3.3.1. Meijer(crantz)

Genealogie   ***   Landgoederen

Valentin Meijer, geboren in Riga 1601, officier in Zweedse militaire dienst, wordt 30 jaar vóór Andreas door koningin Christina in 1645 in de Zweedse adelstand verheven met het predicaat Von. Zijn vader is Eberhard (1572-1643), goudsmid in Riga en getrouwd met Anna Moller, dochter van goudsmid Valentin Moller. Zijn grootvader is Barthold Meijer, in 1558 meesterbakker in Riga, overleden in 1590. Over hem wordt opgegeven dat zijn oudoom niemand minder is dan Johann Meijer, kastelein van Riga in 1510. (1)

Von Meijer 1646

Het wapenschild vertoont twee rechtopstaande sikkels in een gedeeld rood en blauw vlak. Het Meijerfeldtse schild wijkt iets af: één liggende sikkel in een blauw vlak met gewapende arm. In 1657 verkrijgt Valentin van de nieuwe Zweedse koning Karel X Gustaaf de landgoederen Lysohn, Druween en Appelthen in Lijfland. De laatste wordt door zijn kleinzoon verkocht, maar de anderen blijven in familiebezit en gaan in 1781 over naar de aangetrouwde Russische familie

Valentin is drie keer getrouwd en heeft zeven kinderen. Kleinzoons Gustaf Valentin en Otto Christoffer worden in 1733 resp. 1742 bij de Lijflandse adelstand ingelijfd en 29 juni 1747 onder nr. 85 ingeschreven. Nakomeling Valentin Burchard komt in 1781 op jonge leeftijd om bij een jachtongeluk en sluit daarmee het adellijke geslacht Von Meijer af.

Bartolomeus Meijer is een broer van Valentin. Hij is van 1626 tot zijn begrafenis in de Dom van Riga in 1656 predikant in het Lijflandse Wenden. Eén van zijn zonen is de Zweedse luitenant-kolonel Barthold Meijer (1659-1710), die in 1688 in de Zweedse adelstand wordt verheven met de naam von Meijercrantz.

Von Meijercrantz 1688

In Zweden gebruikt Barthold het wapen van zijn oom Valentin, maar in Lijfland een iets gewijzigd wapenschild: één liggende sikkel in een rood bovenvlak en één gedraaid in een blauw ondervlak, verbonden door twee lauriertakken. De adelstand wordt niet in het Ridderhuis in Stockholm geïntroduceerd. Met het overlijden van Barthold tijdens het beleg van Riga in 1710 is het geslacht von Meijercrantz uitgestorven.

Met de naam von Meijercrantz wordt deze familie onderscheiden van de nazaten van Valentin von Meijer, maar het is één familie. Zelfs voor het Zweedse geslacht von Meijerfeldt geldt dat er een verwantschap is. Naast de beweerde connectie met de eerste Johan Meijer staat vast dat Andreas’ vrouw en Valentin’s derde vrouw dezelfde grootvader Wulff in Riga hebben. (2)

Genealogie

Johann Meijer, heer van Bubus, leeft 1480 en 1510, kastelein Ordekasteel Riga, ∞ Gertrud von Fahrensbach, kinderen:

N.N., ambachtsman in Riga, kinderen:

Bartold, † 1590, meesterbakker Riga 1558, kinderen:

Eberhard, * 1572, † Riga 1643, goudsmit, ∞ 06-1600 Anna Moller, dochter van goudsmit Valentin Moller, kinderen:

1. Valentingeadeld von Meijer 07-08-1646, * Riga 1601, †  Jerküll, Cremon 09-03-1674, ≡ Riga St. Jacob, officier in Zweedse dienst, ∞1 09-07-1635 Justine von Eben und Brunnen, * 10-09-1616, † Stralsund 23-11-1637, ≡ St. Jacobs, dochter van Niklas von Eben und Brunnen (1571-1624) en Dorothea Schaffer von Schaffenberg (1581-1624), kind 11, ∞2 Justina Cornelia von Cruse, † 1645, kind  12-15, ∞3 Anna Wulffenschildt, † Jerküll 21-11-1675, ≡ Riga 24-12-1680 (∞1 Peter Heltscher, geadeld Rosenbom -1651, admiraliteitsfactor), dochter van muntmeester Heinrich Wulff  geadeld Wulffenschildt (1590-1659) en Appolonia Rigeman (1597-1658), kind 16-10:

