A. Archieven

De drie delen van de Meijenfeldt kroniek zijn tot stand gekomen dankzij bestudering van documenten in een groot aantal archieven. In die delen staan weliswaar regelmatig verwijzingen in voetnoten, maar voor de traceerbaarheid en overzichtelijkheid volgt hier een volledige opsomming.

Familie

Lijfland

Zweden

Nederland

Duitsland

Oostenrijk

De inventariscode van deze documenten is als volgt opgebouwd. Na de “A” van “Archieven” volgt de eerste letter van het land. Daarna volgt een letter voor het archief in alfabetische volgorde: K. Kerk, M. Militair, N. Nationaal, P. Parlement, R. Regio, S. Stad en U. Universiteit. Per document wordt het nummer gezet van het archief zelf.

Het testament van de laatste Zweedse graaf komt bijvoorbeeld in drie versies voor: een fotokopie van de originele Duitse versie in Stralsund [DDS.1], een fotokopie van het Duitse afschrift in Stockholm [DZN.5] en een fotokopie van de Zweedse vertaling in Stock­holm [DZN.6].

Voor de traceerbaarheid en overzichtelijkheid is een chronologische index gemaakt van de Zweedse documenten, om te beginnen voor de periode 1650-1699.

Afbeeldingen

In het FamilieArchief worden negatieven, oorspronkelijke afdrukken en overdrukken bewaard van afbeeldingen van familieleden, van familiewapens en van familiekastelen.

Om te beginnen zijn er de drie foto’s van het Zweedse wapen, die in kleur in deel 1 van het familieboek zijn afgedrukt. De twee wapens van het Ridderhuis zijn inge­lijst. Een wasafdruk van twee zegelringen van de oude graaf is ook ingelijst.

Dan is er een oud portretalbum waarin de oude oorspronke­lijke afdrukken van foto’s van Nederlandse familieleden worden bewaard. Overdrukken daarvan en overdrukken van tijdelijk door familieleden ter beschikking gestelde portretfoto’s zijn gebruikt voor de vervaardiging van het tweede deel van het boek en vervolgens in de persoonsdossiers opgeborgen. De negatieven van die over­drukken worden bewaard in de brandkast.

Er is ook een nieuw album. Hierin zijn onder andere afdrukken opgenomen van kastelen die in Zweden en Duitsland zijn gefotografeerd.