C. Correspondentie

De leden van de Zweedse en Nederlandse families en hun naamgenoten hebben veel correspondentie gevoerd.

Van de correspondentie van het Zweedse geslacht is een chronologische inventaris gemaakt met vindplaatsen.

Van de Nederlandse familie wordt hier alleen de papieren en digitale correspondentie behandeld met betrekking tot het onderzoek naar de familiegeschiedenis. Vier leden van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt hebben die correspondentie gevoerd. In de hieronder staande tabel is per familielid met code aangegeven hoeveel brieven zijn verzonden en ontvangen en de periode waarover het gaat.

Familielid Code Aantal
brieven
Periode
Carl CC 1 1876
Elly CE 1-9 9 1994-2009
Govert CG 01-68 68 1934-1966
Hugo CH 001-673 673* 1978-2021

* Vragen en antwoorden zijn gebundeld

De groene hyperlinks leiden naar de gedetailleerde lijst van uitgaande en inkomende brieven.

Veel volgnummers in de eerste kolom zijn blauw en onderstreept. Na aanklikken verschijnt de volledig tekst van de brief.