iii.6. Conclusies

Samenvatting

Aan de Stralsundse kant heeft het onderzoek opgeleverd dat de Zweedse graaf Johann August von Meijerfeldt jr in zijn testament uit 1795 een legaat van 1.000 rijksdaalder nalaat aan Augusta Juliana Meyer(n) uit Medrow, gehuwd met inspecteur en pachter in Mecklenburg Tilow met veel kinderen. In de regionale Lutherse kerkboeken zijn beide personen, hun huwelijk en kinderen terug te vinden, met kleine varianten in de schrijfwijzen. Daaruit volgt tevens dat zij de weduwe is van een andere inspecteur Thilow op Medrow en dat haar achternaam rond die jaren in Mecklenburg niet Meijer maar Meijerfeld(ten) luidt. De volkstelling van 1819 in Mecklenburg bevestigt alle namen eveneens en voegt geboorteplaatsen en -data toe. De rechtszaak van 1803-1805 geeft inzicht in de vermogensafwikkeling van de erfenissen van de graaf en van de eerste man van Augusta Juliana. De Pommerband corrigeert haar achternaam tot Meienfeld.

Aan de Amsterdamse kant is gebleken, dat de Nederlandse stamvader Johan August von Meijenfeldt volgens een brief naar Helsingfors in 1760 in Stralsund wordt geboren en later in Franse en Nederlandse dienst gaat en een Nieuwjaarswens dat hij met het familiegraf van de graaf bekend is. Volgens de betaalsrollen treedt hij al mei 1793 in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam. In de kerkboeken staat bij de doop van zijn kinderen twee keer een getuige met de naam Juliana von Meijenfeldt gehuwd Thilow en heeft zijn moeder de naam Anthonetta.

Bij het leggen van de verbinding tussen Stralsund en Amsterdam is na het aflopen van eerder naspeuringen en de overleveringen uitgesloten dat de Zweedse graaf en gravin de echte ouders van de Nederlandse stamvader zijn of dat hij gevlucht is. Wel is komen vast te staan dat Augusta Juliana, die een legaat van de Zweedse graaf kreeg, de zuster van de Nederlandse stamvader is .

Tegenwerpingen

De stamvader kan zijn naam en afkomst hebben verzonnen

Zijn zus was de natuurlijke dochter van een Zweedse graaf, die zich in 1791 in Pommeren terugtrok en de contacten met haar aanhaalde, ja, haar zelfs een legaat in het vooruitzicht stelde! Dat zou de stamvader op het idee hebben kunnen brengen bij zijn aanmelding in Amsterdam in 1793 diezelfde voor- en achternamen aan te nemen om de rang van constapel in de wacht te kunnen slepen en wie weet wat nog meer. Toen zijn zus hem 15 later bezocht als doopgetuige zou zij een schets van de grafplaat kunnen hebben meegebracht en de spelling kunnen hebben vervolmaakt. Zo’n buitengewoon ingewikkelde constructie met zo weinig voordeel is voor zo’n godvrezende man nogal speculatief.

Het is niet zeker dat de graaf op de juiste tijd in de buurt was

De feiten rondom de geboorte van de twee kinderen zijn de volgende:

Johan August Augusta Juliana
Geboorteplaats Stralsund Wolgast
Geboortedatum 3 juni – 13 juli 1760 28 aug. 1766 of jaren eerder
Verwekkingsplaats Stralsund? Wolgast?
Verwekkingsdatum
35 tot 44 weken eerder
31 juli – 11 nov. 1759 18 okt. – 27 dec. 1765
of jaren eerder

De Zweedse graaf was tot eind 1857 in de omgeving van Hannover en vanaf september 1762 in Stockholm, maar daartussen was hij in Pommeren. Hij was commandant van het Duitse grenadiersbataljon in veldtochten en lag in winterkwartier vaak in of bij de stad Wolgast: van 23 mei tot 18 augustus 1759, van januari tot juli 1760, van november 1760 tot juli 1761 en van november tot en met het einde van de oorlog medio 1762. In Stralsund was hij de eerste maanden van 1758, van 1759 en tussendoor. Zijn landgoed Medrow bezocht hij zo nu en dan of kwam er langs op veldtochten begin december 1758, november 1759, september 1760 en juli 1761. (1)
De graaf was derhalve op de juiste tijd in de buurt om de natuurlijke vader van beide kinderen te kunnen zijn.

Conclusies

Sommige van de behandelde bronnen bevatten al conclusies. In de Pommerband staan dat de vrouw van Thilo een natuurlijke dochter van de Zweedse veldmaarschalk v. Meienfeld is. In de brief naar Helsingfors schrijft de zoon van de Nederlandse stamvader dat de Zweedse graaf zonder twijfel zijn grootvader is.

Beide conclusies worden bevestigd door het onderzoek. De dochter krijgt een legaat van de Zweedse graaf en heet rond die tijd Meijerfeldt. De stamvader komt uit Stralsund, is haar broer, heeft ouders met gelijke namen en maakt een tekening van de Nehringse grafplaat. De tegenwerpingen zijn niet geloofwaardig.

Conclusie is dat de Zweedse graaf Johann August von Meijerfeldt jr. tijdens zijn winterkwartieren in Wolgast bij Anthonetta twee natuurlijke kinderen verwekt heeftJohan August werd in 1760 in Stralsund geboren, vertrok in 1780 op zee en werd de stamvader van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt. Augusta Juliana werd begin jaren zestig in Wolgast geboren, woonde in 1783 op zijn landgoed Medrow en werd de stammoeder van de Duitse familie Thilow.

Is dit voldoende voor de Nederlandse familie om de grafelijke stand te herstellen? Mocht het al van deze tijd zijn om zo’n titel te willen voeren en mocht zo’n procedure de tijd en het geld al waard zijn, dan nog ontbreekt de juridische grond. Een verzoek bij het Zweedse Ridderhuis zou meteen afstuiten op het ontbreken van een document waarin de veldmaarschalk de stamvader erkent of noemt als zijn zoon en/of op het ontbreken van een akte of register van de geboorte of doop van de stamvader met de naam van de graaf als diens vader. Dit blokkeert vervolgens een verzoek bij de Hoge Raad van Adel in Den Haag om als buitenlandse adellijke familie bij de Nederlandse adel te worden ingelijfd, omdat artikel 2, derde lid, van de Wet op de Adeldom voorschrijft dat het geslacht tot de wettelijk erkende adel (van Zweden) moet behoren.

Terug   ***   Verder

1. R. Oldach, “Schwedens Krieg gegen Friedrich den Großen 1757-1762: Kriegsgegner berichten”, Greifswald 2023. Meijerfeldt lag in Gnatzkow bij het slot Karlsburg van de graaf von Bohlen, die Kamerheer bij koning Frederik I was en in de eerste weken van de oorlog overleed.