3.6.3. Resterende adel

Ma. Dieterich von Meyenfeld / Diederich von Mayenfeld, leenman Altniederwied 1319-1329.

Op de burcht Wied, een kleine 30 km van Bonn, bezit Dieterich leenrechten. Het gaat om Altniederwied dat aan de graven van Wied toebehoort. Hij bezit de rechten enkele aaneensluitende perioden, in elk geval vanaf 1319 en uiterlijk tot 1329.  Graaf Wilhelm I von Wied trouwt dat jaar met Agnes von Birneburg, wier vader Dieterich’s leen afkoopt en als huwelijksgift aan zijn dochter meegeeft, waardoor het leengoed (weer) in één hand valt. (1)

Mb. … von Meyenfeldt, Hannover, kinderen:

Mb.1. Adelheid, † Hannover 1505, ∞ ca 1484 Diet­rich vom Sode sr, Raads­heer en Gezworene van de stad Hanno­ver.

Mb.2. Hans, † Hannover vóór 1505, ∞ Gesche Gock­holt, † Hanno­ver 1505­.

Misschien is Hans van de gilde van de schoenmakers, die in 1445 een protocol opmaakt van de discussie tussen de Raad en de oppositie over de politieke macht in de stad Hannover. (2)

R.a. Tobias Archesius geadeld Von Mayenffeld (Neyenfeldu), Wenen 17-01-1630, Bohemen.

R.b. Berchtold Mayer von Mayerfeld, rijksadel Neustadt 27-11-1634, dan 18 jaar vaandrig regiment Heinrich von Schlick, verkrijgt roodzegelprivilege, wapen in Siebmacher IV 128 nr. 1.

R.c. Johann Mathias Tschuegg, voorouder Leonhard Tschugguel uit Zuid-Tirol geadeld in 1530 von Graumburg und Mayenfeldt 19-01-1699, nakomeling:

R.c1. Leonhard, Ritter Edler von Tschuegg von Pichelheimb, Graunburg und Mayenfeldt, rijksbaron 23-05-1705, Oostenrijks baron 1724, ∞ Anna barones von Priami.

Stamwapen TschugguelStamwapen Tschugguel

AT-OeStA/AVA Adel RAA 430.24, Tschuegg, Johann Mathias, rittermaessiger Adelsstand fuer das Reich und die Erblande, 'von Graumburg und Mayenfeldt', privilegium denominandi, Wappenbesserung, exemptio (Befreiung von fremden Gerichten), Lehenberechtigung, 1/19/1699, Artist: -AT-OeStA/AVA Adel RAA 430.24, Tschuegg

R.d. Heinrich Meyer geadeld Von Meyerfeld, 03-09-1707, Bohemen.

R.e. Johann Bertrand Mayer von Mayersfeld (Mayern von Mayersfelsen, de Meieren, Mayr), * Duderstadt (Eichsfeld), Nedersaksen 24-06-1676, † Wenen 15-08-1720. 1699 promotie dr. jur. Wenen, 1710 docent Institutionen, 1713 Professor Kodex, Wenen 04-10-1715 adelstand, 1718 Professor Canonum, kaiserlich Kammerprokurator, Rektor. Begrijpelijk maar niet terecht binnen het Tiroolse geslacht geplaatst.

AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.13 Mayer von Mayersfeld

Mc. … von Meyerfeld, Lüneburgische Wachtmeister, ≡ Kirch Lüblow, Ludwigslust 14–04-1725.

Md. … von Meyer(n)feld, 1745-1747 notaris in Wismar en Daskow bij Hertog Carl Leopold van Mecklenburg en Tribunaal. (3)

Me. Anthon von Meije(r)nfeldt, † vóór 1764, 1736 tabakshande­laar, burgemeester Damgarten, kinderen:

Me.1. Louisa Christina, * Damgarten, ∞ Stralsund (St Marien) 16-03-1778 Johann Karl von Kahlden, lui­tenant in Engelse dienst.

Me.2. zoon, Kaufdiener rond 1764.

Me?. Johann von Meije(r)nfeldt, 1784 boekhouder Tabaksbestuur Dam­garten, 1796-1809 militair.

In 1736 dient Anton een aanvraag bij het stadsbestuur van Stralsund in om een tabaks- en kaartenfabriek te stichten. Hij moet opboksen tegen het Pommerse monopolie van de Kramer Kompagnie. In 1750 is hij burgemeester van het tweede kuststadje, 40 km naar het westen. (4) Hier is Johann in 1784 boekhouder bij het Tabaksbestuur. Hij is in 1796, 1801 en 1806 tweede luitenant in de Koninklijke Pruisische Armee, eerst in Erlangen in een compagnie jagers onder majoor Von Tümpling in de Ansbach-Bayreuthische Inspection onder luitenant-generaal Erfprins van Hohenlohe, daarna in Westfalen. (4) In 1809 wordt hij op verzoek afgedankt, nadat zijn regiment jagers te voet is opgeheven in verband met de Franse bezetting. Hij wordt in verband ge­bracht met bovenstaande burgermeester en met het Hessi­sche ge­slacht, en met het Amerikaanse geslacht uit Rösebeck zou ook nog kunnen.

