2.3.4. Tak De Haas

Carl Frederik von Meijenfeldt en Margaretha de Haas overlijden in 1911 respectievelijk 1915. De horlogewinkel in de Spuistraat 268 sluit met het overlijden van de eerste, waardoor de kinderen moeten omzien naar andere huisvesting. Dat schept kennelijk een sterke onderlinge band, want gedurende hun leven zijn er steeds perioden dat ze bij elkaar inwonen. Elders zijn de belevenissen van de kinderen en hun nazaten in Nederlands-Indië en de wereldoorlogen te lezen.

Oudste zoon Carl treedt in 1907 in dienst van Kempen & Co., dat vier jaar eerder was opgericht door A.J. Kempen en M.D. de Lange. Het is een zelfstandig commissionair in effecten, vooral in de handel in Nederlands-Indische beursfondsen. Het kantoor staat aan de Nieuwezijds Voorburgwal 176, later aan Herengracht 357. Carl gaat in 1912 in Bloemendaal wonen, dus moet dagelijks heen en weer naar Amsterdam voor zijn werk. Vermoedelijk valt hem dat zwaar, want al in 1916 keert hij terug van Bloemendaal naar Amsterdam. Hij gaat met zijn broer Willem aan de Nassaukade wonen. In 1926 trouwt hij met Henriëtte Stuurman. Zij is geboren in Amsterdam in het jaar 1885. Haar moeder heeft Duitse wortels, want haar grootvader heet Deutschmann en haar grootmoeder Deutz. Bij het huwelijk is Carl 42 jaar en Henriëtte 41 jaar. Dat zal er mee te maken hebben dat zij geen kinderen krijgen. Zij gaan in 1936 aan de Weteringschans in Amsterdam wonen en daarna aan de Noorder Amstellaan. Vanwege zijn militaire rang wordt hij in de oorlog gearresteerd en krijgsgevangen genomen in Oost-Europa, waaruit hij door geallieerde bombardementen weet te ontsnappen. Eenmaal terug in Amsterdam zit hij in het verzet, maar overlijdt in 1943. Zijn bijnaam luidt “Kaak”, hetgeen enigszins met zijn gezicht te maken heeft. Zijn weduwe hertrouwt met Gerrit van Zwieten en overlijdt in 1970.

Carl von MeijenfeldtCarl von Meijenfeldt

Tweede zoon Willem woont eerst aan de Herengracht bij neef Jan van de Tas (één van de zonen van tante Cato) en is ook grossier. Bovendien is hij in 1915 commissaris bij de NV Amsterdamsche Verzekeringsbank en bij de Hollandsche Verzekerings Vennootschap (KB 16-04-1915, bijvoegsel 88 nr. 260). In 1916 woont hij samen met zijn broer Carl en start in 1919 een eigen kruidenierszaak. In 1937 huwt hij Antje Lagendijk. Zij is ook winkelier en bijna 10 jaar jonger. Ze is geboren in Vlaardingen en met haar ouders naar Alkmaar getrokken, waar de trouwerij plaatsvindt. Haar moeder is vier jaar vóór het huwelijk overleden. Er komen geen kinderen, ook omdat Annie bij het huwelijk al 40 jaar oud is.

Willem von MeijenfeldtWillem von Meijenfeldt

Na de Tweede Wereldoorlog opent Willem een winkel aan de Bilderdijkstraat 212 met zijn zwager met de naam Von Meijenfeldt & Lagendijk “In Koffij, Thee, Enz”. Volgens de registers overlijdt Willem in 1948 en zou Annie in 1951 zijn gescheiden, wellicht bij een tweede huwelijk. Zij blijft in Amsterdam wonen.

Derde zoon Frits verhuist naar de Tesselschadestraat. Hij komt in dezelfde branche als Carl terecht: bij de oprichting in 1917 treedt hij in dienst bij Pierson & Co, gevestigd aan een nieuw gebouw aan de Herengracht 206, nu een Rijksmonument. J.L. Pierson en zijn zoon Allard zwaaien daar de scepter. Deze bank handelt in bonds en aandelen in spoorwegmaatschappijen in de Verenigde Staten. Hij is arbitrageant, dat wil zeggen dat hij zich bezighoudt met transacties met het doel voordeel te trekken uit een prijsverschil op hetzelfde ogenblik tussen verschillende markten voor goederen, valuta’s, effecten en wissels. Pierson & Co legt zich toe op valutaverschillen tussen Amsterdam, New York en Londen. Frits werkt in het apart voor de effectenhandel in 1913 geopende gebouw aan Beursplein 5.