1625 Vrijwilliger in Zweeds leger als officier.
05-02-1629 Luitenant.
1631 Slag bij Breitenfeld in Dertigjarige Oorlog.
1632 Administrateur ( amtsverwalter ) in Halle.
1635 Oberswachtmeister.
Luitenant-kolonel van het Blå regementet.
07-08-1645 Geridderd (geïntroduceerd 1647 onder nr. 329).
1646 Kolonel van Duits regiment.
19-07-1646 Commandant in Bröckwörde.
1648 Commandant in Minden, Westfalen.
1656 Commandant in Birsen in Russische gouvernement Kovno, welk kasteel een jaar eerder door Zweden was veroverd.
1658 tot 29-04-1659 Commandant in Riga .
1658 Generaal-majoor.
1659 Opperbevelhebber in Mitau, Koerland.
1660 Met anderen tot levenslang / ter dood veroordeeld, omdat hij fort Mitau aan de vijand had overgegeven.
1661 Gratie na troonswisseling op voorspraak van de Raad in Riga en herwinning van zijn gestolen eigendom.
05-07-1674 
Het immissieverzoek van Valentin von Meyer van de weduwe van kasteeldeurwaarder Hans Hemting van Narva, EAA.1.2.355, nr. 25.
08-10-1680
Luitenant-kolonel Johan Stael von Holstein uit Tallinn met een antwoordbrief aan de burgemeester van Riga Hans Zimmerman’s schuldvordering van de erfgenamen van generaal-majoor Meyer, EAA.1.2.410 nr. 10.

11. Leonhard Friedrich, * Stralsund 23-11-1637, luitenant, leeft 1682, 1690, ongehuwd.

12. N.N., ∞ Eberhard von Meijercrantz, neef.

13. Gustaf, * tussen 1637 en 1645, kapitein, kinderen:

131. Gustaf Wilhelm, * 1677 / 1680, † na 16-01-1751, officier in Zweedse en Russische dienst, ∞ Johanna Regina Bennet, * Åbo 1687, † Fennern 22/28-07-1740, ≡ 03-01-1741, dochter van majoor James (Jacob) Bennet (1630-1690) en Christina Kinnemond (1634-1693). zuster van generaal Wilhelm Bennet (1677-1755), de zwager van Johann August von Meijerfeldt sr, kinderen:

1695 Bataljon kapitein Barthold von Meijercrantz in Dorpat .
1696 Schutter (rustmästare) daarin.
31-10-1698 Verkenner daarin.
12-07-1702 Luitenant
27-10-1703 Bataljon Skytte
1704 Vlak voor beleg Dorpat met detachement uit stad richting Pärnu 300 ladingen mout van Russische inbeslagname gered.
1713/1718 Kapitein in Russische dienst.
30-04-1723 Afscheid als majoor.
1736-1740 Actor officiosus contra den Majoren Gustav Meier zu Fennern in puncto recuperandae possessionis eines von dem Pastorat St. Johannis in den Zeiten des Nordischen Krieges abhanden gekomenen, und nach Fennern gezogenen, im Wichtersooschen Moraste belegenen Heuschlages, EAA.915.1.1100.

1745-1748 Der Major Gustav Meyer zu Fennern contra den Pernauschen Raths verwandten Jacob von Dohren in puncto verweigerter Satisfaction für einen von dessen Knechte begangenen Diebstahl und Dieser contra jenen in puncto spolii, EAA.915.1.1185.
1747-1748 In Sachen des Herrn Ordnungsrichters von Hagemeister dass den Herrn Majoren Gustav Meyer in die zwischen einen Wolmarshofschen Jungen Tõnnis und Fennernschen Dirne Ewa zu treffende Heirath zu consentiren angesonnen werden möge, EAA.915.1.1202.

