3.3.3. Meijerhelm

Evert Johan Meijer (1657-1732) wordt op 25 januari 1689 in de Zweedse adelstand verheven met de naam Von Meijerhelm. Voor deze Meijer geldt de wens tot onderscheid tussen adellijke families net als 15 jaar eerder voor Von Meijerfeldt. De vader van Evert Johan was Johan Meijer, in 1626 in het Duitse graafschap Oldenburg geboren als zoon van een luitenant-kolonel Meijer. Na zijn overkomst naar Lijfland werkt hij zich op tot ritmeester in dienst van de Zweedse koning Karel X. In 1656 doet hij mee aan een uitval uit Riga naar de Russische omsingeling en raakt zwaar gewond. De Russen vertrekken op 3 oktober. Voor de jaarwisseling is zijn vrouw zwanger, maar overlijdt Johan. Evert Johan komt op 30 oktober 1657 in Riga daarom vaderloos ter wereld. Ook hij treedt in Zweedse militaire dienst. Bij zijn adelstand wordt het voorvoegsel von toegevoegd vanwege de Duitse geboorte en wellicht Oldenburgse adel van zijn vader. In zijn wapen staan – het laat zich raden – twee sikkels, maar zonder handgreep.

Meijerhelm 1689

Met het ongehuwd overlijden van Carl Erik  op zijn landgoed Södragården in Ekeby is het adellijke geslacht von Meijerhelm in 1869 afgesloten.

Genealogie (1)

N.N. Meijer, luitenant-kolonel in graafschap Oldenburg, zoon:

Johann Meijer, * Oldenburg 1626, † Riga eind 1656, zoon:

Overkomst naar Lijfland.
Militaire dienst Zweedse koning Karel X Gustaaf.
Dient zich op tot ritmeester.
1656 Russisch beleg van Riga.

Zwaargewond en later dood.

Evert Johann Meijer, geadeld Meijerhelm, * Lijfland 30-10-1657, † Skatteby, Askers, Närke 07-08-1732, officier in Zweedse dienst, ∞ Anna Catharina Cletzer, * Axberg, Närke 1665, † Axberg 19-01-1705, dochter van Hendrik Cletcher (1632-1695), molenbeschermheer uit Den Haag en Geertruit Maria Charlotta van Ruyff / von der Reiff (1645-1713), kinderen:

1672 Vrijwilliger bij de Lijfgarde.
1675 Drabant.
11-1676 Korporaal bij de Drabanten.
1677 Kwartiermeester bij de Drabanten.
18-11-1687 Kornet in cavalerieregiment.
25-01-1689 Zweedse adelsbrief,
geïntroduceerd Ridderhuis Stockholm 1689 nr. 1151.
12-11-1695 Paardenmeester in het Lijfregiment te paard van de Koningin.
18-10-1711 Majoor in het 
Lijfregiment te paard van de Koningin-Weduwe.
24-02-1712 Bevestiging volmacht.
09-12-1712 Deelname aan Slag bij Gadebusch.
03-07-1718 Commandant in Strömstad.
30-09-1719 Luitenant-kolonel.
Kolonel.
“Hij bewees met grote moed de veldslagen bij Halmstad, Lund en Landskrona, en veroverde na de laatstgenoemde schermutseling in zijn eentje een kornet met twee ruiters en een lijfeigene op de Deense verzamelaars, die hij naar het Zweedse kamp bracht.” 

1. Johan Hendrik, * 03-04-1685, niet gehuwd, # Wenen 1764.

Soldaat Lijfgarde infanterieregiment.
Wapenmeester daarin.
19-09-1703 Vaandrig daarin.
1710 Luitenant daarin.
Kapitein in Franse dienst.
Kamerheer in Keizerlijke dienst.
Zou Duitse baron zijn geworden.

