3.3.2. Meijer Duhrenhof

Genealogie   ***   Landgoederen

Carl Georg von Meijer wordt op de Landdag in Riga van 9 maart 1827 onder nr. 329 bij de Lijflandse Ridderschap ingeschreven. Verwezen wordt naar de adelstand van zijn grootvader Christian Heinrich (1741-1802) op 28 augustus 1788 van het Duitse Rijk in Weiβkirchen (Banater Militärgrenze tussen het Habsburgse en Osmaanse Rijk) met het predicaat Von en verlening van een wapenschild. In 1775 was hij al in de Litouwse adelstand verheven. Hij is gardestafwachtmeester in dienst van het groothertogdom Litouwen. Hoewel deze verheffing in adelstand veel later dan 1674 is, niet Zweeds is en in voormalige Zweedse gebieden plaatsvindt, wordt de familie zekerheidshalve behandeld vanwege de naam, veronderstelde verwantschap, Lijflands landgoed en gelijksoortige wapenschild. (1)

Von Meijer a.d.H. Duhrenhof

Johann’s zoon Carl Georg von Meijer (1788-1859) treedt on Russische militaire dienst en strijd tegen Napoleon. Hij verdient promoties tot uiteindelijk luitenant-generaal en door verwondingen verdient hij onderscheidingen. Hij trouwt Amalia von Abt (1808‹1887) en heeft drie zoons en vier dochters. Hij erft Duhrenhof (Dūre) in Lijfland, waardoor zijn naam wordt uitgebreid tot Von Meijer aus der Haus Duhrenhof. (2)

Genealogie

Christian Heinrich Meijer geadeld von Meijer, * Wilna (Vilnius) 1741, † 1801/2, opperwachtmeester en majoor in dienst groothertogdom Litouwen,  adelstand Koerland 1775,  adelstand Duitse Rijk in Weiβkirchen 28-08-1788, ∞ 1786 Johanna Juliana Jakobina von Ostmann. † 1818, zoon:

Johann, gardestafritmeester, Lijflands ridderschap 09-03-1827, zoon:

Carl Georg, * Lijfland 11-03-1788, † St. Petersburg 28-01-1859, Russisch officier, ∞ Amalia von Abt, * 1808, † 12-07-1887, kinderen:

25-12-1800 Eerste Kadettenkorps St. Petersburg.
15-11-1802 Officier.
28-08-1804 Kornet. Ontslag uit actieve dienst.
1805 Campagne tegen Fransen, schotwond in arm Slag bij Austerlitz.
05-10-1806 Luitenant.
1807 Poolse campagne. Vecht in Gutstadt (Guttstadt), Passarga (Passarga), Heilsberg en Friedland.
12-12-1810 Stafkapitein Lijfgarde regiment
Ulansky.
1812 Eerste westerse leger in patriottische oorlog.  Vecht in allerlei slagen en raakt bij Red gewond door kogel in linkerhiel.
20-02-1813 Ritmeester.
1813-1814 Veldslagen in Duitsland en Frankrijk. Kogel linkerschouder en zware hersenschudding bij Fere-Champenoise, verovering Parijs.
Na vrede met verlof om wonden te genezen.
17-08-1817 Kolonel.
Commandant 4e squadron lijfgarde Lancers Regiment.
10-11-1819 Pensioen.
0-08-1821 Terug actieve dienst. Commandant Volyn Lancers Regiment.
22-08-1826 Generaal-majoor.
14-09-1826 Pensioen.
Onderscheidingen: 
20-05-1808 gouden sabel “For Courage”, kruis “For Kulm”, 1812 St. Vladimir 4e graad met boog, 1812 Anne 2e graad, 13-03-1814 Orde van St. George 4e klas, 06-05- 1814 Pruisische orde “Pour le Merite”.

Carl Georg von Meijer

1. Constantin Carl Johann, * Grodno 24-09-1826, †Lublin 13-11-1884, erft Duhrenhof 07-12-1870, generaal-majoor, ∞ baronesse Marie Driessen, * Oranienbaum 09-06-1822, † Carskoe Selo 17-11-1891, dochter van Friedrich Wilhelm von Driesenen Anna Rosina von der Osten, kind:

11. Alexander Wilhelm Carl, * Kazan 08-04-1867, ∞ Marija Fedorovna von Buchmeyer, * 19-02-1877, + Berlijn 03-11-1933.

2. Alexander, * Wilma 1829, + 06-06-1842, ≡ Duhrenhof 13-06-1842, page aan het Hof.

3. Carl Christian Johann, * Panevėžys, Litouwen 12-04-1830, † St. Petersburg 24-05-1889, luitenant-kolonel, ∞ Mary Susann Drury, * 1835, + Duhrenhof 27-08-1888, dochter van Thomas Drury (!801-1893) en Caroline Baginsky (1807-), kinderen:

31. Alexander Georg, * Duhrenhof 19-02-1867.

32. Alexander Friedrich, * St. Petersburg 1868, † St. Petersburg 1869, ≡ Duhrenhof 22-12-1869.

33. Carl, * St. Petersburg 07-06-1869, 2e Cadet 1888, Konstantinovsky Militaire School 1890, officier Infanteriegarde, kapitein Pavlovsky Lijfgarde, kolonel in ballingschap in Duitsland aug-nov 1921 met vertraging Altenau, ∞ Olga Andrejevna, * 1869.

