3.7.7. Polen

Het Koninkrijk Polen is sinds haar oprichting in het jaar 1025 het meest tolerante land voor Joden en in het midden van de 16de eeuw woont 80% van alle Joden in de wereld in Polen ten gevolge van het anti-semitisme (pogroms, gedwongen kerstening, beperkingen en extra belastingen) in andere landen. Vanaf de 17de eeuw komen ook de Poolse Joden aan vervolgingen bloot te staan, zeker als de buurlanden Rusland, Oostenrijk en Pruisen zich Polen in drie achtereenvolgende delingen toe-eigenden. Na de Eerste Wereldoorlog is Polen weer een land met nog 3 miljoen Joden. Voor zover zij niet vertrekken vinden ze vanaf 1939 bijna allemaal de dood in de vernietigingskampen van de Nazi’s. Na de Tweede Wereldoorlog gaan zij naar Israël, Noord- of Zuid-Amerika.

In Polen woont een grote familie met de naam Majerfeld. In Warschau zijn 29 namen aangetroffen, van wie er één naar Parijs en drie naar Chicago ontkomen. In Lódz wonen 60 familieleden, van wie één via Frankrijk naar familie in Paraguay ontsnapt; de rest komt om via het getto van Lódz in Auschwitz.

Uit Szydlowiec komen 32 familieleden. Josek (1827-1887) trouwt met Rajzla Krajewska en daarna met Ruchla Friszman. Hij heeft vijf kinderen die naar Buenos Aires uitwijken. Het vierde kind Mozes Chaim (1894-1977) verhuist naar Venezuela. Zoon Arnoldo wordt hoogleraar micro-electronica en nanotechnologie aan de Universiteit van Stanford. Hij trekt met zijn vrouw Irene Huberman naar Bolder, Colorado. Daar worden twee dochters geboren: concertvioliste Paula en bedrijfsjuriste Laura.

Genealogie

Biała Rawska, Czerwona Wola, GowarczówKinsk, Lódz, Lublin, Oposhna, Pershischa, Przytyk, Rodem, Sandz, Skarzysko-Kamienna, Szydlowiec, Varshe, Wierzbica en overige steden

Biała Rawska

Jpb.a. Mosiek, ∞ Biała Rawska 1862 Ryfka ZlataWajnberg.

Jpb.b.Bilma Marya, * Biała Rawska 1865.

Jpb.c. Icek Gersz, * Biała Rawska 1875.

Jpb.d. Mordka Duwed, * Biała Rawska 1875.

Czerwona Wola

Jpc. Vaclav Hadač,Ritze, Czerwona Wola, twee zoons:

Jpc.1. Berisz, * Czerwona Wola, Oostenrijk 1896, boerenknecht, reist van Hamburg met vader in schip “Kaiserin Augusta Victoria” naar VS 26-05-1912 om naar zijn broer te gaan.

Jpc.2. Urzeb, * Mount Vernon.

Gowarczów

Jpg. Szlama, * 1852, ∞ Fajgla Rozenblum, * 1853,

Jpg.1. Sija, ∞1 Gowarczów 1896 Sura Cyrla Goldberg, † Gowarczów 1898, ∞2 Gowarczów 1898 Fajga Brandla Goldberg, kinderen:

Jpg.11. Israel David, * Gowarczów 1898, kind:

Jpg.111. Jcchak / Yitzkak, * Gowarczów 1922, † Nazi slachtoffer. In de volkstelling van 1921 in deze plaats worden genoemd de bakkerij van Sj. Majerfeld en het drooghuis van Szajnfaber (zie Canada).

Jpg.12. Mindla, * Gowarczów 1900.

Kinsk (Końskie)

Jpk.a. Yitzchak Schlomo, ∞ Feiga Rozenblum, kinderen:

Jpk.a1. Berek / Jankel Josek, ∞ Kinsk 1902 Gitel/Gizela Fuks, † na 1956, kinderen:

Jpk.a11. Nusin Szyia, * Kinsk 1904.

Jpk.a12. Sura Gela, * Kinsk 1904.

Jpk.a2. David, * Kinsk 1873, † Nazi slachtoffer Kinsk 1941, ∞ Sheva, † Nazi slachtoffer Kinsk 1941, kinderen:

Jpk.a21. Schlomo / Rubin, * Kinsk, † Nazi slachtoffer Kinsk 1941, ∞ Jankel, † Nazi slachtoffer Kinsk 1941, # Rozprza, non-resident permit, servant 1869.

Jpk.a22. Jeshajahu, * Kinsk, † Nazi slachtoffer Kinsk 1941, ongehuwd.

Jpk.a23. Feiga, * Kinsk, † Nazi slachtoffer Kinsk 1941, ongehuwd.

