1. HET ZWEEDSE GESLACHT

Samenvatting

Het eerste deel van de familiekroniek Von Meijenfeldt betreft het Zweedse geslacht, beginnend in 1480 met Johann Meijer uit Riga als eerste in een Lijflandse reeks van vader op zoon. De laatste van hen is Andreas, die in 1674 verhoogd wordt in de Zweedse adelstand met de naam Von Meijerfeldt. De volgende generatie doet oorlogservaring op in buitenlandse dienst en gebruikt die om het vaderland vanaf 1700 te ontzetten. Hierna worden de militaire avonturen vervolgd in Polen en Saksen. Vervolgens gaat het richting Moskou. Na twee lange ritten tussen Turkije en Zweden breekt een periode van bestuur over Pommeren aan. De volgende generatie is er één van plegen en afslaan van staatsgrepen met trouw aan de koning. Daarna volgt de afsluiting van het Zweedse geslacht. Van dit deel zijn registers aangemaakt met stamboom, persoonskaarten, portretten, landgoederen en adelsbrieven, wapenschilden, zegels en handschriften.

Structuur

Dit deel is opgedeeld in negen hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een samenvatting, historische achtergronden en gebruikte handschriften. Daarna volgen de kroniek in maximaal negen paragrafen. Elke paragraaf kent illustraties en een aantal voetnoten met hyperlinks naar de gebruikte bronnen.

Eenheden

In dit deel komen eenheden van maten, gewichten en valuta voor die dateren van vóór de invoering van het metrieke stelsel en de Euro. De grenzen van vorstendommen en de eenheidsmaten, -gewichten en -valuta waren voortdurend in beweging. Daarom is volstaan met het noemen van de toenmalige eenheid. Op internet zijn tal van goede omrekenhulpen te vinden voor de nieuwsgierige lezer.

Terug   ***   Verder