2.3.7. Catharina Margaretha

Catharina Margaretha von Meijenfeldt wordt geboren in  Amsterdam op 3 april 1856 om 15:00 uur in de Kleine Kattenburgerstraat 665 in Amsterdam. Niet haar vader maar een vroedvrouw en twee ambtelijke getuigen doen twee dagen later aangifte bij de gemeente.  Haar doopnamen zijn die van haar grootmoeder, die op 72-jarige leeftijd in Rotterdam woont. Haar roepnaam is Cato.

Cato is 18 jaar als zij op 29 oktober 1874 in Amsterdam trouwt met Jan van der Tas. Hij is geboren in Wateringen op 11 juni 1848. Zijn ouders zijn broodbakker Leendert van der Tas (1824-1885) en Johanna Beekenkamp.

De moeder van Jan was eerder gehuwd met Nicolaas van der Vlugt (1822-1863). In de familie gaat het verhaal rond dat de kleinzoon uit dat eerste huwelijk burgemeester van Amsterdam was. Willem de Vlugt (1872-1945) was in de crisisjaren burgemeester, maar heeft niet alleen een afwijkende achternaam, ook een andere grootvader: Aart de Vlugt (1812-1865). Wat wel klopt is dat diens vrouw Anna Sophia Diederich (1813-1902) is, de tante van Cato.

Cato von Meijenfeldt
Catharina Margaretha von Meijenfeldt
Jan van der Tas
∞ Jan van der Tas

Cato en Jan hebben acht kinderen: Leendert Carl, Petronella Wilhelmina (gehuwd De Bruyne), Carl, Catharina Margaretha (gehuwd Bakhuizen), Jan, Pieter Cornelis,  Johanna Everdina (gehuwd Landwehr) en Frederik Hendrik.

Het gezin woont in Amsterdam aan de Leidschestraat 104 en de Prinsengracht 510.

De hand van Leiden, Koningsplein, Amsterdam. Winkel van Jan van der Tas.
De Hand van Leiden, Leidseplein, Amsterdam

De Hand van Leiden, winkel in koloniale waren, comestibles en chocolade van J. van der Tas, interieur 1917, foto: C.J. Hofker

Jan van der Tas heeft een grossierderij en huurt een pakhuis aan de Korte Leidschedwarsstraat. Hij is patroon van 5 bedienden en zijn zaak groeit uit tot 15 bedienden in 1908. Hij heeft vooral succes met cacao, waarvoor hij op tentoonstellingen wordt bekroond.

Net als zijn zwagers Von Meijenfeldt is Jan actief in de gereformeerde gemeenschap en verwerft de bijnaam ‘Vader van der Tas’. Hij is van 1873 diaken in de kerk en bij zijn dood de nestor. Ook is hij dertig jaar lang bestuurder van het Weeshuis en van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, en na de splitsing alleen van het laatste. Hij is de oprichter van het Krankzinnigenfonds, waar zwager Frits in het bestuur zit.

Cato
∞ Jan van der Tas

Jan van der Tas overlijdt in Amsterdam op 16 juni 1908. Achter de schermen zet Cato het bedrijf “De Hand naar Leiden” voort. Haar oudste zoon Leendert Carl geeft er bekwaam leiding aan. In 1918 springt Jan von Meijenfeldt – zoon van Evert en Jo – in als bedrijfsleider, vermoedelijk omdat Leendert van der Tas ziek is; hij overlijdt kort daarop op 43-jarige leeftijd. Oorzaak is dat de broers Pieter Cornelis en Jan van der Tas de zaak overnemen. Omdat de eerste een beetje een avonturier is en de tweede niet bekwaam genoeg blijkt, blijft er van de eens zo bloeiende zaak niets meer over.

Cato van der Tas-von Meijenfeldt

Cato van der Tas-von Meijenfeldt

Cato is nog lang weduwe en sterft 74 jaar oud in Leiderdorp op 28 mei 1930.

Terug   ***   Verder