Jpk.a3. Scheindel, * Kinsk, † Nazi slachtoffer Kinsk 1941, ∞ …

Jpk.b. Szapia, ∞ Cyrla, kinderen:

Jpk.b1. David Josek, * 1803/4, † Kinsk 1868, ∞ Kinsk 1828 Marya Poznanska, zoon:

Jpk.b21. Abram, * 1863, † Kinsk 1868.

Jpk.b2. Herzek, * 1804, ∞ Kinsk 1828 Malka Borowska, * 1806, dochter van Szlama en Ryfka.

Jpk.c. Tauba, ∞ Herszek Lejzorowicz, kind Brandla, * Kinsk.

Jpk.d. Icek Szlama, ∞Fajga Rozenblum, kind:

Jpk.d1. David, * Kinsk 1873.

Jpk.e. Malka, † Kinsk 1890.

Jpk.f. Szandla, † Kinsk 1894.

Jpk.g. Jankel Josek, ∞ Kinsk 1894 Szandla Frysz.

Lódz

Jpl.a. David, dochter:

Jpl.a1. Chaja Esther, * 1866/1871, † Piotrkow, Lódz 04-07-1941, # getto Lódz, Tal 123.

Jpl.b. Aron, zoon:

Jpl.b1. Mendel, * 1879, † Piotrkow, Lódz 08-12-1941/3.

Jpl.c. Szymsia, zoon:

Jpl.c1. David Jozek, * 1890, † Piotrkow, Lódz 07-02-1933.

Jpl.d. Herzek, kinderen:

Jpl.d1. Moszek Mordka, * Lódz 16-01-1899, † Piotrkow, Lódz 15-06-1944, timmerman, ∞ Fajga, * Lódz 22-10-1893, # getto Lódz, 15 flat 40 Alexanderhof Strasse, 28-10-1941 Dom 21, kinderen:

Jpl.d11. Bencjon, * 1918, † Piotrkow, Lódz 14-11-1937.

Jpl.d12. Jeremias, * Lódz 03-04-1922, timmerman.

Jpl.d2. Aron Gedela/Gadalje, * 23-06-1902, † Piotrkow, Lódz 17-12-1943, stropdassnijder, # getto Lódz, 6 flat 10 Pfeffer Gasse.

Jpl.e. Herz Mendel, * 08-06-1875, † Lódz 09-07-1942 , koopman, ∞ Piotrkow, Lódz 1898 Chaja Zlata Gingold, * 1875, # getto Lódz, 36 flat 24 Hohensteiner Strasse, kinderen:

Jpl.e1. …, * 1902, † bij geboorte.

Jpl.e2. , * Przysucha 1903, † na een dag.

Jpl.e3. Moshe.

Jpl.e4. Gedalia.

Jpl.e5. Pinchas, * Lódz 1897, † Lódz 1942, schoenmaker, ∞1 Gitel/Gizela, ∞2 Mali/Mila.

Jpl.e6. Leib.

Jpl.e7. Chana Ester.

Jpl.e8. Juda Aria, * Lódz 27-08-1906, timmerman.

Jpl.e9. Yossel/Jozek Jajzer, * 27-10-1909 / 1914, † Lódz 05-05-1945,

Jpl.f. …, ∞ Hendel, * 27-04-1879, † Getto Lódz 08-12-1941, # getto Lódz, 28 flat 3 Steinmetz Gasse, 27 Am Bach, kinderen:

Jpl.f1. Chana Gitla, * 22-01-1902.

Jpl.f2. Circla, * 08-03-1910.

Jpl.f3. , kinderen:

Jpl.f31. Fajga, * 07-01 of 05-02-1936.

Jpl.f32. Leja, * 09-1939.

Jpl.g. Zejzor, ∞ Aleksandrow Lodski 1901 Chendla Kalosinski, kinderen:

Jpl.g1. Chana Gitla, * Aleksandrow Lodski 1902.

Jpl.g2. Abram, * Aleksandrow Lodski 1903, † Aleksandrow Lodski 1903.

Jpl.h. Yosef, * Lódz, ∞1 Lódz 1912 Roza, † Lódz 1942, ∞2 Chaja Rajzla, * 13-03-1893 /1895, deportatie 03-05-1943, # getto Lódz, 52 flat 11 Matrosen Gasse, 30 flat 6-7 Blei Gasse, Geneser 31, kinderen:

Jpl.h1. Icchak/Yitzkack, * Lódz 1919, deportatie 03-05-1943, † 1944, kleermaker, ∞ …

Jpl.h2. Samuel Lajb, * 15-05-1921, deportatie 05-07-1944.

Jpl.h3. Perla/Cerla Laja, *15-09-1923, afgestudeerd.

