2.3.6. Tak De Koe

De kinderen en de nakomelingen van Frederik Hendrik en Engeltje de Koe zijn gebundeld in de tak De Koe. Frits en Engeltje hebben 11 kinderen: Nellie (1885), Carl (1886), Frits (1888), Enny (1889), Roelof (1891), Evert (1893), Jan (1895, die zijn eerste jaar niet haalt), Henk (1896), Jan (1898), Bets (1901) en Lien (1902). Een flink deel van deze kinderen en hun nazaten wonen en werken zo’n 20 jaar in Nederlands-Indië. Zij maken allemaal de twee wereldoorlogen mee.

Nk.4. Enny von Meijenfeldt
Enny von Meijenfeldt
Gerrit van der Bend
Gerrit van der Bend

In Amsterdam trouwt Enny in 1914 met Gerrit van der Bend. De familie Van der Bend komt uit Zwolle. Vader Willem was daar banketbakker en begon later een koekjeszaak in de Quellijnstraat 80 in Amsterdam. Vanaf 1900 heeft hij daar samen met Johann Wilhelm Westerhoff een banketbakkerij. Daarna start hij een koekfabriek aan de Albert Cuypstraat. Zoon Gerrit neemt de fabriek over. Het echtpaar verhuist enkele keren in Amsterdam en krijgt zeven kinderen.

Evert is kassier en administrateur van de Lettergieterij Amsterdam aan de Bilderdijkstraat, voorheen N. Tetterode. Deze ondernemer en zijn zoon zijn sociaal voelend en verbeteren de leefomstandigheden van de arbeidersklasse in Amsterdam. In 1918 geeft Evert het ja-woord aan Maria van der Bend, de zus van Gerrit van der Bend en de nicht van Maria van Apeldoorn. Het echtpaar gaat wonen aan de Admiraal de Ruyterweg. Hij is lid van de Gereformeerde Kerkeraad Am­sterdam-West en be­stuurslid van de Admiraal de Ruyter­school, hoewel er in het gezin geen kinderen komen. Zij wonen vanaf 1930 in de M.H. Trompstraat.

Nk.6. Evert von Meijenfeldt x Maria van der Bend
Evert von Meijenfeldt en Maria van der Bend
Nk.5. Roel von Meijenfeldt x Louise WesterhoffRoelof von Meijenfeldt en Louise Westerhoff

Roelof, die architect is, trouwt ook 1918, maar dan in Dordrecht, met Louise Westerhoff. Haar vader is als banketbakker vanuit Isselburg, net over de grens van Dinxperlo, naar Rotterdam gekomen, om daar in 1886 met Pieternella van Leusden te trouwen. Zij is de jongere zus van Jo, die vanuit haar woonplaats Rotterdam was overgekomen. Haar man Evert von Meijenfeldt reisde mee en trad als getuige op. Na een Amsterdamse periode tussen 1900 en 1905 was het gezin in 1907 naar Dordrecht gekomen. Roelof en Louise vertrekken na het huwelijk naar een houten keet aan de Oude Gracht in Utrecht, waar Roelof de Jaarbeurs gaat neerzetten. Na twee jaar vertrekken zij samen met hun eerste kind naar Rotterdam om aan de Bree te gaan wonen. Hij wordt daar voorzitter van de AR-kies­ver­eni­ging “Ne­der­land en Oranje XIV” Rot­terdam-Zuid en commandant van de Burgerwacht Rotterdam-Zuid. In 1935 overlijdt Roelof al op 44-jarige leeftijd in Rotterdam. Hij laat een jong gezin achter, dat in 1939 naar het Van Halewijnplein in Voorburg verhuist en in 1956 naar de Luikestraat in Scheveningen.

Nk.9. Jan von Meijenfeldt x Jo Delhaas
Jan von Meijenfeldt en Jo Delhaas

Jan is werktuigbouwkundige en later chef bij Koninklijke Fabriek F.W. Braat N.V. Hij verzorgt de divisie raam- en deurkozijnen, die sinds de bouw van het Vredespaleis in Den Haag en de Eerste Wereldoorlog flink op gang was gekomen. dankzij lage materiaalkosten en een goede samenwerking met het Engelse bedrijf Crittall. In 1928 komt een grote order om de ramen voor de Van Nelle fabriek te Rotterdam te vervaardigen. De overstap van maatwerk naar standaardtypen in 1957 maakt het mogelijk de kozijnen en het hang- en sluitwerk van complete woonwijken opzich te nemen. Jan is in 1921 met Jo Delhaas getrouwd en gaat met haar eerst in Delft en later aan de Veldzichtkade in Voorburg wonen.

Bets trouwt in 1938 met de weduwnaar Uno Wijsma. Zij gaan aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam wonen, schuin tegenover de voormalige woning van oudste broer Evert. Zus Lien verhuist naar het Roelof Hartplein.

In de periode van de Tweede Wereldoorlog (zie aldaar) gebeurt veel in deze tak van de familie.

Gerrit van der Bend bakt nog op hoge leeftijd koekjes
Gerrit van der Bend bakt tot op nog hoge leeftijd koekjes

Tussen 1964 en 1993 gaan de overige (aangetrouwde) leden van deze generatie in de tak De Koe met pensioen en komen te overlijden. (2) Sommigen zijn voor hun dood nog naar een verzorgingshuis gegaan, zoals Enny naar Huize “Horizon” te Hoofddorp, Nellie naar een Leidschendamse verpleeginrichting. Maria Beumer overlijdt in 1993 in Driebergen op 96-jarige leeftijd, 51 jaar na haar man.

Terug   ***   Verder

1. Citaten uit “Libertas ex veritate”, uit­gave van de orga­nisatie van reü­nisten der SSR (Societas Studiosorum Reformato­rum) ter her­denking van haar leden, omgekomen ten gevolge van de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië, door W.H.C. Knapp, pag 58-61.
2. Nationaal Archief, Inventarissen,
2.10.50.02 Inventaris van het archief van de Stichting Administratie Indische Pensioenen, Stamboekgegevens KNIL-militairen, ca.1852-1951. nr. 60 Maugenest-Meijenfeldt,  Frederik Hendrik, Johan August en Michiel Hermann.