4.8.1. Nederlands

In de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden hebben naamgenoten gewoond. Als zij in het buitenland zijn geboren worden zij daar behandeld. In de paragraaf Migranten staat een opsomming.

De volgende naamgenoten komen los in de Nederlandse archieven voor:

L.a van Meynvelt

L.a1. Thomas, 26-08-1390.

L.a2. Lutgardis, † 1393.

L.a3. Elisabeth, † vóór 1393.

L.a4. Agnès, † 12-08-1423, ∞ Gerard van Schombeeck, 1428 en 1448 wethouder in Vliermael .

L.b. Wilhelmus Meyervelt, student theologie Keulen, vermoedelijk dezelfde als Wilhelmus Meyerinck, priester Martinikerk Groningen 1447-1596.

L.c. Goddert von Mairfeldt, 01-11-1589 rentmeester in Ahaus bij Bredevoort, hoort bij geslacht Mervelt.

L.d. Maria van Myervelt, ∞ Delft (stadhuis) 01-07-1629 Johan van Beest, notaris. Deze achternaam moet blijkbaar worden uitgesproken als mierveld, want na verder onderzoek blijkt het om de dochter van de beroemde Delftse portretschilder Michiel Jansz. van Mierevelt (1567-1641) gaat, die buiten het bestek van dit onderzoek valt.

L.e. Michel Meirfeld, 16/31-08-1674, notaris in Vianden, arrondissement Diekirch, Luxemburg. (6)

L.f. Daniel Meyevelt, sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys, ∞ Cornelia van Tiel (eerder gehuwd Arent van Soest). Op 16-05-1665 wordt aan hem 300 gulden betaald uit de verkoop van een met hypotheek belast huis aan de Sonneveltstraat in

L.g. Clement Pantlij van Meijervelt, ∞ Maria Jacomina de Roever, dochter:

L.g1. Elisabeth Agnita Pantlij van Meijervelt, * 11-03-1741 of 1742, ∞ Abraham Anthonisz, ≈ Amsterdam 26-09-1717, † Galle, Ceylon 1778, zoon van Abraham Anthonisz en Magdalena De Pre (-1756), zijn derde huwelijk, een zoon.

L.h. Anna Catharina Meijerveld, † Den Haag voor 1841, ∞ Den Haag voor 1756 Johannes Knol, † Den Haag voor 1841, dochter Pieternella (* Den Haag 1756, † Rotterdam 18-09-1841).

L.i. Elizabeth Meijervelt, ∞ Arie Hoveling, dochter Jannigje (≈ RK Utrecht 05-05-1783).

L.j. Jane de Mayenfeld, ∞ Christian Joseph Judo, in 1844 van België naar VK.

L.k. Gilles Meyerfeld, ∞ Frankrijk 22-08-1886 Eugenie Fribourg, dochter van Hippolyte Fribourg.

L.l. Jaaptje Meijerveld, ∞ Lukas Oosterveld, * Haren (Onnen) 08-10-1899, zoon van Abel Oosterveld (1861-1934) en Janna de Jonge (1858-1946).

L.m. … Majerfeld, * 1903, leeft in België, dochter?

L.m1. Miriam, * 21-06-1931. ∞ Kraainem, België 1951 Erich Meyer Mark, * Magdeburg 18-07-1922, zoon van Otto Mark (1880-1943) en Erna Cosman (1880-1943),

Poolse vluchtelinge, ontmoet 1947 toekomstige echtgenoot op Joodse Purim festivalin Londen, is historica in België, vlucht voor Nazi’s naar Hutchison Camp, Isle of Man, 1940 Pioneerscorps, 1943 Intelligence, 1946 uit dienst in rang kolonel sergeant-majoor, EU-ambtenaar, schrijft als lid van B’aai B’rith in 2006 een protestbrief aan de socialistische Waalse leider Elio di Rupi vanwege diens harde kritiek op Israël, drie kinderen David, Anne en Sandra. 

