3.6.5. DNA-profiel

Het Meijerfeldtse familiegraf is na de restauratie door de pastor in een kerkdienst opnieuw ingewijd op 24 juni 2023. Alles in het graf is netjes geordend, mede ten behoeve van de Dag des Oordeels. De metalen voorwerpen zijn blijvend uit het graf omhoog gehaald om verder te restaureren en tentoon te stellen. Vier botten zijn willekeurig gekozen voor het opstellen van een DNA-profiel.

Vooraf was aan Verilabs in Gouda gevraagd richtlijnen mee te geven. Na intern beraad werd aangegeven zelf geen botten van 223 tot 335 jaar oud goed te kunnen onderzoeken. Aanbevolen werd contact op te nemen met het Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Berlijn of het Johann-Friedrich-Blumenbach-Institut für Zoologie und Anthropologie in Göttingen. De laatste gaf aan mogelijkheden te zien en vroeg om foto’s van de botten en een rechte stamboom.

Gelet op de behoorlijke staat van de oude botten en de doorgaande mannelijke lijn (Y-chromosoom) werd een onderzoek haalbaar geacht, waarbij een kostenschatting in twee fasen gegeven werd. Na het tonen van bereidheid om mee te financieren bij familieleden zijn de vier botten opgestuurd en is opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. [wordt vervolgd]

Terug   ***   Verder