BK. Kranten

START / B. BIBLIOTHEEK / K. KRANTEN

Voor het onderzoek naar de geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt zijn kranten en tijdschriften gebruikt. Digitale versies zijn te vinden in de volgende archieven en bibliotheken:

Beieren: digiPress en Bavaricon
Duitsland: Zeitungsportal
Estland: dspace.ut.ee
Finland: Digital Collections
Frankrijk: Gallica
Nederland: Delpher

Oostenrijk: Anno
Verenigd Koninkrijk: The British Newspaper Archive
Verenigde Staten: Historic American Newspapers
Zweden: Svenska Dagstidningar, JAMsr en JAMjr
Zwitserland: enewspaperarchives.ch

De kranten en tijdschriften zijn ingedeeld naar de taal. Dat komt omdat de hierboven gebruikte archieven en bibliotheken kranten bewaren in diverse talen. De oudste kranten zijn bijvoorbeeld vanwege de persvrijheid Nederlands, maar voor een goede verspreiding in de high society veelal in het Frans  of Engels geschreven.

Duitstalig

Engelstalig

Franstalig

Nederlandstalig