Meijneveldt

Deze naam valt vanwege de “n” op de verkeerde plaats buiten de definitie van de te onderzoeken familienamen. Toch worden hiermee nogal eens spreek- of schrijffouten gemaakt. Zekerheidshalve wordt er toch aandacht aan gegeven.

In de Nederlanden is de familienaam Meijnevelt mogelijk ontleend aan het bij Loosdrecht horende Muijeveld (Mijndenveld, Mijnderveld). De familie behoort vanaf 1600 tot de notabelen van het Groot-Waterschap van Woeden. De achternaam sterft in de negentiende eeuw uit. Jan Mijneveld die in 1814 in Kralingen 75 jaar oud overlijdt lijkt in Nederland de laatste van die naam geweest te zijn. De naam leeft nog een tijd voort als voornaam in verwante families als Van der Wring, de Ruijter en Van Grieken (hier niet behandeld).

Ln.1. Willem Meijneveldt, kinderen:
Ln.11. Cornelis, * 1575, † Woerden 1648/9, notaris, secretaris Groot-Waterschap van Woerden 1601-1615, Rekest aan Dijkgraaf en Hoogheemraden om hem naast zijn karige schrijfloon ook een vast jaarsalaris te verstrekken, zoals gebruikelijk is in omliggende waterschappen [1632], ∞1 Neeltgen Reijers ’t Hart, ∞2 Utrecht 29-04-1611 Adriana Stoopen, * 1582, kinderen:
Ln.111. Gerrit, kamelaar Groot-Waterschap van Woerden 1634, ∞ Beatrix Elias van Riethoeff, eigenaar pannebakkerij, testament 1636, Weduwe voert op 08-08-1648 een proces bij het Hof van Holland tegen haar schoonmoeder over terugbetaling van een lening van 1100 gulden met de garantie in de vorm van een obligatie, kinderen:
Ln.1111. Gerard, advocaat, procureur, curator, voogd, # Woerden.
Ln.1112. Haesgen, * Woerden, ≡ Woerden 1710, ∞1 Woerden 13-04-1659 Jacobus Arthopeus, # Nieuwendam, ∞2 Woerden 24-02-1677 Jurriaen Sonderman, brandewijnverkoper, # Leiden.
Ln.112. Frans, ∞ IJda Arendsdr Kijck, notariële acte Woerden 1648, kind:
Ln.1121. Aeltge, notariële acten Woerden 1647-1654.
Ln.113. Cornelia / Neeltgen, ∞ Dirck Jacobsz de Horn.
Ln.12. Jan, lid Schutterij, Kameraar Groot-Waterschap van Woerden 1629, eigenaar pannenbakkerij, kinderen:
Ln.121. Cornelis, notariële acten Woerden 1651-1656, kind:
Ln.1211. Cornelia, notariële acten Woerden 1650-1663.
Ln.122. Leendert, * Woerden, chirurgijn Rotterdam, ∞1 Doom Laurentsen, ∞2 Delft 19-06-1635 Hester Willems van der Borden, * Schipluijden, kinderen:
Ln.1221. Willem, * Rotterdam 22-02-1636, † vóór 1646.
Ln.1222. Maria, * Rotterdam 28-11-1637, ≡ Rotterdam 13-03-1703, ∞ Rotterdam 04-04-1683 Pieter Geene van Esch.
Ln.1223. Johannes, * Rotterdam 18-10-1639.
Ln.1224. Beatrix, * Rotterdam 10-12-1641, ≡ Rotterdam 24-09-1670.
Ln.1225. Willem, * Rotterdam 04-02-1646, dochter:
Ln.12251. Marritjen, ∞ Willem Jansen Corlee.
Ln.123. Geertgen, † Woerden 02-12-1716, ∞1 Willem Willems van der Bordee, ∞2 Heijndrick Gerrits Kruckjen, ≈ Woerden 1660 kind, ∞3 Woerden 24-08-1674 Maerten Heijndircks van Leeuwen.
Ln.13. Catharina Willems, notariële acte Woerden 1614.

