Gammel Køgegaard

Køge is een stadje aan de oostkust van het Deense eiland Sjæland, 40 kilometer ten zuiden van Kopenhagen. Aan de overzijde van de Øresund ligt de kust van Zweden. Ter plaatse van het oude Køge (Gammel Køge) vestigt  de Deens adellijke familie Bille een landgoed Gammel Køgegaard en schuift  het stadje aangrenzend naar de kust. In 1603 bouwt de familie een landhuis, dat daar twee eeuwen zal staan.

Gammel Køgegaard

Het landgoed wordt in 1641 gekocht door Christian Skeel, geërfd door dienst dochter Birgitte, die huwt met de Zweed Christian Barnekow. Via hun zoon Kjeld Christoffer Barnekow komt Gammel Køgegaard in 1700 in handen van zijn weduwe Margeretha Ascheberg. De Grote Noordse Oorlog leidt tot Deense sekwestratie van het landgoed in de periode van 1709 tot en met 1720. Jacob Larsen Qvistgaard was al beheerder van het landgoed onder de Barnekows en vanaf 1713 neemt zijn neef Lars Larsen Qvistgaard die functie over. Nadat de vrede Margaretha Ascheberg in 1720 herstelt in haar eigendom, wikkelt zij het testament van haar man af door dochter Brita Barnekow en haar echtgenoot graaf Johan August Meijerfeldt sr het landgoed  in 1724 toe de delen en stelt Lars Larsen daarvan op de hoogte.

Gravin Brita Meijerfeldt-Barnekow bestuurt het landgoed tussen 1724 en 1760, eerst mede namens haar echtgenoot, vanaf 1749 namens haar oudste zoon Carl Friedrich Meijerfeldt jr. Abraham Bransch is de pachter en vanaf 1759 zijn zoon Christian. De laatste schrijft brieven aan de gravin over een grote brand dat jaar en hevige stormen en overstromingen begin 1760. Tot verdriet van Bransch draagt Brita Barnekow het bestuur enkele maanden later over aan haar zoon. Deze woont regelmatig in het landhuis en is officier in het Deense leger. Hij bouwt een grote bibliotheek in het landhuis op.

In 1768 wisselen de broers Meijerfeldt landgoederen, waardoor graaf Johan August jr eigenaar en bestuurder van Gammel Køgegaard wordt. Hij komt er nooit en in 1775 starten verkooponderhandelingen met de Deense pachter en handelaar Rasmus Carlsen, die januari 1776 worden afgerond voor 54.000 rijksdaalder. Daarmee is Gammel Køgegaard totaal 52 jaar in het bezit van de Meijerfeldts geweest.