2.4.3. Carl Frederik

Carl Frederik von Meijenfeldt is geboren in Amsterdam op 7 maart 1851. Hij begint in Amsterdam als kantoorbediende en wordt al snel handelsreiziger in horloges. Vanuit het Zwitserse Chaux de Fonds schrijft hij op 23 juli 1879 in een verjaardagswens aan zijn jongere broer Frits:

Maandag ben ik naar Fontainemelon geweest, en heb aldaar een fabriek bezigtigd, alwaar men de mouvementen voor een horloge in het ruw vervaardigt. Deze fabriek wordt door stoom gedreven, er werken ongeveer 200 mannen, meisjes en vrouwen op, en de bezichtiging van een en ander is zeer interessant. Bij die gelegenheid heb ik ook de Zwitserse Alpen gezien, wat een ontzaggelijk trotsch gezicht is, het zijn vervaarlijk hooge bergen, wier toppen met eeuwige sneeuw bedekt is. (…) Aldaar groeien de aardbezien zoo maar in ’t wild, en ik heb mij met de meisjes van den Heer Jules Billon vermaakt, met het zoeken en plukken dier vrucht.”

Twee jaar later huwt Carl Frederik in Amsterdam op 8 december 1881 met de 25-jarige Margaretha (Margré) de Haas. Zij is geboren in Amsterdam op 7 augustus 1856, als jongste dochter van Willem de Haas (1800-1876), koopman in Amsterdam, en Aaltje Prins (1814-1905). De voorouders van Margré komen uit de dorpen Sloten en Sloterdijk, nu onderdeel van Amsterdam. De grootouders van Margré waren landsman Hendrik de Haas (1779-1812) en Aagje van Dijk (1775-), 

Met de familie De Haas ontstaat een nog sterkere vervlechting. Margré’s broer Willem Jacob de Haas studeert theologie in Kampen en behoort tot de predikanten van de Afscheiding. Hij gaat in 1892 niet mee met de vereniging van de Gereformeerde Kerken maar blijft in zijn kerk met de nieuwe naam Christelijk-Gereformeerd, tot zijn vroege dood in 1899. Zijn dan 16-jarige zoon Willem Samuel wordt ook dominee en trouwt 10 jaar later Nellie von Meijenfeldt, de oudste uit de tak De Koe. Margré’s zus Elizabet (1746-1937) trouwt met Willem Frederik de Haas (1846-1889) en ondertekent daardoor met de Haas-de Haas. De familie De Haas van haar man zijn schilders uit Sloten, die vóór 1750 vanuit het Oost-Friese Norden naar toe waren gekomen. De twee families De Haas en alle takken van de familie Von Meijenfeldt onderhouden nauwe betrekkingen en behoren eerst tot de Lutherse en daarna tot de Christelijk-Gereformeerde Kerk. 

Carl Frederik en Margré betrekken de Vondelkade 155 in Amsterdam en verhuizen in 1888 naar Nieuwer-Amstel.

Carl Frederik von Meijenfeldt
Carl Frederik von Meijenfeldt
Margré de Haas
Margaretha de Haas

Zij krijgen vijf kinderen. In 1891 verhuist het gezin naar de Spuistraat 268 in Amsterdam. Op de begane grond komt de winkel “Horlogerie en Gros”, en daarboven de woonvertrekken voor het echtpaar, de kinderen en schoonmoeder Aaltje Prins, weduwe van Willem de Haas.

Spuistraat 268 te Amsterdam, van 1891 tot en met 1911 horlogewinkel en gezinswoning van Carl Frederik von Meijenfeldt, Margré de Haas en hun kinderen.Spuistraat 268 te Amsterdam, van 1891 tot en met 1911 horlogewinkel en gezinswoning

Carl organiseert en financiert vanuit de Diaconie geneeskundige hulp voor armen en hulpbehoevenden in Amsterdam, met behulp van 4 doctoren en 6 apothekers. In het jaar 1903 worden 170 personen voor een bedrag van 937 gulden geholpen. Bij zijn streven naar de oprichting van een ziekenfonds wordt hij getroffen door een boycot van de Amsterdamse huisartsen. (1)

Na een langdurige en pijnlijke ziekte overlijdt Carl Frederik in Amsterdam op 6 november 1911 op 60-jarige leeftijd . Hij wordt op 9 november begraven op Te Vraag. Zijn weduwe Margré de Haas overlijdt 4 jaar daarna in Amsterdam op 8 januari 1915.

Hoe het de kinderen verder vergaat staat in de paragraaf De Tak De Haas.

Terug   ***   Verder

1. Brief van 22 november 1903 [FD/Nh/51].