2.3.5. Huwelijksfeesten

In 1880 vraagt Carl von Meijenfeldt op 65-jarige leeftijd pensioen aan. Hij ontvangt een bedrag van 100 gulden ineens aan ingehouden pensioengelden en 85 gulden extra per jaar.

In 4 april 1882 verhuist zijn oudste zoon Evert Diederich naar Dordrecht om daar magazijnmeester te worden bij de daar door Van Vollenhoven & Co verworven “Brouwerij De Oranjeboom”. Hij gaat wonen bij  oom Hendrik en tante Naatje. Op 13 juli van dat jaar trouwt hij in Rotterdam met Johanna Elisabeth van Leusden, geboren in Klundert op 8 december 1854. Zij kennen elkaar al langere tijd, want hun kleindochters herinneren zich het verhaal dat Jo Evert zelf ten huwelijk vraagt, “omdat zij geen zin had op het schrikkeljaar te wachten”. Na het huwelijk betrekt het echtpaar een eigen woning aan het Beverwijksplein in Dordrecht. In 1883 is Evert chef bij de brouwerij.

Hendrik en Naatje vieren in 1885 hun 40-jarige huwelijk op feestelijke wijze met advertenties in de dagbladen. Bijna alle Von Meijenfeldts zijn present in Dordrecht.

Carl en Nel Diederich verhuizen met hun twee jongste zoons en hun zoon Frits met zijn hele familie in 1888 naar de Noorderstraat 90 in Amsterdam, tussen de Vijzelgracht en Reguliersgracht.

Nellie von Meijenfeldt, de jongere zus van Hendrik en Carl, had in Rotterdam steeds bij haar oudere broer Jan gewoond en was na diens overlijden in het Stedelijk Krankzinnigengesticht aan de Hoogstraat opgenomen, omdat ze volgens Hendrik “van haar verstand beroofd” was. (1) Diens dochter had daar in 1870 als naaister bij het personeel behoord. In 1887 overlijdt zij op 65-jarige leeftijd. De nieuwe vader van het gesticht laat hiervan aangifte doen bij de Burgerlijke Stand, maar vergeet de familieleden in te lichten over haar dood. Hendrik hoort er pas een jaar later van. Hij verzorgt de begrafenis en nalatenschap.

In het jaar 1889 overlijdt Hendrik op 78-jarige leeftijd in Dordrecht. Hij laat zijn weduwe Naatje achter, maar geen kinderen om zijn tak van het geslacht voort te zetten.


Carl von Meijenfeldt (1815-1899)
Foto: L.R. Werner, Nieuwendijk, Amsterdam

Nel Diederich (1823-1895)
Foto: L.R. Werner, Nieuwendijk, Amsterdam

Het 50-jarig huwelijksfeest van Carl en Nel Diederich vindt plaats in 1895. Een half jaar later overlijdt Nel op 72-jarige leeftijd. Net voor de eeuwwisseling in 1899 overlijdt Carl op 83-jarige leeftijd in Amsterdam. Op begraafplaats “Te Vraag” vindt de teraardebestelling plaats.

In de nieuwe eeuw overlijdt Naatje Kennedij op 10 oktober 1912 in de Beverwijckstraat 1 te Dordrecht op bijna 90-jarige leeftijd. Het was al veel eerder duidelijk, maar met haar sterft ook de potentiële tak Kennedij uit. Al een week later verzoekt notaris Harshagen allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of onder hun berusting hebben van Naatje – nu weer overleden op het oude adres Lange Kromhout 61rood – daarvan opgaaf, betaling of afgifte te doen.

Terug   ***   Verder

1. Brief van Hendrik aan Carl van 19 november 1888 in Familiearchief, Documenten Familie, N.3, nr. 52.