1. HET ZWEEDSE GESLACHT

Samenvatting

De geschiedenis van het Zweedse geslacht Von Meijerfeldt begint in 1480-1510 met Johann Meijer uit Riga. Een vroegere vermelding is niet te vinden. Het geslacht Meijer krijgt daarom als eerste aandacht: Johann’s voorgeslacht, hijzelf en zijn nakomelingen. De laatste van hen is Andreas, die dankzij opvallende krijgsverrichtingen in 1674 verhoogd wordt in de Zweedse adelstand met de naam Von Meijerfeldt. De volgende generatie doet oorlogservaring op in buitenlandse dienst en gebruikt die om het vaderland vanaf 1700 te ontzetten. Hierna worden de militaire avonturen vervolgd in Polen en Saksen. Vervolgens gaat het richting Moskou. Na twee lange ritten tussen Turkije en Zweden breekt een periode van bestuur over Pommeren aan. De volgende generatie is er één van plegen en afslaan van staatsgrepen door respectievelijk tegen de koning. Daarna volgt een onderzoek naar de afsluiting van het Zweedse geslacht. In het laatste hoofdstuk zijn registers opgenomen met onder meer de stamboom, genealogie, portretten, landgoederen, adelsbrieven en een persoonskaart voor elk familielid.

Structuur

Deze geschiedenis is opgedeeld in negen hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een samenvatting, dan volgen historische achtergronden en tenslotte worden enkele gebruikte handschriften genoemd. Daarna volgen maximaal negen paragrafen. Elke paragraaf kent illustraties en een tiental voetnoten met hyperlinks naar de gebruikte bronnen.

Valuta

Veel Europese landen hebben tegenwoordig de Euro als valuta, maar Zweden rekent nog in kronen. Er is een tijd geweest dat het Zweedse Koninkrijk niet één valuta had, zeker niet in de externe gebieden. Hier worden steeds de valuta genoemd uit de bronnen, zonder een precieze uitleg of berekening van de koers, ook niet naar huidige maatstaven.

Terug   ***   Verder