1.9.1. Genealogie Zweden

STAMBOOM

Voor het overgrote deel gebaseerd op kerkboeken, waarnaar in de voetnoten in de lopende tekst wordt verwezen en die in onderdeel A. Archieven zijn na te speuren.

Baltische Meijers

Z. Johan Meijer van Bubbusch
kasteelheer Riga, leeft 1480 en 1510
Gertrud Farensbach
Z.1. Wolmar Meijer
stadhouder Wenden (Cēsis) 1520-1532
Agnes von Tiesenhausen
van Odense (Odziena)
Z.11. Henrik Meijer
ritmeester Lijflandse adelscavalerie en landrechter 1560-1562↓
∞ 1562
Magdalena Wrangel van Ellistfer
dochter van Christoph von Wrangell van Ellistfer en Magdalena von Taube van Fier (Tsooru),
Z.111. Wolmar Meijer
stadhouder Padis 1592-1599↓
Margaretha Bremen van Engdes,
dochter van Tuwe von Bremen uit Engdes (Äntu) en Margaretha von Taube van Maydell (Maidla)
Z.1111. Johan Meijer
van Festen
slothoofdman Fellin (Viljandi) 1620
Dorothea Taube van Fyr,
dochter van Johan von Taube van Fier (Tsooru)
Z.11111. Andreas Meijer
van Festen en Laisholm
ingenieur 1654, overste
hoofdinspecteur Oberpalen 1662
Catharina Wulff
dochter van Martin Wulff en Ursula Marquard

Zweedse Meijerfeldts

Z.11111 = ZZ. Andreas (Anders, Andreae) / Heinrich (Henric), * ca 1630, † Oberpahlen (Põltsamaa) / Reval (Tallinn) vóór 1687, ingenieur, luitenant-kolonel, hoofdinspecteur in Zweedse dienst, # Festen en Laisholm, ∞ Riga 1660 (Anna) Catharina Wulff, * Riga 1630, ≡ Riga, St. Petri 07-04-1692, dochter van Martin Wulff (1580-1633) en Ursula Marquard (1590-1665), (∞1 Herman Rötelsdorff, 1600-1658), vier kinderen [ZZ.1 t/m ZZ.4].

1654 In dienst gouverneur-generaal Zweeds-Pommeren Carl Gustaf Wrangel als hofmeester voor diens halfbroers;
1655 In Zweedse krijgsdienst;
1656 Ingenieur onder Eric Dahlberg;
1658 Luitenant-kolonel, vertrek uit genie, eregeschenk, koninklijke gunsten;
1660 Afdanking uit leger, oversteek naar Rīga;
1662 Hoofdinspecteur landgoederen Oberpalen;
24-11-1674 Zweedse adelstand.

ZZ.1. Hendrik, * Riga 1660, † jong.

ZZ.2. Carl Friedrich (Fredrik) sr, * Oberpahlen 1662/1663, † Poltava 29-06-1709, kolonel in het Zweedse leger, ∞ Riga 1696/1697 Anna Christina Hastfer, * Kastifer, Udlewa, Estland 1679 of 1681, † Kårtorp 30-09-1762, dochter van graaf Jakob Johan Hastfer (1647-1695) en barones Sigrid Gyllenstierna (1639-1700), twee kinderen [ZZ.21 en ZZ.22].

1680 Vrijwilliger geworven regiment Von Campenhausen / Estische infanterie / Gouverneurregiment te Rīga;
17-03-1682 Vaandrig in zijn regiment;

1682 Vrijwilliger regiment Köningsmarck in Landau en Catelonië;
10-01-1685 Luitenant oude regiment;
28-06-1687 Kapitein regiment Österbotten;
20-10-1700 Majoor daarin;
05-09-1701 Commandant Sehlburg;
08-04-1703 Luitenant-kolonel in zijn regiment;
1705-1706 Waarnemend commandant Österbotten regiment;
1708 Kolonel en commandant Österbotten regiment.

ZZ.21. N.N, * Riga 1697, † Riga 1698.

ZZ.22. Jacob Johan, ≈ Riga, St. Jacobi 02-07-1699, ≡ Festen 1710.

