1.6. Pommeren

Samenvatting 1710-1750

1710 is een belangrijk jaar, omdat het geslacht Von Meijerfeldt voor altijd uit Lijfland is verdreven, Johann August als overwinnaar uit de Slag bij Helsingborg komt, hij weduwnaar wordt vanwege het verlies van vrouw en kind bij de bevalling en de koning hem vraagt naar Constantinopel te komen. Eenmaal terug onderscheidt hij zich als Commandant van Stettin door zich lang tegen een belegering te verweren. In 1717 volgt zijn tweede huwelijk. Hij is één van de hoofdonderhandelaars voor een algehele vrede, waarna hij zijn functie van gouverneur-generaal over Zweeds-Pommeren werkelijk kan gaan uitoefenen. Zijn twee zoons zijn inmiddels jonge officieren in het Zweedse leger. Na het overlijden van hun oom Wolmar Johann in 1739 treden de broers in Keizerlijke krijgsdienst. In 1748 legt Johann August sr zijn ambten neer en het jaar daarop overlijdt hij.

Achtergronden

Nadat Peter de Grote in Ingermanland zijn nieuwe hoofdstad Sint Petersburg heeft gebouwd, zijn Estland en Lijfland op enkele steden na ook in zijn bezit gekomen. Op 22 oktober 1709 arriveert Sherementev met 30.000 man op de linkeroever van de Düna en korte tijd voegt de tsaar zich bij hem om de eerste mortieren af te schieten. De eerste vallen nog in het water, maar de uiteindelijk 8.000 bommen die de maanden daarna worden afgeschoten richten veel schade aan de stad Riga aan. Vanaf 24 november 1709 wordt de stad belegerd.

Saksen is stap voor stap heer en meester in Polen en Litouwen geworden.

Denemarken begint steeds verder op te dringen naar Holstein-Gottorp en het hertogdom Bremen. Er wordt begerig gekeken naar de 50 jaar eerder verloren gegane provincies Skåne, Halland en Blekinge in de zuidpunt van Zweden. Op 1 oktober 1709 verklaren zij de oorlog aan Zweden en steken op 2 november met 15.000 man de Sont over. Al snel hebben ze het hele gebied in handen, op de steden Landskrona en Malmö na.

Pruisen blijft neutraal. Daarom is het hertogdom Pommeren nog het enige gebied dat stevig in Zweedse handen is.

Handschriften

Een belangrijk handschrift is de brief die Johan August in 1714 tot graaf verhoogt. Daarin worden zijn belevenissen vanaf 1705 beschreven en vooral ook de periode na 1709.

Grefwe Bref för Kongl: Rådet, Generalen och General Gouverneuren
Johan August Meijerfeldt, Demotica 3 maart 1714, Riddarhus Helsingfors, folio 1.

Terug   ***   Verder