ii.5. Geboortedatum

In de familiepapieren duikt nog een derde origineel document op: een “Heilwensch” op de verjaardag van de stamvader. Deze is geschreven door zijn kinderen.

Heilwensch kinderen vanwege verjaardag J.A. von Meijenfeldt

Helaas, de kinderen dateren deze wens niet en erger nog, ze noemen geen verjaarsdatum. De wensen hem algemene voorspoed en godsvrucht toe, en laten niets los over zijn afkomst.

Van de door zoon Carl opgegeven geboortegegevens Stralsund 1760 van de stamvader is geen bevestiging te krijgen met een afschrift van zijn geboorte- of doopakte. Deze is noch in de familiepapieren noch in de openbare registers in Nederland aanwezig. In die tijd hoefde men zo’n afschrift nog niet te overleggen bij militaire dienst, huwelijk of pensioen. Van hem staan uitsluitend  de  door hem zelf opgegeven leeftijden zonder geboortedatum in de Nederlandse betaalsrollen en kerkboeken ter beschikking. Hieruit is wel een kortere geboorteperiode dan een vol jaar te reconstrueren:

DOCUMENT GEBOORTEDATUM
Inhoud Datum Opgegeven
leeftijd
Minimaal Maximaal
Ondertrouw C.M. Pieploo 04-12-1807 38 jaar 05-12-1768 03-12-1769
Doop Antonetta 14-07-1812 52 jaar 15-07-1759 13-07-1760
Overlijden Antonetta 14-06-1814 52 jaar 15-06-1761 13-06-1762
Overlijden Antonetta Juliana 07-01-1828 59 jaar 08-01-1768 06-01-1769
Overlijden Johan August 02-06-1835 74 jaar 03-06-1760 01-06-1761

Het jaar 1768 komt niet overeen met de overlijdensaangifte en brief naar Helsingfors van zoon Carl. Uit de andere drie leeftijden is te destilleren dat Johan August tussen 3 juni en 13 juli 1760 geboren is.

De stad Stralsund is in 1760 de hoofdstad van Zweeds-Pommeren, de huidige Duitse Landkreis Vorpommern-Rügen. In de Nederlandse betaalsrollen en kerkboeken staat achter zijn naam ‘van Straalsond’. Dit kan betekenen de Altstadt, maar ook de omstreken. In de Kirchebuchkartei van de dopen in alle kerken in de Altstadt en in de kerkboeken in de omstreken is zijn naam niet te vinden. Het kan zijn dat hij pas later de achternaam is gaan dragen. Augusta Juliana gebruikt die naam pas vanaf 1794 in Mecklenburg en heet daarvoor Meijer(n). Die naam komt te vaak in de kerkboeken van Stralsund voor om te kunnen onderzoeken.

Terug   ***   Verder