3.9. Overige families

De overige naamgenoten leven in Scandinavië (Denemarken, Estland en Zweden), de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (waarbij ook een opsomming van immigranten wordt gegeven) en in Oostenrijk.

De naam Mayfield in de Verenigde Staten valt buiten de definitie van dit onderzoek en wordt niet onderzocht.
De naam wordt door Wilhelm Mayfeldt, geboren in 1625, naar Essex in Virginia gebracht. Hij sticht daar een groot gezin. Robert Mayfield, geboren 1630, komt rond 1652 uit Engeland ook in Virginia aan en sticht een andere grote familie. Beide families zijn grondbezitters en vechten aan de zuiderlingenkant in de burgeroorlog.
Vermeldenswaard is de Mayfield Company – een aan de spoorwegen in Texas gelieerd bedrijf – waarin in 1916 colonel J.B. Mayfield de president, zijn broer rechter Eral B. Mayfield commissaris, zijn zoons Horace B. Mayfield en Morris G. Mayfield zitten.
Rond die zelfde tijd moet W.J. Mayfield (42) in New Boston, Texas terecht staan voor een aanklacht wegens moord op zijn vader T.J. (74), moeder (70) en broer (43). Hij beweert na thuiskomst van een kamp zijn familie met door een bijl ingeslagen hoofden dood te hebben aangetroffen.
Tenslotte is er Curtis Mayfield, de bekende African-American soulzanger, zoon van Kenneth Mayfield en Marion Washington.