3.9.2. Nederlanden

In de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden hebben naamgenoten gewoond. Onder de tussenkop “Migranten” staan naamgenoten die behandeld worden in de hoofdstukken van hun geboorteland. Dat geldt niet voor degenen die onder de tussenkop “Genealogie” staan.

Migranten

In andere hoofdstukken zijn personen behandeld die vanuit andere plaatsen in Europa voor korte of lange tijd naar de Nederlanden zijn gekomen. Hier volgt de opsomming:

Johan August sr van het Zweedse geslacht wordt in 1693 door stadhouder-koning Willem III tot kapitein in een Zweedse regiment benoemd, dat aan geallieerde zijde tegen de Fransen vecht in Brabant. In 1698 wordt hij tot majoor benoemd en marcheert ten gevolge van de vrede af naar Bremen.

Otto en Andries komen uit Karlskrona en wonen tussen 1716 en 1768 in Amsterdam. Beiden zetten een gezin op met een Nederlandse vrouw, maar hebben geen nazaten die hen overleven.

Johan August jr van het Zweedse geslacht is in 1747 op 21-jarige leeftijd in Amsterdam en Den Haag en raakt in Limburg in Franse krijgsgevangenschap.

Maria Catharina komt uit Detmold leeft tussen 1756 en 1794 in Harderwijk en Amsterdam. Zij trouwt in Elspeet met kleermaker Jan Heijmens en krijgt in Harderwijk bij hem zeven kinderen.

Georg Richard komt van Stralsund. In Amsterdam krijgt in februari 1773 een natuurlijke zoon Christoffer bij Martina Jans en gaat drie maanden later als soldaat aan boord van een VOC-schip naar Batavia. Vijf dagen na afvaart overlijdt hij al.

Johan August van de Nederlandse familie komt eveneens van Stralsund naar Amsterdam, gaat in mei 1793 aan boord van een marineschip naar Paramaribo en krijgt kort na terugkomst in 1801 een natuurlijke dochter Wilhelmina Augusta bij de Maria de Ruijt.

Adolf (Do.a12) komt uit Widminnen in Oost-Pruisen. In 1883 vestigt hij zich als kleermaker in Amsterdam en woont aan de Spuistraat Saendamstraat. Hij vertrek al snel om een gezin te stichten in  Hamburg.

Max (Jc.6215) komt uit Worms en zijn vader uit Crumstadt. In de jaren ’20 werkt hij bij de Bijenkorf in Amsterdam en snel daarna in Den Haag, eerst aan de Van Hoytemastraat 12 en sinds 1934 aan de Stevinstraat 74. Nadat hij heen en weer reist naar zijn familie in Duitsland en de VS sterft hij kort na de bevrijding uit Bergen-Belsen. Zijn vrouw Milly keert terug naar Den Haag en zoon Gerd verhuist na zijn huwelijk in 1983 naar België, waar zijn familie nog leeft. (1)

Erich (Jy.12) komt uit Berlijn-Wilmersdorf op 16 juni 1933 met vrouw Emilia Anna D/Totzauer en 16-jarige zoon Karl-Heinz als Joodse vluchteling naar Den Haag.

Heinz uit Dordmund vlucht voor de Nazi-terreur in 1938 naar Arnhem, trouwt daar na de oorlog met mede-onderduikster E. Wolf uit Frankfurt en woont en overlijdt (1979) kinderloos in Amster­dam.

Rosine (Jc.211) komt uit Crumstadt, trouwt met Heijum Wolf en krijgt een zoon Ferdinand die in 1941 in Roermond overlijdt.

Genealogie

De volgende naamgenoten komen los in de Nederlandse archieven voor:

NL.a van Meynvelt

NL.a1. Thomas, 26-08-1390.

NL.a2. Lutgardis, † 1393.

NL.a3. Elisabeth, † vóór 1393.

NL.a4. Agnès, † 12-08-1423, ∞ Gerard van Schombeeck, 1428 en 1448 wethouder in Vliermael .

NL.b. Wilhelmus Meyervelt, student theologie Keulen, vermoedelijk dezelfde als Wilhelmus Meyerinck, priester Martinikerk Groningen 1447-1596.

NL.c. Goddert von Mairfeldt, 01-11-1589 rentmeester in Ahaus bij Bredevoort, hoort bij geslacht Mervelt.

NL.d. Maria van Myervelt, ∞ Delft (stadhuis) 01-07-1629 Johan van Beest, notaris. Deze achternaam moet blijkbaar worden uitgesproken als mierveld, want na verder onderzoek blijkt het om de dochter van de beroemde Delftse portretschilder Michiel Jansz. van Mierevelt (1567-1641) gaat, die buiten het bestek van dit onderzoek valt.

