2.4.3. Frederik Hendrik

Frederik Hendrik (Frits) is het vijfde kind van Carl von Meijenfeldt en Petronella Wilhelmina Diederich. Hij wordt op 25 juli 1851 in Amsterdam geboren. Hij gaat bij de Gemeentewaterleiding Amsterdam werken en wordt daar uiteindelijk kassier.

Op 12 juni 1884 trouwt hij in Amsterdam de 10 jaar jongere En­geltje de Koe. Zij is geboren in Amsterdam op 20 augustus 1863. De vader van Engeltje is Hijlke Roelof de Koe (1837-1884). Diens ouders zijn zeeman Luijtje de Koe uit Woudsend en Engeltje Meinershagen uit Amsterdam. De vaderlijke lijn De Koe loopt omhoog via Hylke Luytjens (1760-), Luyjten Roelofs (1730-) naar Roelof Cornelis de Koe (1698-). Diens vader Cornelis Jelles (1667-1738) was getrouwd met Bauck (de Koe) Nauta en hij nam van haar de naam De Koe over. De moeder van Engeltje de Koe is Eli­sabeth Kok (1840-1867). Zij sterft als zij vier jaar oud is en korte tijd later hertrouwt haar vader met Catharina Elisabet Engels.

Frits von Meijenfeldt

Het nieuwe echtpaar gaat aan de Commelinstraat 34 in Amsterdam wonen en verhuist in 1888 met de eerste kinderen naar de Noorderstraat 90, waar Carl von Meijenfeldt en Nel Diederich wonen. Vanwege de gezinsuitbreiding wordt het daarna de Hemonylaan,  de Hemonystraat 13, in 1903 het Singel 240 (met schoon- resp. stiefmoeder Catharina Elisabeth Engels), Linaeusparkweg 13 (met verlof) en de Wakkerstraat 81.

Frits en Engeltje krijgen 11 kinderen: Nellie (1885), Carl (1886), Frits (1888), Enny (1889), Roelof (1891), Evert (1893), Jan (1894, die zijn eerste jaar niet haalt), Henk (1896), Jan (1898), Bets (1901) en Lien (1902). In 1908 gaan de twee oudste dochters Nellie en Enny samen op de Honthorstlaan in Amsterdam wonen om juffrouw van gezelschap te worden. Nellie trouwt met Willem Samuel de Haas (familie van Margré de Haas) en gaat met hem naar Donkerbroek in de Friese gemeente Ooststellingwerf, waar hij als predikant beroepen is.

Frits von MeijenfeldtFrits von Meijenfeldt Engeltje de KoeEngeltje de Koe

De dood van Frits op 19 november 1913 in Amsterdam op 60-jarige leeftijd komt onverwacht. Weduwe Engeltje de Koe heeft nog 4 kinderen jonger dan 18 jaar thuis wonen, maar ontmoet geen sociaal meelevende werkgever zoals Jo van Leusden. Zij vraagt een verhoogd pensioen aan en de Pensioenraad kent haar 735 gulden weduwepensioen en 588 gulden wezenpensioen toe. Tegen dat laatste bedrag stelt zij Kroonberoep in om het op 735 gulden te brengen, maar bij Koninklijk Besluit wordt dat verworpen, hetgeen zelfs tot een mededeling op de voorpagina van het Algemeen Handelsblad leidt. (1)

De Standaard 24-11-1913

Engeltje de Koe blijft nog lang weduwe, totdat ze op 10 juni 1930 te Amsterdam overlijdt.

Hoe het de kinderen verder vergaat staat in de paragraaf De tak De Koe

Terug   ***   Verder

1. Koninklijk Besluit van 18 juli 1914, no. 43 en Algemeen Handelsblad van 22 juli 1914 [FD/Nk].