BB. Bibliografie

START / B. BIBLIOTHEEK / B. BIBLIOGRAFIE

Overzicht van door familieleden en naamgenoten geschreven boeken, artikelen, rapporten en overige publikaties.

Een indeling is gemaakt naar:

Het Zweedse geslacht Meijerfeldt.

De Nederlandse familie Von Meijenfeldt.

Het Hessische geslacht.

Het Tiroolse geslacht.

Het Graubünder geslacht.

De Joodse families.

Overige naamgenoten.

In de rubrieken worden de volgende afkortingen gebruikt:
ART = Artikel;
BK = Boek;
HST = Handschrift;
RAP = Rapport.

Blz = bladzijden (aantal);
♦ = digitale versie in de Familie Bibliotheek;
♣ = papieren versie in de Familie Bibliotheek.