3.7.4. Volkstellingen

In West-Europa maken in de laatste jaren van Napoleon de kerkelijke registers van doop, trouw en begrafenis plaats voor de gemeentelijke registers van de Burgerlijke Stand met aangiften van geboorte, huwelijk en overlijden. In Midden-Europa houden de Duitse vorstendommen vast aan de kerkboeken. Voor het groothertogdom Mecklenburg-Schwerin is dat niet voldoende om belasting te kunnen heffen. Om die reden worden volkstellingen ingevoerd, de eerste in 1819, de volgende in 1867.

De stad Marlow ligt nu in de Landkreis Vorpommern-Rügen, maar in 1819 vormt de Recknitz gelukkig de grensrivier. In die volkstelling wordt Augusta Juliana met haar tweede man en gezin genoemd; haar eerste twee kinderen zijn getrouwd en staan elders. (1)

Bij de gegevens van Augusta Juliana worden eindelijk haar precieze geboortegegevens vermeld.  Zij is geboren op 28 augustus 1766. Daaruit volgt dat zij 16½ jaar oud was bij haar eerste huwelijk, maar wel ruim 19 jaar bij haar eerste kind. Haar geboorteplaats is Wolgast, een Pommerse tolhavenstad onder Stralsund, langs de kustdoorgang van Greifswald naar Stettin. Thilow is geboren op 19 augustus 1760. Daaruit volgt dat hij 28 jaar jonger is dan zijn huwelijksvoorganger. Zijn geboorteplaats is Klatzow, een dorp in het district Demmin, dan in Pruisisch Pommeren, waar zijn vader pastor was. 

Terug   ***   Verder

1. Volkszählung Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, 1819 deel 86, Marlow, amt Ribnitz, Fol 95-96, nr. 1006.