2. Carl Evert, * 14-01-1686, † 19-06-1690.

3. Anna Gertrud / Giartrugh, * Zweden 11-03-1687, † 20-10-1719, ∞ Skatteby 20-07-1718  Henrik Aschenbom, * Askers 22-10-1679, † 14-02-1755, ritmeester, zoon van Anders Askman (1655-1699) en Ingeborg Olofsdotter (1649-1721), (∞2 Sigrid Hammar).

4. Gustaf Adolf, * Närke 06-11-1688, † Kättilstad 27-09-1756, ∞ 02-05-1728 Catharina Gustava  Gyllenkrook, ≈ Stockholm Riddarholm 14-12-1708, † Hovsta 23-01-1784, dochter van Johan Andersson Gyllenkrok (1650-1710) en Catharina von Berchner (1672-1768), # Hovsta landgoed, Björkvik, Södermanland, en Rönö landgoed, Östergötland, kinderen:

Ryttare vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1704-09-00.
Korpral vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1706-12-22.
Kornett vid Västgöta ståndsdragonregemente 1709-09-09.
Transporterad till Bohusläns dragonregemente 1709-12-00.
Löjtnant vid Bohusläns bataljon 1710-06-16.
Kaptenlöjtnant 1711-08-18.
Kapten 1711-11-00.
Kapten vid livdragonregementet 1712-05-02.
Konfirmations fullmakt 1714-04-04.
Avsked 1721.
Ryttmästare vid livregementet till häst 1721-12-12.
Överstelöjtnant i regementet 1743-07-20.
Major vid regementet 1745-06-28. RSO 1748-09-26.
Överstelöjtnant vid regementet 1749-05-09.
Överstes avsked 1750-01-00.
“Han bevistade fälttågen i Norge 1716 och 1718 och i Finland på 1740-talet samt blev en gång i Norge huggen i huvudet och munnen.”

41. Johan Adolf, * 08-04-1729.  † Kåreholm 18-02-1770, ritmeester, ∞ 18-06-1760 Fredrika Eleonora Örnfelt,Stockholm 29-03-1741, † Stockholm 05-04-1810, barones, dochter van Henrik Teodor Örnfelt en Görvel Charlotta Horn van Rantzien, # Kåreholm landgoed, Rönö, Östergötland, kinderen:

Student i Uppsala 1745-10-10.
Volontär vid livregementet till häst 1746.
Korpral vid livregementet till häst 1747-12-16.
Kornett 1750-02-13.
Löjtnant 1759-08-14.
Ryttmästare 1765-03-18.
RSO 1767-11-23.
Avsked 1769-05-30.
Han kommenderades 1757 till kriget i Pommern och blev 1757 adjutant hos generallöjtnanten, friherre Åkerhielm.

411. Catharina Charlotta, * 26-07-1761, † Stockholm 29-01-1820, ∞1 Sånga, Stockholm 14-10-1786 Ludvig Neijber, * 1762, † 1796, stadskassier in Stockholm . ∞2 1801 Erik Kihlbom, † 1812, kamerschrijver.

412. Gustaf Teodor, * Kumla, Örebro 11-06-1763, † Kumla 08-06-1765.

413. Gustaf Adolf, * Kumla 11-06-1765, † Stockholm 08-05-1792, officier, ongehuwd.

05-05-1777 Vaandrig bij Åbo regiment.
18-05-1785 Luitenant bij Uppland regiment.
20-05-1787 Overgeplaatst naar Lijfregiment Koningin-Weduwe.
06-05-1790 Ridder in de Zwaard Orde.
24-04-1791 Kapitein in zijn regiment. 

414. Henrik Fredrik, * 22-12-1766,  † Uppsala 15-10-1824, officier, ongehuwd.

24-06-1778 Korporaal bij Lijfregiment Kurassiers.
19-03-1783 Kornet daarin.
11-10-1792 Luitenant daarin.
16-06-1794 Ritmeester in het leger.
09-12-1802  Ritmeester bij zijn regiment.
04-05-1810 Ridder in de Zwaard Orde.
07-01-1812 Afscheid.