ZZ.3. graaf Johan August sr, * Oberpahlen 1664, † Sövdeborg, Zweden 09-11-1749, ≡ Nehringen 20-10-1750, ∞1 Günthersdorf, Saksen 30-05-1707 Anna Maria Törnflycht, * Stockholm of Sövestad 23-11-1685, † Stockholm 24-07-1710 ≡ Nicolai Stor 26-07-1710, dochter van Olof Hansson Törne, geadeld Törnflycht (1640-1713) en Margaretha Andersen (1653-1727), ∞2 Vittskövle 13-03-1717 Brigitta (Brita) Barnekow, * Gavno, Denemarken 30-04-1700, † Nehringen 01-12-1771, ≡ Nehringen 09-12-1771, dochter van Kjell Kristoffer Barnekow (1663-1700) en gravin Margaretha von Ascheberg (1671-1753), vijf kinderen [ZZ.21 t/m ZZ.25].

eind 1683 Vrijwilliger Lijflands regiment cavalerie Von der Pahlen;
10-01-1686 Kornet daarin, compagnie Von Tiesenhausen;
02-02-1689 Luitenant daarin;
28-04-1693 uittreden uit regiment;

10-11-1693 Kapitein regiment infanterie Hastfer in dienst Willem III;
24-01-1698 Majoor regiment Krassow in dienst Willem III;
1698 Afscheid uit regiment;
02-06-1700 Luitenant-kolonel squadron geworven ruiters;
15-11-1701 Luitenant-kolonel cavalerieregiment Åbo en Björneborg
18-02-1702 Kolonel daarin;
20-11-1703 Kolonel regiment geworven dragonders;
24-02-1704 Generaal-majoor cavalerie;
12-07-1705 Baron;
1710 Commandant boerenmilitie Slag bij Hälsingborg;
30-08-1710 Luitenant-generaal infanterie, oppercommandant Stettin en kolonel regiment landmilitie Stettin;
04-07-1711 Vice-Gouverneur Pommeren;
12-10-1711 Generaal infanterie;
27-03-1713 Gouverneur-generaal over Pommeren, Koningsraad;
03-03-1714 Graaf;

1714 Interimchef admirale staf;
25/26-01-1715 Kanselier Universiteit Greifswald;
23-06-1719 Rijkskanselarijraad;
11-10-1720 Afscheid Rijkskanselarijraad of Universiteitskanselier;
1748 Seraphimer Orde afgeslagen, alle ambten neergelegd.

ZZ.31. barones Carolina, * 1710, ≈ Nikolai Stor Stockholm of Sövestad, Skåne 16-07-1710, † Stockholm 24-07-1710, opgebaard Nikolai Stor 26-07-1710, ≡ Jakob 28-07-1710.

ZZ.32. gravin Ulrika Margaretha, * Tunnerstad 14-08-1719, ≈ Visingsö 15-08-1719, † Nehringen 26-06-1728, ≡ Nehringen 30-06-1728.

ZZ.33. graaf Carl Friedrich (Fredrik) jr, * Vittskövle 13-02-1721, ≈ Vittskövle 17-02-1721, † Ugerup 29-03-1791, ≡ Vittskövle 26-05-1791, officier en kamerheer, ongehuwd, kinderloos.

1731 Vrijwilliger Lijfregiment Koningin te Stralsund;
02-04-1740 Verkenner;
07-04-1741 Vaandrig;
1741 Luitenant (?) in dienst Duitse keizer a/d Rijn;
19-11-1747 Kapitein regiment Cronhiort;
19-09-1750 Majoor;
31-08-1751 Ontslag uit het Zweedse leger; Kamerheer;
1760 Luitenant-kolonel in Deense dienst;
1762 Kolonel in Hessische dienst;
28-04-1770 Ridder in de Zwaard Orde.

ZZ.34. gravin Anna Catharina, * Stralsund 06-05-1722, ≈ St. Nicolai 20-05-1722,† Hornsberg 30-03-1779, ≡ Tryserum 01-05-1779, ∞ Täby 07-07-1741 graaf Adam Arvidsson Horn, Staadsraad, * Stockholm 25-11-1717, † Stockholm 24-01-1772, zoon van graaf Arvid Bernhard Horn (1664-1742) en barones Margaretha Gyllenstierna (16..-1740), 4 kinderen: Arvid August (1742), Johan Gustav (1743-1798), Brita Margaretha (1745-1791) ∞ Klas Ekeblad en Ulrika Eleonora.

ZZ.35. graaf Johan August jr, * Stralsund 04-05-1725, † Stockholm 21-04-1800, ≡ Nehringen 15-07-1800, ∞ Stockholm 13-12-1763 gravin Lovisa Augusta Sparre, * Sundby 14-09-1745, † Stockholm (Klara) 16-09-1817, ≡ Öja, dochter van Axel Wrede-Sparre (1708-1772) en Christina Margaretha Augusta Törnflycht (1714-1780), twee kinderen [ZZ.251 en 252].

