3.4. Overleveringen

Na onderzoek naar het voorgeslacht Von Meijerfeldt komt nu onderzoek naar het nageslacht. Als eerste aandacht voor overleveringen binnen de Nederlandse familie Von Meijenfeldt over de afstamming van de stamvader:

1. Hij was een echte zoon van de graaf en gravin. 

2. Zijn dood werd gefingeerd omdat hij moest vluchten.

3. Hij nam deel aan de Slag bij de Doggersbank

4. Zijn afstammingspapieren gingen bij een ontploffing of brand verloren.

5. Hij had een Zweedse vriend Pieter Ziervogel.

6. Hij reisde in 1830 naar Magdeburg in plaats van Stockholm.

Terug   ***   Verder

1. Brief van Niels von Meyenfeldt, Vancouver 22 november 1984. [CH-62]