415. Evert Göran, * Kåreholm 13-06-1769, †  Kåreholm 26-07-1774.

42. Catharina Gustava, * Vitsjö 18-06-1730 , † Vämlinge 05-09-1733.

43. Anna Beata, * Vitsjö 10-01-1732, † 29-08-1763, ongehuwd.

44. Ulrika Eleonora* Estuna, Stockholm 25-03-1733, † Danbyholm, Björkvik 18-05-1790, ∞ Danbyholm 19-09-1762 achterneef Erik Wathier de Besche, * 1736, 1765, luitenant., kinderen.

45. Catharina Gustava, * Vämlinge 17-07-1734, † Kåreholm 29-03-1807, 1765-04-30 n broer’s zwager Fredrik Bengt Örnfelt, * 1742, † 1795, baron, luitenant-kolonel, vice-districschef.

46. Sigrid, * Estuna 06-10-1735, † Bolmarö 19-05-1769, 1765-08-29 Mikael Ehrenborg, * 1726, † 1795, luitenant-kolonel.

47. Evert Göran, * 22-12-1736, † Helmshagen 21-02-1760 (Pommerse Oorlog),

Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1749-02-21.
Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1749-12-30.
Kornett 1750-09-19.
Löjtnant 1758-09-11. 

48. Carl Gustaf, * 06-04-1738, † 09-01-1758 (Pommerse Oorlog):

Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1750-08-09.
Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1751-03-13.
Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1751-07-05.
Löjtnant 1757-05-06.  ogift  under pommerska kriget.

49. Alexander, Hovsta 12-11-1739, † Hovsta 21-10-1742.

410. Fredrik, * Hovsta 06-02-1741, † Hovsta 21-10-1742.

411. Adam, * Hovsta 11-05-1743, † Hovsta 04-07-1745.

412. Axel Melchior, * 09-02-1745, † Hovsta 03-03-1792, ∞1 Åkerby 16-10-1785 Ulrika Eleonora Wrangel af Sauss, barones (∞2 Jakob Otto Cronstedt), * 01-03-1768, † Friggesby 18-06-1829, dochter Fredrik Ulrik Wrangel en Brita Eleonora Barnekow.

Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1750-01-20.
Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1750-04-01.
Kornett 1766-12-19.
Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1772-06-19.
Ryttmästare 1775-10-26.
Major 1783-09-20. 

413. Ebba Maria, * 02-08-1747, † 24-11-1747.

414. Hedvig Margareta, * 06-10-1748, † Hovsta 15-03-1749.

5. Catharina Maria, * 13-07-1690, † Asker 04-06-1725, ∞ Skatteby 20-09-1724 Frans Munster, * Närke 1684, † Skatteby 01-03-1763, kapitein bij regiment Närke och Värmland, kinderen.

6. Hindrina Magdalena, * 19-08-1692, † 18-09-1760, ongehuwd.

7. Juliana Eleonora, * 14-10-1693, † Ullavi bij Örebro 09-04-1736, ∞ 11-10-1721 Christoffer Wattrang, * Arboga 18-05-1689, † Via 17-04-1748, ritmeester, zoon van Hans Wattrang 1653-1708) en Elsa Gerner, (∞2  Eva Cristina Palmgren), kinderen.

8. Carl, * Närke 12-06-1694, † 1759, officier, Åkershult landgoed, Korsberga socken, Jönköpings län.

16-04-1710 Arklimaster bij de Admiraliteit.
16-02-1713 Wapenmeester bij de Lijfgarde van het dragonderregiment.
15-05-1716 Kornet daarin.
06-10-1716 Bevestiging volmacht.
1716 en 1718 Campagnes in Noorwegen.
26-06-1718 Luitenant.
25-01-1722 Luitenant bij de Lijfgarde van het cavalerieregiment.
1723 Kapitein reformé in Franse dienst.
03-12-1737 Ontslag genomen uit Zweedse dienst.
1743 Kolonel in Franse dienst.
07-11-1748 Ridder in de Zwaard Orde. 