Frits von MeijenfeldtFrits von Meijenfeldt Lida Scholte
Lida Scholte

In 1920 trouwt Frits met de 23-jarige Amsterdamse Lida Scholte. Er circuleert een verhaal dat Lida’s moeder depressiviteit in de familie Von Meijenfeldt brengt. Aanleiding is haar achternaam Schumann, die refereert aan de inderdaad depressief geworden beroemde pianist-componist. Een familieband tussen hen is niet aangetoond en het is niet duidelijk welke kinderen of kleinkinderen van Lida Scholte aan de ziekte te lijden zouden hebben gehad. In 1929 verhuizen ze naar Bachplein 6 in Amsterdam. Dat huis biedt meer ruimte aan het groeiende gezin en zal in de Tweede Wereldoorlog veel Joodse onderduikers herbergen.

Het echtpaar  verhuist in 1953 naar de Herman Heijermansweg 5hs, in 1956 naar de Tromplaan 4 in Hilversum, een jaar later daar naar de ’s-Gravenlandseweg 132, vervolgens 1959 in Bilthoven aan de Sweelincklaan 94. In 1961 keert Frits terug in Amsterdam, trekt in bij zijn broer Jan en overlijdt daar nog hetzelfde jaar,

Frits von Meijenfeldt
Frits von Meijenfeldt
Lida Scholte
Lida Scholte

De jongste zoon Jan woont en werkt in Nederlands-Indië, met tussenpozen in Nederland. Tussen 1946 en 1949 woont hij bijvoorbeeld bij zijn broer Frits en na 1954 in een groot eigen huis aan de Willem Pijperstraat 2 in Amsterdam.

Jan von Meijenfeldt
Jan von Meijenfeldt

De tak De Haas wordt alleen door Frits en Lida voortgezet. Zij hebben vier zonen: Carl, Frits, Gerard en Herry.

De eerste zoon Carl Frederik wordt op 4 mei 1921 geboren. Na zijn eindexamen aan het Hervormd Lyceum in Amsterdam gaat hij naar het Koninklijk Marine Instituut. Hij woont aan de Apollolaan in Amsterdam. Hij studeert kort geneeskunde, maar moet dat opgeven door de Tweede Wereldoorlog. Na de vrede trouwt hij met het buurmeisje Hannie en gaat met haar in de P.C. Hooftstraat wonen. In 1945 verlaat hij de marine in de rang van tweede luitenant. Hij wordt gemachtigde handelsagent en werkt als assistent bij het bedrijf van zijn schoonfamilie Van der Graaf & Co. In 1948 en 1951 komen er kinderen. Intussen verhuist het gezin naar Nieuwer-Amstel.

Carl von MeijenfeldtCarl Frederik von Meijenfeldt

Hanny van der Graaf

In april 1958 emigreert het gezin naar Canada als gevolg van een twist met Van der Graaf & Co. Het gezin vestigt zich in Quesnel, Bri­tish Colombia. Carl studeert wis- en natuurkunde aan de Uni­versity of British Colombia in Vancouver. Als dat financieel niet langer haalbaar is, wordt hij onderwijzer en schoolhoofd bij verscheidene kleinere scholen in het binnenland. Elke zomer keert hij terug naar Van­couver om cursussen aan de universiteit te volgen. Het gezin beleeft deze jaren een Spartaanse maar spannende tijd. In 1962 verhuist het gezin naar Rossland, een pittoreske stad in de bergen met een fameuze skipiste. Carl wordt wiskundeleraar aan de middelbare school. In 1963 volgt een verhuizing naar Vancouver, waar Carl zijn doctoraal examen behaalt. Zijn vrouw behaalt een graad in de pedagogie.

Carl wordt wetenschappelijk medewerker aan de universiteit en daarna leraar wis- en natuurkunde op een middelbare school. Hij houdt strenge orde onder zijn leerlingen, maar dient hen later ook tot voorbeeld. Zijn vrouw is bibliothecaresse op een middelbare school. Hij gaat in 1976 met vervroegd pensioen in verband met zijn slechte gezondheid. Net als zijn moeders familie Scholte interesseert hij zich voor klassieke muziek en speelt piano. Daarnaast doet hij wiskundige oefeningen om fundamentele natuurwetten te toetsen. Net als zijn grootvader Carl Frederik overlijdt hij na een langdurige ziekte op 63-jarige leeftijd.