1311. Johanna Dorotea, * Riga 15-02/29-10 1708, † 28-02-1779, ∞ Johann (Hans) Reinhold von Baumgarten, ≡ Solnitz (Sooniste) 24-01-1750, zoon van Otto Wilhelm von Baumgarten en Anna Maria Städer, kinderen.

1312. Carl Wilhelm, * Ivangorod 15-07-1710, † Fennern 16-12-1767, ≡ Fennern 06-03-1768, majoor in Russische dienst, presbyter Fennern parochie  1749-1767, ∞ Fennern 16-04-1749 Maria Elisabeth Vestring, * Pärnu 22-11-1716, dochter van Salomo Heinrich Vestring, provoost Pärnu (1663-1749) en Anna Sophia Balecke (-1751), (∞1 Hirschberger, pastor Fennern), kinderen:

d. 16 December morgens um 6 Uhr ist der Weyland Hocherehl. geborene Herr Major Carl Wilhelm v. Meyer, welcher als Patronat und Kirchen-Vorsteher sich das Beste dieser Gemeine in 18 Jahren aufs sorgfältigste angelegen seyn lassen, nach einer 5-tägigen hitzigen Krankheit im HERREN entschlafen, und am 6ten Martii Ao 1768 von einem Johann Christian Lisch, acht Jahren hier gewesener fennersten Prediger, der eben im Begriff war, von dieser Gemeine nach St.Jacobi su ziehen, beerdigt worden. Gott erfreue dieser Seele vor seinem Angesicht und schencke uns eine seelige Nachfarth!

13121. Johanna Juliane, * Pernau (Pärnu) 25-05-1750, † 04-01-1774, ∞ Karl Ludwig von Krüdener, * Virtsu 17-06-1737, † 18-10-1778, zoon van Johann Friedrich von Krüdener (1695-1755) en Helene Juliane von Patkul (1708-1750), Landsgerichtassessor. erfgenamen Fennern.

Johanne Juliana von Meijer  Karl Ludwig von Krüdener

13122. Dorothea Christina, * Fennern 16-08-1752, ≈ Fennern 23-08-1752, † 19-08-1753, Fennern 24-08-1753.

13123. Carl Johann, * Fennern 30-06-1754, ≈ Fennern 07-07-1754, doopgetuige Magnus Johann Meijer, † 20-07-1755, ≡ Fennern 27-07-1755.

13124. Carl Magnus, * 23/29-04-1756, ≈ Fennern 07-05-1756, † 07-08-1756,Fennern 13-08-1756.

13125. Christina Louisa, * 19-02-1758, ≈ Fennern 03-03-1758, † 10-01-1759, ≡ Fennern 19-01-1759.

1313. Christina Elisabeth, * Pernau 30-11-1712, † Fennern 08-1780, ∞ Carl Wilhelm von Baumgarten, * Sooniste 04-10-1702, † Pähu 06-1742, luitenant, zoon van Otto Wilhelm von Baumgarten en Anna Maria Städer, erfgenamen Pähu, kinderen.

07-09-1759 Fiscalis Kaiserlichen Commissarius Fisci Heinrich Johann Derling contra verwitwete Frau Leutnantin Baumgarten geb Christina Meyer zu Pehho (Pähu, Järva-Jaani) Kirchspiel St. Johannis Kreis Jerwen betreffend Ungehorsam gegen den Befehl Schiesspferde zu stellen, EAA.858.2.1303.

1314. Magnus Johann, * Fennern 24-06-1714, † na 24-01-1753, majoor in Russische dienst, koop Planup (34 km NO van Riga) 1752, verkoop 1762, ∞ Helena Margaretha von Hartung, kinderen:

13141. Carl Gustaf, * 14-10-1755, ≈ Allasch und Wangasch 19-10-1755.

13142, Magnus Valentin, * ca 01-12-1757, ≈ Allasch und Wangasch, † 14-02-1759, ≡ Allasch und Wangasch 19-02-1759.