34. Carolina Sabina Camilla, * 1870, ∞ Iwan Nazimov, * 1854.

35. Konstantin Alexander, * Duhrenhof 07-08-1872, ≈ 27-09-1872.

36. Yadviga, ∞ Alexander Girs, * 08-11-1859, † Petrograd 28-02-1917, generaal-majoor, kinderen.

37. George, Ministerie van Financiën en Handel, NO regio Rusland, bevoorrading NW leger, project opperbevelhebber NW front nr. 11, 09-08-1919, Narva; nr. 192, 15-08-1919, Narva.

4. Sofia Amelie Olga Nathalie, * 12-05-1831, ≈ Riga St. Gertrud 11-10-1831, † St. Petersburg 13-11-1903, Pavel Nazimov, * 27-06-1829, † St. Petersburg 11-12-1902, marine officier, zoon van Nikolai Nazimov en Anastasia Arkadievna, kinderen.

5. Johann Ludwig Robert (Ivan Karlovich), * Duhrenhof 30-05-1832, ≈ Aahof 06-09-1832, † Bardovo, Rusland 27-01-1905, † 30-04-1869 Marie von Patkul, * 1848, dochter van generaal Alexander von Patkul (1817-1877) en Marie de Traversay (1822-1900), kinderen:

Studeert aan Imperial Alexander Lyceum.
1852 Werkt op Ministerie van Defensie.
1854 Titulair adviseur
1855 Adjunct-secretaris speciale geheime expeditie bij de kanselarij.
1853-1856 Journalist afdeling Militair Reglement, Krimoorlog.
1857 Ontslag als  gerechtsadviseur.
1870 Vertrekt met nieuwe vrouw naar landgoed Bardovo, waar zijn kinderen worden geboren. Allereerst plant hij een enorme appelboomgaard en opent al snel een wijnmakerij met de productie van appelwijn met negen arbeiders in dienst, waarvan de producten jaarlijks voor 13.700 roebel worden verkocht. Hij bouwt een watermolen aan de Kopytovka-rivier om roggemeel te malen dat geleverd wordt aan een onlangs gelanceerde bakkerij. Gebakken brood werd uitgedeeld aan medewerkers en verkocht. Op het landgoed werden bijkeukens gebouwd: een mensenkamer, een stal en een dorsvloer. Hij introduceert een systeem met meerdere velden, vestigt een fokkerij van fok- en melkvee, gebruikt landbouwmachines – een ploeg, een zaaimachine, een stoomdorser; maakt veel gebruik van ingehuurde arbeidskrachten. Bij het dorp bouwt hij de Von Meijer-kerk met klokkentoren in naam van de Heilige Drievuldigheid. Het landhuis in de buurt van de rivier de Alol stond bekend om de luxe van het interieur, de kunstgalerie en de elegantie van decoratie. Von Meijer verzamelde ook boeken, hij had een zeldzame bibliotheek met onschatbare boekdelen van oude Russische, Duitse, Griekse en andere wereldliteratuur. Op de linkeroever van de rivier, naast het landgoed, wordt een park aangelegd, waarin bomen van de plaatselijke flora groeien: bladlinde, spar en berk. Gele acacia werd geplant van wilde planten. Achter het park ligt het dorp Zagorodye, omgeven door enorme velden met rogge en gerst. In opdracht van de landeigenaar worden de Alol en het meer van Bardovskoe schoongemaakt. Om het water tijdens de overstroming van de rivier af te leiden, beveelt hij een kanaal te graven, dat de boeren al snel Paddestoel noemen.

