2.7. De tak De Koe

Met de tak De Koe wordt gedoeld op de voorouders, de kinderen en  de nakomelingen van de derde zoon van Carl von Meijenfeldt (1815-1899) Frederik Hendrik en Engeltje de Koe. Zij trouwen op 12 juni 1884 in Amsterdam. Frits is in Amsterdam geboren op 25 juli 1853 en Engeltje in dezelfde stad op 20 augustus 1863.

De vader van Engeltje is Hijlke Roelof de Koe (1837-1884). Diens ouders zijn zeeman Luijtje de Koe uit Woudsend, Súdwest-Fryslân, en Engeltje Meinershagen uit Amsterdam. De vaderlijke lijn De Koe loopt omhoog via Hijlke Luijtjens (1760-), Luijtjen Roelofs (1730-) naar Roelof Cornelis de Koe (1698-). Diens vader Cornelis Jelles (1667-1738) was getrouwd met Bauck (de Koe) Nauta en hij nam haar bijnaam over. Engeltje de Koe verliest haar moeder Eli­sabeth Kok (1840-1867) op 4-jarige leeftijd en krijgt het jaar daarop een stiefmoeder Catharina Elisabet Engels.

De kinderen van Frits en Engeltje zijn Nellie (1885), Carl (1886), Frits (1888), Enny (1889), Roelof (1891), Evert (1893), Jan (1895, die zijn eerste jaar niet haalt), Henk (1896), Jan (1898), Bets (1901) en Lien (1902). Tussen 1911 en 1942 hebben vier, waarschijnlijk vijf kinderen ieder ongeveer 20 jaar in de kolonie Nederlands-Indië (zie aldaar) gewoond, gewerkt en huwelijken gesloten.

Nk.4. Enny von Meijenfeldt
Enny von Meijenfeldt
Gerrit van der Bend
Gerrit van der Bend

In Amsterdam trouwt Enny in 1914 met Gerrit van der Bend. De familie Van der Bend komt uit Zwolle. Vader Willem was daar banketbakker en begon later een zaak in de Quellijnstraat in Amsterdam. Daarna start hij een koekfabriek aan de Albert Cuypstraat. Zoon Gerrit nam de fabriek over. Het echtpaar verhuist enkele keren in Amsterdam en krijgt zeven kinderen.

Evert is kassier en administrateur van de Lettergieterij aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. In 1918 geeft hij daar het ja-woord aan Maria van der Bend, de zus van Gerrit van der Bend en de nicht van Maria van Apeldoorn. Zij gaan wonen aan de Admiraal de Ruyterweg. Evert is lid van de Gereformeerde Kerkeraad Am­sterdam-West en be­stuurslid van de Admiraal de Ruyter­school, hoewel het echtpaar geen kinderen krijgt. Zij wonen vanaf 1930 in de M.H. Trompstraat.

Nk.6. Evert von Meijenfeldt x Maria van der Bend
Evert von Meijenfeldt en Maria van der Bend
Nk.5. Roel von Meijenfeldt x Louise WesterhoffRoelof von Meijenfeldt en Louise Westerhoff

Roelof, die architect is, trouwt ook 1918, maar dan in Dordrecht, met Louise Westerhoff. Haar moeder is de jongste zus van Jo van Leusden, de echtgenote van Evert von Meijenfeldt, die nog tot 1920 in Dordrecht woont. Het bruidspaar gaat daar wonen aan de Dubbeldweg, maar nog in datzelfde jaar trekken zij in een houten keet aan de Oude Gracht in Utrecht, waar Roelof de Jaarbeurs gaat neerzetten. Na twee jaar vertrekken zij samen met hun eerste kind naar Rotterdam om aan de Bree te gaan wonen. Hij wordt daar voorzitter van de AR-kies­ver­eni­ging “Ne­der­land en Oranje XIV” Rot­terdam-Zuid en commandant van de Burgerwacht Rotterdam-Zuid.

Nk.9. Jan von Meijenfeldt x Jo Delhaas
Jan von Meijenfeldt en Jo Delhaas

Jan is werktuigbouwkundige. Hij leert de Rotterdamse Jo Delhaas kennen en trouwt daar met haar in 1921. Ze gaan in Delft wonen en later aan de Veldzichtkade in Voorburg.

In 1935 overlijdt Roelof al op 44-jarige leeftijd in Rotterdam. Hij laat een jong gezin achter. In 1939 verhuist zij naar het Van Halewijnplein in Voorburg en in 1956 naar de Luikestraat in Scheveningen.

Bets trouwt in 1938 met de weduwnaar Uno Wijsma. Zij gaan aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam wonen, schuin tegenover de voormalige woning van oudste broer Evert. Zus Lien verhuist naar het Roelof Hartplein.

In de periode van de Tweede Wereldoorlog (zie aldaar) gebeurt veel in deze tak van de familie.

Gerrit van der Bend bakt nog op hoge leeftijd koekjes
Gerrit van der Bend bakt tot op nog hoge leeftijd koekjes

Tussen 1964 en 1993 gaan de overige (aangetrouwde) leden van deze generatie in de tak De Koe met pensioen en komen te overlijden. (2) Sommigen zijn voor hun dood nog naar een verzorgingshuis gegaan, zoals Enny naar Huize “Horizon” te Hoofddorp, Nellie naar een Leidschendamse verpleeginrichting. Maria Beumer overlijdt in 1993 in Driebergen op 96-jarige leeftijd, 51 jaar na haar man.

Lees verder [Genealogie De Koe]

 

1. Citaten uit “Libertas ex veritate”, uit­gave van de orga­nisatie van reü­nisten der SSR (Societas Studiosorum Reformato­rum) ter her­denking van haar leden, omgekomen ten gevolge van de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië, door W.H.C. Knapp, pag 58-61.
2. Nationaal Archief, Inventarissen,
2.10.50.02 Inventaris van het archief van de Stichting Administratie Indische Pensioenen, Stamboekgegevens KNIL-militairen, ca.1852-1951. nr. 60 Maugenest-Meijenfeldt,  Frederik Hendrik, Johan August en Michiel Hermann.