3.9.1. Zweden-Pommeren

Karlskrona   ***   Stralsund   ***   Grimmen   ***   Overig

In het Zweedse rijk zijn diverse naamgenoten geboren. De naamgenoten uit de Zweedse haven Karlskrona komen naar Amsterdam. Zweeds-Pommerse naamgenoten in de hoofdstad Stralsund komen ook naar Amsterdam, net als Johan August von Meijenfeldt in 1793 (zie deel 2). Een uitgebreide familie uit het bij Stralsund gelegen Grimmen komt in Hamburg terecht.

Karlskrona

De broers Otto en Andries Meijerfeldt zijn afkomstig uit Karlskrona, een (marine)havenstad in Zuid-Zweden aan de Oostzee. Otto is de oudste en geboren in 1683. Hun moeder heet Brentje Magnus. De broers komen in Amsterdam terecht. Tussen 1716 en 1768 wonen zij er. Otto is varensman: geen binnenschipper of op de grote vaart naar Oost- of West-Indië, maar kustvaarder. Het kan zijn dat hij voor een Nederlandse handelaar werkt. De Nederlandse vaart op de Oostzee is de moedernegotie, in die tijd nog belangrijker voor de Gouden Eeuw van de Nederlanden dan de vaart op Indië. Andries is sjouwer en vermoedelijk ongeletterd (hij ondertekent stukken met AM).

Otto woont in 1716 aan de Amsterdamse Stromarkt aan het Singel niet ver van het IJ. Hij trouwt 15 december met Margrietje Jacobs uit Amsterdam en krijgt bij haar een dochter Barbara. Otto en Margrietje maken op 28 juli 1717 hun testament op bij de Amsterdamse notaris Pieter van der Meulen. (1)

Andries woont in 1719 aan de Amsterdamse Lindengracht bij de Noorderkerkstraat in de gang achter de bakker.  Hij trouwt met Maria Martens en is in 1719 al weduwnaar. Hij trouwt dat jaar op 20 april met Anna de Witt uit Kravigswort.  Zij maken 12 mei hun testament op bij dezelfde notaris als zijn broer. In 1723 overlijdt Anna op 19 maart. Andries trouwt voor de derde keer op 16 september met Anna Catharina Philips uit Flensburg en maakt met haar op 11 augustus 1724 een testament op. Zij krijgen in 1726 een zoon Andries, die niet ouder dan twee maanden wordt. (2)

Otto koopt op 8 mei 1739 een huis met achterhuis en erf met de naam St. Marten. Het ligt aan de Nieuwenzijds Voorburgwal, aan de westzijde op het einde. Op 21 december 1768, een half jaar na zijn overlijden als laatste overlevende Meijerfeldt in Amsterdam, wordt het op een openbare veiling verkocht aan Willem de Rooij voor een bedrag van 11.650 gulden. (3)

Is er een verhouding tot het Zweedse geslacht Meijerfeldt? In het geboortejaar 1683 van Otto is Carl Friedrich sr met een groep Zweedse officieren op weg van Riga naar zijn nieuwe regiment in Landau. Dat zij met hun schip Karlkrona aandoen en daar een paar weken liggen is geen vreemde veronderstelling. Carl Friedrich kan Otto bij Brentje Magnus hebben verwekt en op de terugweg medio 1685 nog een tweede zoon Andries, vernoemd naar zijn vader.

S.a. Meijerfeldt, † vóór 1716, ∝ Bentje Magnus, † vóór 1716, # Karlskrona, Zweden, zoons:

S.a1. Otto, * Karlskrona 1683, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 05-07-1768, varensman, poorter, ∞ Amsterdam 15-12-1716 Margaretha (Margrietje) Jacobs, *1693, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 10-04-1755, dochter van Jacob Joosten (schuitevoerder) en Sara Jacobs, # Stromarkt, Amsterdam, dochter:

S.a11. Barbara, * Amsterdam 1715, ≈ Ev-Luth 12-09-1717, belijdenis Ev-Luth 16-09-1740, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 18-02-1750, ∞ Amsterdam ∝ 20-11-1744 Gerrit ’t Ziep (∞1 Anna Raad, # Kattenburg, dochter Margreta * Amsterdam 25-02-1746; ∞3 Margaretha Baerlman).

