VON MEIJENFELDT

 

Het noemen van de naam Von Meijenfeldt prikkelt veel mensen te vragen naar de herkomst van de familie. Meestal hebben zij zelf ook al een antwoord bedacht: Duitse adel. Het voorzetsel “von” zal daar niet vreemd aan zijn, maar ook de “f” en “dt” verklaren deze veronderstelling. Jammer genoeg was lange tijd zo weinig bekend over de geschiedenis van de familie, dat een maar weinig bevredigend antwoord gegeven kon worden gegeven. Alleen enkele overleveringen en het bescheiden resultaat van ooit verrichte naspeuringen boden wat steun om in plaats van de Duitse afkomst een meer bijzondere Zweedse in te vullen.

Nog veel vaker komt het voor dat het noemen van de naam Von Meijenfeldt leidt tot de vraag: “Bent u dan misschien familie van…?” Ofschoon Nederland wel exotischer familienamen kent, is op de één of andere manier vrijwel voortdurend sprake van een bijzondere belangstelling. Voorzichtig geformuleerd zou één van de oorzaken kunnen zijn, dat veel familieleden een voorliefde hebben voor publieke functies en bovendien het vermogen bezitten om zich daarin te profileren. Op de zojuist gestelde vraag kon lange tijd niet veel anders worden geantwoord, dan dat hoogstwaarschijnlijk alle Von Meijenfeldts en Meyenfeldts familie van elkaar zijn.

Vaak is meer nodig dan bovengenoemde twee vragen  om werkelijk familieonderzoek te starten. Bijvoorbeeld de vraag of een erfelijke ziekte in de familie voorkomt. Veel cultussen en religies vereren voorouders in de overtuiging dat hun geesten in de natuurlijke wereld blijven bestaan en de bevoegdheid hebben om het lot van het leven te beïnvloeden. Kaarsen en wierookstokjes worden gebrand bij hun graven, maar ook bij bijzondere stambomen als vooroudertabletten in Azië en totempalen in Amerika. De Duitse ‘Sippenforschung’ in de jaren ’30 en ’40 van de twintigste eeuw leidde tot afschuwelijke ingrepen tot raszuiverheid.

In dit geval is de directe aanleiding tot het familieonderzoek het ontruimen van de studeerkamer van Govert von Meijenfeldt, kort na diens overlijden op 28 januari 1978. In de kast vol fotoalbums en schoolarchieven treffen zijn drie zoons op de bovenste plank materiaal aan over hun familie. Govert had wel eens over de afkomst van Zweedse adel gesproken en zijn zoons tijdens een vakantie in Zweden zelfs een keer naar een wapenplaat in Stockholm gevoerd, maar dat hadden meer Von Meijenfeldt-gezinnen gedaan. Deze bewuste plank onthult een stapel onderzoeksbrieven en aantekeningen uit de periode 1934-1939 en vooral ook een stapel originele familiestukken uit het begin van de negentiende eeuw.

Met name bij de middelste zoon van Govert – schrijver dezes – geeft dit de doorslag om een heuse speurtocht naar de geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt te ondernemen. Uitvloeisel daarvan zijn twee boeken  en deze website. 

Meestal bestaan boeken en websites over families uit onderzoeksverslagen en genealogische overzichten. Wat dat betreft zal de lezer niet teleurgesteld worden. Aan deze overzichten gaan beter leesbare historische verhalen vooraf. Gebeurtenissen  in de families worden uitvoerig beschreven. Tussendoor worden verklaringen gegeven door een beschrijving van de algemene geschiedenis uit die tijd.

Veel families zijn door professionele historici en genealogen uitgezocht, deze niet. Bij het lezen van de teksten moet in het achterhoofd worden gehouden dat niet een wetenschappelijke vraag, maar een geprikkelde nieuwsgierigheid naar de wortels, de legendes en de samenhang van de familie de aanleiding was. Het oogmerk is om dit aan huidige en  toekomstige generaties mee te geven, niet om openstaande erfenissen, op bewoning wachtende familiekastelen of onthouden adellijke titels in de wacht te slepen. Vooraf zij dit vast aangekondigd, opdat het eerste deel niet met rode oren gelezen wordt om de laatste paragraaf ontgoocheld af te sluiten.

Na contact & rechten over deze website volgen de nieuwsberichten aan de familieleden- en geïnteresseerden over de speurtocht, de precieze afgrenzing van het onderzoek en de ondernomen studiereizen

De geschiedenis van de familie is in drie delen beschreven:
het Zweedse geslacht Von Meijerfeldt;
de Nederlandse familie Von Meijenfeldt;
Naamgenoten.
De eerste twee delen zijn in verhalende vorm geschreven, het derde is een opsomming. Verbindingen tussen de drie delen zijn niet in een vierde deel gelegd, maar meteen in die drie delen verwerkt.

De familiegeschiedenis bestrijkt een periode van 540 jaar. Hoe verder terug in de tijd, hoe moeilijker de familiegegevens te vinden zijn. Het verhaal is daarom zoveel mogelijk verifieerbaar gemaakt met behulp van voetnoten, bijlagen en drie naslagdelen: Archieven, Bibliotheek en Correspondentie.