Tweede zoon Frederik Hendrik wordt in Amsterdam geboren op 14 juli 1922. Als koopman voor Borsumij vertrekt hij in 1945 naar Nederlands-Indië. In 1952 werkt en woont hij in Hong-Kong als belegger. In Aarle-Rixtel huwt Frits op 25 juli 1953 Anna Pauline Louise (Anneke) Fentener van Vlissingen. Het Algemeen Dagblad meldt dat drie ruiters een schetterende fanfare blazen op hun verzilverde trompetten. Vanaf het familielandhuis in Aarle-Rixtel stappen zij in hun koets om in een stoet van ponywagens en landauers naar het raadshuis te trekken voor de huwelijksvoltrekking. De bruid is gekleed in een japon van Brusselse kant met tulen sluier. Broer Hermann Alexander is bruidsjonker. Anneke is in Aarle-Rixtel geboren op 5 februari 1930 geboren als dochter van Henri Louis Fentener van Vlissingen (1892-1962) en Pauline Ankersmit (1901-1971). Zij komt uit de Helmondse tak van deze industriële familie, die onder de naam P.F. van Vlissingen & Co (later Vlisco) imitatiebatik voor Nederlands-Indië en West-Afrika produceert. Zij woont met haar ouders en oudere broers in het landhuis aan de Aarle-Rixtelseweg.

Landhuis Aarle-Rixtel

Haar broer Hein geniet landelijke bekendheid vanwege zijn geldverslindende conflicten met zijn familie in het bedrijf, zijn echtgenotes, de gemeente Helmond en de Zwitserse staat over de hoogte van zijn huis. Haar andere broer Erry is onderdirecteur bij Vlisco en trouwt met jonkvrouw Tineke van Beresteijn.

Het nieuwe echtpaar gaat eerst in Hong-Kong wonen en keert in 1956 naar Nederland terug. Zij vestigen zich in 1962 in Laren. Anneke zet een praktijk op als heilgymnaste en podotherapeute. Frits overlijdt in Naarderheem te Naarden op 2 mei 2002 en Anneke in Laren op 20 juli 2015.

De derde zoon Gerard wordt in Amsterdam geboren op 2 mei 1925. Hij studeert geneeskunde en kiest voor de huisartsenpraktijk. Op 7 november 1953 huwt hij  Francina Jacoba (Ineke) Schreuder. Zij is in 1929 in Soerabaya geboren. Het echtpaar gaat aan de Amstelkade wonen. In 1958 neemt Gerard de praktijk aan de Hoofdweg 366, De Baarsjes, Amsterdam van dr. Van Dijk over. Het gezin woont in 1960 in de Willem Nuytenstraat en in 1969 de Hodenpijlkade. In  1986  gaat de praktijk over naar dr. G. de  Bruijn. Tegenwoordig is er nog steeds een eerstelijnspraktijk van huisartsen en verpleegkundigen in gevestigd.

Gerard von Meijenfeldt en Ineke SchreuderGerard von Meijenfeldt en Ineke Schreuder

Vierde zoon Hermann Alexander (Herry) is in Amsterdam geboren op 19 februari 1927. Hij studeert rechtsgeleerdheid, in het bijzonder Indonesisch recht, in Leiden. In 1945 vertrek hij naar Nederlands-Indië om jurist bij de Krijgsraad te worden. Terug in Nederland wordt hij in 1954 jurist bij Nederlandsche Bank. Voor de bank gaat hij naar het buitenland, om te beginnen Londen (High Gate). Daar trouwt hij in 1958 Carla Emma Maria Pagnier. Zij is geboren in Maastricht in 1937. Daarna gaat het gezin naar Johannesburg (Lower Houghton) en daarna naar Amsterdam en Arnhem aan de Monnikensteeg  en de Jan Luijkenlaan in Velp. Herry is jurist en daarna directeur bij de Bank Mees & Hope. Carla treedt met haar twee eerste kinderen in jaren ’80-’90 toe tot de Church Universal and Triomphant en leeft op de Royal Teton Ranch in Gardiner, Montana.

Herry von Meijenfeldt
Carla PagnierCarla Pagnier

Terug   ***   Verder