Familienaam

Dit onderzoek richt zich op dragers van de familienaam Von Meijenfeldt en daarbij behorende schrijfwijzen. Dat komt voort uit de in de openingspagina gestelde vragen. Familieonderzoekers brengen meestal leden van een familie in kaart. Zij hebben daarvoor vier methoden. Twee daarvan stijgen van het heden op naar het verleden: (1) een stamreeks van vaders ofwel moeders of (2) een kwartierstaat van zowel vaders als moeders. Twee andere onderzoeksmethoden dalen van het verleden neer naar het heden: (3) een genealogie van alle zonen c.q. (4) een parenteel van alle zonen èn dochters. Omdat de hier gebruikte methode van naamdragers het meeste op een genealogie lijkt wordt die term hier verder gebezigd.

In Noord-West-Europa was het meestal de vader die zijn achternaam doorgaf aan zijn kinderen. Zonen droegen die naam hun hele leven, dochters zetten daar vaak de achternaam van hun echtgenoot vóór. Sinds 1998 kunnen ouders in Nederland vrij besluiten wiens naam hun kinderen krijgen en tussen hun 18e en 20e jaar die keuze wijzigen. Vanaf 2024 geldt dat ouders ook beide namen aan hun kinderen kunnen geven.

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een paragraaf over de spelling en uitspraak, over de verklaring en over spelfouten.

Terug   ***   Verder