3.8. Duitse families

Naast de adellijke en Joodse naamgenoten in de Duitse staten zijn er nog de nodige andere families met dezelfde achternaam. In dit hoofdstuk worden de staten van oost naar west en van noord naar zuid doorkruist.

In de achttiende en negentiende eeuw wonen evangelisch-lutherse naamgenoten in Oost-Pruisen (O).

Mecklenburg bestaat uit de (groot)hertogdommen Schwerin, Güstrow en Strelitz. Voor de verspreiding van naamgenoten is het relevanter onderscheid te maken in het tegen Pommeren gelegen Mecklenburgse merengebied (Dm) en de noordkuststeden (Dt). Aan het einde van die eeuw nemen veel telgen van deze families en aangetrouwde families de boot van Hamburg naar New York op zoek naar een beter leven en vestigden zich in Milwaukee in de staat Winsconsin (150 km ten noorden van Chicago).

In en rond de steden Berlijn (B) en Hannover (M en Dh) komt de familienaam frequent voor. Bij de laatste stad valt op dat het gaat om vroege vermeldingen – al in 1375 – van de familienaam in de volledige varianten – dus niet eerst meyer – met de letter “n” – en niet “r” – in het midden.

Tenslotte komen naamgenoten voor in Midden– (Df) en in Zuid– (Dr, Dw en Dg) Duitse staten.