1.9.8. Handschriften

HET ZWEEDSE GESLACHT VON MEIJERFELDT

Voor de geschiedenis van het Zweedse geslacht Von Meijerfeldt zijn veel bronnen gebruikt. De meest originele zijn handschriften van de familieleden zelf. De belangrijkste daarvan zijn curricula vitae (meritförteckningar) ten behoeve van het verkrijgen van promotie, onderscheiding of pensioen en memoires over de eigen belevenissen ten behoeve van het verantwoorden van het eigen gedrag. Daarnaast is er correspondentie met familieleden of collega’s.

Handschriften afkomstig van familieleden zijn waardevol omdat ze aantonen hoe zij in hun tijd tegen de zaken aankeken. Vaak zullen zij objectieve feiten weergeven, maar niet altijd. Vraagtekens worden vooral gezet bij de objectiviteit van de memoires van Johan August sr.

Register van handschriften 

DOCUMENTEN
alle per familielid
HANDSCHRIFTEN
belangrijkste
HAND-
TEKENING

Andreas Meijer ∞ Catharina Wulff Wahrhaffte Relation Wie Ich nebst meinem Anvertrauten Baron Wrangell undt einem Diener den 20ten Junij auf Lünenburgischem grundt und boden von den Königl. Dähnische Solldaten zwischen Harburgh undt Hamburgh angehalten und aller bei mich habenden Sachen benommen worden”, Glückstadt 25st Junij Anno 1657. ZZ
Carl Friedrich sr ∞ Anna Christina Hastfer Meritförteckning Österbottens Regemente”, Riksarkivet Sverige, 754 Ämnessamlingar Militaria, 1 Administrativa handlingar rörande armén 1500-1800, V/2 Arméns meritförteckningar, M 964, Riga, Januari 1691.
Unthertanigster berigt von meiner unterthanigsten Pflicht in Ihro Königl. Maij:ts dienste”, Riksarkivet Sverige, 754 Ämnessamlingar Militaria, 1 Administrativa handlingar rörande armén, V/6. Officerares ansökningar och meritförteckningar, M 1114 Meijerfelt (Meyerfelt), Riga, d:n 1 Marty An:o 1705
ZZ.2
Johann August sr ∞ Brita Barnekow Untertähnigst Memoriall wo und wie lang Ich in diensten gestanden”, Uppsala Universitetsbiblioteket, X.240. Svensk biografi i portföljer, Meijerfelts papper, November 1700.
MEMOIRES 1705-1738, 223 blz.
ZZ.3
Carl Friedrich jr ZZ.33
Anna Catharina ∞ Adam Arvidsson Horn ZZ.34
Johann August jr ∞ Lovisa Augusta Sparre
Meritförteckningar 1751-1790
Meritförteckning 1795
ZZ.35
Johann August III ZZ.353
Axel Friedrich ZZ.354

Terug   ***   Verder