CG. Govert

CG. CORRESPONDENTIE GOVERT

Govert von Meijenfeldt (Na.4), kleinzoon van Carl, schreef in het kader van zijn familieonderzoek een aantal brieven naar familieleden en naar binnen- en buitenlandse instellingen. Er zijn afschriften van 36 van zijn brieven en 32 antwoordbrieven bewaard gebleven. Hierbij zijn ook antwoorden op brieven waar Govert zelf geen afschrift van had gemaakt of bewaard. De correspondentie beslaat voornamelijk de periode 1934-1939, de periode van Govert’s afstuderen, korte werkloosheid en eerste banen.

CG/ Datum a/v Geadresseerde Plaats
01 28-04-34 aan Evangelisch-Lutherse Gemeente
Am­sterdam
02 03-05-34 aan Albert Bonniers Bokförlag Stock­holm
03 22-05-34 van Evangelisch-Lutherse Gemeente         Amsterdam
04 29-05-34 aan Albert Bonniers Bokförlag                    Stock­holm
05 01-06-34 van Albert Bonniers Bokförlag                    Stock­holm
06 03-06-34 aan Professor B. Boëthuis                  Stock­holm
07 07-06-34 van Professor B. Boëthuis                  Stock­holm
08 07-06-34 aan Stadsarchivar Stralsund
09 13-06-34 aan Koninklijke Bibliotheek              Den Haag
01 18-06-34 aan Stadsarchivar                             Stralsund
11 23-06-34 aan Professor B. Boëthuis Stockholm
12 09-07-34 aan Bürgermeister                            Stralsund
13 17-07-34 van P. Pooth                                       Stralsund
14 20-07-34 van Riksarkivet Stockholm
15 23-07-34 aan P. Pooth Stralsund
16 23-07-34 aan Frits von Meijenfeldt Heiloo
17 24-07-34 aan Riksarkivet Stockholm
18 25-07-34 van Frits von Meijenfeldt Den Haag
19 30-07-34 van Frits von Meijenfeldt Den Haag
20 22-08-34 van Riksarkivet Stockholm
21 24-08-34 aan Universiteit van Helsingfors Helsinki
22 11-10-34 van Universiteit van Helsingfors Helsinki
23 04-09-34 aan Riksarkivet Stockholm
24 18-11-34 van Frits von Meijenfeldt Den Haag
25 25-03-35 aan Riksarkivet Stockholm
26 05-04-35 aan Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
27 12-04-35 van Riksarkivet Stockholm
28 18-04-35 aan De Nederlandse Leeuw Den Haag
29 18-04-35 aan Riksarkivet Stockholm
30 26-04-35 aan Departement van Defensie Den Haag
31 02-09-35 van Departement van Defensie Den Haag
32 12-09-35 aan Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam
33 13-09-35 van De Nederlandse Leeuw Den Haag
34 21-09-35 van Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam
35 25-09-35 aan Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam
36 04-10-35 van Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam
37 10-10-35 van Carl von Meijenfeldt Voorburg
38 14-10-35 van Carl von Meijenfeldt Voorburg
39 10-11-35 van Carl von Meijenfeldt Voorburg
40 18-11-35 aan Carl von Meijenfeldt Heiloo
41 18-11-35 aan Max Meijerfeld Berlin
42 20-11-35 van Max Meijerfeld Berlin
43 10-07-37 aan P. Pooth Stralsund
44 19-07-37 van P. Pooth Stralsund
45 24-07-37 aan P. Pooth Stralsund
46 21-08-37 van P. Pooth Stralsund
47 25-08-37 aan Riksarkivet Stockholm
48 28-08-37 van Riksarkivet Stockholm
49 21-09-37 aan P. Pooth Stralsund
50 29-09-37 van K.N.G.v. Geslacht- en Wapenkunde Den Haag
51 21-03-38 aan P. Pooth Stralsund
52 03-04-38 van P. Pooth Stralsund
53 16-05-38 aan P. Pooth Stralsund
54 25-06-38 aan P. Pooth Stralsund
55 12-08-38 van P. Pooth Stralsund
56 15-12-38 aan P. Pooth Stralsund
57 24-01-39 van Staatsbedrijf der P.T.T. Den Haag
58 06-02-39 aan P. Pooth Stralsund
59 27-02-39 aan Oberbürgermeister Stralsund
60 07-03-39 van P. Pooth Stralsund
61 19-04-39 aan Riksarkivet Stockholm
62 29-04-39 van Riksarkivet Stockholm
63 28-09-47 aan Institut für Genealogie und Heraldik Zürich
64 23-10-47 van Institut für Genealogie und Heraldik Zürich
65 25-10-47 aan Institut für Genealogie und Heraldik Zürich
66 28-10-47 van Atelier für Heraldische Kunst Zürich
67 10-07-65 van Jan von Meijenfeldt Voorburg
68 17-08-66 van Mieke von Meijenfeldt Den Bosch