2.1.4. DTB-registers

De kerkboeken in Lijfland, Zweden en Pommeren speelden in het eerste deel een belangrijke rol. In dit tweede deel geldt hetzelfde voor de Nederlandse kerkboeken, en de sinds 1813 ingevoerde Burgerlijke Stand. Gemakshalve heet dat hier de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB-registers).

De keuze en spelling van namen, de opgegeven leeftijden en getuigen bevatten verklaringen over de afkomst van de stamvader. Hier volgt een selectie van documenten en gegevens die daarvoor relevant zijn.

Wilhelmina

Stadsarchief Amsterdam, Doopregisters Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente, 295/377.

Het eerste kind van Johan August wordt op 13 juli 1801 geboren en op 15 juli door dominee Scholten van de Herstelde Lutherse Gemeente van Amsterdam aan huis gedoopt. De eerste doopnaam van het kind is Wilhelmina, een naam die niet voorkomt bij de familie van de moeder De Ruijt, maar er is wel een doopgetuige Wilhelmina. Is dit de moeder of zuster van Johan August? Het tussenvoegsel luidt “van”” in plaats van “von”. In het netschrift wordt de familienaam met een “r” in het midden gespeld. Niet de Nederlandse maar de Zweedse schrijfwijze dus.


Stadsarchief Amsterdam, Particuliere Archieven, Hersteld Luth, Do. Scholten, Dooplingen. 109/208

In het oorspronkelijke doopboek van dominee Scholten staat Van Meijenfeldt als familienaam van vader, dochter en de getuige. In het netschrift van het doopboek wordt per abuis Van Meijerfeldt geschreven. Johan August zal hier geen weet van hebben gehad, maar voor dochter Wilhelmina Augusta heeft deze verschrijving de rest van haar leven gevolgen. De identiteit van getuige Wilhelmina van Meijenfeldt is niet te achterhalen.

Catharina Margaretha Pieploo

Stadsarchief Amsterdam, Ondertrouwregisters, 656/207.

Op 4 december 1807 gaan Johann August van Meyenfeldt en Catharina Margaretha Pielo in ondertrouw voor de gemeente Amsterdam. Bij de bruidegom staat dat hij van Straalsund komt en 38 jaar oud is, waarmee hij zich 9 jaar jonger maakt. Hij is nu Evangelisch-Luthers en zijn ouders zijn dood. Bij de bruid staat dat zij van Amsterdam komt en 23 jaar oud is. In alle toekomstige beschrijvingen van de familienaam van de bruid staat Pieplou of een iets aangepaste eindklank. Er is in die tijd een familie Pielo in Amsterdam, die op geen enkele manier verwant is, maar wel de oorzaak van de schrijffout kan zijn. 

Carolus & Juliana

Het tweede kind van Johan August wordt op 29 september 1808 geboren en is naar hem vernoemd. Jan wordt op 5 oktober door dominee Ebersbach van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Amsterdam gedoopt. Johan August zegt 52 jaar oud te zijn, hetgeen in overeenstemming is met zijn geboortejaar 1760. Er zijn twee doopgetuigen: Carolus en Juliana van Meijenveld. Ook hier het tussenvoegsel “van”. De familienaam “Meijerfeldt” is nu behoorlijk vernederlandst tot “Meijenveld”. (1)

Bij de voornaam Juliana gaan de gedachten al snel uit naar Augusta Juliana, de natuurlijke dochter van graaf Johan August Meijerfeldt jr. Carl is niet de naam van haar echtgenoot, maar wel van haar 10-jarige zoon. De Zweedse graaf Carl Friedrich von Meijerfeldt jr was 16 jaar eerder overleden. Johan August ligt op dat moment onder kolonel Hofmeijer met een escadrille voor Texel. Als Carolus en Juliana werkelijk uit Stralsund zijn overgekomen, zal hij voor de geboorte en doop wel dispensatie hebben gevraagd.

Johann August von Meyenfeld & Anthonetta Spare geh. von Meyenfeld

Op 16 juli 1812 doopt dominee Sander in de Evangelisch-Lutherse Kerk van Rotterdam de drie dagen oude Anthonetta, dochter van Johan August von Meyenfeld en Catharina Margaretha Pieplau. Getuigen zijn Johann August von Meyenfeld en Anthonetta Spare, gehuwd von Meyenfeld. De komst van dit echtpaar leidt tot een flinke verduitsing van de schrijfwijzen. “Johan” wordt “Johann”, “van” wordt voor het eerst “von” en de “ij” wordt een “y”. De voornaam Anthonetta van kind en doopgetuige komt niet voor bij de Zweedse en Pommerse Meijerfeldts of de familie van de moeder, maar de familienaam van de vrouwelijke getuige “Spare” lijkt natuurlijk sprekend op die van de Zweedse gravin Lovisa Augusta Sparre, die op dat moment 67 jaar oud in Stockholm leeft. (2)