06-05-1737 Verkenner garnizoensregiment Dohna te Stralsund;
17-02-1739 Student Universiteit Uppsala;
06-06-1739 Kamerheer;
13-06-1744 Kapitein Lijfregiment Koningin te Stralsund;
1745 Oostenrijkse dienst in Siliezië;
09-05-1746 Oostenrijkse dienst in Zuidelijke Nederlanden;
1747 Adjudant-generaal Prins van Waldeck;
1748 Kapitein Lijfregiment Koningin te Stralsund;
04-12-1751 Ridder in de Zwaard Orde;
18-12-1751 Majoor garnizoensregiment Cronhiort te Stralsund;
1756 In dienst Hertog van Brunswijk;
1757 Terugkeer in Zweedse legers;
1758 Majoor regiment Löwenfels, vanaf 1764 Sprengtporten; Commandant Eerste Duitse bataljon grenadiers;
28-10-1759 Luitenant-kolonel in het leger;
29-06-1762 Kolonel in het leger;
19-12-1766 Adjudant-Generaal bij de Koning; Luitenant-kolonel Lijfregiment Koningin
02-05-1770 Kolonel en Commandant regiment Westerbotten;
01-11-1773 Generaal-Majoor in het leger;
27-11-1775 Commandeur in de Zwaard Orde;

27-02/12-1778 Luitenant-Generaal in het leger;
10-02-1779 Kolonel en Commandant regiment Närke-Wermland;
01-09-1782 Commandeur met Grootkruis in de Zwaard Orde;

18-07-1789 Generaal van de infanterie;
16-10-1789 Bevelhebber gehele Zweedse leger;
19-07-1790 Ridder met Grootkruis in de Zwaard Orde;

21-08-1790 Veldmaarschalk;
29-03-1791 Afscheid;
01-11-1797 Ridder in de Serafijnen Orde;

26-08-1798 Eén van ’s-Rijks Heren.

ZZ.351. graaf Johan August III, * Stockholm 12-11-1766, ≈ Riddarholm 14-11-1766, † Stockholm 23-05-1791, ≡ Jacob 25-05-1791, ongehuwd, kinderloos.

24-12-1777 Sergeant regiment Västerbotten;
27-12-1778 Lijfdrabant;
12-04-1780 Kornet regiment lichte dragonders;
22-04-1788 Luitenant in zijn regiment;
15-05-1789 Kapitein in zijn regiment;
08-07-1789 Zware verwonding Slag bij Suttula;
02-05-1790 Ridder in de Zwaard Orde.

ZZ.352. graaf Axel Friedrich (Fredrik), * Stockholm 11-11-1769, ≈ Jacob  13-11-1769, † Örebro 13-01-1795, ≡ Örebro Nicolai 15-01-1795, ongehuwd, kinderloos.

24-02-1777 Gids regiment Västerbotten;
10-03-1779 Vaandrig in het regiment Närke-Värmland;
1781 Stafvaandrig bij de Lijfwacht in zijn regiment; dienstwoning in Rilinge, Askers district, Närke;
17-09-1785 Luitenant in zijn regiment;
1788 Adjudant generaal Armfelt;
27-03-1790 Kapitein 1e majoorcompagnie van zijn regiment;
1790 Stafadjudant van koning Gustaaf III en zijn vader;
15-03-1793 3e Majoor in zijn regiment en adjudant-kolonel koning Gustaf IV Adolf.

ZZ.353. N.N., * Stockholm 29-11-1773, † Stockholm 29-11-1773.

ZZ.4. graaf Wolmar Johan, * Lijfland 1667, † Wenen 01-05-1739, officier in Zweedse en Duits keizerlijke dienst, ongehuwd, kinderloos.

1684 Vrijwilliger in Livländska Adelsfanan;
1686 Kornet in zijn regiment,
1694 L
uitenant in zijn regiment;
17…. Majoor
1704 Luitenant-kolonel
;
12-07-1705 Baron (met zijn broer);
1708 Kolonel cavalerie onder prins Eugenius van Savoye in dienst Duitse Keizer;
1708 Legering in Hongarije;
18-08-1719 Graaf (met zijn broer);
23-10-1733 Generaal-majoor in dienst Duitse Keizer;
1739 Op sterfbed overgang tot katholiek geloof.