2.3.3. Kennedij

Hendrik von Meijenfeldt trouwt op 2 juli 1845 met Naatje Kennedij. Hij is daarmee anderhalve maand later dan zijn jongere broer Carl, maar zijn bruid is acht maanden ouder dan Nel Diederich. Het huwelijk vindt niet in Rotterdam maar in Amsterdam plaats. De nieuwe woonplaats wordt Overschie, waar Hendrik zijn baan heeft. Daar wordt op 8 mei 1846 een zoon Hendrik Jacobus August geboren. Hij wordt in de Grote Kerk van Rotterdam door dominee Prins gedoopt. Hendrik bemachtigt bovendien een vaste aanstelling als Commies der Vierde Klasse. Hij wordt het jaar daarop overgeplaatst van Overschie naar Hellevoetsluis en zeven maanden later al weer naar Rotterdam. Op 10 september 1849 wordt daar een tweede zoon geboren met de namen Johan August. Hij wordt in de Grote Kerk van Rotterdam door dominee Bouwman gedoopt.

Naatje was op 19 december 1822 in Amsterdam geboren, als zesde kind in het gezin Kennedij. Haar moeder Anna Peterman kwam daar vandaan en stierf bij de geboorte van nog een tweeling 2,5 jaar later. Vele jaren later hertrouwde haar vader met de 23 jaar oudere weduwe Anna Frederica van der Straaten. Naatje is volgens de wet op haar 23ste verjaardag meerderjarig. Omdat haar vader en stiefmoeder zijn enkele jaren eerder waren overleden, trad haar oudere broer Willem Hendrik als voogd op.

Naatje’s vader Jacobus Kennedij was weliswaar in Amsterdam getrouwd en blijven wonen, maar hij was 28 oktober 1787 in Tiel geboren, daar timmerman geweest en in 1796 met ouders, broers en zussen naar Zaltbommel verhuisd om daar drager bij de nieuwe Waag te worden. In Amsterdam werd hij ook weer waagdrager. Naatje’s grootouders waren Duncan Kennedij, geboren in Tiel op 5 september 1758 en Anna Catharina Beneens uit Stevensweerd en haar overgrootouders Jan Kennedij (1720-1763) en Jacoba de Keyser.

Jan Kennedij is als John Kennedy in Notre Dame bij Glasgow geboren. Als kapitein in het 1ste Bataljon Schotten onder generaal-majoor Marjoribanks lag hij ten tijde van zijn huwelijk in 1756 in garnizoen in Tiel. (1)

Doop-, trouw- en begraafregisters, Tiel, archief 10, inventaris­num­mer 1451, 12-08-1756,
Hervormd trouwboek Tiel 1738-1769, Regionaal Archief Rivierenland

In Nederland wonen twee andere Schotse families Kennedy. De ene in Werkhoven, 20 kilometer ten noorden van Tiel. Charles Frederick Kennedy trouwde een jaar eerder met Jannetje Weijman. De andere familie is van dr. Hugh T. Kennedy, die in 1737 naar the Scottish Kirk van Rotterdam was beroepen. Zijn dochters trouwden eveneens in de jaren ’50 in Rotterdam en zijn zoons in Paramaribo. Op de plantage Brouwerslust worden zij rijk met de exploitatie van slaven. (2)

Terug   ***   Verder

1. Genealogie familie Kennedij
2. Kapitein Stedman schreef er zijn dagboek over en dat vormde de basis voor een stripboek over .