S.a2. Andries, * Karlskrona, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 30-03-1748, ∞1 Maria Martens, ∞2 Amsterdam 20-04-1719 Anna de Witt, * Kravigswort 1676, † Amsterdam ≡ Karth. 19-03-1723, ∞3 Amsterdam 16-09-1723 Anna Catharina Philips / Filippusz, * Flensburg, † Amsterdam ≡ Karth. 28-06-1761, (∞1 Barend Hendriksz Seger), # Lindegracht voorbij de Kerkbrug, weduwe Boomstraat bij Noordermarkt, uit laatste huwelijk een zoon:

S.a21. Andries, * Amsterdam ˜ Ev-Luth 18-04-1726, † Amsterdam º Karth. 09-06-1726.

Stralsund

Op 24 juli 1736 wordt Georg Richard Meijerfeldt gedoopt in de Lutherse St. Jacobi kerk van Stralsund. In de doopgegevens staat dat zijn vader Johann heet en “ein fremder Mann” was, wat betekent dat hij van buiten Pommeren komt en niet dat er een steekje bij hem los zit. De geboortedatum is niet ingevuld en evenmin de moeder, hoewel er wel “ehelich” bij staat. Getuigen zijn Johan von Thiemen, Hinrich Schlomann en de echtgenote van Adam Ehrenfried Reinke.
Georg Richard reist van Stralsund naar Amsterdam. Daar laat hij op 6 februari 1773 een zoon Christoffel in het Rooms-Katholiek Maagdenhuis dopen. Het geloof van moeder Martina Jans geeft de doorslag. Zij is gedoopt in Sambeek bij Boxmeer op 5 oktober 1757 als dochter van Henricus Jans en Jacomina de Wildt. In het Amsterdamse doopboek staat overigens Uit het gasthuis, dus het kan een adoptie betreffen.
Kort na de doop op 5 mei 1773 monstert Georg Richard aan als soldaat bij de Kamer Amsterdam van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Diezelfde dag nog vaart hij weg op de Vrouwe Geertruida via de Kaap naar Batavia. Al na vijf dagen (10 mei 1773) overlijdt hij op dit schip.
(5)

Twintig jaar later maakt Johan August von Meijenfeldt hetzelfde mee: vanuit Stralsund naar Amsterdam, een onecht kind en aanmonstering op een schip. Een belangrijk verschil is dat Johan August terugkeert van zijn reis en ook van de daarop volgende reizen.

S.b. Johann, ein fremder Mann”, # Stral­sund, twee zoons: (6)

S.b1. Georg(ius) Richard(us), ≈ Stralsund (St. Jakobi) 24-07-1736, † VOC-schip Vrouwe Geertruida 10-05-1773, ∞ Martina Jans, ≈ RK Sambeek (bij Boxmeer, NL) 05-10-1757, dochter van Henricus Jans en Jacomina de Wildt, een zoon:

S.b11. Christoffel, * Amsterdam ≈ RK Maagdenhuis 06-02-1773.

Grimmen

Hinrich Meyerfeldt is in 1743 burger van Grimmen. (a) Deze stad is een regionaal centrum in Zweeds-Pommeren. In een cirkel van 30 kilometer liggen Stralsund in het noorden, Greifswald in het oosten en Nehringen in het zuid-westen. Op die drie locaties leven op hetzelfde moment leden van het Zweedse geslacht Meijerfeldt.

Grimmen

In de periode 1770-1790 is Hendrich scheepskapitein in de stad Stralsund. Het is niet helemaal zeker of het om dezelfde persoon gaat, vanwege het tijdsverschil van minimaal 27 jaar. In de tussentijd is de grondlegger van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt daar ook geboren. In Wolgast, niet ver van Greifswald, wordt Heinrich Meyerfeldt genoemd. Qua leeftijd kan hij een zoon  van Hinrich zijn. Hij heeft een zoon Gustav Johann, die in 1845 in Greifswald wordt geboren en op 3  juli 1895 in Berlijn overlijdt.

