2.2.1. Kennedij

Hendrik von Meijenfeldt gaat in ondertrouw met Naatje Kennedij. De ondertrouw wordt op 15 juni 1845 afgekondigd in Amsterdam en op 22 juni in Rotterdam. De aanstaande bruid is op 19 december 1822 in Amsterdam geboren en dus 22 jaar oud. Zij overlegt papieren van haar ouders Jacobus Kennedij en Anna Peterman en drie grootouders. Zij zijn allemaal overleden. Omdat zij voor de wet net nog niet meerderjarig is en in haar voogdijschap niet voorzien was, wijst de kantonrechter in 1842 het verzoek toe om haar oudere broer Willem Fredrik Kennedij als voogd en Leendert Johannes Harri als toeziend voogd te benoemen. Deze twee geven toestemming voor het huwelijk. Tot de getuigen behoort Johan Adolf Engels, zwager van de bruid. (1) 

Naatje is het zesde kind in het gezin Kennedij. Haar moeder Anna Peterman stierf 2,5 jaar na haar geboorte bij de geboorte van nog een tweeling. Vele jaren later hertrouwde haar vader met de 23 jaar oudere weduwe Anna Frederica van der Straaten. Jacobus Kennedij was weliswaar in Amsterdam getrouwd en blijven wonen, maar hij was 28 oktober 1787 in Tiel geboren, daar timmerman geweest en in 1796 met ouders, broers en zussen naar Zaltbommel verhuisd om daar drager bij de nieuwe Waag te worden. In Amsterdam werd hij ook weer waagdrager. Naatje’s grootouders waren Duncan Kennedij, geboren in Tiel op 5 september 1758 en Anna Catharina Beneens uit Stevensweerd en haar overgrootouders Jan Kennedij (1720-1763) en Jacoba de Keyser. Jan Kennedij is als John Kennedy in Notre Dame bij Glasgow geboren. Als kapitein in het 1ste Bataljon Schotten onder generaal-majoor Marjoribanks lag hij ten tijde van zijn huwelijk in 1756 in garnizoen in Tiel. (2)

Doop-, trouw- en begraafregisters, Tiel, archief 10, inventaris­num­mer 1451, 12-08-1756,
Hervormd trouwboek Tiel 1738-1769, Regionaal Archief Rivierenland

In Nederland wonen twee andere Schotse families Kennedy. De ene in Werkhoven, 20 kilometer ten noorden van Tiel. Charles Frederick Kennedy trouwde een jaar eerder met Jannetje Weijman. De andere familie is van dr. Hugh T. Kennedy, die in 1737 naar the Scottish Kirk van Rotterdam was beroepen. Zijn dochters trouwden eveneens in de jaren ’50 in Rotterdam en zijn zoons in Paramaribo. Op de plantage Brouwerslust worden zij rijk met de exploitatie van slaven. (3)

Op 2 juli 1845 trouwen Hendrik en Naatje in Amsterdam. Hun woonplaats wordt Overschie, waar Hendrik zijn baan heeft. Daar wordt op 8 mei 1846 een zoon Hendrik Jacobus August geboren. Hij wordt in de Grote Kerk van Rotterdam door dominee Prins gedoopt. Hendrik bemachtigt bovendien een vaste aanstelling als Commies der Vierde Klasse. Hij wordt het jaar daarop overgeplaatst van Overschie naar Hellevoetsluis en zeven maanden later al weer naar Rotterdam. Op 10 september 1849 wordt daar een tweede zoon geboren met de namen Johan August. Hij wordt in de Grote Kerk van Rotterdam door dominee Bouwman gedoopt.

Terug   ***   Verder

1. Huwelijksbijlagen in Noord-Hollands Archief, reg 3 fol 133.
2. Genealogie familie Kennedij
3. Kapitein Stedman schreef er zijn dagboek over en dat vormde de basis voor een stripboek.