Familienaam

Dit onderzoek richt zich op dragers van de familienaam Von Meijenfeldt en daarbij behorende schrijfwijzen. Dat komt voort uit de in de openingspagina gestelde vragen. Familieonderzoekers brengen meestal leden van een familie in kaart. Zij hebben daarvoor vier methoden. Twee daarvan stijgen van het heden op naar het verleden: (1) een stamreeks van vaders ofwel moeders of (2) een kwartierstaat van zowel vaders als moeders. Twee andere onderzoeksmethoden dalen van het verleden neer naar het heden: (3) een genealogie van alle zonen c.q. (4) een parenteel van alle zonen èn dochters. Omdat de hier gebruikte methode van naamdragers het meeste op een genealogie lijkt wordt die term hier verder gebezigd.

In Noord-West-Europa geeft de vader tot op heden zijn achternaam door aan zijn kinderen. Zonen dragen die naam hun hele leven, dochters zetten daar vaak de achternaam van hun echtgenoot voor. Het huidige namenrecht in Nederland geeft de vrijheid om andere keuzen te maken. Daardoor behouden steeds meer vrouwen en LHBTI-ers hun geboortenaam en/of geven die door aan hun kinderen. Een wetswijziging maakt het voor iedere Nederlander mogelijk de achternaam van zijn vader en/of moeder in vrije volgorde te kiezen.

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een paragraaf over de spelling en uitspraak, over de verklaring en over spelfouten.

Terug   ***   Verder