Genealogie

Dg. H(e)inrich, 1743 burger van Grimmen, 1770-1790 scheepskapitein in Stralsund, twee kinderen:

Dg.1. Joachim Andreas, † vóór 1849, onderof­fi­cier, inva­lide geraakt, arbeider, leraar in Grimmen, ∞ Barbara Maria Klercke/­Klähr/Klärn, † vóór 1849, kinderen:

Dg.11. Johann Heinrich Friedrich, * Greifs­wald, postbo­de en nachtwaker (b), ∞ Gusta­va Caro­lina Charlotta Johanna (Charlotte) Barthol­di, * Greifswald 1804, † Stralsund (St Jürgen) 19-11-1871 (d) kind:

Doet in 1845 aangifte bij het Universiteitsgericht tegen de gebroeders Rau wegens verwonding, gescheurde kleren en nachtrustverstoring en in 1852 tegen de theologiestudent Johann Glöl wegens belediging en nachtrustverstoring. (c)

Dg.111. Sophie Emilie Mathilde, * Greifswald 29-10-1842, ∞ Stralsund (St Marien) 20-11-1866 Johann David Theodor Trost, * Wolgast 24-12-1837, jager, zoon van Gottfried Trost en Dorot­hea Elisabeth Parchen. (e)

Dg.12. August Franz, † Hamburg, koopman in Bazel en Ham­burg, ∞ Henriette Louise Egine Wagener, * Hamburg 04-02-1830, † Hamburg 23-04-1905, dochter van Eduard Martin Wagener en Henriette Catharina Margaretha Glahn, kinderen:

Dg.121. Marie Auguste, * Hamburg 02-07-1854, † Hamburg 15-12-1902, ∞ George Emil Adolph Riewe, dochter 1880 en zoon 1882.

Dg.122. Carl August Theodor, * Hamburg 1857, † Hamburg 25-07-1878.

Dg.123. Amandus Theodor Wilhelm, * Hamburg 07-10-1858, † Hamburg 24-06-1883, ∞ Hamburg 11-05-1883 Auguste Elisabeth Wilhelmine Bettels, * 06-06-1858, dochter van Heinrich Conrad Christoph Bettels en Sophie Marie Catharina Dreyer, (∞2 1891 Friedrich Emil Otto Schäfer).

Dg.124. Francisca Henriette Margaretha, * Hamburg 30-01-1860, † Hamburg 18-10-1917, ∞ Hamburg 19-05-1894 Christian August Henri Arnold Krug, * Hamburg 16-10-1849, † Hamburg-Eppendorf 04-08-1904, componist, dirigent, hoogleraar in Hamburg, zoon van Diederich Krug (1821-1880), weduwnaar Henriëtte Seester (1854-1885), uit laatste huwelijk een zoon 1895 en dochter 1896.

Dg.125. Ludowine Adelaide Henriette, * Hamburg 01-06-1862, † Hamburg 18-01-1942, ∞ Hamburg 09-04-1884 Caesar Adolph Edmund Harries, * Hamburg 21-08-1855, zoon van Adolf Ernst Steffens en Sophie Wilhelmina Möller, weduwe Harries, zoon 1885, zoon 1886 en dochter 1889.

Dg.126. Maria Martha, * Hamburg 10-02-1865, † Hamburg 21-11-1908.

Dg.13. Ludwig Johan Friedrich, * Greifswald 26-05-1812, † Greifswald 27-07-1879, bouwgezel in en burger van Grimmen 28-03-1840, diploma meesterbouwer in Stralsund 19-03-1852, daarna vermoedelijk aangesteld in Wolgast, ∞ Wilhelmine Fre­derike Plötz, † Greifswald 26-01-1885, dochter: (f)

Dg.131. Friederieke, ∞ Wilhelm Pentz, metselaar in Greifswald, drie kinderen. Zie ook Ds.b11.

