BL. Literatuur

START / B. BIBLIOTHEEK / L. LITERATUUR

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V  W Z

Overzicht van voor het onderzoek naar de geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt gebruikte literatuur: (biografische) lexicons, algeme­ne geschiedenis­boeken, atlassen, genealo­gische en heraldische hand­boeken en andere naslagwerken.

Per bron worden vermeld: voorletters en naam auteur, “titel van de publicatie”, plaats en jaartal van uitgave, relevante delen en paginanummers.
blauw en onderstreept = hyperlink naar de bron;
♣ = fysiek en/of ♦ = digitaal
aanwezig in de Familiebibliotheek;

DNL = De Nederlandsche Leeuw.
HT 
 = Historiskt Tidskrift.
KFÅ = Karolinska Förbundets Årsbock.
KHVSU = Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Upsala.
KKD = Karolinska Krigares Dagböcker jämte andra samtidiga skrifter.
PHT = Personhistorisk Tidskrift.
SAH = Svenska Akademiens Handlingar.
UUÅ = Uppsala Universitets Årsskrift.