2.6. De tak De Haas

Met de tak De Haas wordt gedoeld op de kinderen en nakomelingen van de tweede zoon van Carl von Meijenfeldt (1815-1899) Carl Frederik en Margaretha (Margré) de Haas. Van hun vijf kinderen wordt Aaltje (1882) maar 2 jaar oud.

Oudste zoon Carl treedt in 1907 in dienst van Kempen & Co., vier jaar daarvóór opgericht door A.J. Kempen en M.D. de Lange. Het is een zelfstandig commissionair in effecten, vooral in de handel in Nederlands-Indische beursfondsen. Het kantoor staat aan de Nieuwezijds Voorburgwal 176 te Amsterdam, later Herengracht 357. 

De vier jongens Carl (1884), Willem (1886), Frits (1889) en Jan (1896) zijn nog relatief jong als hun ouders in 1911 respectievelijk 1915 overlijden. De horlogewinkel in de Spuistraat 268 sluit al met het overlijden van vader Carl. De vier zoons moeten omzien naar andere huisvesting. Dat schept kennelijk een sterke onderlinge band, want gedurende hun leven zijn er steeds perioden dat ze bij elkaar inwonen. Carl gaat in 1912 in Bloemendaal wonen, dus moet dagelijks heen en weer naar Amsterdam voor zijn werk. Willem gaat aan de Herengracht inwonen bij neef Jan van de Tas (één van de zonen van tante Cato) en is ook grossier. Bovendien is hij in 1915 commissaris bij de NV Amsterdamsche Verzekeringsbank en bij de Hollandsche Verzekerings Vennootschap (KB 16-04-1915, bijvoegsel 88 nr. 260). Frits verhuist naar de Tesselschadestraat en van Jan is het niet bekend.

Vermoedelijk valt Carl het woon-werk-verkeer zwaar, want al in 1916 keert hij terug van Bloemendaal naar Amsterdam. Hij gaat met zijn broer Willem aan de Nassaukade wonen. Willem start in 1919 een eigen kruidenierszaak. Frits komt in dezelfde branche als Carl terecht: bij de oprichting in 1917 treedt hij in dienst bij Pierson & Co, gevestigd aan een nieuw gebouw aan de Herengracht 206, nu een Rijksmonument. J.L. Pierson en zijn zoon Allard zwaaien daar de scepter. Deze bank handelt in bonds en aandelen in spoorwegmaatschappijen in de Verenigde Staten. Hij is arbitrageant, dat wil zeggen dat hij zich bezighoudt met transacties met het doel voordeel te trekken uit een prijsverschil op hetzelfde ogenblik tussen verschillende markten voor goederen, valuta’s, effecten en wissels. Pierson & Co legt zich toe op valutaverschillen tussen Amsterdam, New York en Londen. Frits werkt in het apart voor de effectenhandel in 1913 geopende gebouw aan Beursplein 5.

Van broer Jan is opnieuw weinig bekend, maar hoogstwaarschijnlijk woont en werkt hij al geruime tijd in Nederlands-Indië.

Frits von MeijenfeldtFrits von Meijenfeldt Lida Scholte
Lida Scholte

In 1920 trouwt Frits met de 23-jarige Amsterdamse Lida Scholte. Er circuleert een verhaal dat Lida’s moeder depressiviteit in de familie Von Meijenfeldt brengt. Aanleiding is haar achternaam Schumann, die refereert aan de inderdaad depressief geworden beroemde pianist-componist. Een familieband tussen hen is niet aangetoond en het is niet duidelijk welke kinderen of kleinkinderen van Lida Scholte aan de ziekte te lijden zouden hebben gehad. In 1929 verhuizen ze naar Bachplein 6 in Amsterdam. Dat huis biedt meer ruimte aan het groeiende gezin.