Dg.14. Charlotte Caroline Henriëtte, * Grimmen? 08-02-1819, † Stral­sund 27-11-1897, ∞ Stralsund (St Jakobi) 01-05-1849 Carl Ferdinand Hasenbusch, * 24-07-1818, † Stra­lsund (St Marien) 01-08-1882, metse­laar te Stra­lsund, zoon van Johann Christoph Hasen­busch (koper­smid) en Maria Eleonora Fleming, kinderen: 1. Auguste Karoline Wilhel­mine Maria (1850-) ∞ Schmidt, 2. Fran­ziska Karoline Wilhelmine Friederike (1852-) ∞ Galdow­ski, 3. Wilhelm Heinrich Theodor (1854-), 4. Frederica Gustava Agneta (1857-) ∞ Schöning (g)

Dg.15. Anna Dorothea Josephine, * Grimmen 1820, † Stral­sund (St Johannis Armenhaus) 27-07-1900, ∞ Stral­sund (St Jakobi) 04-11-1855 Johann Hein­rich Chris­tian Murswick, * Dumsevitz (op Rügen) 08-09-1815, † Stralsund 03-12-1884, burger en daglo­ner te Stral­sund, zoon van Chris­toph Murswick (herders­baas) en Maria Dorothea Catharine Friederike Witt­mutz, neef van de eigenaren van Mursewiek bij Lie­schow op Rügen. Kinderen: 1. Franz Karl Christian (1856-), 2 …, 3. Friederi­ke Johanna Sophia Dorothea (1862).­ (h)

Dg.2. Carl/Gustaf Wilhelm (i) , * Stralsund (St Marien) 09-1774, 15-03-1785,19-03-1785 of 22-03-1788, † Wendorf (bij Wismar) 01-03-1864 of Neu Gülze 15-01-1869, kleerma­ker, bediende, schoolconciërge en vanaf 1806 leraar in Grapenstieten, later schoolleraar in Wendorf, ∞1 Wismar (St Geor­gen) 01-10-1815 Dorot­hea (Catharina) Magda­lena Tei­ch, * Bützow 15-09-1780/3, † Grapenstieten Moorhaus 20-12-1823, dochter van Johann Hinrich Teich en Sophia Catharina Günter, ∞2 Grosz Trebbow 21-05-1824 Wilhelmine Agnete Rienetta (Henriëtte) Liebe, * Schwerin 09-1774, † Gägelow, Wen­dorf, Wismar 01-03-1864, dochter van Johann Carl Gottlieb Liebe en Hanna Sophie Schramm(en), kinderen uit eerste huwelijk:

Dg.21. Friderica Amalie Julie, * Grapenstieten 21 of 22-01-1809.

Dg.22. Maria Dorothea Johanna Henriëtte, * Grapenstieten 12-05-1811.

Dg.23. Caroline Christiana/Ernes­tine Sophie, * Grapen­stie­ten 21-10-1813, † Wismar 16-04-1876, ∞ Wis­mar (St Marien) 05-05-1848 Johann Joachim Hein­rich Pla­neth, * Wismar 09-10-1819, † Warin 01-11-1902, pan­toffelmaker in Wismar, zoon van Johann Joachim Ernst Planeth en Maria Magdalena Piehl, kinde­ren: 1. Sophie Eleonore Henriëtte Franziska Rose (1848-1888), 2. Wilhelm Carl Theodor (1850-1919). (j)

Dg.24. Heinrich Friedrich Christian, * Grapen­stieten 21-01-1816 of 1817, lerarenopleiding Ludwiglust 1839-1841, leraar Mummendorf en Neu Gülze 1844-1879, daarna Schillenberg, Wehlau, Oost-Pruisen, ∞ Louise Sophie Eleonore Hübner, * Grapenstieten 07-01-1815, † Boizenburg 23-12-1898, dochter van Carl Gottfried Hübner, # 1845-1948 Tramm, Krivitz, Boitzenburg/Elbe, 1844-1879 Neu Glüze, daarna Oost-Pruisen, kinderen:

Dg.241. Maria Wilhelmine Friederike Louise, * Tramm 07-02-1845, † Boizenburg 15-12-1889, ∞ Boizenburg 17-03-1885 Jürgen Heinrich August Steffens, * Hitzacker 07-03-1830, zoon van Christoph Steffens, weduwnaar 1881 Catharine Sophie Elize Pegel).

