2.2.9. Huwelijksfeesten

De chronologische draad van de familiegeschiedenis oppakken betekent in 1880 verdergaan. Carl von Meijenfeldt wordt 65 jaar. Dat betekent dat zijn wachtgeld van 500 gulden per jaar tot een einde komt. Ouderdoms- en pensioenuitkeringen kent de overheid dan nog niet. Hij wordt afhankelijk van bijverdiensten, bijdragen van zijn kinderen en van giften en kortingen van de gereformeerde gemeenschap. 

Het zal de andere familieleden ontgaan, maar Wilhelmina Augusta van Meijerfeldt overlijdt in Amsterdam in 1885 op 83-jarige leeftijd. Zij is 8 jaar weduwe geweest van Arendt van Paddenburg. Haar kinderen dragen de naam van de vader. Haar  naam en die van haar man sterven in deze tak uit.

Het is tijd voor jubilea. Hendrik en Naatje vieren in 1885 hun 40-jarige huwelijk op feestelijke wijze met advertenties in de dagbladen. Bijna alle Von Meijenfeldts zijn present in Dordrecht. Zus Nellie niet, want zij woont in het Stedelijk Krankzinnigengesticht in Rotterdam. In 1887 overlijdt zij daar op 65-jarige leeftijd. De nieuwe vader van het gesticht laat hiervan aangifte doen bij de Burgerlijke Stand, maar vergeet de familieleden in te lichten. Hendrik hoort er pas een jaar later van. Hij verzorgt de begrafenis en nalatenschap.

Carl en Nel trekken met de twee jongste zonen in 1888 in bij zoon Frits met gezin. Hij heeft enkele etages gehuurd aan de Noorderstraat 90 in Amsterdam tussen de Vijzelgracht en Reguliersgracht.

In 1889 overlijdt Hendrik op 78-jarige leeftijd in Dordrecht. Hij laat zijn weduwe Naatje achter, maar geen kinderen. Hiermee ontstaat geen tak Kennedij en zijn Carl en Nel de enige die de familie voortzetten dankzij veel volwassen kinderen.

De Burgerlijke Pensioenwet en Weduwenwet voor de Ambtenaren dienen zich in 1890 aan. Op aanvraag wordt aan Carl in 1892 een bedrag van 100 gulden ineens aan ingehouden pensioengelden en 85 gulden per jaar uitbetaald. 


Carl von Meijenfeldt (1815-1899)
Fotograaf: L.R. Werner, Nieuwendijk, Amsterdam

Nel Diederich (1823-1895)
Fotograaf: L.R. Werner, Nieuwendijk, Amsterdam

Het 50-jarig huwelijksfeest van Carl en Nel vindt plaats in 1895. Een half jaar later overlijdt Nel op 72-jarige leeftijd. Net voor de eeuwwisseling in 1899 overlijdt Carl op 83-jarige leeftijd in Amsterdam. Op begraafplaats “Te Vraag” vindt de teraardebestelling plaats.

Naatje Kennedij is de laatst levende van de tweede generatie. Zij overlijdt op bijna 90-jarige leeftijd 10 oktober 1912 in de Beverwijckstraat 1 te Dordrecht. Al een week later verzoekt notaris Harshagen allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of onder hun berusting hebben van Naatje – nu weer overleden op het oude adres Lange Kromhout 61rood – daarvan opgaaf, betaling of afgifte te doen.

Terug   ***   Verder