R.f. Anton Mayer von Mayersfelsen, k.k. Hofprokurator, Kammerprokurator, ∞ 12-10-1749 Maria Christina von Keess, * 19-06-1713, † 10-06-1759, dochter van Johann Georg von Keess (1673-1754) en Maria Anna Klara Mansuet van Orelli (-1742).

R.g. Johann Georg Mayer von Mayersfelsen, * 08-09-1751, 1772 promotie dr.jur. Wenen, advocaat bij hof en rechtbank, ∞1 Barbara Magdalena von Güssot, †Wenen 01-03-1778, ∞2 Elisabeth Therese de Passy, twee kinderen uit eerste huwelijk en één uit het tweede:

R.g1. Maria Ludovika., * Wenen 187..

R.g2. Franz Borgias, * Wenen 187..

R.g3. Katharina (Katalin), * Wenen 31-10-1780, † Hietzing, Wenen 29-06-1854, ∞ Joseph Buschmann, * Keulen 06-02-1781, † Wenen 16-10-1854, Liechtensteinscher Wirtschafsrat, zoon van Peter Joseph Johannes Ignatius Buschmann (1742-1803) en Antonia Walburga Ignatia von Aichen (1745-1793), vier kinderen.

R.h. Maria Anna Mayer von Mayersfelsen, ∞ Joseph von Gall, * 1747, † Wenen 11-03-1805, Landrat, Appallazionsrat Neder-Oostenrijk, zoon van Johann Adam von Gall (1702-1781), vier kinderen.

R.i. Maria Catharina von Mayersfeld, ∞ Wenen 26-10-1718 Otto Joseph von Quarient und Raal, Zuid-Tirol,  heer van Rauchenstein, Weickerstorf und Vesten Rohr, Keizerlijk Raad en Regent Neder-Oostenrijk, (∞1 Maria Elisabeth Tinti), geen kinderen. ANDERE BRON: ∞ Bartholomeus von Tinti, heer van Planckenstein en Enzerstorff aan de Vischa, dochter Maria Elisabeth ∞ Von Quarient und Raal (echtgenoot Otto Joseph † 1718).

R.j. M. Anna von Mayersfeld, ∞ Von Pirckerth, tante van M. Anna Heinin ∞ Von Reckumin en nicht van Felizitas von Pickerth ∞ Von Freysleben.

R.-. Elisabeth Benedikta von Mayersfeld, ∞ Andreas Kurz, niederländischer Hofrath, 1742 testament in Wenen, een zoon.

R.k. … Meyeren, kinderen:

R.k1. Anton Joseph, rijksridder von Meyerenfeld 07-06-1729, keizerlijk Konfinienzsekretär koninkrijk Slavonië.

R.k2. Karl Roman, rijksridder von Meyerenfeld 07-06-1729.

R.l. Joseph Meyernfeld, klacht over tabaksmonopolie aan de Keurvorst van Beieren 1730.

R.m. … rijksridder von Maiersfeld, zonen:

R.m1. Joseph Anton, † 12-03-1738, ∞ Maria Ludivika barones Morawetz, † na 1739, tussen 19-09-1731 en 09-05-1739 via koopovereenkomsten eigenaar landgoed Czettechowitz in Moravië.

R.m2. Georg, Olmütz. Domheer, Scholastikus, erft Czettechowitz van zijn broer, maar schenkt het aan zijn weduwe-schoonzus.

R.n. Joseph Berthold von Mayersfeld, ∞ Steyr, Opper-Oostenrijk 1745 Catharina Wachtenberger.

R.o. Johann Baptist Meiern geadeld Von Meyer(e)nfeld(t), werkt onder graaf T.A.R. von Harrach voor de Duitse keizerin Maria Theresia, zoon:

R.o1. Johann Ehrenfried Joachim, * 1741 / 1745, † Berlijn 23-01-1830, GehOberFinanzRat (koninklijk vertrouwd senior financieel adviseur), ziet in Berlijn hoe de Franse kolonie zijn armen van brandhout voorziet, vraagt en krijgt in november 1779 toestemming om hetzelfde te doen voor de Duitse armen en richt statutair de “Gesellschaft deutscher Nation zur Versorgung wahrer Hausermen in Berlin mit Brennholz” op. Gedurende 51 jaar leidende kracht van deze succesvolle en uitdijende beweging. Maakt in 1802 zijn testament op, ten gevolge waarvan bij zijn overlijden in 1830 een bedrag van 700 rijksdaalder staatsleningen vrijkomt voor schrijfbehoeften.

R.p. Niclas Mayer, 1759 Oostenrijkse adelstand met uitbreiding von Mayersfeld, k.k. kapitein infanterieregiment baron von Sincère, niet te verwarren met Mayersfeld zu Löwenkron.