NL.e. Michel Meirfeld, 16/31-08-1674, notaris in Vianden, arrondissement Diekirch, Luxemburg. (6)

NL.f. Daniel Meyevelt, sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys, ∞ Cornelia van Tiel (eerder gehuwd Arent van Soest). Op 16-05-1665 wordt aan hem 300 gulden betaald uit de verkoop van een met hypotheek belast huis aan de Sonneveltstraat in

NLgj. Clement Pantlij van Meijervelt, ∞ Maria Jacomina de Roever, dochter:

NL.g1. Elisabeth Agnita Pantlij van Meijervelt, * 11-03-1741 of 1742, ∞ Abraham Anthonisz, ≈ Amsterdam 26-09-1717, † Galle, Ceylon 1778, zoon van Abraham Anthonisz en Magdalena De Pre (-1756), zijn derde huwelijk, een zoon.

NL.h. Anna Catharina Meijerveld, † Den Haag voor 1841, ∞ Den Haag voor 1756 Johannes Knol, † Den Haag voor 1841, dochter Pieternella (* Den Haag 1756, † Rotterdam 18-09-1841).

NL.i. Elizabeth Meijervelt, ∞ Arie Hoveling, dochter Jannigje (≈ RK Utrecht 05-05-1783).

NL.j. Jane de Mayenfeld, ∞ Christian Joseph Judo, in 1844 van België naar VK.

NL.k. Gilles Meyerfeld, ∞ Frankrijk 22-08-1886 Eugenie Fribourg, dochter van Hippolyte Fribourg.

NL.l. Jaaptje Meijerveld, ∞ Lukas Oosterveld, * Haren (Onnen) 08-10-1899, zoon van Abel Oosterveld (1861-1934) en Janna de Jonge (1858-1946).

NL.m. … Majerfeld, * 1903, leeft in België, dochter?

NL.m1. Miriam, * 21-06-1931, Poolse vluchtelinge, ontmoet 1947 toekomstige echtgenoot op Joodse Purim festivalin Londen, is historica in België, ∞ Kraainem, België 1951 Erich Meyer Mark, * Magdeburg 18-07-1922, zoon van Otto Mark (1880-1943) en Erna Cosman (1880-1943), vlucht voor Nazi’s naar Hutchison Camp, Isle of Man, 1940 Pioneerscorps, 1943 Intelligence, 1946 uit dienst in rang kolonel sergeant-majoor, EU-ambtenaar, schrijft als lid van B’aai B’rith in 2006 een protestbrief aan de socialistische Waalse leider Elio di Rupi vanwege diens harde kritiek op Israël, drie kinderen David, Anne en Sandra. 

Meijnevelt (buiten definitie)

Willem, zoon Klaas, ∞ Amsterdam ∝ 26-02-1656 Barbar Jans.

Cors, drogist, ordinarishouder, ∞ Amsterdam ondertrouw 05-05-1674 Rijntje Eduards, weduwe van Jan Hendricksz, hertrouwt Joris Fransz Lorijn, twee dochters Dorothé, † Amsterdam ≡ Karth. 14-05-1744, ∞ Amsterdam 29-01-1710 Marten ’t Sulik, * Stattijn, varensman, wonen Boomdwarsstraat, en Klaasje, † Amsterdam ≡ Anth. 22-04-1753, ∞1 Jan de Moor, ∞2 Amsterdam 12-07-1718 (∝ 22-10-1717) Wijbrant Aukes de Vries, * Leeuwarden, schuitevoerder.

Albert, zoon Dirk, ∞1 Amsterdam o 25-07-1716 Anna Smits, ∞2 Amsterdam ∝ 10-10-1721 Rijntje Joosten Haverkamp, † Amsterdam ≡ Anth. 28-03-1742.

Staat, zoon Johan, ∞ Amsterdam o 02-06-1741 Anna Jacobs.

Geertruij, † Amsterdam ≡ Anth. 06-06-1734.

Hendrik, † vóór 1732, ∞ Hilletje Hendriks, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 24-08-1732, twee kinderen Hendrik, † Amsterdam ≡ Anth. 02-11-1755 en Francina, † Amsterdam 01-11-1810 ≡ Oude Kerk 05-11-1810

Meijfelt (buiten definitie)

Fredrik, # Amsterdamse Gasthuijs, † Amsterdam ≡ Anth. 17-10-1713.