Johann Ludwig Robert von Meijer Marie von Patkul

Op vakantie en gewoon op uitnodiging gaat Von Meijer op bezoek bij zijn vriend graaf P.A. Heiden, ook een Baltische Duitser. Hij is eigenaar van het dorp Glubokoe en later Doemalid. De meeste boeren houden van en respecteren Von Meijer en zijn vrouw. Als iemand door vuur is getroffen wijzen ze gratis hout toe om het huis te herstellen, als de boer in nood is helpt de landeigenaar met brood. Ze gaan naar Von Meyer voor 5 dagen herendienst, en de overige 2 werken ze op hun boerderij. De meester kookt voedsel voor de boeren in zijn huis en geeft ze daar te eten. Von Meyer bezit 693 dessiatins en 1417 sazhens land, waaronder de dorpen Moshatino en Skreplya, en het dorp Bardovo. In elk daarvan bouwt hij een orthodoxe kerk en laat zijn kinderen in de orthodoxie dopen. 1870 is Von Meijer ambtenaar bij Buitenlandse Zaken in het Koninkrijk Polen, 1871 voor speciale opdrachten van de onderkoning in Polen, 1896 Staatsraad en landeigenaar. 1904 wordt Von Meijer ernstig ziek en sterft 27 januari 1905, begraven Bardov bij de kerk, monument van roze graniet uit Italië.

51. Nikolaj, * 04-02-1870, collegiale assessor Staatsbank 1916, ∞ Paraskeva Jaworsky, * St. Petersburg 05-10-1871, dochter van Mikhail Matveevich Jaworsky en Maria Ivanovna, # St. Petersburg, Bol. Zelinina 26b, kinderen:

511. Nicolai, * St. Petersburg 08-08-1902.

512. Maria, * St. Petersburg 02-02-1905.

52. Alexander, * 18-08-1871.

53. Konstantin, * 11-03-1875, ≈ St. George’s Kudeverskykerk 24-05-1875, ∞ Nina Mikhailovna von Löwenthal, luthers, kinderen:

Landgoed eigenaar na dood vader. Zijn broers en zussen wonen in steden en bezoeken hem af en toe. In het voorjaar van 1906 bereikte de onvrede van de bardisten met hun meester een hoogtepunt. De landeigenaar uit Novorzhev in Bardovo voelde dat er iets mis was en belde een politiedetachement onder leiding van een kamp om zijn bezittingen te beschermen. “Ze besloten mijn landgoed, de molen en de distilleerderij te vernietigen”, zei Von Meijer tegen het kamp. Op een van de lenteavonden van 1906, toen de boeren, gewapend met wat ze maar konden, zich naar de beoogde aanvalsdoelen haastten, klonken vanaf daar waarschuwingsschoten. Toen openden de politieagenten het vuur en begonnen de aanvallers snel te naderen. Zo’n gang van zaken voor de bardisten was onverwacht. Hun gelederen beefden en begonnen te smelten. De meest hardnekkige gooide stenen naar de politie en sloeg op de vlucht. Maar ze slaagden erin om er een paar te vangen en naar Novorzhev te sturen. Het rapport van de districtsautoriteiten van Novorzhevsk over de botsing tussen de boeren en de politie in het dorp Bardovo wordt nog steeds bewaard in het Central State Historical Archive van St. Petersburg. Na dit evenement in Bardov hoorde Von Meijer vaak een bende jongens door het dorp lopen zingen: “Er is geen God, er is geen koning nodig, maar we zullen Von Meijer vermoorden. We zullen documenten voorbereiden en we gaan niet naar de soldaten!” Er ging nogal wat tijd voorbij na de dood van zijn vader, het jaar 1917 kwam. Het leven ging gewoon door, Konstantin kon het huishouden en de problemen die zich voordeden goed aan. Maar plotseling kwam uit Moskou het nieuws van het begin van de revolutie. Konstantin ging vechten voor het Witte Leger. Hij begreep dat de Sovjetmacht spoedig in Bardov zou worden gevestigd, en daarom zei hij tegen zijn vrouw dat ze met haar kinderen naar Novorossiysk moest rennen, en als alles tot rust was gekomen, zou hij daarheen komen en met hen naar Turkije emigreren. Na een jaar kwam geen goed nieuws uit de stad. De Sovjetautoriteiten in het Bezhanitsky-district hadden al landgoederen geselecteerd, waarvan er ongeveer tachtig waren. Nina wachtte niet, want vroeg of laat zou het landgoed toch worden afgenomen. Nina moest vluchten, pakte haar spullen en ging met de kinderen en hun oom Nikandr op aanraden van haar man naar Novorossiysk, in de hoop hem daar aan te treffen. Eén van de von Meyers zou bij Nina Mikhailovna wonen, maar niemand weet wie het is. En toen de revolutie begon, vluchtte hij naar Duitsland. De weg naar de stad was erg moeilijk, oom Nikandr droeg de meisjes in zijn armen door heel Rusland. En aangekomen in Novorossiysk, bleven ze daar lange tijd wachten op Konstantin, maar er was geen betrouwbaar nieuws. Letterlijk voor hun ogen vertrok de laatste stoomboot naar Constantinopel. In het hoofd van de arme Nina kropen zware gedachten binnen dat haar man was overleden. Toen besloot Nina via Oekraïne naar Duitsland te vertrekken. Alle vier gingen naar Kharkov, waar oom Nicander stierf. Het was 1925. Nina woonde met haar kinderen in Kharkov. De moeder slaagde erin haar nobele wortels te verbergen en zo haar kinderen van de dood te redden. Maar Nina zelf stierf eind 1925, na ontberingen te hebben doorstaan.

