2.2.2. Stralsund

Johan August von Meijenfeldt is geboren, maar ook getogen in Stralsund. Dat is de hoofdstad van het toenmalige Zweeds-Pommeren, het huidige Voor-Pommeren.

In de Nederlandse kerkboeken en betaalsrollen staat achter zijn naam ‘van Straalsond’. Dit kan betekenen de Altstadt, maar ook de omstreken. In de Kirchebuchkartei van de dopen in alle kerken in de Altstadt en de kerkboeken in de omstreken is zijn naam niet te vinden. Het kan zijn dat hij pas later de achternaam is gaan dragen.

Ook zoon Carl schrijft in zijn brief naar Helsingfors dat zijn vader in Stralsund geboren is. Hij voegt er aan toe dat hij daar in zijn eerste twintig jaar getogen is (‘educated’). Over zijn opvoeding of opleiding tussen 1760 en 1780 is niets gevonden.

In 1760 is de Zweedse koning hertog van Voor-Pommeren en Rügen. De Pommerse Oorlog woedt als onderdeel van de Zevenjarige Oorlog. Pruisen weet in die oorlog veel omliggende landen te veroveren op Saksen en Oostenrijk-Hongarije, maar niet op Zweden. Sindsdien is het vrede tot de komst van Napoleontische troepen. 

Gelet op zijn latere beroep in Nederland is vermeldenswaard dat in de jeugd van Johan August enorme eiken en dennen worden gekapt voor de scheepsbouw in Bassendorf (4 km ten noorden van Nehringen). De rivier de Trebel wordt bevaarbaar gemaakt om daar in opdracht van de havensteden Stralsund en Barth 17 grote schepen te bouwen en zuidoostwaarts via de Peene onder Greifswald in de Oostzee te laten uitkomen. Het is denkbaar dat hij bij de bouw betrokken is en na zijn twintigste verjaardag op één van de schepen de Oostzee uit vaart. (1)

Terug   ***   Verder

1. “Bassendorfer Schiffe und ihre Fahrte”, Ostseezeitung.