13143. Anna Dorothea, * 17-03-1759, ≈ Allasch und Wangasch 24-03-1759.

13144. August Johann, * 21-06-1761, ≈ Allasch und Wangasch 30-06-1761, ≡ Allasch und Wangasch 23-07-1762.

1315. Anna Juliana, * Fennern 07-11-1716, † 27-05-1785, ∞ Gustaf Adolph Borge, * 08-1716, † 1790, zoon van Hans Heinrich Borge en Elisabeth Schultz, pastor Fennern, kinderen.

132. Gustaf Valentin, * 1685, † 30-08-1752, ≡ Wellan 06-10-1752, ∞1 Theal-Fölck, Dorpat 12-10-1714 Johanna Margareta von Engelhardt, Wellan 15-12-1738, dochter van Michael von Engelhardt III (1633–1687) (∞1 kaptein baron Jakob Gustaf von Bellingshausen), ∞2  Johanna Juliana von Ceumern, * 1694, † Lysohn 17-04-1769, ≡ 07-07-1769 (∞1 Georg Friedrich Bergen). 

1717 Bezoekt Landdag Riga.
03-1725 Luitenant.
1727 Ordnungsgerichtsadjunct.
1733 Met broer geïmmatriculeerd in Ridderhuis Lijfland under nr. 85 of 60.
# Lysohn.

133. Otto Christoffer, * 1686, † Druween 25-03-1750, ≡ Wellan 29-03-1750, n, ∞ Anna von Gartz, * 1687, † Druween 20-01-1753, ≡ Wellan 26-01-1753, kinderen:

Luitenant.
1705-1728 gevangen in Rusland
1742 Lijflands Adelsmatrikel nr. 69.
# Druween.

1331. Anna Hedwig, * 1719, ≈ 1728, † Lysohn 08-04-1773, ≡ Lysohn 10-04-1773, ∞ Frans Lämmerhirdt, secretaris, kinderen.

1332. Apollonia, * 1720, ≈ 1728, † Druween 18-05-1783, ≡ Wellan 21-05-1783, ∞ N.N. von Schawitz.

1333. Wilhelm Gustaf, * 1725, ≈ 1728, † Druween 01-04-1779, ≡ Wellan 20-06-1779, majoor, Ordnungsgerichtsassessor, ∞1 15-02-1753 Christiana von Ceumern, * 1722, † 27-08-1756, ≡ Wellan 31-08-1756, kind 31, ∞2  Lysohn 07-06-1760 Johanna Augusta von Ceumern, * 1730, † Druween 12-06-1780, ≡ Wellan 18-06-1780, dochter van Gustaf von Ceumern (-1747) en Ebba Juliane Clodt von Jürgensburg (1693-1763), kind 32 en 33:

13331. Ebba Agnese Juliana, * 11-08-1754, ≈ Tyrsen 13-08-1754, † 29-01-1755, ≡ Wellan 31-01-1755.

13332. Valentin Burchard, * 04-1762, † 08-05-1781 (jachtongeluk), ≡ Lysohn 23-09-1781, ongehuwd, afsluiting geslacht.

13333. Juliana Ulrica, * 24-10-1765, † Druween 23-12-1766, ≡ Wellan 27-12-1766.

1334. Johanna Margareta, * 25-08-1728, ≈ Tyrsen 27-08-1728, † Lysohn 25-01-1804, ≡ 04-02-1804, ∞ Tyrsen 17-09-1748 Johann Andreas Malama, * 1749, † 1815, baron, Russisch luitenant-kolonel, kinderen.

1335. Valentin Gustaf, * Druween 13-12-1733, ≈ Tyrsen 18-12-1733, † Druween 02-02-1760.

134. Beata Justina, * 1693, † Druween 12-08-1759, ≡ Wellan 14-08-1759, ∞ Johann Michael Langhancke, † Wellan 15-07-1747, pastor in Wellan, kinderen.

??? von Meijer

Dorothea, * 06-03-1671, † Posendorf, Ubbenorm 22-03-1741, ≡ St. 17-09-1741, 25-..-1713 von Hastfer.