Willem, # Gasthuijs, † Amsterdam ≡ Anth. 27-10-1713.

Alida / Aaltje, † Amsterdam ≡ RK Oude Kerk 14-10-1751, ∞ Amsterdam ∝ 12-10-1696 Wessel Bömer/Beumer, twee dochters met de naam Anna (≈ Amsterdam 04-08-1697 resp. 06-01-1700).

Fredina/Frederikje, † Amsterdam ≡ Oude Kerk 31-05-1756, ∞1 Amsterdam ∝ 04-08-1702 Johannes Timmers, † vóór 1719, ∞2 Amsterdam ∝ 19-10-1719 Friedrick Knot (∞1 Aaltje Terbeek), ∞3 Amsterdam ∝ 1310-1730 Dirk Gesscher, (∞1 Teeke Roelofs).

Bubke, † vóór 1785, ∞ Klaas Scheltes van der Meij (∞2 Jannetje Frederiks Blok).

Isabella van Meyrveldt / Meirvelt, * Temse (Land van Waas), † Temse vóór 1798, ∞ Joseph van Raemdonck, * Haasdonk 1743, † Haasdonk 14-10-1798, timmerman, zoon van Joseph van Raemdonck en Maria Beldens, twee zoons. In het dorp Temse komen meer personen van deze familie voor, maar dan steeds met de schrijfwijze Meervelt, Meerevelt of Meirvenne: Margriet, samen met Jan van Royen doopheffer van Mergriete Buytaerts, * Temse 16-08-1618. Wilm, getuige bij doop Joos van Meervenne alias Jodocus van Mervelde, * Temse (Land van Waas, België) 02-10-1622. Adriaen, ∞ Catharina Steensens, * Sint-Niklaas 19-10-1663, † Sint-Niklaas 11-12-1710, dochter van Pieter Steensens (1637-) en Margriete Staes (1632-1676), later ∞ Amelberga Maes (-1709). Egidius, ∞ Catharina Brijs, getuigen ≈ Temse 06-10-1701 Franciscus Verbeke. Anna, betaalt ₤ 32 voor een hofstede en land in Temse aan Paeschier Verbeke. Marie, ∞ Joannes Mets, dochter Maria Amelberga, * Temse 18-11-1735 en zoon Balduinus, * Temse 12-09-1752. Anna Maria, * 1721, † Temse 05-04-1774, dochter van Joannes Meerevelt (1690- 1766) en Maria Anna van Mieghem (1701-1771), ∞ Temse 05-08-1754 Dominicus Maes, * 1695.

 

1. Joodsche Raad, Kamp Westerbork, Oorlogsgravenstichting: Cartotheek.

1. Gelders Archief, 0357 Nassause Domeinen, 13B Hofboek Bredevoort.
2.
Gemeentearchief Delft, Trouwboek Gerecht, inventarisnummer 117.
3.
Diens archief is in 1852 neergelegd in het archief van het tribunaal van het arrondissement Diekirch.
4. Onderzoek in Zweden naar hun herkomst onder de naam Meijerfeldt was vruchteloos bij het Landsarkivet in Lund, omdat de kerkboeken niet verder teruggaan dan 1690 [CH-27], de Genealogiska föreningen [CH-29] en het Riddarhuset [CH-31].
4. Stads
archief Amstedam, Kwijtscheldingen 142/178v.
5. Stads
archief Amsterdam DTB 209/2v, 710/384, 711-/388, 714/13, 727/326, 1140/149, 1140/154, 1140/166, 1141-/245v, 1174/-123, 1180/94v; PA 213/320.
6. Stadsarchief
Amsterdam DTB 364/14.
7.
EvangelischesPfarrambtStralsund, StNikolai 1736­/716, StJürgen 1830/237 en 1841/125.
8. Stads
archief Amsterdam DTB 60/73#13 en Gelders Archief DTB Elspeet 680.2 (pag. 289, volgnr. 3) en DTB Harderwijk 831 en 837.4.
9.
R. Laurant,”Empreintes d’intailles antiques utilisées comme sceaux au moyen âge et conservées en Belgique”, in Liber Amicorum Raphäel de Smedt 3 Historia, Leuven 2001, pag. 14.
10.
L. Hendrikx, “Munsterbilzen – Genealogie, inclusief de bewoners van het vroegere Stift”, letter M.
11.
J. Waele e.a., “Nécrologe de l’Abbaye de Munsterbilsen” in “Bulletin de L’Institut Archéologique Liégeois”, Luik 1874, pag. 49.