Carl von Meijenfeldt
Carl von Meijenfeldt

Carl trouwt in 1926 met Henriëtte Stuurman. Zij is geboren in Amsterdam in het jaar 1885. Haar moeder heeft Duitse wortels, want haar grootvader heet Deutschmann en haar grootmoeder Deutz. Bij het huwelijk is Carl 42 jaar en Henriëtte 41 jaar. Dat zal er mee te maken hebben dat zij geen kinderen krijgen. Zij gaan in 1936 aan de Weteringschans in Amsterdam wonen en daarna aan de Noorder Amstellaan. Carl is beroepsofficier bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt op grond daarvan in hechtenis genomen en getransporteerd naar het krijgsgevangenkamp Stanislau in Polen. Later wordt hij te werk gesteld in Berlijn. Daar weet hij gedurende de verwarring door de geallieerde bombardementen naar Nederland te ontkomen, waar hij in het verzet gaat. Hij overlijdt in 1943. Zijn bijnaam luidt “Kaak”, hetgeen enigszins met zijn gezicht te maken heeft. Zijn weduwe hertrouwt met Gerrit van Zwieten en overlijdt in 1970.

Frits helpt veel Joodse vluchtelingen door hen in de kelder van zijn huis en aangrenzende huizen aan het Bachplein in Amsterdam te verbergen. Zijn zoon Carl doet dienst bij het Koninklijk Marine Instituut en wordt gedemobiliseerd bij de Duitse inval. Hij studeert maar kort geneeskunde, omdat hij de zogenaamde loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter weigert te tekenen. Na een periode van (krijgs-)gevangenschap gaat hij de Ondergrondse in en later de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij commandeert aan het eind van de oorlog een groep, die moet voorkomen dat de Duitsers strategische installaties in Amsterdam opblazen. Hij brengt een periode van herstel door in de tuin van de familie Van der Graaf en huwt hun dochter Hanny direct na de oorlog.

Willem huwt in 1937 Annie Lagendijk. Zij is ook winkelier en bijna 10 jaar jonger. Ze is geboren in Vlaardingen en met haar ouders naar Alkmaar getrokken, waar de trouwerij plaatsvindt. Haar moeder is vier jaar vóór het huwelijk overleden. Er komen geen kinderen, vermoedelijk omdat Annie bij het huwelijk al 40 jaar oud is.

Willem von MeijenfeldtWillem von Meijenfeldt Bilderdijkstraat 212hs te Amsterdam, op foto bij luifel. Van 1945 tot 1948 voeren Willem von Meijenfeldt en Antje Lagendijk er een winkel "In Koffij & Thee".

Bilderdijkstraat 212hs te Amsterdam, op foto bij luifel. Van 1945 tot 1948 winkel “In Koffij & Thee”.
Bedrijfsvoering
Willem von Meijenfeldt en zijn zwager Lagendijk.

Lees verder over de tak De Haas tijdens de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog opent Willem een winkel aan de Bilderdijkstraat 212 met zijn zwager met de naam Von Meijenfeldt & Lagendijk “In Koffij, Thee, Enz”. Volgens de registers overlijdt Willem in 1948 en zou Annie in 1951 zijn gescheiden, wellicht bij een tweede huwelijk. Zij blijft in Amsterdam wonen.

Het leven van Jan kan opgepakt worden in 1935, als hij importeur en vervolgens chef bij Manson & Co in Soerabaya, Nederlands-Indië is. Het betreft de Javaanse suikerindustrie. Van 1946 tot en met 1949 woont hij bij Frits aan het Bachplein. Als Indonesië onafhankelijk is keert hij in 1950 terug naar Soerabaya., maar in 1954 komt hij definitief naar Amsterdam en koopt een groot huis aan de Willem Pijperstraat 2.

Jan von Meijenfeldt
Jan von Meijenfeldt

Frits verhuist in 1953 naar de Herman Heijermansweg 5hs, in 1956 naar de Tromplaan 4 in Hilversum, een jaar later daar naar de ’s-Gravenlandseweg 132, vervolgens 1959 in Bilthoven aan de Sweelincklaan 94. In 1961 keert hij terug in Amsterdam en trekt in bij zijn broer Jan. Frits overlijdt daar nog hetzelfde jaar, Jan het jaar daarop.

Frits von Meijenfeldt
Frits von Meijenfeldt
Lida Scholte
Lida Scholte

In 1970 overlijden Henriëtte Stuurman en Lida Scholte en in 1975 Antje Lagendijk op 78-jarige leeftijd.

Lees verder De zijtak Scholte