Louise Eleonora, ∞ Lysohn  20-03-1729 Martin Felix, luitenant.

Friedrich Wilhelm, * 1788, † Ubbenorm 1789, zoon van majoor Von Meijer.

14. Cornelia / Beata Justina, leeft 1675, † na 1694, ∞ Martin von Löwenstern, van Podekaye in Rodenpois en Alt-Anzen, * 28-12-1637, † 26-11-1673, ≡ Riga, kapitein, zoon van Dietrich Rigeman,  geadeld 1650 van Löwenstern (1611-1656) en Anna Wulff (-1757), zuster van Catharina von Meijerfeldt-Wulff, een zoon baron Dietrich Julian von Löwenstern.

26-03-1689 Supplik der Witwe des Kapitäns von Leuenstern (Löwenstern), Beata Justina von Meyer, contra ihren Bruder, den Leutnant Leonhard Friedrichvon Meyer, wegen einer Schuldforderung, EAA.278.1.XVI-34b nr. 80.
05-05-1689 Akte in Sachen des Fiscalkommissars Rudolff von Kolditz contra die Witwe des Kapitäns von Leuenstern (Löwenstern), Beata Justina von Meyer, wegen unerlaubter Überschreitung der Grenze zwischen ihrem Gut Anzen (Antsla) und dem von dem Oberst von Budberg arrendierten Gute Sagnitz (Sangaste), EAA.278.1.XVI-34d nrs. 41en 51.

15. Anna Magdalena, ∞ Carl Rötchen.

16. Maria Elisabeth, leeft 1697, ongehuwd.

17. Justina, leeft 1697, ongehuwd.

18. Anna Christina, ongehuwd.

19. Valentin, * 25-07-1653, † 01-08-1653.

10. Appolonia, * Riga 15-06-1658

2. Bartholomeus, ≡ 1656 Domkirch Riga, Probst Bischofsthum Wenden 1626, Unterconsistori Assessor, ∞1 Anna Schrader, † 1649 (klaagschrift), ∞2 Margaretha Möller, kinderen:

21. Jürgen (Georg), * 1638, † 1693, kwartiermeester Lijflandse Adelsfanan, kapitein.

22. Barthold, * Lijfland 1659, † Riga 07-1710 (beleg), ∞ Dorothea von Rothausen, † Riga 1710, (∞1 Carl Gustaf Persson von Gavel/Gavelius), dochter van Joachim von Rothausen en Wendula von Helmersen, 1629-1703, kinderen:

1678 Vaandrig ’s regiment Munck.
1681 Luitenant bataljon Albedyhl.
1685 Kapitein ’s bataljon Taube.
21-03-1688 Geadeld von Meijercrantz.
1690 Supplik des Kapitäns Barthold Meyer aus Dorpat, 23-06-1690 contra den Rittmeister Fabian von Plater und seine Söhne wegen der Entführung seines Soldaten Marten Hase, 07.07.1690 wegen eines Rescripts in der Gerichtssache des Majors Otto Reinhold Berg contra den Casseur Hans Jürgen Grabb,
EAA.278.1.XVII-27a nrs. 257, 258 en -27b. nr. 2.
18-02-1701 Majoor Lijflands Infanterieregiment
Skytte.
29-03-1702 Luitenant-kolonel daarin.
07-1710 Beleg Riga.

221. Anna Maria Christina, ∞ Christer von Brandten auf Semershof, Ecks und Fehtenhol, (∞1 N.N. von Glasenapp), zoon van Johan Herman von Brandten en Catharina von Lütke.

222. Eva Dorethea, ∞ Otto Johann von Rönne (∞1 Helena Sophia Dorthesen -1755), zoon van Georg Johann Bar von Rönne en barones Eva von Patkul.

23. Heinrich,* Lijfland 1670.

1685 Lijflands infanterieregiment Skytte.
sergeant-majoor daarin.
1695 Adjudant daarin.
03-12-1698 Vaandrig daarin.
07-09-1701 Luitenant daarin.

