C. Correspondentie

De leden van de Zweedse en Nederlandse families en hun naamgenoten hebben veel correspondentie gevoerd.

Van de correspondentie van het Zweedse geslacht is een chronologische inventaris gemaakt met vindplaatsen.

Van de Nederlandse familie wordt hier alleen de papieren en digitale correspondentie behandeld met betrekking tot het onderzoek naar de familiegeschiedenis. Vier leden van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt hebben die correspondentie gevoerd. In de hieronder staande tabel is per familielid met code aangegeven hoeveel brieven zijn verzonden en ontvangen en de periode waarover het gaat.

Familielid Code Aantal
brieven
Periode
Carl CC 1 1876
Elly CE 1-9 .. ..
Govert CG 01-68 68 1934-1939
Hugo 1 CH 001-200 200 1978-1991
Hugo 2 CH 201-400 200* 1991-2005
Hugo 3 CH 401-600 200* 2005-2017
Hugo 4 CH 601- 62* 2017-nu

* Vragen en antwoorden zijn gebundeld

De groene hyperlinks leiden naar de gedetailleerde lijst van uitgaande en inkomende brieven. Recente externe brieven zijn via een blauwe hyperlink in het volgnummer volledig leesbaar gemaakt.