Lo. Beatris, * Hoogezand-Sappemeer 1570, † Slochteren 05-02-1632, ∞ Woerden 16-03-1666 Abraham Maartens, * Leek 1570, † Drenthe 1660.

Lp. Frans, kind:
Lp.1. Isaac, * vóór 1610.

Lq. Willem, * 1600, # Polsbroek(erdam), Lopik, kinderen:
Lq.1. Klaas, * Polsbroek 1620, ∞ Polsbroek 03-03-1656 Barbara Jans, * Amsterdam 1635.
Lq.2. Metgen, * Polsbroek 1630, ∞ Jaarsveld-Polsbroek 26-02-1658 Jan Jansz Hardenbol, * 1630.
Lq.3. Beatris, † Woerden 19-02-1710, # Zuid Polsbroek, ∞1 Woerden 16-03-1666 Abraham Martens ’t Hart, kinderen, ∞2 Woerden 30-06-1675 Willem Heijndrickse van der Wringh.

Lr. Jan, kind:
Lr.1. Catharijn/Caatje, ≡ Benschop 13/22-12-1755/6, ∞ Polsbroek 08-01-1701 Jan Jansz van den Hoek.

Ls. Aletta, notariële acten Woerden 1643-1654.

Weijntge, # Woerden, ∞ Rotterdam 10-08-1645 Jacob Hartogh, # Rotterdam.

Jaques de Hertich en echtgenote Elisabeth van der Shuren (tekent: Verschuyr), wonend in de Lombertstraat; benoemen elkaar tot universele erfgenaam. De langstlevende zal aan ongehuwde dochter Elisabeth Hertich bij huwelijk 2.500 gulden uitkeren-gelijk de andere gehuwde kinderen gehad hebben-t.w. Joost-, Mattheus-, Jasper-, Maria-, Jacob- en Dirck Hertich. Prelegaat aan Elisabeth van beste bed; aan Elisabeth en Maria lijnwaad. Legaat aan Lutherse Kerk van 72 gulden ( zwager Theodorus Tijt is daar predikant), het Weeshuis 12 gulden; 30 gulden aan Anthonetta Theodoris Tijt; 12 gulden voor elk van de kinds kinderen. De langstlevende benoemt de kinderen Joost, Mattheus, Jasper, Maria, Dirck en Elisabeth tot zijn/haar erfgenamen. Voor de deling dient 3.000 gulden belegd te worden tbv kind/eren van wijlen zoon Jacob Hertich- getrouwd met Weyntge Meynevelts als legitieme portie. Tot voogden worden benoemd naast langstlevende, de oudste zonen Joost en Mattheus en Ds. Theodorus Tijt. NB: Jaques tekent als Jaques M ‘dHertich ‘d Anvers.

Weijnandia / Weijntgen, † na 1723, ∞ Dirck van Wijck,  burgemeester van Woerden, kameraar Groot-Waterschap van Woerden, ≈ Woerden 1662 kind.

Stadsgerecht Woerden verleent op 30-05-1679 toestemming aan Aert Ploij als voogd over hun minderjarige Anna van Wijck om 2500 gulden te lenen onder hypotheekstelling van goederen uit haar moeders nalatenschap, mits uit dit bedrag een schuld aan Dirck Schaap en achterstallige belastingen voor een huis in de Rietvelderstraat worden betaald.

, ∞ Lijsbet Jansz, zoon:
1. Huijbert, * Utrecht, † aan boord 24-10-1693, in dienst VOC kamer Amsterdam 10-06-1693, soldaat op schip Schoonbeek naar Batavia.

Willem, zoon:
1. Aalbert, ≡ Woerden 12-01-1699, ∞1 Woerden Rinsje Cornelis, ∞2 Woerden 01-11-1673 Geertje Dircks, ∞3 Geertie Willems, ∞4 Woerden 23-11-1698 Aafjen Huijberts Bijl, kinderen:

11. Johannes, ≈ Woerden 03-12-1672.
13. Willem, * Woerden, † Azië 29-11-1728, in dienst VOC kamer Amsterdam 03-01-1691, matroos op schip Java naar Batavia.
13. Dirk, ≈ Woerden 23-08-1681, † Azië 16-12-1735, in dienst VOC kamer Delft 14-04-1735 als bosschieter op schip Haamstede naar Batavia.

