3.5.2. Onderzoek 1934-1947

Drie-hoofdsteden-reis   ***   Follow-up

Wat de reden voor Govert was om als eerste een serieus onderzoek in te stellen naar de herkomst van zijn overgrootvader Johan August von Meijenfeldt is niet bekend. Vermoedelijk was het een mengvorm van historische interesse, verhalen van ooms en tantes en extra tijd in de crisisjaren. Hier volgen enkele hoogtepunten:

Drie-hoofdsteden-reis

Govert en drie vrienden reizen van 25 juni tot en met 7 juli 1934 in een Ford van Amsterdam naar Kopenhagen, Oslo en Stockholm. Zij worden niet gehinderd door alcohol- en snelheidsbeperkingen, maar wel door steengruis, elke dag regen bij vaak kapotte ruitenwissers en veerponten. Govert chauffeert niet, maar is penningmeester en onderhandelaar.

Vanaf de veerboot Helsingör-Helsingborg wordt de Ford van boord getakeld (roll-on-roll-off schip bestond nog niet, laat staan de Öresundbrug)
Maandag 25 juni: 5:00 Heiloo, 6:18 Afsluitdijk, 9:00 Sappemeer, 10:00 Nieuweschans (grens), 10:50 pont over de Eems, 13:20 Bremen, 16:00 Hamburg, 20:15 Lübeck, 23:00 Warnemünde pont, 1:45 Gjedser, totaal 680 km, hotel, Govert deze dag zijn stem kwijt.
Dinsdag 26 juni: 11:00 vertrek Gjedser, pont Falstar-Seeland, 15:30 aankomst Kopenhagen, totaal 140 km, weggelopen tijdens bioscoopbezoek, frivool bezoek aan Tivoli, vakantie voorliefde voor aardbeien met slagroom.
Woensdag 27 juni: Bezoek aan Dom, Universiteit, Triniteitskerk, Beursgebouw, Tivoli (weer), Koning van Siam gezien. Aan boord van schip naar Oslo gehesen, 4 persoonshut.
Donderdag 28 juni: kanonschoten bij fjordtocht, 12:15 Oslo, 16:00 op weg langs mooiste landschap van de reis, Eidsvoll met Mjösameer, Hamar, lekke band, overnachting in Harpefors, totaal 275 km.
Vrijdag 29 juni: 10:30 vertrek uit Harpefors, sneeuwballen gooien, Donbas, Opdal, 19:30 aankomst Nideros
Zaterdag 30 juni: kennismaking met Scandinavische hotel gewoonte om ontbijt op buffet te zetten, Donkerk bezichtigd, op orgel gespeeld, 13:30 vertrek uit Nideros, Tröndheimfjord, Levanger, afbuiging naar het oosten, Sandviks (grens), Tanfors watervallen, Duved, 23:00 Are, 2:30 Östersund (bij daglicht), totaal 310 km gereden.
 Zondag 1 juli: : 11:30 Östersund bezichtigd, 18:00 vertrek, theologische kwestie Geelkerken besproken, Bräcken op vlotten in stroomversnelling, Alby, kleine ongemakken met de auto (bijna van weg geraakt, binnenverlichting valt uit), 22:45 Ljusdal, zoet brood bevalt niet, Arbra, 2:30 Skog, totaal 320 km, overnachting in kleine hut, Govert als kleinste in ledikant, hakenruizen door zotte Duitser gezet,
Maandag 2 juli: vertrek Skog, Gävle, Upsala bezoek Drieenigheidskerk, Universiteitsbibliotheek, codex argenteus, Dom, vermoeden van verloving prinses Juliana met Zweedse prins, auto nagekeken door Forddealer, 19:00 aankomst in Stockholm, 260 km gereden, hotel Clara Larson (Birger Jarlsgatan).
Dinsdag 3 juli: Govert hele dag onderzoek naar zijn voorouders naar Zweedse professor (die weinig kon vertellen), consul spreekt geruststellend over sluiting Duitse grenzen. Overige 3 gaan naar Riddarholmskyrkan en maken foto van Meijerfeldtwapen, daarna Nationaal Museum, reisje met de “ondergrondse trein”. 18:00 vertrek uit Stockholm, Nyköping, 11:30 aankomst Norköping,  140 km gereden, overnachting in Göta Hotel.
Woensdag 4 juli: Prins Hendrik overleden. Middag vertrek uit Norköping, Lynköping, Jongköping, niet naar Göteborg (plaats voor 7 auto’s op de pond, maar erg duur), dus naar zuiden, Onneryd, Halmstad, haas aangereden vanwege lichtbundels, aankomst Angelholm.
Donderdag 5 juli: Reis naar Hälsingborg 28 km, 12:30 pont naar Hälsingør, mooi weer, zodat Niek gaat zwemmen met veel moeite aan- en uitkleden, lichte aanrijding in Kopenhagen, Roskilde, 17:30 pont van Körser naar Nyborg, Odense, 24:00 veer over de Kleine Belt, aankomst Kolding, hotel.
Vrijdag 6 juli: 10:45 vertrek Kolding, voor Flensburg heeft Deense grenswacht uit protest rode roos in knoopsgat en ziet Duitse grenswacht bijbels aan voor anti-nazilectuur, dag eerder was hier Hitler, Kiel, Neumünster, Noord-Oostzeekanaal bewonderd, Hamburg, Bremen, Osnabrück, discussie over gedwongen sterilisatie en vaccinatie in Duitsland (Niek had sympathie), geen wegwijzers, aankomst Rheine, overnachting in hotel.
Zaterdag 7 juli: Glanerbrug, nauwkeurige grenscontrole, ieder deed aangifte, direct getroffen door grotere welvaart en prettig aanzien van de huizen, berichten over Amsterdams oproer, Lochum bezoek aan tante van de auteur, Vorden blijft Ad op de pastorie van zijn vader, Amersfoort bezoek aan schoonouders en vader Niek, problemen met de auto, 18:00 vertrek, in Amsterdam doet Goof nog wat inkopen, Haarlem auteur afgezet, 19:00 uur aankomst in Heiloo.

Follow-up

Govert schrijft en ontvangt een zestigtal brieven.

Hij probeert fami­liele­den warm te maken voor zijn onderzoek, maar slaagt daarin maar gedeeltelijk. In 1934 wendt hij zich tot hen om finan­ciële bijstand voor een onderzoek door de stads­ar­chivaris van Stral­sund. Hij betaalt hem in 1939 een bedrag 50 DM, maar deze ziet af van het onderzoek en betaalt het bedrag vermoedelijk niet terug vanwege een verbod op export van deviezen door de nazi’s. Als hij na onder­zoek in het Rotterdamse gemeentear­chief bij neef Roelof langsgaat merkt deze – met voor­spel­lende gave – op: “Zou je hier wel mee doorgaan? Je weet maar nooit hoeveel ondergescho­ven kinde­ren boven water komen.”

De familieleden krijgen van hem een afdruk van de zwart-witfoto, die hij van het familiewapen in de Riddarholmkerk te Stockholm heeft laten maken. In zijn Zwitserse tijd laat hij daar een kleurenafbeelding van maken.

Terug   ***   Verder