ii.4. Kerkboeken

Geboorte   ***   Huwelijk   ***   Overlijden

De kerkboeken in Lijfland, Zweden en Pommeren speelden in het eerste deel een belangrijke rol. In dit tweede deel geldt hetzelfde voor de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van de kerkboeken en vanaf 1813 de Burgerlijke Stand. (1)

Geboorte

In de doopregisters van de kerkboeken zijn de opgegeven namen van het kind, de ouders en getuigen interessant. Het kind is namelijk niet alleen vernoemd naar de ouders, maar regelmatig ook naar grootouders of ooms c.q. tantes. Deze zijn vaak tegelijk de doopgetuigen. 

Wilhelmina Augusta, Amsterdam 1801. De eerste doopnaam van het eerste kind van de stamvader is niet in de families van de ouders te vinden. Doopgetuige Wilhelmina van Meyerfeldt neemt deze naam mee. Is zij een zuster van de stamvader?

In de achternaam luidt het tussenvoegsel “van”” in plaats van “von” en er staat een Zweedse “r” in het midden van de naam. Zij draagt deze spelling de rest van haar leven.In het oorspronkelijke doopboek van dominee Scholten staat wel de Nederlandse “n”, dus is het in het netschrift fout overgeschreven.

De tweede doopnaam Augusta kan vernoemd zijn naar de vader, naar de Zweedse gravin, maar ook naar Augusta Juliana uit Medrow.

Johan August, Amsterdam, 1808. De doopnamen van de eerste zoon zijn eenvoudig naar de vader vernoemd. De doopgetuigen Carolus en Juliana van Meijenveld dragen voornamen die de verbinding met Medrow versterken. Een broer en zus van de stamvader?
Hendrik Johan, Rotterdam, 1810. De eerste doopnaam komt overeen met de voornaam van de eerste doopgetuige Hendrik Pieplou. Dit is de vader van zijn moeder. De andere doopgetuige Engeltje Samuels is de moeder van zijn moeder. De tweede doopnaam Johan is een vernoeming naar zijn vader. 

Anthonetta, Rotterdam 1812. Deze doopnaam is onbekend in de families van de ouders, maar wordt meegenomen door de doopgetuigen Johann August von Meyenfeld en Anthonetta Spare, gehuwd von Meyenfeld. De achternaam “Spare” van Anthonetta lijkt wel heel erg sprekend op die van de Zweedse gravin Louise Augusta Sparre, die op dat moment 67 jaar oud in Stockholm woont. De Zweedse graaf is dan al 12 jaar dood.

De schrijfwijze flink verduitst: “Johan” wordt “Johann”, “van” wordt “von”, “ij” wordt “y” 

Carl, Rotterdam 1815. Deze doopnaam komt in de Zweedse en Pommerse families veel voor. Juliana is weer doopgetuige en blijkt nu met Thielo getrouwd te zijn. Dat is de naam uit het testament van de graaf en uit de kerkboeken van Medrow en omgeving. De voornaam Friedrich van de andere doopgetuige wijkt af van die van haar echtgenoot, maar komt overeen met die van twee van haar zoons: August Fried­rich Julius (1788) en August Friedrich Daniël (1801). 

Friedrich, Rotterdam 1817. Ook dit is een Zweedse en Pommerse doopnaam. Getuigen zijn wederom Johann August von Meyenfeldt en Anthonetta von Sparre, gehuwd von Meyenfeldt. De naam Sparre is nu zelfs correct gespeld. De gravin leeft nog wel enkele maanden, maar zal zo’n grote reis naar Rotterdam niet ondernomen hebben en de voornaam Anthonetta trouwens niet gedragen hebben. Maar wie zijn dit?

Anthonetta Engelina Juliana, Rotterdam 1821. De eerste en laatste doopnamen zijn hierboven behandeld. De tweede doopnaam is van de moeder van de moeder. Getuigen zijn namelijk Hendrik Pieploo en Engeltje Samuels.

Engelina Catharina Margaretha Augusta, Rotterdam 1823. De eerste en laatste doopnamen zijn hierboven behandeld. De tweede en derde doopnamen zijn van de moeder. Er zijn geen doopgetuigen.

Huwelijk

Maria de Ruijt, Amsterdam, 1801. Johan August is met haar geen kerkelijke of burgerlijke verbintenis aangegaan, maar Wilhelmina Augusta is hun dochter. Zij is niet vernoemd naar haar moeder of grootouders Matthijs de Ruijt en Rosina Swart.

Catharina Margaretha Pieploo, Amsterdam 1807. Johan August gaat met haar wel in ondertrouw. In de acte staat Pielo, maar dat is een schijffout vanwege een Amsterdamse familie met die naam, die op geen enkele manier verwant is.

Overlijden

Anthonetta, Rotterdam 1814. Johan August doet aangifte van het overlijden van zijn tweejarige dochter.

Anthonetta Engelina Juliana, Rotterdam 1828. Johan August doet aangifte van het overlijden van zijn zevenjarige dochter.

Johan August, Rotterdam, 1835. Van het overlijden van de stamvader doet zijn zoon Carl aangifte. Hij onthult dat de doopgetuigen van 1812 en 1817 zijn ouders zijn.

Terug   ***   Verder

1. Alle vindplaatsen, teksten en volledige afbeeldingen van de kerkregisters zijn ondergebracht in dossiers, die per persoon in de stamboom met een klik zijn te openen.
2. In het adelsge­slacht Sparre komt in die tijd de voornaam Antoi­net­te wel voor, met name binnen de Franse tak. In Finland leeft dan Fredrika Antoinetta Carolina Vilhelmina Sparre av Söfdeborg, maar zij is van dezelfde leeftijd als Catharina Margaretha Pieploo.