Konstantin von Meijer Nina von Löwenthal

Een andere Konstantin von Meijer wordt geboren in 1886 (11 jaar later), studeert in 1907 af aan de handelshogeschool van St. Petersburg, raakt bevriend met een Russische linkse activiste Sofia Krylenko, vertrekt in 1808 dankzij een toelage van zijn vader (een ex-generaal) naar Parijs, fietst naar Barcelona, raakt in een anarchistische opstand gevangen, reist naar Genève, alles in de nabijheid van Lenin, bezoekt in 1909 in Luik zijn vriendin Sofia, die van een zoon André is bevallen, krijgt bij haar een dochter Natalia en na terugkeer in Rusland nog een dochter Catarina. Zij zijn inmiddels getrouwd, maar de revolutie slokt hem op. Zijn vader zou als kunstliefhebber tijdig in Parijs terecht zijn gekomen. (3)

531. Galina, * 01-06-1909, Semyon Afanasyevich Kalabalin.

532. Olga, * 28-04-1912, + 25-05-1996, Pascal Igor Iosifovich.

Galina en Olga zijn leerlingen van Anton Semyonovich. Het is bekend dat Olga op de leerlingenlijst staat onder de naam Pascal. De zussen wijden hun hele leven aan het opvoeden van “moeilijke” kinderen, wezen (kindertehuizen, scholen). Na de revolutie zijn ze nooit meer naar Bardovo gekomen en hebben daar enorm onder geleden, omdat ze daar zijn geboren en hun beste kinderjaren hebben doorgebracht. Hun adel en eer was tot de laatste dagen zichtbaar in elk van de zusters. Nu wonen de afstammelingen van von Meyers in Moskou. Oleg Paskal werkt als toonaangevend kunstenaar en bestudeert al geruime tijd de genealogie van zijn familie. Zijn website dateert uit de 16e eeuw. Hij is nog nooit op het familielandgoed Bardov van zijn voorouders geweest, maar hij wil er heel graag heen en zijn gezin daarheen brengen. Hij werd vooral getroffen door de lokale natuur: rond het bos, velden met daartussen kronkelende rivieren; een klein meer dat glinstert in de ochtendzon, met twee eilanden, en daaromheen de dorpen en Bardovo, dat ooit toebehoorde aan de von Meyers.

54. Olga, * 21-03-1876.

55. Maria, * 17-08-1877.

56. Vladimir, * 05-11-1878.

57. Zinaida, * 18-06-1880.

6. Amalie Leontine Charlotte Seraphine, * 05-08-1833, ≈ Aahof 20-09-1833, + St. Petersburg 1848, □ Duhrenhof 17-07-1848.

7. Olga.

8. Natalia.

Nikolai Friedrich Carl, kind:

1. Alexander, * St. Petersburg 1873, □ St. Catharina I Church 14-07-1873.

Landgoederen

Landhaus Duhrenhof (Dūre), kirchspiel Schwanenburg, Livland.

1780 Carl Gustav von Brömsen eigenaar.
Berend Ludwig von Klodt klaagt hem aan en beweert met succes meer recht te hebben. Hij geeft het aan Elisabeth Lousie von Klodt, geboren Sternstrahl, * 14-04-1742, † Riga 07-04-1812, ∞1 Berson 28-05-17638 Jakob von Ostmann, kapitein, ∞2 Allendorff 25-07-1776 Christer Vilhelm von Klot-Heydenfeld, * 1746, + 1792, majoor.

1812 Carl Georg von Meijer erft van grootmoeder.
1859 Testamentaire vermaking aan Carl von Meijer, zoon of naamgenoot?
07-12-1870 Feitelijke overname door Carl von Meijer.

Terug   ***   Verder

1. AT-OeStA/AVA Adel RAA 268.27, fol. 1-16. Meyer, Christian Heinrich, großherzoglich Litauer Major, Adelsstand, “von”, privilegium denominandi, Wappenbestätigung, 1788.08.23.
2. I. Belyaeva, “Von Meyer – de geschiedenis van het gezin”, werkstuk Velikoluki Gymnasium, twee delen, Pskov 2008.
3. M. Mazower, “Wat je me niet vertelde. Een Russische familiegeschiedenis”.