3.5.2. Bijlagen Bremen

Genealogie   ***   Portretten   ***   Adelstand   ***   Heraldiek   ***   Landgoederen

Genealogie (1)

B. Wilken Meijer, zoon [B.1].

1636 Hauptmann
1653 Ratskellermeister
eigenaar Grolland

B.1. Wilhelm Meijer, † 1689, ∞ vóór 1660 Emerentia von der Lieth, * Verden na 1639, dochter van Verden’s burgemeester Johann Dietrich von der Lieth (-1676) en Margaretha Meijer, zoon [BB].

Pachter Grolland

BB. Wilhelm Meijer geadeld Von Meijerfeldt, * Bremen 1667, † Bremen 1739,  officier cavalerie Denemarken en Hannover, ∞ Stuhr 1694 Hanna (Hannen) (Sophia) Elisabeth Meijer, * Mehringen, Hoya 1667, ≡ 13-08-1728, dochter van Johann Frantz Meijer, kinderen [BB.1 t/m BB.4].

1686 cadet in Deense dienst, compagnie kapitein Johann Dietrich von der Lieth (moeder’s broer)
1686 onderofficier in dezelfde compagnie
1689 ontslag uit Deense dienst vanwege overlijden vader
1692 vaandrig in regiment dragonders onder kolonel Von Bottmar
1694 tweede luitenant
1695 eerste luitenant
1699 kapitein landmilitie onder nieuw aangetreden Deense koning Frederik IV
1701 kapitein Lijfregiment infanterie onder kolonel en brigade-generaal baron Von Wendell
1703-03 majoor geworven Deens regiment cavalerie onder kolonel Von Dithmersen
1704-11-05 Rijksridderstand

BB.1. Emerentia Maria, * 1695, ∞ Stuhr 18-10-1716 Laurenz Tilhard / Eilhard Strauβ, * Pommeren 1690, vice-president justitiecommisie Jever, (∞2 Voigt, ∞3 Von Stern), # Hoya, rijksadelstand Wenen 18-12-1750 met naam von Strauβwerder und Scheppe.

BB.2. Wilhelm, * 1695, † Stuhr ≡ 24-09-1745.

luitenant in Deense dienst
Struktur Renner Meierländereien in Warfeld, aan de noordgrens van Grolland
1733 pachter

BB.21? Heinrich Friedrich Meier, †Bremen 29-04-1759, Dorothee Elisabeth Niemeyer, * Harpstedt (20 km ZW Stuhr) 1715, † 18-03-1754, dochter van Christian Eberhard Niemeyer (1675-1757) en Anna Dorothea Brauns.

1732 Amtsmann
1732 Ehrenburg, Hoya
1733-1740 
Sternberg, Lippe
1740 Herzstadt, Hoya
1754-1757 Ottersberg

BB.3. Anna Lucia, * 06-12-1697, † Wölpe 19-11-1724, ∞ Stuhr 20-09-1722 Jobst Friedrich von Voigt, * Schloß Ricklingen 27-03-1681, † Westen/Aller 22-09-1755, Oberamtmann ”von der Wölppe” in Westen, heer van het fideicommies Neuhoff, zoon van Johann Georg von Voigt (1646-1707) en Dorothea Ilse Kumme (1659-1687), ∞1 Anna Sophie Freyenhagen (1694-1721), ∞3 Eleonore Maria Chappuzeau (1695-1775), ≡ (alle voornoemde personen) Schloß Ricklingen, dochter Elisabeth Margarete Voigt-von Strauss (1724-1779). (2)

BB.4. Hermann Dieterich, * 1701, † Stuhr ≡ 19-10-1742, ∞ Stuhr 24-02-1732 Anna Sophia von Rotermund uit Ruhlen, * 1705, † (Bremen 1758?), kinderen [BB.41 t/m BB.43].

1730-11-05 peetvader (met Henrich Schumacher, arts, Johan Holschen en Johan Nonne – in de St. Petri Dom Bremen bij de doop door ds. Henrich Mölling van Johan Diederich, zoon van Friederich Buschman, wijngaardenier, en Hedewig Rahken)

BB.41. Johan Dierck.

1730-02-03 peetvader (samen met Claub Brünings en Berhart Klapmeyer) in St. Petri Dom Bremen bij doop door ds. Henrich Mohlling van Johan Dierch, zoon van Jost Ehrck Vagt/Voget, tuinder, en Anna Dorothea Pohlmann
1746 meierbrief Grolland

BB.42. Hanna Gebeta Wilhelmina, * Stuhr ≈ 25-06-1734, † Stuhr ≡ 14-07-1748.

BB.43. Sophia Dorothea Emerentia, * Stuhr 12-03-1736, ≡ St. Petri Dom, Bremen.

BB.5? Myorien, † Bremen 1708.

BB.a. Friedrich Christian von Meyersfeldt.

Ridder van Delmenhorst
1710-11-29 “Dissertatio Academica de Inutili Legum, Doctorum, et Brocardicorum Allegatione”, (kritiek op  de leer van Brocardo), Universiteit van Schaumberg, Rinteln aan de Wezer.

B.b. Christoph Meyerfeld, * Rodenkirchen (Stadland), Oldenburg ca 1710.

