ii.6. Jeugd

Carl schrijft in zijn brief naar Helsingfors dat zijn vader niet alleen in Stralsund geboren is, maar in zijn eerste twintig levensjaren ook getogen is. Hij schrijft educated, wat opgevoed en opgeleid betekent. Details ontbreken.

In 1760 is de koning van Zweden tevens hertog van Zweeds-Pommeren. De Pommerse Oorlog als onderdeel van de Zevenjarige Oorlog is in volle gang, regelmatig tot aan de poorten van Stralsund. Vanaf medio 1762 is het vrede tot aan de komst van Napoleontische troepen in 1806. 

Gelet op het latere beroep van de stamvader in Nederland is vermeldenswaard dat in zijn jeugd enorme eiken en dennen worden gekapt voor de scheepsbouw in Bassendorf (4 km ten noorden van Nehringen). In opdracht van de havensteden Stralsund en Barth worden daar 17 grote schepen gebouwd. De rivier de Trebel wordt bevaarbaar gemaakt zuidwaarts in de richting van de Peene, die eerst oostwaarts en dan noordwaarts langs Greifswald in de Oostzee uitstroomt. Het is denkbaar dat hij bij de bouw betrokken is en na zijn twintigste verjaardag op één van de schepen de Oostzee uit vaart. (1)

Terug   ***   Verder

1. “Bassendorfer Schiffe und ihre Fahrte”, Ostseezeitung.