Chronologie

Bij de geschiedschrijving van de familie Von Meijenfeldt is er voor gekozen het verhaal chronologisch op te schrijven. Dat leest als een open deur, maar in navolging van romans en speelfilms spelen historische studies tegenwoordig met de tijdlijn. Het verhaal is te complex om dat hier toe te passen. Toch is de chronologie wel verlaten bij de overstap naar verschillende families, waardoor er bijna 60 jaar overlap is tussen deel 1 en 2 en de families van deel 3 ieder afzonderlijk hun eigen chronologie hebben.

In het onderstaande volgt een geïntegreerd chronologisch overzicht van de familiegeschiedenis, waarbij ook de gebeurtenissen in de omgeving worden weergegeven. Bedacht moet daarbij worden dat de kalender van vandaag niet altijd zo geweest. Dat de Joodse, Chinezen en Islamitische jaartelling in een ander jaar begint is bekend, maar binnen de Christelijke jaartelling zijn ook verschillen. Toen de Juliaanse kalender 10 dagen achterliep op de meteorologische kalender werd op voorstel van wetenschappers een sprong gemaakt en een wijziging in de schikkeljaren aangebracht. Paus Gregorius XIII voerde deze wijziging in 1582 in onder de naam Gregoriaanse kalender. De protestantse landen moesten er niets van hebben en hielden nog tot 1700 vast aan de oude kalender. Zweden deed het nog weer anders door in 1700 één dag terug te gaan van de Juliaanse kalender en daarna per schrikkeljaar telkens weer.

Om het begrijpelijk te maken: de beslissende Slag bij Poltava woedde volgens de Juliaanse kalender op 27 juni, volgens de Zweedse op 28 juni en de Gregoriaanse op 8 juli 1709.

Omdat geen enkel land Zweden volgde besloot het in 1712 een aanpassing te maken en tenslotte in 1753 helemaal over te stappen. Omdat voor deel 1 grotendeels Zweedse bronnen gebruikt zijn, is daar de Zweedse datering gevolgd.

Gebeurtenis in de familie Jaar Gebeurtenis in de omgeving
 Johann Meijer: Heer van Bubus
1480
Iwan III van Moskou ontworstelt zich aan Gouden Horde 
 Johann Meijer: Kastelan Riga
1510
Wolter von Plettenberg Landmeester. Vasili III van Moskou lijft Pleskau en Smolensk in en sluit 60-jarige vrede met Zweden
Wolmar Meijer: Stadhouder Wenden 1520 1532
Heinrich Meije:r Officier ruiterij Duitse Orde van Lijfland
1560
Invasie Iwan IV de Verschrikkelijke. Noord-Lijfland Zweedse steun, Zuid-Lijfland Litouws-Poolse steun
Heinrich Meijer: Ritmeester bij Zweeds adellijke cavaleriecorps
1562
Landmeester Gotthard Kettler legt ambtskleed af Duitse Orde van Lijfland
Wolmar Meijer: Stadhou­der Padis
1592 1599
Johann Meijer: Slothoofdman Fellin en Heer van Festen
1620
1621
Gustaaf II Adolf van Zweden verovert vanuit Estland geheel Lijfland
Andreas: Zweedse krijgsdienst in de Duitse vorstendommen 1648 Einde Dertigjarige Oorlog
Andreas: Hofmeester gebroeders von Wrangel in Tübingen 1654
Andreas: Luitenant-kolonel vier compagnieën cavalerie 1655 Pools-Zweedse Oorlog
Andreas: Arrestatie door Denen bij Hamburg, opsluiting in Glückstadt; 1657

Deens-Zweedse Oorlog
Andreas: Vrijlating
Reis Frankfurt a/M en Lübeck
1658
Vrede van Roskilde
Andreas: Cavalerieregiment Bremen
afdanking uit leger; reis naar Riga
1660 Vrede van Kopenhagen
Andreas: Hoofdinspecteur Oberpalen 1662
Andreas von Meijerfeldt: door Zweedse koning Karel XI in adelstand verheven 1674
Carl Friedrich: Vaandrig regiment Campenhausen in Riga 1680
Carl Friedrich: Reisverlof Franse dienst 1682
Johann August: Lijflands regiment cavalerie Von der Pahlen
1683
1684
Carl Friedrich: Onder Créquy naar Luxemburg, daarna regiment Königsmarck
Wolmar Johann: regiment Livländska Adelsfanan onder von Vitingshoff
1684
Frans-Spaanse Oorlog
Carl Friedrich: Luitenant 1685  
Johann August: Kornet
Wolmar Johann: Kornet
1686  
Carl Friedrich: Kapitein regiment Hauenschildt 1687  
Carl Friedrich:  Reisverlof, kapitein in dienst Republiek
Johann August: Luitenant
1689 
Negenjarige Oorlog
Carl Friedrich: Slag bij Fleurus, langs Rijn 1690
Johann August: Reisverlof, Kapitein regiment Hastfer in dienst Republiek 1693
Wolmar Johann: Luitenant 1694
Johann August: Majoor regiment Krassow in dienst Republiek 1698

Terug   ***   Verder