9. Filip, * Bejby 31-03-1696, † Grönö 14-06-1739, officier, ∞ Grönö 16-06-1719 gravin Hedvig Sofia Nieroth, dochter van Carl Nieroth en Christina Margareta Horn af Marienborg, kinderen:

19-05-1712 Vaandrig bij infanterieregiment Halland.
15-01-1713 Vaandrig bij regiment Älvsborg.
16-05-1713 Gevangen bij Tönningen.
06-04-1716 Luitenant dragonderregiment Bohuslän.
09-10-1718 Ordinance bij Lijfskadron.
04-11-1721 Afscheid met ritmeesters benoeming.

91. Carl Edvart / Eberhard, * 1720/1, † Köping 21-01-1798, officier, ∞1 Vingsleör 26-05-1748 Christina Johanna Kanterberg, * 16-04-1730, dochter van Johan Kanterberg en Maria Brita Wattrang, ∞Stockholm 01-05-1770 Anna Margareta Holm (∞1 Lago Lundén), * 1720, † Stockholm 17-04-1804.

16-05-1736 Ruiter bij Lijfregiment cavalerie.
30-06-1740 Korporaal daarbij.
09-05-1749 Kornet daarbij.
07-08-1758 Luitenant daarbij.
02-05-1764 Ritmeester daarbij.
Afscheid.
Hij nam deel aan de Finse en Pommerse Oorlog in de jaren 1740 en 175, de laatste tot 1761. 

911. Hedvig Maria, * Vingsleör 28-01-1749.

912. Gustaf Evert / Eduard, * Brandsta 10-05-1750, Zweeds onderofficier, WIC-bestuurder, ∞1 Cherstin Jansdotter, * 1734, natuurlijke dochter, ∞2 16-06-1773 Alpheda Louisa Storm van ’s Gravesande, * Bergen op Zoom 10-11-1737, † 01-1793, dochter van Laurens Storm van ’s Gravesande (1704-1775) en Lumea Constantia Eyk de Bruxelles, genaamd Van Bergheyk, (∞1 Johannes Bakker, Raad van Politie Essequibo), # rio Essequibo, 

1763 Vrijwilliger.
02-08-1765 Sergeant bij dragonderregiment Jämtland.
95-02-1777 Afscheid.
Baron.
1789-1791 West-Indische Compagnie, Kamer Zeeland, interim commandeur Nederlandse kolonie Essequibo en Demerary (vml Brits Guyana), waar schoonvader een verlichte gouverneur was geweest, o.a. inzake gevluchte en opstandige slaven in de Orinoco.
 (2)

9121. Stina, * Lena 25-10-1765 (vader is 15 jaar oud!).

913. Carl Otto, * Brandsta 04-09-1751, † Brandsta 21-09-1751.

914. Carl Adolf, * Kalltorp 18-01-1753, † Kalltorp 17-06-1753.

915. Adolf Melker, * Kalltorp 27-04-1754, † Köpinge 08-06-1754.

916. Christina Jakobina, * Kalltorp 17-09-1755, † Stockholm 11-02-18331, ∞ 26-12-1782 Carl Gustaf Gyllenram, * 1745, † 1812, kornet.

917. N.N. dochter * Kalltorp 23-10-1756, † Kalltorp 23-10-1756.

918. N.N. dochter, * Kalltorp 16-11-1757, † Kalltorp 16-11-1757.

92. Gustaf Reinhold, * Grönö 13-8-1721, † Västmanland 1778. ongehuwd.

12-03-1740 Page aan het Koninklijke Hof (SAB).
Wapenmeester bij regiment Kronoberg.
Afscheid.

93. Catharina Sofia, * Grönö 08-08-1724, leeft 04-1766, ∞ Torshälla 14-10-1762 Nils Groth, burger en handelsman in Torshälla. 

