BL. Literatuur

BIBLIOTHEEK LITERATUUR

Overzicht van voor het onderzoek naar de geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt gebruikte literatuur: (biografische) lexicons, algeme­ne geschiedenis­boeken, atlassen, genealo­gische en heraldische hand­boeken en andere naslagwerken.

Alfabetische lijst op auteur

externe of interne hyperlinks (onder de pagina of auteursnaam )
“titel van de publicatie” (tussen aanhalingstekens)
plaats en jaartal van uitgave
relevante delen en pagina’s
♣ = fysiek en/of ♦ = electronisch
aanwezig in de Familiebibliotheek

A t/m F

G t/m L

M t/m Q

R t/m Z

Gebruikte afkortingen

HT  = Historiskt Tidskrift.
KFÅ = Karolinska Förbundets Årsbock.
KHVSU = Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Upsala.
KKD = Karolinska Krigares Dagböcker jämte andra samtidiga skrifter.
PHT = Personhistorisk Tidskrift.
SAH = Svenska Akademiens Handlingar.
UUÅ = Uppsala Universitets Årsskrift.