2.3.3. Carl Frederik

Carl Frederik von Meijenfeldt is geboren in Amsterdam op 7 maart 1851 om 14:00 uur aan de Kattenburgerstraat 143 in Amsterdam. Zijn 35-jarige vader Carl doet daarvan nog diezelfde middag aangifte bij de gemeente. Hij neemt buurtgenoten mee als getuigen: onderwijzer Johannes Beekmans en sloper Evert Oosterwijk. (1)

De verklaring voor zijn twee voornamen is dat de vader zelf de voornaam Carl draagt en diens jongere broer de voornaam Frederik.  Of de vader weet dat de combinatie Carl Friedrich regelmatig in het Zweedse geslacht voorkwam is niet bekend.

Het eerste beroep van Carl Frederik is kantoorbediende in Amsterdam, maar eerder is de nietszeggendheid van die functie al uiteengezet. Hij is al snel handelsreiziger in horloges. Vanuit het Zwitserse Chaux de Fonds schrijft hij in een verjaardagswens aan zijn jongere broer Frits: (2)

Maandag ben ik naar Fontainemelon geweest, en heb aldaar een fabriek bezigtigd, alwaar men de mouvementen voor een horloge in het ruw vervaardigt. Deze fabriek wordt door stoom gedreven, er werken ongeveer 200 mannen, meisjes en vrouwen op, en de bezichtiging van een en ander is zeer interessant. Bij die gelegenheid heb ik ook de Zwitserse Alpen gezien, wat een ontzaggelijk trotsch gezicht is, het zijn vervaarlijk hooge bergen, wier toppen met eeuwige sneeuw bedekt is. (…) Aldaar groeien de aardbezien zoo maar in ’t wild, en ik heb mij met de meisjes van den Heer Jules Billon vermaakt, met het zoeken en plukken dier vrucht.”

Twee jaar later huwt Carl Frederik niet met één van die meisjes, maar in Amsterdam op 8 december 1881 met de 25-jarige Margaretha (Margré) de Haas. Zij is geboren in Amsterdam op 7 augustus 1856, als jongste dochter van Willem de Haas (1800-1876), koopman in Amsterdam, en Aaltje Prins (1814-1905). De voorouders van Margré komen uit de dorpen Sloten en Sloterdijk, nu onderdeel van Amsterdam.

Met de familie De Haas ontstaat een nog sterkere vervlechting. Margré’s broer Willem Jacob de Haas studeert theologie in Kampen en behoort tot de predikanten van de Afscheiding. Hij gaat in 1892 niet mee met de vereniging van de Gereformeerde Kerken maar blijft in de Christelijk-Gereformeerde Kerk, tot zijn vroege dood in 1899. Zijn dan 16-jarige zoon Willem Samuel zit op het Gereformeerd Gymnasium in Amsterdam en wordt ook dominee. Hij trouwt 10 jaar later Nellie von Meijenfeldt, de oudste dochter van broer Frits.

Om het helemaal ingewikkeld te maken trouwt Margré’s zus Elizabet (1746-1937) met Willem Frederik de Haas (1846-1889) en ondertekent daardoor met de Haas-de Haas. De familie De Haas van haar man zijn niet-verwante schilders uit Sloten, die vóór 1750 vanuit het Oost-Friese Norden naar toe waren gekomen. De twee families De Haas en alle takken van de familie Von Meijenfeldt onderhouden nauwe betrekkingen en behoren eerst tot de Lutherse en daarna tot de Gereformeerde Kerk. 

Carl Frederik en Margré betrekken de Vondelkade 155 in Amsterdam en verhuizen in 1888 naar Nieuwer-Amstel.

Carl Frederik von Meijenfeldt
Carl Frederik von Meijenfeldt
Margré de Haas
Margaretha de Haas

Het eerste kind in het gezin De Haas is Alida. Zij wordt Aaltje genoemd, naar haar grootmoeder. Zij wordt in 1882 geboren en sterft 14 maanden later. Twee maanden vóór haar dood wordt een zoon Carl in 1884 geboren. Daarna volgen Willem in 1886, Frits in 1889 en Jan in 1896.

In 1891 was het gezin van Nieuwer-Amstel naar de Spuistraat 268 in Amsterdam verhuisd. Op de begane grond komt de winkel “Horlogerie en Gros”, en vanaf de tweede verdieping de woonvertrekken voor het echtpaar en de kinderen. Ook is er ruimte voor “moeder de Haas”. Dat is Aaltje Prins, de weduwe van Willem de Haas.

Spuistraat 268 te Amsterdam, van 1891 tot en met 1911 horlogewinkel en gezinswoning van Carl Frederik von Meijenfeldt, Margré de Haas en hun kinderen.Spuistraat 268 te Amsterdam, van 1891 tot en met 1911 horlogewinkel en gezinswoning

Carl organiseert en financiert vanuit de Diaconie geneeskundige hulp voor armen en hulpbehoevenden in Amsterdam, met behulp van vier doctoren en zes apothekers. In het jaar 1903 worden 170 personen voor een bedrag van 937 gulden geholpen. Bij zijn streven naar de oprichting van een ziekenfonds wordt hij getroffen door een boycot van de Amsterdamse huisartsen. (2)

Na een langdurige en pijnlijke ziekte overlijdt Carl Frederik in Amsterdam op 6 november 1911 op 60-jarige leeftijd . Hij wordt op 9 november begraven op Te Vraag. Zijn weduwe Margré de Haas overlijdt 4 jaar daarna in Amsterdam op 8 januari 1915.

Terug   ***   Verder

1. Noord-Hollands Archief, 358.5 Burgerlijke Stand Amsterdam, Geboorte, Inventaris 385.2, Folio 82v.
2. Brief van Carl aan Frits von Meijenfeldt, Chaux de Fonds 23-07-1879.
3. Brief van C.F. von Meijenfeldt aan C.J. Claasen van de Centrale  Diaconie te Utrecht, Amsterdam 22-11- 1903.