante Naatje Kennedij inwonen.

Op 13 juli van dat jaar trouwt Evert in Rotterdam met Johanna (Jo) Elisabeth van Leusden. Zij is geboren in Rotterdam op 8 december 1853. Haar ouders zijn timmerman Michiel van Leusden (1815-1885) en Johanna Geertruij Grootenboer (1822-1907). Getuigen zijn oom Hendrik, zwager Jan van der Tas en broer Carl. Hun kleindochters herinneren zich het verhaal dat Jo Evert zelf ten huwelijk vraagt, “omdat zij geen zin had op het schrikkeljaar te wachten”. Na het huwelijk betrekken zij een eigen woning aan het Beverwijkseplein te Dordrecht.

Evert von Meijenfeldt

Jo van Leusden

In Dordrecht worden Carl (1883), Jan (1884), Nel (1887), Anna (1890) en To (1892) geboren. Vijf jaar later – Jo is dan 43 jaar oud – komt er nog een tweeling: Frieda komt levenloos ter wereld, terwijl Maria al na negen maanden overlijdt.

Op 21 juli 1884 beklaagt Evert zich bij de burgemeester van Dordrecht over verregaande brutale handelingen, gepleegd door de agent van politie 1e klasse A. den Boer. Hij had onder een of ander voorwendsel een glas bier gevraagd. (2)

De brouwerij krijgt het moeilijk. De heldere pils met witte schuimkraag uit Beieren is de grote concurrent van het troebele lauwe bier. 


Viltje voor het lagerbier van
Van Vollenhoven’s brouwerij
Gekroonde valk als symbool voor Van Vollenhoven’s bieren op pand no. 28 aan de zuidoostzijde van de Varkenmarkt

Evert verhuist met zijn gezin naar de (Godfried Schalken) Singel 52 rood. Rond de eeuwwisseling komt een einde aan Evert’s directeurschap van de bierbrouwerij. Daar zijn twee redenen voor. Wegens een overschot op de Nederlandse markt wordt de Dordtse vestiging in 1904 gesloten en met de gezondheid van Evert gaat het zodanig bergafwaarts, dat hij na een lang en pijnlijk ziekbed op 13 juni 1905 op 56-jarige leeftijd overlijdt.

Zoon Jan is op 16-jarige leeftijd al naar Amsterdam vertrokken. Hij woont vanaf 1900 in de Quellijnstraat bij de zus van zijn moeder Petro­nella van Leusden, die met Johann Wil­helm Westerhoff getrouwd is, een genaturaliseerde Duitser uit Isselburg. Zijn oma van moederskant Johanna Geertruij Brootenboer woont er ook, net als dochter Louise Gesina Wester­hoff. Zij trouw­t later met Roe­lof von Meijen­feldt uit de tak De Koe.

Weduwe Jo van Leusden heeft geen pensioen en moet zelf in haar inkomen voorzien. Achter de Rotterdamse brouwersfamilie Van Vollenhoven gaat hun Amsterdamse neef Willem Hovy schuil, één van de eerste sociaal voelende ondernemers, ARP-politicus en leider van de “paneelzagerij” in de Nieuwe Kerk, die de Doleantie onder Abraham Kuijper inluidt. Dankzij het sociale hart van Hovy kan Jo een kruidenierszaak beginnen. Zoon Jan komt terug uit Amsterdam en assisteert haar daarbij.

De Wilhelminakerk op de Bleekersdijk in Dordrecht (1918).
Aangrenzend daarachter de kruidenierszaak op nr. 39.

Het gezin bezoekt de Wilhelminakerk. Het is een op Abraham Kuijper geïnspireerde koepelkerk. Jan is  ouderling en broer Carl collectant. Als de laatste eens een zware steen van zijn nichtjes in de zak krijgt, legt hij deze kalm bij de kansel met de woorden: “Dit is een steen des aanstoots”.

Johanna Elisabeth (Jo) van Leusden

In 1916 woont Jo met zoon Carl op de Emmastraat 16rood. Dat jaar gaan Carl en Jan naar Amsterdam, waar zij in een achtereenvolgend aantal woningen samenwonen. Op 22 januari 1922 voegen Jo en To zich bij hen in de Bilderdijkkade 31.

Na Hendrik en Naatje en Evert en Jo komt een derde generatie Von Meijenfeldts in Dordrecht wonen. Hijlke Roelof is de 26-jarige zoon van Evert’s jongere broer Frits die in 1917 vanuit Amsterdam verhuist. Het is geen toeval, want hij trouwt een jaar later met een dochter van Nel van Leus­den, de 11 jaar jongere zus van Jo van Leusden.

Jo van Leusden keert in 1924 terug naar Dordrecht en woont aan de Dubbeldweg 191, het huis naast dat van het gezin van Hijlke Roelof en verhuist daarna naar de Van Egmondestraat 4 in Voorburg, waar haar zoon Carl inmiddels woont. Op 31 december 1937 overlijdt zij op 84-jarige leeftijd, nadat zij 32 jaar weduwe is geweest.

Ook De Gekroonde Valk v/h Van Vollenhoven heeft niet het eeuwige leven. In 1949 wordt de brouwerij in Amsterdam overgenomen door Heineken-Amstel en kort daarna gesloten.

Hoe het de kinderen verder vergaat staat in de paragraaf De tak van Leusden.

Terug   ***   Verder

1. Stadsarchief Rotterdam, 999-01 Burgerlijke Stand, geboorteakten 1849B, folio b024, nr. 1067.
2. Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3498, doos 2, envelop 1.