Dg.242. Heinrich Carl Friedrich, * Tramm 23-07-1848, † Hamburg 19-03-1924, ∞ Pauline (Pearl) Sophie Adele Rühmann, * Hamburg 14-12-1854, † Hamburg 27-08-1938, dochter van Christian Andreas Heinrich Rühmann en Christina Henrietta Klangwald, hertrouwd Beatke, kinderen:

Dg.2421. Harriet Johanna Sophie, * Hamburg 14-04-1876, † Hamburg 25-10-1938, ∞ Hamburg 11-10-1901 Martin Carl Schröder, * Pritzwalk, Ostgritnitz 08-03-1873, zoon van Wilhelm Franz Joachim Schröder en Emilie Luise Dorothea Gennburg, zoon Erwin August Schröder naar Virginia.

Dg.2422. Emma Franziska Christine Pauline, * Hamburg 05-11-1878, † Texas City, Galvestone TX 25-12-1970, ∞ Galveston Angels Caso.

Dg.24221. Bertha Pearl, ∞ Galveston 15-07-1914 Antonio Leo Caso.

Dg.2423. Christian Heinrich Louis, * Hamburg 03-09-1889, † Hamburg 25-..-1964, eigenaar van de fa. Heinrich Meyerfeldt, ∞ Altona 07-09-1907 Elsa Wilhelmine Henriette Holst, * Altona 28-10-1883, † Hamburg 28-08-1944, dochter van Johan Heinrich Holst en Auguste Emilie Bähr.

Dg.24231. , eigenaar fa. Heinrich Meyerfeldt.

Dg.242311. Christian, * 1960, eigenaar fa. Heinrich Meyerfeldt, # Flagentwiet 54, Hamburg, ∞ Petra, planoloog, binnenhuisarchitect, 2003-2014 bedrijfsleider Tischlerei Meyerfeldt, # Alstertor 20, Am Sandtorpark 12, Hamburg-Altstadt, Hochholdsweg 16a, Hamburg, twee kinderen:

Dg.2423111. Clara Charlotte, Gymnasium Oberalster Hamburg, klas 8C 2003-2004, Leibniz Universiteit Hannover architectuur 2014,

Dg.2423112. Hans Henry, Gymnasium Oberalster Hamburg, klas 9C 2003-2004.

Dg.242312. …, twee kinderen:

Dg.2423121. Alex(ander), * 10-03-1991 voetbalspeler.

Dg.2423122. Aaron, * 29-03-1994, voetbalspeler, student rechtswetenschappen Schristian-Albrecht-Universität, # Nordstedt, # Kiel.

Dg.2424. John Carl Eduard, * Hamburg 24-09-1882, † Hamburg, Tischlermeister, ∞ Hamburg 14-11-1908 Martha Ida Caroline Louise Heinrich, * Lütchenburg 20-08-1885, † Hamburg 28-07-1943 (geallieerd bombardement), dochter van Gustav Adolph Heinrich en Johanna Margaretha Caroline Lorenz, kind:

Dg.24241. Herta Emma Else, * Hamburg 08-06-1910, † Hamburg 28-07-1943 (geallieerd bombardement), ∞ Hamburg 16-05-1936 Willy Friedrich Paugels.

Dg.2425. Johannes Carl, * 18-07-1900, † Hamburg 07-05-1943, ongehuwd.

Dg. 243. Sophia, * Boitzenburg 1853.

