CC. Carl 1876

START / C. CORRESPONDENTIE / C. CARL

Van Carl von Meijenfeldt (1815-1899) zijn verscheidene brieven bekend en in het Familiearchief bewaard gebleven. Eén van die brieven gaat over de herkomst van de familie. Carl schreef deze brief op 10 augustus 1876 aan het bestuurscollege van de Universiteit van Helsingfors (Helsinki).

Het opstellen van de brief moet een familieonderneming zijn geweest. De Engelse taal zal afkomstig zijn geweest van zijn broer Hendrik, die daarin een examen heeft gehaald. Het prachtige netschrift is identiek aan het handschrift van zijn zoon Frits.

Aanleiding voor het schrijven van de brief is een bericht in het Algemeen Handelsblad van 24 juni 1862. Het blijkt ook te hebben gestaan in het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage van 28 juni 1862. Onderwerp van het bericht was de ontzegeling van nagelaten papieren van de Zweedse veldmaarschalk graaf Johan August Meijerfeldt jr door de Universiteit van Helsinki. Het schrijven van de brief kost de nodige tijd, want pas 14 jaar na het krantenbericht gaat deze de deur uit.

Carl vraagt in zijn brief of de nagelaten papieren informatie over zijn afkomst opleveren, omdat hij daar zelf vrij weinig over weet. Zijn opsomming van wat hij wel weet levert belangrijke informatie voor dit onderzoek op.

Een origineel exemplaar van de brief en het eerstbedoelde krantenbericht bevinden zich in de brandkluis van het Familiearchief. Een afschrift van de volledige tekst van de brief staat hier. De achtergronden van deze brief en de reactie daarop worden uitvoerig geschetst in de paragraaf Brief naar Helsingfors.