R.q. Franz Ferdinand von Mayersfeld zu Löwenkron, † 1837, overste en commandant van Kuffstein, ∞ Burgpfarre Wenen 02-04-1769 Maria Anna Fritz. 1780 1799 Oostenrijkse adelstand, maar Sr. r. k.k. apost. majoor Gubernium, secretaris voor het marktgraafschap Moravië en het hertogdom Silezië, 1801 Hofsekretaris in Wenen, 1804 verkoopt zijn bibliotheek van 500 boeken over geschiedenis, schilder- en beelhoudkunst voor 4100 fl. aan de Prämonstratenser kloosterbibliotheek in Nova Rise in Moravië, 1818-1820 k.k. wirkliche Hofsekretäre van de Hofkaselarij in Praag. Later tabakshandelaar in Leipnitz.

IMG_0516

Franz RietstapJ.B. Rietstap, “Armorial Général”, Gouda 1884.

R.s. Maximilian von Mayerfeld, * Wenen-Stad 1761, rond 1801-1803 actief in het theaterwezen.

R.t. Karl Lorenz Mayer geadeld Von Mayerfeld, koopt   in 1833 de Hofmark Gerzen en Aham (LK Landshut), samen met Mangern, Johannesbrunn en Loizenkirchen, onderdeel van Egglkofen bij Vlisbiburg in Beieren.

R.u. Johann Michael Heinrich von Mayersfeld, Dr., Stabs-Feld-Artz in der Armee, Königgrätz en Praag 1820.

R.v. Theresia von Mayerenfeld, † 1815, ∞ Trier-St. Gangolf vóór 1810 Damian Friedrich Müller.

R.w. Joseph Maykammer geadeld Von Mayenfeld 0203-1770ritmeester bij het k.k. Cuiras­sierregiment Vo­ghera, Bohemen.

R.x. Johann Anton Xaver Ledermayr geadeld Von Mayernfeld, Wenen 17-02-1794 door keizer Franz II, Urbaramts- und Landgerichts Verwalter in Weyer, Opper-Oostenrijk.

MayernfeldLedermayr von Mayernfeld

R.y. Johann Nepomuk / Valentin Niedermann geadeld Von Mayenfeld 11-04-1810, † Grätz (pension) 08-05-1819, k.-k. overste Deutschmeister infanterieregiment Bohemen, dochter:

R.y1. Clementina, * na 1827, ∞ Iordache Catargi, zoon van Ştefan Catargi en Safta Negri, twee kinderen.

R.z. Vincenz von Mayersfeld, ridder in adelstand, k.k. ritmeester, qua-garnisons Auditeur 1833 koninkrijk Illyrië, provincie Laibacher.

R.!. Therese von Mayersfeld, politiek activiste van de 1848-beweging.

R.#. Friedrich Moritz Franz von Mayfeld, * Wenen 01-02-1817, † Schwanenstadt 31-08-1904, ambtenaar-politicus, pianist-componist, schilder, ∞ Barbara (Betty) von Jenny, * Schwanenstadt 15-05-1832, †Schwanenstadt 13-06-1908, pianiste.

War im Verwaltungsdienst in Wien (1840–50), Linz (1850/51 und 1859–73), Braunau (1851–54), Ried i. I. (1854–59) und Vöcklabruck (1873–80) beschäftigt, veranstaltete daneben in Linz gemeinsam mit seiner Frau regelmäßig Musikabende, an denen oft der befreundete A. Bruckner teilnahm, der von M. zum Komponieren von Symphonien aufgefordert worden sein soll..

1. Fischer, “Geschlechts=Register der uralten deutschen Reichsständigen Häuser Isenburg, Wied und Kunkel”, Neuwied 1774.
2. W. Ollrog, “Niedersächsisches Geschlechterbuch”, deel 12, Limburg a/d Lahn 1971, pag. 344 en 351. Stadtarchiv Hannover B8273, Jürgens Chronik, pag. 86-92, Meyenfeld’sche Bericht (verloren gegaan boek).
3. “Vollständige Samlung von Actis Publicis und Staats Schriften (…) unter Kayser Franz”, deel 5, Frankfurt am Main 1751. pag. 199-204. Mandaten 9 en 28 juli 1745 bij het Tibunal tegenover bewindvoerder Stübner. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Marien 1778/203. Stadtarchiv Wismar, Procesakten des Tribunals 1653-1803, nr. 2291 (7).
4. O.T. von Hefner, “Stammbuch des blühenden und abge­stornbenen Adels in Deuts­chland”, Regensburg 1865, deel II, pag. 45, met verwijzing naar Von Hellbachs Adelslexicon.
5. J.F. Gauhe, “Des Heil. Röm. Reichs Genea­logisch-Histo­rischen Adels-Lexici”, Leipzig 1747, deel II, pag. 727-728.
Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St Marien 1846/13; St Jürgen 1875/121 en 1895/588. Stadtarchiv Stralsund, Rep. 30, doc. 268. Naar moet worden aangenomen wordt er ten onrechte een verband met de Hessische familie gelegd. Overigens kan hier de sleutel tot de verwar­rende voornaam van Anders Meijer gea­deld Meijer­feldt (Z) liggen, zij het dat de naam Heinrich niet van Duitse maar van Zweedse bronnen komt. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Marien 1778/203. Stadtarchiv Wismar, Procesakten des Tribunals 1653-1803, nr. 2291 (7).