94. Bengt Filip, * Grönö 07-08-1725, † Grönö 08-1725.

95. Bengt Henrik, * tweeling Grönö 14-10-1726, † Grönö 29-04-1728.

96. Alexander, * tweeling Grönö 14-10-1726, † Grönö 01-01-1728.

97. Hedvig Ulrika, * Grönö  29-10-1727, † Grönö 01-01-1728.

98. Filip Georg, * Grönö 12-01-1729, † Grönö 10-1738, page.

99. Adolf Christiern, * Grönö 27-02-1732, † Grönö 16-07-1732.

10. Beata Charlotta, * Skatteby 22-10-1698, † Skatteby 26-07-1791, ∞ Skatteby 23-11-1729 Thorbern Fegræus, * 28-10-1697, † Skatteby 15-11-1757, jurist, districtschef, zoon van Johan Fegræus (1661-1725) en Elisabet Eck, kinderen.

11. Hedvig Sofia, * 21-02-1700, † Alingsås 09-05-1762, ∞ Skatteby 05-10-1729 Nils Thorsson, inspecteur van adelsdomeinen.

12. Alexander, * 11-05-1702, † Hammers 08-06-1788, officier, ∞ 06-05-1740 Hedvig Åkerhielm, * 06-08-1717, † Hammar 29-04-1807, dochter van Jakob Hertzen gead. Åkerhielm, en Elisabet de Besche, kinderen:

25-02-1720 Page bij de Koning.
28-06-1725 Ruiter met korporaalsrang bij Lijfregiment cavalerie.
10-07-1726Kwartiermeester daarin.
02-12-1737 Kornet daarin.
08-07-1742 Luitenant daarin.
08-12-1747 Ritmeester daarin.
04-12-1751 Ridder in de Zwaard Orde.
1757-1761 Deelname aan Pommerse Oorlog.
05-05-1761 Afscheid.

121. Elisabet Beata, * Ullavi 1741-02-20  ∞ Hammar 1769-03-19 Bengt Daniel Nieroth,Visnum 1727, Värmland, † Örebro 1801-01-22, kapten vid Närkes och Värmlands regemente, majoren, RSO.

122. Catharina Hedvig, * Ullavi 1742-01-26, † 1742-09-29.

123. Evert Alexander, * Ullavi 1743-02-17, † Örebro 1811-01-26, officier, ongehuwd.

Antagen i krigstjänst 1754-09-23.
Förare 1761-08-01.
Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1764-12-07.
Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1776-05-01.
Avsked 1776-11-13. 

124. Lovisa Ulrika, * Ullavi 1745-01-19, † Stockholm 1815-02-09, ongehuwd.

125. Gustaf Adolf, * Sköllersta 1746-01-10, † Hammar 1807-03-17, officier, ongehuwd.

Volontär vid livregementet till häst 1766-04-01.
Sekundkorpral vid livregementet till häst 1766-09-12.
Livdrabant 1769-01-25.
Löjtnant i armén 1775-07-05.
Kapten i armén 1789-03-20.
Avsked 1797-07-05. 

126. Hedvig Charlotta, * 1747-01-26, † Stockholm 1811-11-16, ongehuwd.

127. Conrad Vilhelm, * Tynninge 1748-01-26, † zijn landgoed Tell, Hardemo bij Örebro 1808-02-27 (02-21), officier, ongehuwd.

Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1767-08-30.
Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1772-12-02.
Fänrik 1776-05-01.
Genom byte transporterad till arméns flotta 1785-09-27.
Avsked 1785-12-14. Löjtnants karaktär. 

128. Carl Fredrik, * Tynninge 13-01-1749, † Ekeby 13-11-1812, officier, ∞ Ekeby 1809-03-16 kusins dotter Margareta Lovisa Åkerhielm, * Ekeby 1779-04-20, † Ekeby 1868-03-23, dochter Abraham Ulrik Åkerhielm en Brita Margareta Strandlund, kinderen.

Antagen i krigstjänst 1766-10-12.
Furir 1769-01-18.
Förare 1776-02-26.
Kornett 1777-12-10.
Livdrabant 1777-12-10.
Löjtnant i armén 1789-05-20.
Avsked 1794-12-19.