24. Jobst Hilmar, * Lijfland 1673.

1686 Sergeant in regiment Budberg.
21-03-1688 geadeld von Meijercrantz.
Sergeant-majoor in zijn regiment.
Kadet Engelse Lijfgarde in Holland.
30-06-1700 Afscheid.
31-08-1700 Luitenant regiment Södermansland.
17-12-1700 Afscheid.
20-07-1701 Luitenant bataljon landmilitie Niggen.
01-12-1701 Kapitein daarin.

25. Valentin, * Lijfland na 1673.

Landgoederen

Een viertal landgoederen zijn in het bezit van de familie Von Meijer(crantz) geweest: Nabben, Groβ und Klein Soldina, Lyson-Druween-Appelthen, Fennern en Pähu.

Nabben

Nabben is een oud Baltisch-Duits ridderkasteel in de parochie Lemsal. In 1600 wordt het door de Zweden van de Polen overgenomen en vanaf 1621 valt het bestuurlijk onder de stad Riga. Valentin von Meijer koopt het in 1651 van nazaten van Lars Grubbele voor 10.000 daalders en 100 dukaten. Al in 1661 verkoopt hij het aan George Grohte. 

Groβ und Klein Soldina

Groot (Suur) en Klein (Väike) Soldina zijn twee landgoederen, gelegen aan de grens van de stad Narva. Op 30 juli 1657 leent de Zweedse koningin Christina  deze landgoederen aan Valentin von Meijer. Koning Karel XI bevestigt het in 1673. Zijn oudste zoon luitenant Leonhard Friedrich erft in 1678. Groot -Soldina komt in 1716 in handen van de familie von Manteuffel. Klein-Soldina in 1723 bij kleinzoon Valentin. Diens broer Otto Christoph verkoopt het leenrecht in 1749 aan Otto Wilhelm von Bock, die het op vier jaar later verkoopt aan kapitein Martin Felix, de echtgenoot van Louise Eleonora von Meijer. In 1757 gaat het definitief naar een andere familie: von Stackelberg.

23-11-1677 Verzoek van luitenant Leonhard Friedrich von Meyer om imitatie van de gedoneerde gronden in het fortdistrict Narva, EAA.1.2.383 nr. 47.
1735 Kaiserliche Konfirmation von Klein-Soldina an General Meyer. Russisch. Pergament mit einem hängenden Siegel, EAA.1862.2.217.
19-02-1749 Kaufkontract des Leutnant Otto Christoph von Meyer mit Ordnungsrichter Otto Wilhelm von Bock wegen des Gutes Klein-Soldina (Väike-Soldina, Vaivara). Druwenen, EAA.858.2.241.

Lysohn, Druween en Appelthen

De landgoederen en landhuizen Lysohn (Lizums) en Druween (Druviena) liggen onder elkaar in het district Schwanenburg (Gulbene) in het noordoosten van Lijfland. Voor doop-, trouw- en begraafdiensten liggen de kerken van Wellan (Velena) iets noordelijker, Aahof (Ādaži) verder noordelijk en Tyrsen (Tirza) iets oostelijker. Veel familieleden worden begraven in het familiegraf op de landgoederen Lysohn of Druween. De twee landgoederen zijn vanaf 1653 in bezit van de familie en verschillende familieleden wonen in de twee landhuizen. In 1781 gaat het over in handen van de aangetrouwde Russische familie Malama.

Van boven naar onder: Wellan, Lysohn, Tyrsen en Druween

Het landgoed Appelthen (Apeltienas) ligt 20 km ten zuiden van Druween bij Seβwegen (Cesvaine) over de districtsgrens naar Wenden (Cēsis). Het landgoed is in bezit bij de familie 1653-1726 en wordt verpacht aan boeren.


