3.3.4. Genealogie Tirol

Sebastian Mair pachter in Vigo, stamvader van de Massaria beneden en boven in het Fassadal, nakomeling:

T. Michael, notarius publ., twee kinderen:

T.1. Christoph(orus), eerste tak, twee kinderen:

T.11. Michael(e), in de familiae in Vigo dictae Tofoluz.

T.12. Johann(es) Andreas, zie Eerste tak (TA).

T.2. Kaspar (Gasparus), tweede tak, twee kinderen:

T.21. Johann Baptist I, * Fassa 1632, † Wenen 08-03-1699, kerkelijk geleerde.

T.22. Sebastian, zie Tweede tak (TB). (1)

T.23. Catherina, ∞ Johann Baptist Florian.

T.24. Juliana, ∞ Giacomo de Picho.

Eerste tak

TA. Johann Andreas, geadeld Von Maijersfeld 05-03-1692, griffier Landesgericht Fassa 1639, kind:

TA.1. Johann Andreas, notarius publ., kind:

TA.11. Josef, notarius publ., twee kinderen:

TA.111. Johann Carl, * circa 1696, † Campitello 1767, ∞ Marianna de Weber, * Gavalese 1701, † Campitello 1748, twee kinderen:

TA.1111. Peter (Joseph) Paul, * 1728, † Campitello 10-06-1797, telanarius Brixen en Campitello, ∞ 1752 Francesca Joanna / Josefa Magdalena von Mörl zu Pfalzen, Mühlen und Sichelburg, * 09-03-1729, † 19-11-1811, dochter van Frans Christoph ritter von Mörl (-1744) en Ursula Trojer von Auskirchen (-1764), vier kinderen:

TA.11111. Johann Andreas, * 1764, † Campitello 16-06-1797, Lucia Theresia Catharina di Trentinaglia, * 1757, † Fassa 01-07-1797, twee kinderen:

TA.111111. Marcus Anselm Peter Andreas, * Campitello 18-07-1795, † Borgo 29-01-1840, Aktuar k.k. Landgericht Borgo en Levico, ∞ Charlotta Copaitsch, vier  kinderen:

TA.1111111. Emilia, * 1849.

TTA.1111112. Raimondo, † Verona 25-12-1849, k.k. Cadet im Grafsherzog von Baden.

TA.1111113. Carolina, * Borgo 27-04-1832.

TA.1111114. Theodorica, * Dessrasten, Ried, Maria.

TA.111112. Francisca Theresia Agnes, * Campitello 21-01-1797.

TA.11112. Johann Baptist Balthasar Georg, * Campitello 26-04-1754, † Campidello 14-05-1797, ∞ Barbera de Loreng, † 23-04-1797, een kind:

TA.111121. Carl, ridder, Unterlieutenant k.-k. Ungarisch Infanterie-Regiment, gelegerd Temeswar 1798, Saint-Julien 1802, ∞ Regina Menges, een kind:

TA.1111211. Maria Theresia, * München 11-06-1851, † Boger 28-09-1876, ∞ Boger 28-09-1871 Julius von Kaan Albest, zoon van Raimund von Kaan-Albest en Antonie Pfretschnes

TA.11113. Franz.

TA.11114. Theresia.

TA.1112. Marianna, * Campitello 05-09-1735.

TA.1113. Johann Andreas, * Campitello 06-09-1737.

TA.1114. Joseph Anton, * Campitello 08-05-1739, k.k. …. bij Rgtz Deutschmeister in Wenen, ∞ Catharina de Rossi.

TA.112. Catharina, Johann Baptist Rossi di Sacta Juliana, zoon van Georg von Rossi (1670-) en Margaretha.

Tweede tak

TB. Sebastian, twee kinderen:

TB.1. Johann Baptist II, Wenen 30-10-1720geadeld Von Maijersfeld 17-09-1706, doctor in de rechtsgeleerheid, landsadvocaat Neder-Oostenrijk, ∞1 Rosalie Potenstiana, † vóór 1720 (3), ∞2 Maria Theresia Francisa von Harrucker(n), * 1698, † 1741, dochter van Johann Georg von Harrucker (1664-1742) en Maria Anna von Vörster (-1732), (∞2 Christian Ludwig baron von Pechmann), kinderen uit eerste huwelijk TB.11 t/m TB. 13 en uit tweede huwelijk TB.14.

TB.11. Johann Baptist III, * Fassa 13-04-1706, † Fassa 15-05-1767, jurist, Salzburgisches Hofrath, ∞ Marie Rosalie Pentenrieder barones von Adelshausen, bijgezet in familiegraf, dochter van Johann Christoph von Pentenrieder baron von Adelshausen (-1728) en Anna Theresia von Boxberg (-1713), kinderen:

Schoonvader Pentenrieder is een hoge diplomaat van de keizer in Wenen in diverse hoofdsteden en vredesonderhandelingsdelegaties. Hij adviseert tevens over de Oostenrijkse Nederlanden. Hij wordt omschreven als een compromisloze en scherpzinnige tegenstrever van de Fransen. Zijn laatste missie betreft de internationale vredesonderhandelingen met Kardinaal de Fleury in Soisson, waar hij tijdens de gesprekken in 1728 overlijdt. Overigens zouden we de driekoppige Nederlandse delegatie nu een typisch delegatie van de Europese Unie in het klein noemen: een WIC-bewindvoerder tevens een oud-wethouder van Amsterdam, een VOC-bewindvoerder tevens burgemeester van Vlissingen en een stokoude Grietman van Frankeradeel die zich laat overhalen mee te gaan zodra de andere gewesten zijn reiskosten betalen.