1281. Carl Erik, * Ekeby 1810-03-13, † Södragården 1869-02-21, Trädgårdsmästare, # zijn landgoed Södragården in Ekeby, sluit ongehuwd het adellijk geslacht Von Meijerhelm af.

1282. Fredrik Miles, * Ekeby 22-12-1812, † Stockholm 01-03-1851, officier, # zijn landgoed Hammarsten, Grums, ∞ Sörby 1839-12-29  barones Gustava Fredrika Sidonia Djurklou, * Sörby 1816-06-09, † Karlstad 1862-12-03, dochter van Gabriel Djurklou en Christina Maria Silfverschiöld, kinderen:

Kadett vid Karlberg 1828-03-01.
Utexaminerad (Hc.) 1832-02-28.
Fänrik vid Värmlands regemente 1832-03-10.
Löjtnant vid Värmlands regemente 1836-06-11.
Kapten 1845-04-10. Värmlands län. 

12821. Christina Gustava Fredrika, * Karlstad 1840-10-27, † Gåsevadholm, Tölö 1875-06-16, Hofjuffrouw bij koningin Lovisa 1859-08-05, ∞ Stockholm 1862-09-11 baron Carl Otto Silfverschiöld, * 1827, † 1879 (∞1 Ulrika Wilhelmina Theresia Lovisa Charlotta von Platen).

12822. Charlotta Augusta Sofia Magdalena, * 1842-03-18, † Gåsevadholm 1874-12-20.

12823. Anna Maria, * 1845-03-17, † Hammarsten 1846-08-11.

12824. Ulrika Natalia Teresia, * Hammarsten 1846-09-01, † Parijs 1922-02-22, var en tid föreståndarinna för arbetshemmet för kvinnor i Stockholm. ∞ 1870-04-06  Carl August Andersson-Meijerhelm, * Siggebohyttan 1844-07-20, † Parijs 1912-11-23. sekreteraren i evangeliska allanseus svenska avdelning

12825. ?

129. Jakob Axel, * 1750-03-21, † 1750-04-23.

1210. Catharina Fredrika, * 1751-03-31, † 1751-10-05.

1211. Erik Göran / Johan, * Örebro 1752-06-05, † Folkesboda 1823-03-07, officier, ongehuwd.

22-12-1772 Wapenmeester regiment Närke en Värmlands.
07-07-1780 Verkenner daarin.
07-11-1781 Afscheid. 

1212. Catharina Gustava, * 1753-08-26, † Hammart 1773-08-25, ongehuwd.

1213. Eva Juliana, * 1754-12-25, † 1762-10-31.

1214. Eleonora Fredrika, * 1756-03-01, † 1756-10-31.

1215. Agneta Eleonora, * 1759-04-01, † 1762-04-24.

1216. Jakob Adam, * 1761-11-06, †Stockholm 1834-12-17, officier, ongehuwd.

Antagen i krigstjänst 1779.
Livdrabant 1786-04-24.
Löjtnants fullmakt 1796-12-05.
Löjtnant i armén 1797-07-05.
Avsked 1805-11-04
.

Terug   ***   Verder

1. Gebaseerd op Elgenstierna. Volgens de auteurs in Geni sterft Von Meijerheim’s vader niet in 1656 in Riga, maar pas in 1700 als apotheker in Jönköping. Veel zonen en kleinzonen zijn ook apotheker. De auteur ontleent zijn gegevens aan A. LevertinC.W. ScheeleC.F.V. SchimmelpfenningK.A. Ahlberg, “Sveriges apotekarhistoria från Konung Gustaf I:s till närvarande tid”, 1927, deel 4, pag. 573-574.
2. NL-HaNA, WIC, 1.05.01.02, inv.nr. 534, Journaal van het commandement van 1 september 1789 tot 31 december 1789 door G.E. von Meijerhelm. Extract from the Dutch Archives.