3.5.4. Pruisische inval

In het kader van het Tweede Onderzoek bracht Frits (Nk.33) als onderzoeksmateriaal in, dat tijdens de Pruisische inval in de Republiek op 13 september 1787 bij een familie Van Gendt in Nijmegen een luitenant der huzaren Carl August von Meyenfeldt werd ingekwartierd. (1)

Het voorspel van de inval is het einde van de vierde oorlog met Engeland in 1784, het sluiten van een alliantie met Frankrijk in 1785 en de Patriotten die in de grote steden het heft in handen nemen en prins Willem V van Oranje ontslaan als kapitein-generaal. De directe aanleiding is het terugsturen van Wil­helmina van Pruisen bij Goejan­verwellesluis naar haar man in Nijmegen. Zij beweegt haar broer de koning van Pruisen een inval in de Republiek te doen. Onder leiding van veldmaarschalk hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel-Bevern, de oude voogd van Willem V, arriveren bijna 20.000 man op 13 september 1787 in Nijmegen, waar zich 6.000 stadhouderlijke huurlingen bevinden.

Die dag besluit Brunswijk het grenadierbataljon van Bonin als bescherming in Nijmegen achter te laten en in te kwartieren bij bewoners. Met zijn leger trekt hij verder en weet de Republiek binnen een maand onder de Prins terug te brengen. Verscheidene bij Am­sterdam gele­gerde batal­jons treden in dienst van de Staten-Gene­raal: op 22 februari 1788 2.906 man, op 5 mei van dat jaar nog een korps van 3 bataljons van totaal 1.000 man (2 batal­jons muske­tiers uit Rostock onder Von Gluër en 1 bataljon grenadiers uit Schwerin onder Von Both) van hertog Fried­rich Franz von Mecklen­burg-Schwerin und Güstrow. Onderzoek levert op dat hier geen Meyenfeldt bij aanwezig is en dat uiteindelijk alle militairen in 1796 naar Duitsland zijn teruggekeerd. (2)

Van enige verbinding met de stamvader blijkt niet, hoewel de naam Carl August doet denken aan zijn doopgetuige Carolus von Meijenfeldt in 1808.

Terug   ***   Verder

1. Een jonkheer Van Gendt haalde deze informatie uit een Deens boekwerk over adellijke geslachten. Brief van Frits von Meijenfeldt (Nk.33), Baarn 14 augustus 1984 [CH-39].
2. Brieven van Militärarchiv, Bundesarchiv Freiburg, 3 december 1990 [CH-177], Mecklen­bur­gisches Lan­deshauptarchiv (v/h Staatsarchiv) Schwerin, 25 januari 1991 [CH-186], Nieder­sächsi­sches Staatsarchiv Wol­fenbüttel, 29 januari 1991 [CH-198] en Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht, ‘s-Gravenhage 11 januari 1996 [CH-278a]. T.Ph. von Pfau (vert.), “Geschiedenis van de veldtogt der Pruissen, in Holland, in 1787”, Amsterdam 1792. Th. von Troschke (vert.), “De Pruisische veld­tocht in Nederland in den jare 1787”, Gouda 1875. J.C. Wagner, “Mecklenburgsche troepen in Neder­landsche dienst 1788-1796”. Gerd Brügmann, “Ein vermißtes Kirchenbuch taucht wieder auf”, Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde 1966, blz. 73-75. J.P.C.M. van Hoof, “Militairen in de Bataafs-Franse tijd”, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1995, pag. 204.