TB.111. (Maria) Rosina, ∞1 Von Roscio, ∞2 Stephansdom Wenen 05-10-1744 Johann Raymund Albrecht von Albrechtsburg, † Wenen 01-12-1757, ridder en heer van Freysegg bij Stockerau, zoon van Georg Ernst Albrecht von Albrechtsburg (-1699) en Anna Margarethe Ganser, (∞1 Cäcilia von Popowitsch, ∞3 Maria Anna Klara von Hörnigk, ∞4 Maria Anna Freyin Hillebrand von Prandau).

TB.112. Maria Theresia, ∞ Von Heinisch/Heunisch, Reichshofratsagent, Testament, Sperr und Verlassenschaft 1762. (3) 

TB.113. Elisabeth, ∞ baron von Kurz, zoon Joseph.

TB.114. Maria Anna, ∞ 06-05-1740 Joseph Anton von Mayerberg, * 31-08-1710, verheven in Oostenrijkse baronnenstand 12-07-1790, zoon van Christoph Friedrich von und zu Mayerberg en Marie Rosine von Hirnneis.

TB.12. Maria Anna Theresia Anthonia Bernhardina, ≈ Wenen 15-07-1710.

TB.13. Maria Elisabeth Johanna Benedicta, ≈Wenen 21-03-1712.

TB.14. Maria Ana Francisca Helena, ≈ Wenen 07-04-1720.

TB.2. Anna Polyxena Rosalia, † 1732 / 1733, ∞ 1727 (Johann) Franz Dominik Bernhard baron von Harrucker, * Wels 1696, † 14-11-1775, heer van Gyula in Hongarije, zoon van Johann Georg von Harrucker (1664-1742) en Anna Maria von Vörster (-1732), (∞2 Maria Anna von Prendau, ∞3 Maria Antonia von Dirling), dochter Maria Anna ∞ Stockhammer, 1733-1786.

TB.3. Josepha Elisabetha Katharina, ≡ Stephansdom Wenen 23-02-1726, ∞ Karl Christoph Otto von Gatterburg, ≡ Stephansdom Wenen 27-05-1731, zoon van Ernst Leopold Kilian von Gatterburg (1657-1700) en Eva Elisabetha Schirmer von Schrimthal.

TB.4. Kaspar, geadeld Mayr von Mayersfeld 17-09-1706, ∞ Catharina Beda Weber, een kind:

TB.41. Kaspar, drie kinderen:

TB.411. Margaretha, ∞ Johann Jacob von Linser, Ulten.

TB.412. Juliana, † Vigo de Fassa 18-10-1747, ∞ Giovanni de Savoy.

TB.413. Theresia, ∞1 Nicolo Varesco, Moena, ∞2 De Baroni, Fassa.

Overig

Ta. Berchtold Mayer von Mayerfeld, vaandrig 1616-1634 Schlickschen Regiment, Adelstand, Rotwachsfreiheit, exemptio (Befreiung von allen bürgerlichen Amtern), Salva Guardia, Neustadt. (4)

Tb. Franz von Mayerfeld, * 1607, † Wenen 14-01-1687, overste en commandant over Korfstein in Tirol.

Tc. Johann Christoph von Mayersfeld, Kaiserlich Kammerdiener, 01-07-1687 Testament. (5)

Td. …. ∞ Maria Christina von Keeβ, *1713 , † Wenen 10-06-1759, # Anna gasse, Wenen.

Te. …, regimentschirurg, ∞ Theresia, * 1726, † Wenen voorstad 26-10-1798, # Josephstr. 53.

Tf. Niklas, adelstand 30-06-1759, k.k. Hauptmann Sincere Infanterie.

Tg. Balthasar, Bohemen.

Th. Hyronimus Savoi von Mayersfeld, Konzepts-Praktikant, Landgericht Fassa in Vigo 1835.

Ti. Friedrich Wilhelm August Mayer von Mayersfeld, infanterist in keizerlijk leger 1853-1862.

Tj. Karlotta Mayr von Mayrsfeld, 1904 Verliehung eines Versorgungsstipendiums(6)

 

1. Von Benigni zet op deze plaats weer een Kaspar en noemt Sebastian zijn zoon, maar elders noemt hij de in de adelstand verheven zoons van Sebastian enkele malen “Brudersohns” van Johann Baptist Mayer. Andere bronnen doen dat ook en daar wordt dus maar aan vastgehouden.
2. Er is geen bron die een eerste huwelijk van Johann Baptist II aantoont, het is slechts een veronderstelling ten gevolge van het feit dat Maria Franziska von Harrucker in 1698 en zoon Johann Baptist III in 1706 geboren is, een verschil van slechts acht jaar.
3. HHStA RHR RK VerfA Testamente 98.
4. AVA Adel RAA 267.32.
5. HHStA HA OMaA 836-9.
6. AVA Adel HAA Adelige Damenstifte HD 705b.34.