A. Archieven

START / A. ARCHIEVEN

De voorgaande drie delen van de geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt zijn tot stand gekomen dankzij bestudering van een groot aantal documenten. Deze zijn in eigen beheer verzameld in het Familiearchief, of ze zijn te vinden in openbare archieven in binnenland en buitenland. In de voetnoten van de tekst is hiernaar weliswaar regelmatig verwezen, maar voor de traceerbaarheid en overzichtelijkheid volgt hier een opsomming.

PERSOONSDOSSIERS

Het aantal familiedocumenten groeit nog steeds. Dat geldt niet voor de oudste familiedocumenten die Govert von Meijenfeldt kreeg van zijn ouders en van familieleden. Deze kwamen bij zijn overlijden in het Familiearchief terecht. Vóór het uitkomen van het tweede familieboek is een nieuwe uitvraag gedaan, die een aanzienlijk aantal originelen en afschriften van foto’s en documenten heeft opgeleverd. Verreweg de meeste kopieën, scans en samenvattingen van documenten zijn verkregen uit onderzoek in openbare archieven. 

De documenten worden bewaard in Persoonsdossiers. Van documenten van vóór het jaar 1900 bevatten de persoonsdossiers een fotokopie en/of scan; het origineel ligt in een zuurvrije omslag in een brandkluis. Elk persoonsdossier  is verdeeld in 6 vaste rubrieken:
1. Geboorte/Doop
2. Huwelijk/Verloving/Ondertrouw/Samenleving
3. Overlijden/Begrafenis/Testament
4. Verjaardag/Feestdag/Jubileum
5. Overig familiestuk
6. Aanstelling/Bevordering/Ontslag/Pensioen
Aan elk document is een unieke inventariscode toebedeeld, die als volgt is opgebouwd:
……. = Persoonsnummer.
1 t/m 6 = Nummer van één van bovenstaande zes rubrieken.
1 t/m .. = Volgnummer van het document.

OPENBARE ARCHIEVEN

De bestudeerde openbare archieven liggen (alfabetisch) in de volgende landen:

AD. Duitsland

AL. Lijfland

AN. Nederland

AO. Oostenrijk

AZ. Zweden