4.1.2. Heer van Altenhaβlau

Hans Georg, de eerste Meyer die van Bazel naar Kassel was gekomen, ziet met vreugde dat zijn negende kind Wilhelm Ludwig Meyer (1723-1804) goede schoolresultaten boekt en verheugt zich al op een universitaire opleiding. Omdat Hans Georg net als diens vader overlijdt op het moment dat zijn zoon nog maar 8 jaar oud is, ziet de laatste kans om zijn koers te verzetten naar een militaire carrière, maar die kan pas op zijn 19de levensjaar van start gaan.

De troepen van de Landgraaf van Hessen-Kassel laten zich in die tijd inhuren op het Europese krijgstoneel. Dat betekent in Engelse dienst om Schotse onlusten te onderdrukken of in Beierse dienst onder keizer Karel VII. Hij kiest voor het eerste oorlogsfront. Vervolgens neemt hij in de periode 1742-1748 aan veldtochten en veldslagen deel in de Oostenrijkse Successieoorlog. Hij is in deze beperkte oorlogshandelingen opgeklommen tot kapitein.

In 1754 wordt Wilhelm Ludwig  vanuit Hanau naar Gelnhausen gezonden, omdat deze aan de graven die Hanau in leen gegeven stad zich ongehoorzaam gedraagt als ware het een vrije rijksstad. Een kwartier rijden van die stad ligt het kasteel Altenhaβlau. Hij wordt voorgesteld aan de enig erfgename Charlotta von Drach, huwt haar eind 1755 en gaat op het slot wonen.

In 1756 is Wilhelm Ludwig eerste luitenant (een rang terug) in Prinz-Isenburg. Ondanks zijn wens om zijn militaire loopbaan te vervolgen, weet zijn jonge vrouw hem er van te overtuigen een rustiger leven op Altenhaβlau te komen leiden. Op zijn verzoek wordt hij uit zij  infanterieregiment ontslagen. Tot zijn dood blijft hij Heer van Altenhasslau. In 1740 had hij overigens al een leengoed in Pfalz-Neuburg gekocht.

Wilhelm Ludwig  wordt op 15 maart 1757 door keizer Frans I in de rijksadelstand verheven. Het wapen en de familienaam onder­gaan sterke wijzigingen. De nieuwe naam luidt Meyer von Meyerfeld. De nako­melingen laten vervolgens Meyer ongeoorloofd maar onbe­streden uit de naam weg. Als redenen voor de adelstand worden de krijgsverrichtingen genoemd, maar zijn huwelijk in hoge kringen speelt ook een rol. Zijn zoon Wilhelm August noemt zijn vader in zijn autobiografie Wilhelm Ludwig “Freiherr von Meyerfeld”. Deze baronnentitel blijkt niet uit de adelsbrief en voor zover bekend is er geen brief die hem van de jonkheerstand in de baronnenstand verheft.

In de wapenbrief wordt het schild van de Meyers uitgebreid:

Het wapenschild is hori­zontaal gedeeld; in het rode bovenveld twee gekruiste zilveren balken met vier gouden ringen daartussen; het blauwe onderveld is verticaal gedeeld, links een opspringende zwarte wind­hond met gouden band, rechts een steigerende ram (gems of steenbok); boven het schild een toernooi­helm met kroon, waarop een gouden vogel (of draak) met uitge­spreide vleu­gels, tussen twee buf­felhoorns van goud-rood en zilver-blauw, en een dekkleed links zilver-blauw en rechts goud-rood.

AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.21, Meyer, Wilhelm Ludwig, Adelsstand, 'von Meyerfeld', privilegium denominandi, Lehenberechtigung, 3/15/1757, Artist: -Meyer, Wilhelm Ludwig, Adelsstand, ‘von Meyerfeld’
privilegium denominandi, Lehenberechtigung, 15-03-1757,
Artist: ?
Archief: AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.21

Hessen-Kassel wordt in de Zevenjarige Oorlog door de Fransen bezet. Er worden aan het tot dan lastenvrije Altenhaβlau zware belastingen opgelegd en er ontstaat gebrek aan voedsel. Hierdoor sterven twee van zijn vier kleine kinderen. Zijn vrouw is kort daarna op 36–jarige leeftijd slachtoffer van een roodvonkepidemie.

Wilhelm Ludwig besluit na een aantal jaren een tweede huwelijk te sluiten om de opvoeding van zijn twee zoons en het onderhoud van het landgoed te verbeteren. In 1766 trouwt hij een vrouw uit het plaatselijk beroemde maar verarmde geslacht Gremp von Freu­denstein. In plaats van zich met de haar toebedachte taken bezig te houden doet zij haar naam eer aan door zich in het uitgaansleven van Gelnhausen te storten. Een oudere zuster van Wilhelm Ludwig neemt de taken op zich en wat volgt is een langdurige rechtszaak om tot een echtscheiding te komen.

Wilhelm Ludwig krijgt uiteindelijk zeven kinderen. Twee zoons uit zijn eerste huwelijk zetten ieder een tak op: Wilhelm August en August Friedrich.