Dg. 244. Johannis Heinrich Friedrich, * Boitzenburg 01-06-1855, † Hamburg 09-04-1903, ∞1 Hamburg 25-03-1880 Emma Lucia Johanna Pauline Schöttiger, * Hamburg 24-08-1854, † Hamburg vóór 1883, dochter van Joachim Christoffer Schöttiger en Johanne Caroline Mathilde Dose, ∞2 Hamburg 21-03-1883 Auguste Christiana Bertha Timmann, * Hamburg 03-10-1859, dochter van Alcke Timmamm, ∞3 Hamburg 01-06-1894 Maria Friederike Grühn, * Altona 23-03-1862, † Hamburg 15-05-1915, dochter van Johann Jürgen Ludwig Christian Grühn en Auguste Sophie Caroline Nath, zoon uit 1: (k)

Dg.2441. Emil Paul Johannes Richard, * Hamburg 13-06-1880, † Hamburg 06-12-1930, ∞ Hamburg 16-04-1905 Hermine Friederike Lerche, * Hamburg 22-06-1879, † Hamburg 08-12-1942, zoon van Johann Heinrich Wilhelm Lerche en Catharine Margarethe Rebecca Runtermann, zoon:

Dg.24411. Hermann Emil, * Hamburg 22-04-1913, †Flensburg 07-07-1945, ∞ Lieselotte Zinn, * Hamburg 30-04-1913, † 26-02-1964, dochter van Friedrich August Zinn (1875-1918) en Clara Elisabeth Johanna Meta Voß (1879-1945), kind:

Dg.244111.

Dg.25. Johanna Louisa, * Grapenstieten 30-08-1819, † Stralsund 18-11-1895, ∞ Stralsund (St Marien) 10-05-1846 Johann Frie­drich Christian Käding, * Lü­dershagen 03-12-1820, † Stral­sund 03-03-1875, bur­ger en gediplomeerd kleer­ma­kers­baas, zoon van Jacob Käding (Hol­lan­der) en Sophia Den­zien, kin­de­ren: 1. Maria Caroline Louise (1847-1849), 2. Louise Maria Charlot­te (1848-), 3. Friederika Elisa­beth Ch­ris­tiane (1849-1849), 4. Carl Gustav Martin (1851-1851), 5. Gus­tave Maria Friederika (1852-1852), 6. Wilhelm Christi­an Heinrich (1853-1854), 7. Johan­na Rudolp­hine Gusta­ve (1855-1855), 8. Martha Albertine Henriëtte (1857-) en 9. Paul Hein­rich Ehrenreich (1861-1864).

Dg.26. Charlotta Dorothea Maria, * Grapen­stie­ten 07-06-1822, † Grapenstieten 24-11-1822.

Overig

S.c. Johann Casper, * Schwerin 1739, † Stralsund, ≡ St Jürgen 13-04-1830 (91 jaar), nachtwaker, ∞ Sop­hia That, * Stralsund 1764, † Stral­sund 19-02-1841. (3)

S.d. Cecilia, * 1748, † Lur (Sågen), Bohuslän, Västra Götalandslän 14-12-1801.

S.e. Johann Casper, ∞ Margarethe Elisabeth Gau, zoon: 

S.e1. Johann Friedrich, * Wolgast 20-03-1812, ≈ Ev. Wolgast 27-03-1812, † Greifswald 30-09-1855, Burger, Pantoffelmaker, # Greifswald, ∞ Greifswald 05-05-1833 Maria Sophia Schmidt, * Wolgast 11-08-1807, † Greifswald 06-10-1855, dochter van Carl Paul Schmidt en Christina (Anna) Maria Kretzmann, dochter:

S.e11. Friderieke Caroline Luise, ∞ Greifswald 1861 Wilhelm Penz, een zoon Carl Albert Max (1863-), metselaar in Greifswald.

S.f. Johann, ∞ Johanna, kind:

S.f1. Elise Sophie Henrietta, * 1846, † Wismar, ≡ St Georgen 20-11-1913, ∞ Evers, matroos.

S.g. Frances, * Zweden, † Shelby County, Memphis (TN, USA) 14-10-1873.

S.h. Johann Friedrich, Fremder in Stralsund, Mauer, grad 3, 06-10-1849.

S.i. Caroline Wilhelmina Sophie, ∞ Rehna Carl Friedrich Christian Kohlmeier, kinderen 1877, 1878, 1881 en 1887.