Jpl.i. Shimshon, * Lódz 1886, † Lódz 1942, schoenmaker, ∞ Rivka, kinderen:

Jpl.i1. Hendl, * Lódz 1912, † Lódz 1942, ∞ David.

Jpz.i2. Yosef, * Lódz 1914, † Lódz 1942, timmerman, ∞ Bluma.

Jpl.j. Yekhezkel / Jechezkil, * Lódz 1892, † 1942, ∞ Yta, * Lódz 1892, † 1942, zoon:

Jpl.j1. Pinches/Pinkhas, * Lódz 1916, † Lódz 1942, timmerman, ∞ Khana.

Jpl.k. Abram, * Lódz 1895, deportatie 14-04-1942, bakkersgezel, ∞ Lódz Cypra Szumacher, * 1900, deportatie 14-04-1942, # getto Lódz, 30 flat 3 Insel Straβe.

Jpl.l. Miriam, * 1895, † Piotrkow, Lódz 27-05-1908.

Jpl.m…., ∞ Chaja/Royzle/Khaia Mirovitz, * Lódz 17-04-1896, † Oswiecim, Biala Malopolska, Krakow 1944, dochter van Yaakov en Fridl Mirovitz, dienstbode, # getto Lódz, 6 flat 9 Rubens Strasse.

Jpl.n. Yakov, * Lódz 1897, † Lódz 1942, leraar, ∞ Per(e)l, * Lódz 1897, † Lódz concentratiekamp 1942, zoon:

Jpl.n1. Israel, * Lódz 1918, † Lódz 1942, koopman.

Jpl.o. Cypojra, * 1897, † Piotrkow, Lódz 09-01-1898.

Jpl.p. David Wolf, † Piotrkow, Lódz 1898.

Jpl.q. Shlomo, * 1900, † Lódz 23-04-1922.

Jpl.r. Pincus Shlomo/Szlama, * 1902, † Piotrkow, Lódz 01-07-1923.

Jpl.s. Abram Josef, * Lódz 06-07-1904, schoenmaker, ∞ Lódz Laja Goldberg, * 1907, # getto Lódz, 46 flat 31 Hanseaten Strasse.

Jpl.t. Abram, landbouwer, wil in 1947 via Frankrijk naar familie in Paraguay en krijgt daartoe steun van American Joint Distribution Committee.

Jpl.u. Carla, * Lódz 18-03-1910, deportatie 08-12-1942, # getto Lódz, 29 flat 45 Am Bach, spoelster.

Jpl.v. Shlomo/Szlama, * Lódz 1910, † Piotrkow, Lódz 23-04-1922.

Jpl.v. Pola, * Lódz 08-05-1912.

Jpl.w. David, ∞ Hendl, * Lódz 1914, † getto Lódz 1942, dochter van Ita.

Jpl.x. Herszek, kinderen:

Jpl.x1. Josek, * 1924, † Piotrkow, Lódz 05-05-1945.

Jpl.y. Icchak, * Lódz 1920, † Lódz 1942, timmerman, ∞ Reizl/Raicha.

Lublin

Jpm.a. Abram, * …, ∞ Serla, kinderen:

Jpm.a1. Lejbuś, † Lublin 1890, ∞ Syma Ferszteter, kinderen:

Jpm.a11. Abram, * Lublin 1843, † Lublin 1914, ∞ Lublin 1864 Chaja Cyrla Jungman, † Lublin 1918, dochter van Chuna Jungman en Mirla, kinderen:

Jpm.a111. Dworja, * Lublin 1865, † Lublin 1867.

Jpm.a112. ., Lublin 1867.

Jpm.a113. Pesa, * Lublin 1870, † Lublin 1870.

Jpm.a114. Elka, * Lublin, 1871, † Lublin 1898.

Jpm.a115. Majer, * Lublin 1873, † Lublin 1873.

Jpm.a116. David, * Lublin 1876, † Lublin 1910, ∞ 1901 Miriam Morensztern, * 1874, kinderen:

Jpm.a1161. Elchanon, * 1902.

Jpm.a1162. Chaim Izrael, * 1906.

Jpm.a117. Isaak, * Lublin 1878, ∞ Lublin 1901 Sura Chawa Frachtman, dochter Schmul Fachtman en Malka Fradla Roszgold, kinderen:

Jpm.a1171. Benjamin Lejb, * Lublin 1910.

Jpm.a118. Chana Bina, * Lublin 1881, † Lublin 1902.

Jpm.a12. Symcha, * Lublin, 1846, † Lublin 1846.

Jpm.a13. Icek, * Lublin 1847, † Lublin 1848.

Jpm.a14. Serla, * Lublin 1849, ∞ Lublin 1871 Jozef Berek Rozenblat, zoon van Samson Rozenblat en Fajga.