Jan, zoon:
1. Frans, * Polsbroek 1675, ∞ Zevenhuizen 03-10-1694 Maria Jans den Ouden, kinderen:

11. Jan, * Overschie 25-06-1695, † 1696.
12. Cornelis, * Overschie 25-06-1695, † 1695.

13. Jan, * Overschie 07-10-1696, ≡ Kralingen 09-09-1761, ∞ Kralingen 08-09-1720 Anna Witte Spaan, * Kralingen 31-08-1698, ≡ Kralingen 20-06-1754, kinderen:
131. Frans, * Capelle a/d IJssel 17-08-1721, † 02-03-1749, ∞ Kralingen 03-02-1743 Utsje Jacobs Buijs, ≈ Capelle a/d IJssel 01-12-1715, † Kralingen 31-12-1751, zoon:
1311. Frans, ≈ Capelle a/d IJssel 11-09-1748.
132. Witte, ≈ Capelle a/d IJssel 02-12-1722, † vóór 10-11-1728.
133. Jan, ≈ Capelle a/d IJssel 16-07-1724/1739, † Kralingen 18-03-1814, ∞ Kralingen 10-05-1778 Anna/Annigje Brands, * Sliedrecht, † Gouda 26-10-1828.
134. Witte, ≈ Capelle a/d IJssel 10-11-1728, ≡ Kralingen 26-02-1790, ∞ Ouderkerk a/d IJssel 11-06-1769 Adriana/Adriaantje Verschoor/van der Schoor, ≈ Ouderkerk a/d IJssel 13-06-1745, ≡ Kralingen 08-12-1808 / Ouderkerk a/d IJssel 18-04-1816, dochter:

1341. Anna, * Kralingen 03-06-1770, † Kralingen 09-06-1859, # boerderij 1, Capelle a/d IJssel, ∞ Kralingen 09-06-1793 Pieter Casparsz van der Linde, * Capelle a/d IJssel 24-08-1755, haar buurjongen, # “Weltevreden”.
135. Abraham, ≈ Capelle a/d IJssel 27-08-1730, ≡ Kralingen 20-02-1756.
14. Helena/Lena, * Overschie 09-03-1698.
15. Johanna/Jannetje, * Overschie 07-03-1700.
16. Willem, * Overschie 21-12-1701.

Beatris, ≡ Woerden 24-04-1756, ∞ Johannes Mosch, † Woerden 13-04-1719, schout van Woerden.

Aalbert, zoon:
1. Cornelis, * Woerden, barkanwerker, witwerker, ∞1 Leiden 05-01-1685 Grietje Gerbrande Pipingh, * Leiden, # Broertiesgraft, ∞2 Leiden 18-10-1692 Aagje Butterman, * Leiden, kinderen:

11. Gerrebrand, ≈ Leiden 06-01-1686, † vóór 20-07-1689.
12. Maria, ≈ Leiden 12-01-1687.
13. Gerrebrand, ≈ Leiden 20-07-1689, † vóór 25-10-1690.
14. Gerbrand, ≈ Leiden 25-10-1690
15. Amerentie, * Leiden 29-08-1694.

