3.4.3. Doggersbank

De stamvader zou hebben deelgenomen aan de Slag bij de Doggersbank. Dat is de moeite waard om uit te zoeken. Eerst de feiten, daarna de mogelijke deelname.

De Doggersbank ligt niet op land maar in de zee. Het is een ondiepte of zandbank van soms maar 13 meter diep. De bank ligt in de Noordzee, ten oosten van Noord-Engeland en  noordwestelijk van Nederland.

Kaart van een Gedeelte der Noord Zee Strekkende tot Verklaaring der Actie op den 5 Augustus: 1781 tussen den Hollandschen Vice-Admiraal Zout:Man en Brittschen Admiraal Parker op Doggers Bank voorgevallen
Johann Christoph de Roeder 1783, Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-85.130

Boven de Doggersbank woedde de zeeslag op 5 augustus 1781 en was onderdeel van de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784). Een Engelse vloot onder admiraal Hyde Parker viel de Nederlandse marine aan, die een konvooi koopvaardijschepen begeleidde naar de Oostzee. De Nederlanders onder vlootvoogd Johan Zoutman sloegen de aanval af, maar beide partijen raakten zwaar gehavend. Militair was de slag daardoor onbeslist, hetgeen  in de Republiek gevierd werd als overwinning. Omdat hierdoor een einde kwam aan de Nederlandse graanhandel met het Oostzeegebied, was het economisch eerder een nederlaag.

The Naval Battle of Dogger Bank, August 5, 1781
Thomas Luny vóór 1837, National Maritime Museum Greenwich

Is het mogelijk dat Johan August aan deze zeeslag deelnam? Er van uitgaande dat hij niet eenmalig aan Engelse zijde meevocht zou dat betekenen dat hij al na één jaar Franse dienst in Nederlandse dienst terecht is gekomen. Omdat zijn latere kapitein Pieter Harstinck zich in deze slag voor het eerst onderscheidde, is dit scenario niet uit te sluiten. Omdat zijn naam niet bij de marine voorkomt, is logischer dat hij aan boord was bij de graanvloot op weg naar de Oostzee.

Terug   ***   Verder