C. Correspondentie

START / C. CORRESPONDENTIE

De leden van de Zweedse en Nederlandse families en hun naamgenoten hebben veel correspondentie gevoerd.

Wat betreft het Zweedse geslacht zijn de brieven opgenomen tussen de chronologische documenten bij de persoonskaarten per familielid.

Van de Nederlandse familie wordt hier alleen de papieren en digitale correspondentie behandeld met betrekking tot het onderzoek naar de familiegeschiedenis. Vier leden van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt hebben die correspondentie gevoerd. In de hieronder staande tabel is per familielid met code aangegeven hoeveel brieven zijn verzonden en ontvangen en de periode waarover het gaat.

Familielid Code Aantal
brieven
Periode
Carl CC 1 1876
Elly CE 1-9 9 1994-2009
Govert CG 01-68 68 1934-1966
Hugo CH 001-689 689* 1978-2021

* Vragen en antwoorden zijn gebundeld

De blauwe hyperlinks leiden naar de gedetailleerde lijst van uitgaande en inkomende brieven.

Veel volgnummers hebben een hyperlink naar de volledig tekst van de brief.