Willem, zoon:
1. Cors, drogist, ordinarishouder, ∞ Amsterdam o 05-05-1674 Rijntje Eduards, kinderen:

11. Dorothé, † Amsterdam ≡ Karth. 14-05-1744, ∞ Amsterdam 29-01-1710 Marten ’t Sulik, * Stattijn, varensman, # Boomdwarsstraat;
12. Eduart, * Amsterdam, † Kaap de Goede Hoop, 21-04-1718, in dienst bij VOC kamer Amsterdam 11-03-1714 als bosschieter op schip Huis de Vlotter naar Batavia,  ∞ Amersdam vóór 1711 Maria Jansz, kinderen:
121. Cors, * Amsterdam ≈ Oude Kerk 22-04-1711.
13. Klaasje, † Amsterdam ≡ Anth. 22-04-1753, ∞1 Jan Jansz de Moor, ∞2 Amsterdam 12-07-1718 Wijbrant Aukes de Vries, * Leeuwarden, schuitevoerder.
14. Grietje, * Amsterdam ≈ Zuiderkerk 15-03-1779.
15? Willem, in dienst bij VOC kamer Amsterdam 02-05-1698 als onderzeilmaker op schip Huis te Loo naar Batavia. 31-03-1700 in Azië weggelopen.

Albert, kinderen:
1. Dirk, ∞1 Amsterdam 09-08-1716 Anna Smits, ∞2 Amsterdam 26-10-1721 Rijntje Joosten Haverkamp, † Amsterdam ≡ Anth. 18-03-1742, kinderen:

11. Joost, * Amsterdam, ≈ Oude Kerk 02-10-1722, in dienst VOC kamer Amsterdam 27-10-1740 schip Wapen van Hoorn naar Batavia. Vertrek Batavia 29-11-1744 schip Beukestijn terug naar Amsterdam 24-08-1745.
12. Geertruij, * Amsterdam, ≈ Oude Kerk 27-11-1726, † vóór 1733.
13. Hendrik, * Amsterdam, ≈ Oude Kerk 05-03-1730.
14. Geertruijd, * Amsterdam, ≈ Oude Kerk 01-02-1733, † Amsterdam ≡ Anth. 06-06-1734.

Johan Staat, * Ammelgale / Hamel 1713, in dienst VOC kamer Amsterdam 10-03-1731, met schip Hartenlust naar Batavia, ∞ Amsterdam o 02-06-1741 Anna Jacobs, * Stavanger 1713.

Albert, + Kaap de Goede Hoop 24-11-1748, in dienst VOC kamer Amsterdam 04-07-1748, jongmatroos schip Duinenburg naar Batavia.

Jan Jorge, * Celle, † Azië 21-12-1756, in dienst VOC kamer Enkhuizen 30-05-1753, hooploper (loopjongen matrozen) op schip Voorzichtigheid naar Batavia.

Hendrik, † vóór 1732, ∞ Hilletje Hendriks, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 24-08-1732, kinderen:
1. Hendrik, † Amsterdam ≡ Anth. 02-11-1755.
2. Francina, † Amsterdam 01-11-1810 ≡ Oude Kerk 05-11-1810.

Frans, * Capelle aan den IJssel 1749, † 1781, # Kralingen, ∞ Rotterdam 29-10-1769 Dirkje Zuidhoorn, ≈ Rotterdam 17-09-1747, † Rotterdam 22-02-1792, kinderen:
1. Catrina, ≈ Rotterdam 28-02-1773, ≡ Rotterdam 15-05-1777.
2. Francijna, ≈ Rotterdam 21-07-1776.

Adriaan, * vóór 1810, ∞ Christina Blank, * vóór 1810, kinderen:
1. Reijer, * Stoutenburg 1828, ∞ Stoutenburg 24-10-1850 Johanna van de Brug, * Hoogland 1826.

Meijfelt (buiten definitie)

Fredrik, # Amsterdamse Gasthuijs, † Amsterdam ≡ Anth. 17-10-1713.

Willem, # Gasthuijs, † Amsterdam ≡ Anth. 27-10-1713.

Alida / Aaltje, † Amsterdam ≡ RK Oude Kerk 14-10-1751, ∞ Amsterdam ∝ 12-10-1696 Wessel Bömer/Beumer, twee dochters met de naam Anna (≈ Amsterdam 04-08-1697 resp. 06-01-1700).