Juliana von Meyenfeldt geh. Thielo

Op 27 april 1815 doopt dominee Sander de vier dagen oude Carl, zoon van Johan August von Meyenfeldt en Catharina Margaretha Pieplow. Getuigen zijn Juliana von Meyenfeldt, gehuwd Thielo en Friedrich Thielo. (3)
Juliana was in 1808 al doopgetuige geweest bij Jan. De toen geopperde mogelijkheid dat het de natuurlijke dochter van de veldmaarschalk was, staat nu met de achternaam Thielo van de echtgenoot vast. De andere doopgetuige Friedrich Thielo heeft niet de voornaam van haar echtgenoot. Zij heeft wel twee zoons waarin die naam voorkomt: August Fried­rich Julius (1788) en August Friedrich Daniël (1801). 

Johann August von Meyenfeldt & Anthonetta von Sparre geh. von Meyenfeldt

Op 24 juli 1817 doopt dominee Sander de  26 dagen oude Friedrich, zoon van Johann August von Meyenfeldt en Catharina Margaretha Pieplou. Getuigen zijn Johann August von Meyenfeldt en Anthonetta von Sparre, gehuwd von Meyenfeldt. In tegenstelling tot de eerdere kinderen vindt de doop pas vier weken na de geboorte plaats. Misschien moest ergens op gewacht worden: herstel van de moeder of overkomst van de doopgetuigen? Het zijn dezelfde doopgetuigen als bij Anthonetta in 1812. De familienaam van gravin “Sparre” wordt nu helemaal correct geschreven. Het is drie maanden vóór haar overlijden in Stockholm. De Duitse voornaam Friedrich werd in drie generaties van het Zweedse geslacht gedragen: Carl sr, Carl jr en Axel. (4)

Anthonetta Juliana

Stadsarchief Rotterdam, Burgerlijke Stand Overlijdensakten, 1828A/007/acte 32.

Dochter Anthonetta Engelina, in 1811 geboren, overlijdt al op 7 januari 1828. Bij de aangifte geeft Johan August op 59 jaar oud te zijn. Hij verjongt zichzelf daarmee – net als bij zijn huwelijk – met 9 jaar.

Johan August von Meijenfeldt overleden

Stadsarchief Rotterdam, Burgerlijke Stand Overlijdsakten, 1835B/061v/acte 1233.

Op 2 juni 1835 overlijdt Johan August von Meijenfeldt in Rotterdam. Zijn zoon Carl doet twee dagen later aangifte bij de gemeente. Hij zegt dat zijn vader 74 jaar oud is, waarmee hij de geboortedatum tussen 3 juni 1760 en 1 juni 1761 legt. De doopgetuigen uit 1812 en 1817 blijken zijn ouders geweest te zijn. De achternaam “Sparre” is voor de eerste keer gewijzigd in “Spint”, dus niet “Sprint”, laat staan “Sparre”. Carl zal de naam van zijn vader gehoord hebben en als scheepstimmer­man kan hij spar (richel om dakpanlatten te dragen) hebben verwisseld met spint (nog niet verharde laag hout onder boom­schors).

Terug   ***   Verder

1. Stadsarchief Amsterdam, 5001. Inventaris Archief Burgerlijke Stand: Doop-, Trouw- en Begraafboeken. Inv 291. Ev-Luth, Dopen, Fol 50, Johan Aúgúst (Geb. 29 Sept:), Vad: Johan Aúgúst van Meijenveld, Moed: Catharina Marg.a Pieplaú, Get: Carolus & Juliana van Meijenveld. Particuliere Archieven 213. Evangelisch-Lutherse Gemeente, Doop Inv 441, Sub J, Johan Aúgúst (Geb. 29 Sept:) Vad: Johan August van Meijenveld Moed: Catharina Marga Pieplaú Get: Carolus & Johanna van MeijenveldBeide stukken zijn inventarissen, overgeschreven uit de oorspronkelijke doopakte.
2, 3 en 4. Stadsarchief Rotterdam, PA 28 Doopregister Evangelisch-Lutherse Gemeente 1804-1832, boek 238 en 239. In het adelsge­slacht Sparre komt in die tijd de voornaam Antoi­net­te wel voor, met name binnen de Franse tak. In Finland leeft dan Fredrika Antoinetta Carolina Vilhelmina Sparre av Söfdeborg, maar zij is van dezelfde leeftijd als Catharina Margaretha Pieploo.