Van boven naar onder: Druween,  Seβwegen en Appelthen

16-08-1653 Verwerving leen door Valentin von Meijer verkrijgt.
08-09-1657 Schenking leen door Zweedse koning Karel X Gustaaf in Wismar.
1674 Erf door zoon Leonhard Friedrich von Meijer.
1679 Verkrijging Lysohn door Aeltermann Friedrichs vanwege schuldvordering 1125 Thaler, maar na afbetaling valt het terug.
1713 Erf door broer Gustaf von Meijer.
17.. Erf Appelthen door zoon Valentin von Meijer.
26-07-1726 Verkoop Appelthen.

17.. Erf Lysohn en Druween door diens broer Otto Christoffer von Meijer.
1767 Erf door diens zoon Wilhelm Gustaf von Meijer.
1780 Erf door zoon Valentin Burchard von Meijer, Druween na dood vader, Lysohn na dood oom.
1781 Erf door tante Johanna Margarethe von Meijer en haar man Joan Andrejevitj Malama.

Fennern

Het landgoed en ridderlandhuis Alt-Fennern (Vändra) ligt 43 km landinwaarts vanaf de Estse havenstad Pärnu. De doop-, trouw- en begraafplechtigheden van de familie vinden in de kerk van het stadje plaats. Het landgoed komt in 1705 in het bezit van de familie door een huwelijk, en verdwijnt weer in 1778 om dezelfde reden. In 1774 wordt begonnen met het maaien van hooi en het oogsten van gewassen op de landhuisboerderij als stukwerk. Ook moet belasting worden betaald aan het landhuis en de kerk, het graan naar de pakhuizen gebracht, transportpaarden en hout aan het leger gegeven en een premie betaald.

Verkrijging door huwelijk Gustaf Wilhelm von Meijer en Johanna Regina Bennet.
1751 Erf door zoon Carl Wilhem von Meijer.
1767 Erf door diens dochter Johanna Juliane von Meijer en haar man Karl Ludwig von Krüdener.
1771-1781 Der Capitain Jacob Johann Stael von Holstein contra den Landgerichts-Assessor Carl Ludwig von Krüdener in puncto Vorenthaltung eines Kapitals nebst Renten aus dem Nachlasse weiland Majoren von Meyer, EAA.915.1.1609.

Pähu

Het landgoed en landhuis Pähu (Pähho) is afgesplitst van het riddergoed Jürgensberg (Kuksema) in het Pastorat St. Johannis (Järva-Jaani). 

22-08-1717 Koop door Gustav Wilhelm von Meijer van kapitein Otto Wolmar von Derfelden en zijn vrouw Gertrude Elisabeth (Helene) Fabian von Tiesenhausen.
11-03-1740 Adjunct Fabian Otto von Derfelden, Sohn des seeligen Kapitän und Hakenrichter Wolmar Otto von Derfelden, Verkäufers von Pähho contra Major Gustav v. Meyer zu Pähho betreffend Retract des Gutes Pähho (Pähu, Järva-Jaani) da es vom Elterrater des Klägers, Rittmeister Jacob von Saltza, her Erbgut sei, EAA.858.2.548.
1751 Erf door dochter Christina Elisabeth von Meijer en haar man Carl Wilhelm von Baumgarten.
01-03-1768  Verkoop aan
luitenant Gustav von Bistram voor 5.850 roebel.

Terug   ***   Verder

1. “Beiträge zur Local= und Sittenschilderung Rigaischer Vergangenheit und Gegenwart. 18. Ein Rigascher Commandant zum Tode verurtheilt”, Rigaische Stadtblätter, 16-06-1877, pag. 217-218.
2. G. Bergmann, “Geschichte von Livland”,  Leipzig 1776. pag. 185. A.W. Hupel: (1) “Der Nordischen Miscellaneen”, deel 3, Riga 1781, pag. 103-104. (2) “Herrn J.B. Fischer’s Beyträge und Berichtigungen zu Hernn F.K. Gadebusch livländischer Bibliothek”, deel 4, Riga 1782, pag. 103-104. (3) ”Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland”, deel 3, Riga 1782, pag. 251.
J.F. von Bohlen, “Die Erwerbung Pommern durch die Hohenzollern”, Berlin 1865,, pag. 59 J.C. Brotze, “Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente”, Riga 1671, deel 1:2, pag. 179.