Fredina/Frederikje, † Amsterdam ≡ Oude Kerk 31-05-1756, ∞1 Amsterdam ∝ 04-08-1702 Johannes Timmers, † vóór 1719, ∞2 Amsterdam ∝ 19-10-1719 Friedrick Knot (∞1 Aaltje Terbeek), ∞3 Amsterdam ∝ 1310-1730 Dirk Gesscher, (∞1 Teeke Roelofs).

Bubke, † vóór 1785, ∞ Klaas Scheltes van der Meij (∞2 Jannetje Frederiks Blok).

Isabella van Meyrveldt / Meirvelt, * Temse (Land van Waas), † Temse vóór 1798, ∞ Joseph van Raemdonck, * Haasdonk 1743, † Haasdonk 14-10-1798, timmerman, zoon van Joseph van Raemdonck en Maria Beldens, twee zoons. In het dorp Temse komen meer personen van deze familie voor, maar dan steeds met de schrijfwijze Meervelt, Meerevelt of Meirvenne: Margriet, samen met Jan van Royen doopheffer van Mergriete Buytaerts, * Temse 16-08-1618. Wilm, getuige bij doop Joos van Meervenne alias Jodocus van Mervelde, * Temse (Land van Waas, België) 02-10-1622. Adriaen, ∞ Catharina Steensens, * Sint-Niklaas 19-10-1663, † Sint-Niklaas 11-12-1710, dochter van Pieter Steensens (1637-) en Margriete Staes (1632-1676), later ∞ Amelberga Maes (-1709). Egidius, ∞ Catharina Brijs, getuigen ≈ Temse 06-10-1701 Franciscus Verbeke. Anna, betaalt ₤ 32 voor een hofstede en land in Temse aan Paeschier Verbeke. Marie, ∞ Joannes Mets, dochter Maria Amelberga, * Temse 18-11-1735 en zoon Balduinus, * Temse 12-09-1752. Anna Maria, * 1721, † Temse 05-04-1774, dochter van Joannes Meerevelt (1690- 1766) en Maria Anna van Mieghem (1701-1771), ∞ Temse 05-08-1754 Dominicus Maes, * 1695.

Terug   ***   Verder

1. Gelders Archief, 0357 Nassause Domeinen, 13B Hofboek Bredevoort.
2.
Gemeentearchief Delft, Trouwboek Gerecht, inventarisnummer 117.
3.
Diens archief is in 1852 neergelegd in het archief van het tribunaal van het arrondissement Diekirch.
4. Onderzoek in Zweden naar hun herkomst onder de naam Meijerfeldt was vruchteloos bij het Landsarkivet in Lund, omdat de kerkboeken niet verder teruggaan dan 1690 [CH-27], de Genealogiska föreningen [CH-29] en het Riddarhuset [CH-31].
4. Stads
archief Amstedam, Kwijtscheldingen 142/178v.
5. Stads
archief Amsterdam DTB 209/2v, 710/384, 711-/388, 714/13, 727/326, 1140/149, 1140/154, 1140/166, 1141-/245v, 1174/-123, 1180/94v; PA 213/320.
6. Stadsarchief
Amsterdam DTB 364/14.
7.
EvangelischesPfarrambtStralsund, StNikolai 1736­/716, StJürgen 1830/237 en 1841/125.
8. Stads
archief Amsterdam DTB 60/73#13 en Gelders Archief DTB Elspeet 680.2 (pag. 289, volgnr. 3) en DTB Harderwijk 831 en 837.4.
9.
R. Laurant,”Empreintes d’intailles antiques utilisées comme sceaux au moyen âge et conservées en Belgique”, in Liber Amicorum Raphäel de Smedt 3 Historia, Leuven 2001, pag. 14.
10.
L. Hendrikx, “Munsterbilzen – Genealogie, inclusief de bewoners van het vroegere Stift”, letter M.
11.
J. Waele e.a., “Nécrologe de l’Abbaye de Munsterbilsen” in “Bulletin de L’Institut Archéologique Liégeois”, Luik 1874, pag. 49.