CC. Carl

CC. CORRESPONDENTIE CARL
Het bericht over de ontzegeling van de papieren van de Zweedse veldmaarschalk graaf Johan August Meijerfeldt jr door de Universiteit van Helsinki stond in het Algemeen Handelsblad van 24 juni 1862 en het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage van 28 juni 1862Een origineel exemplaar van de brief en het eerstbedoelde krantenbericht bevinden zich in de brandkluis van het Familiearchief. De achtergronden van deze brief en de reactie daarop worden uitvoerig geschetst in de paragraaf Brief naar Helsingfors.