 

1. Stadsarchief Amsterdam, Kwijtscheldingen 142/178v. Archief van de Notarissen, Pieter van der Meulen. Minuutacten van testamenten etc., Nr. 6752A en 6753 (1719-1720), bestand KLAB07566000178 en KLAB0756000180.
2. Stadsarchief Amsterdam DTB 209/2v, 710/384, 711-/388, 714/13, 727/326, 1140/149, 1140/154, 1140/166, 1141-/245v, 1174/-123, 1180/94v; PA 213/320.
3. Onderzoek in Zweden naar hun herkomst onder de naam Meijerfeldt was vruchteloos bij het Landsarkivet in Lund – omdat de kerkboeken niet verder teruggaan dan 1690 – [CH-27], de Genealogiska föreningen [CH-29] en het Riddarhuset [CH-31].
4. Släktdata Göteborg, 143503D (periode 1719-1920), nr. 2154.
5. Nationaal Archief, 1.04.02. Verenigde Oostindische Compagnie, Deel I/I.2.b.4. Scheepssoldijboeken, 6583. Vrouwe Geertruida: Grootboek en journaal 1773, folio 292.
6. Stralsund, Kirchenbuckkartei 1600-1900, Geburten, St. Jakobi 1736, Seite 716. Doopgetuigen: Johann von Thiemen, Hinrich Schlomann en de echtgenote van Adam Ehrenfried Reinke.
7. Stralsund, Kirchenbuckkartei 1600-1900, Verstorbene, St. Jürgen II 1830, Seite 237, Todesursache “Alterschwäche” (91 Jahre).

a. Bürgerbuch der Stadt Grimmen 1707-1853, folio 3.
b. Provinzial-Kalender für Neu-Pommern in das Fürstenthum Rügen, in Greifswald 1861, Stralsund 1866, 1867, 1870. 
c. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 0.1.3 Universitätsgericht, UG 145. Untersuchung gegen die Gebrüder Rau wegen eines zerrissenen Rockes Nachtwächter, Körperverletzung und Beleidigung. Ärtzliches Attest des Stadtchirurgen Nichterlein, ausgestellt für den Wächter Meyerfeld. UG 55. Untersuchung gegen den stud. theol. Johann Glöl wegen nächtlicher Ruhestörung und Beleidigung der Nachtwache. Vernehmung von Nachtwächter Meierfeld.
d. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Jürgen 1871/307.
e. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St Marien 1866/262.
f. Bürgerbuch der Stadt Grimmen 1707-1853, folio 27 (de familienaam luidt daar MEYNFELD). Stadtarchiv Stralsund, Rep. 16, doc. 1504. Brieven Doris Tonn 03-2013 [CG]. Op 10 januari 1840 klaagt de meestermetselaar vijf gezellen waaronder Meyerfeldt aan bij de politie in Lübeck omdat zij zich niet aan de regels houden, maar na hun plechtige belofte dat alsnog te zullen doen trekt hij zijn klacht in. “Die Verbindungen der Maurergesellen: oder, authentische Darstellung der bei diesen Verbindungen üblichen Gebräuche, nebst Mittheilungen über die neueste Geschichte derselben“, Lübeck 1841, pag. 51-53.
g. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Jacobi 1849/175, St. Marien 1882/479 en 1897/.
h. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Jacobi 1855/58, St. Johannis 1884/591 en 1900/478.
i, Navolgende deelgenealogie is ontleend aan het Mecklenburgi­sches Kirchen­bu­chamt: Beiden­dorf, doop 1809, 1811, 1813, 1817, 1819 en 1822, be­graaf 1822 en 1823; Bü­tzow, doop 1780, trouw 1771; Gross Trebbow, trouw 1824; Proseken, be­graaf 1864; Wismar (St Georg), trouwregis­ter 1815; Wismar (St Marien) trouwregis­ter 1848.
j. B. Koerner, “Mecklenburgisches Geschlechterbuch”, deel III, Görlitz 1935 (Deutsches Geschlechterbuch, deel 88), pag. 260.
k. P.M.