Portretten

Anna Lucie von Meyerfeld (1697-1724)

x Jobst Friedrich Voigt (1681-1755)
Tido Heinrich von der Lieth
Tido Heinrich von der Lieth


Adelstand

Wilhelm Meijer zendt een verzoekschrift naar de Duitse keizer in Wenen om in de adelstand verheven te worden. Hij somt zijn verdiensten uitvoerig op tot aan zijn rang van majoor in dienst van de Duitse keizer en een uitgebreide staat van voorouders. De adelsbrief die zijn grootvader Von der Lieth en diens broer zeven jaar eerder in de wacht sleepten zit er als bijlage bij. Op 5 november 1704 volgt zijn benoeming tot Rijksridder met de toevoeging “von” en de naamsuitbreiding “Meijersfeldt”. (3)

Heraldiek

De oude en nieuwe afbeeldingen van het wapenschild zitten in Wilhelm’s verzoek aan de keizer. In het eerste rode kwartier drie gouden kronen, het tweede zilveren kwartier een kraanvogel met steen in een poot van het geslacht Von der Lieth, in het derde zilveren kwartier een zeis en in het vierde rode kwartier drie gouden lelies.  In zijn nieuwe wapen voert hij symbolen van de Deense vijand: de drie kronen duiden op de Zweedse aanwezigheid in het hertogdom Bremen-Verden, de lelies op de Franse aanwezigheid in Oldenburg tussen 1679 en 1700.

AT-OeStA/AVA Adel RAA 275.32, Meyersfeld, Wilhelm, rittermäßiger Adelsstand für das Reich und die Erblande, Auslassung des bisher geführten Geschlechtnamens Meyer und dafür "von Meyersfeld", Lehenbesitzfähigkeit, Wappenbesserung, privilegium denominandi, 5-11-1704, Artist:
AT-OeStA/AVA Adel RAA 275.32, Meijer

AT-OeStA/AVA Adel RAA 275.32, Meyersfeld, Wilhelm, rittermässiger Adelsstand fuer das Reich und die Erblande, Auslassung des bisher gefuehrten Geschlechtnamens Meyer und dafuer "von Meyersfeld", Lehenbesitzfaehigkeit, Wappenbesserung, privilegium denominandi, 11/5/1704, Artist: -
AT-OeStA/AVA Adel RAA 275.32, Von Meijersfeldt

Landgoederen

In de wapenbrief wordt aan Wilhelm het recht verleend om leengoederen te bezitten. Hij verwerft het pachtrecht over Grolland, een gebied direct noordelijk grenzend aan Stuhr. In 1201 hadden de Hollanders ook dit gebied drooggelegd. De twee zoons van Wilhelm zetten de pacht voort. Op 31 augustus 1742 verkopen hij en zijn broer Herman Dieterich Grolland met Kuhlen (een enclave naar Stuhr toe) aan Oberambtmann Christian Eberhard Niemeyer, die er een herenhuis met twee verdiepingen op bouwt. Grolland blijft in de familie, omdat Wilhelm jr’s zoon trouwt met diens dochter Dorothee Elisabeth Niemeyer.  In het testament van Wilhelm jr uit 1745 valt Grolland aan de weduwe van zijn broer Herman Dieterich toe, wier zoon in 1746 een meierbrief heeft. (4) De familie Von Meijerfeldt wordt nog tot bijna het eind van de eeuw als bezitter van Grolland genoemd. (5)

 

1. Ortfamilienbuch Stuhr und umliegende Gemeinden, Liste der Familie Von Meyerfeld.
2. Staatsarchiv Bremen, Anträge auf Erteilung eindes Bürgerrechts 1608-1811, nr. 557, boek J. Het huwelijk van Anna Lucia Meyerveld vindt plaats in de St. Ansgarii gemeente in de oude binnenstad van Bremen in het jaar 1766, dus het moet om een andere persoon gaan. H.F. von Ehrenkrook, “Genealogisches Handbuch der adelige Häuser”, deel B1, Glücksburg/­Ostsee 1954 (Genea­logisches Handbuch des Adels, deel 9), blz. 454. Website van Gernot Becker.
3. Adelsbrief von Meijersfeld, Adler k.k. heraldischen gesellschaft, “
Die Adels- und Wappenbriefe des Namens Mayer in allen seinen Schreibungen”, Wenen 1911, pag. 80.
4. Gesuch der Witwe des Hermann Diederich v. Meyerfeld [von Meiersfeld] betreffend das (abschriftlich beiliegende) Testament ihres Schwagers, des dänischen Leutnants Wilhelm v. Meierfeld in Grolland von 1745. 23. August 1749, Kopenhagen. Ausfertigung, Konzept und Abschrift, Entnommen aus Akten des Oberlandesgerichts Oldenburg (3 A Varia conv. III).  Meierbrief 70, 6,27 I.L.1.12. Band, Regiering Stade.
5. A.F. Büsching, “Magazin für die neue Historie und Geographie”, deel 3, Hamburg 1769, pag. 151. “Topographisches Reise-, Post- und Zeitungs-Lexicon von Deutschland”, deel 1, Leipzig 1782, pag. 460.