Jpm.a15. Hersz, * Lublin 1851, † Lublin 1852.

Jpm.a16. Benjamin, * Lublin 1853, ∞ Lublin 1881 Sura Altman, dochter van David Altman en Laia Perla, kinderen:

Jpm.a161. , * Lublin 1882, † Lublin 1882, dood geboren.

Jpm.a162. Jacheta, * Lublin 1883.

Jpm.a163. Moszek, * Lublin 1885.

Jpm.a164. Rywka, * Lublin 1887, † 1974, ∞ Rapoport, Frankrijk

Jpm.a165. Dawid Lejb, Lublin 1890, † Lublin 1891.

Jpm.a17. Ela/Eljash, * Lublin 1855, † Lublin 1856.

Jpm.a18. Joel/Jozl, * Lublin 1857, † Lublin 1859.

Jpm.a19. Szaja, * Lublin 1858, † Lublin 1859.

Jpm.a10. Mordko Josef, * Lublin 1861, † Lublin 1861.

Jpm.a1!. Noech, * Lublin 1863, † Lublin 1863.

Jpm.a1#. Chaja, * Lublin 1864, ∞ Lublin 1884 Abram Icek Drekselbank, zoon van Szmul Drekselbank en Chana.

Jpm.b. Herz(ek), ∞ Elka Zaurman/Zorman, kinderen:

Jpm.b1. Perla, * Lublin 1853

Jpm.b2. Josef, * Lublin 1857, † Lublin 1861.

Jpm.b3. Uszer, * Lublin 1860, † Lublin 1861.

Jpm.b4. Pinkwas, * Lublin 1862, ∞1 Piaseczno, Warschau 1881 Geldla Gofman, † Piaseczno 1892, ∞2 Piaseczno 1895 Chindla Welbliond, kinderen:

Jpm.b41. Moische, * 1881 Piaseczly, zeeman, arriveert 20-02-1907 en 14-12-1911 met President Lincoln uit Hamburg in New York.

Jpm.b42. Estera Rajzla, * Piaseczno 1885, ∞ 1903 Srul Chofman.

Jpm.b43. Sura Dwojra, * Piaseczno 1888.

Jpm.b44. Ryfka, * Piaseczno 1888.

Jpm.b45. Icek Majer, * Piaseczno 1890, † Piaseczno 1892.

Jpm.b46. Moszek, * Piaseczno 1892.

Jpm.b47. Chinda, * Piaseczno 1992.

Jpm.b48. Lewek, * Piaseczno 1896.

Jpm.b49. Gerszek, * Piaseczno 1902.

Jpm.b5. Abram, * Lublin 1865.

Jpm.b6. …, * Lublin 1867.

Jpm.c. Benjamin Icek, ∞ Lublin 1785 Estera Lyba, kinderen:

Jpm.c1. Wólf Josef, † Lublin 1885, ∞ Lublin 1857 Frymet Drezla Liniat, dochter van Lejbus Liliat en Ita, kinderen:

Jpm.c11. Chaja Sura, * Lublin 1859.

Jpm.c12. Ryfka, † Lublin 1863.

Jpm.c13. Uszer, * Lublin 1873, ∞ Lublin 1895 Ginda Szandla Najwert, dochter van Gerszek Najwert en Ejdla Mindla, kinderen:

Jpm.c131. Gersz Wolf, * Lublin 1896, † Lublin 1896.

Jpm.c132. …, * Lublin 1898, † Lublin 1898.

Jpm.c133. …, * Lublin 1899, † Lublin 1899.

Jpm.c134. Cadek, * Lublin 1902.

Jpm.c135. Mindla, * Lublin 1906, † Lublin 1906.

Jpm.c136. Mojse Jozef, * 1907.

Jpm.c137. , * Lublin 1910, † Lublin 1910.

Jpm.c138. Salomon, † Lublin 1917.

Jpm.c14. Laia, * Lublin 1873

Jpm.d. Szandla, ∞ Berek Zilberberg, dochter Grina, * Kraśnik, Lublin 09-11-1851.

Jpm.e. Wólf, ∞ Tauba/Toba, † 1854, dochter van Schmul en Chana, kind:

Jpm.e1. Esterka Lyba, * Lublin 1854, ∞ Lublin 1883 Isec Lejb Frydrych, zoon van Wolf Frydrych en Meca.

Jpm.f. Wólf, ∞ Elka, kind:

Jpm.f1. Abram, * Lublin 1865.

Jpm.g. Benjamin, * …, ∞ Lublin Ita Rajfel, kinderen:

Jpm.g1. Rajzla Ryna, * Lublin 1893.

Jpm.g2. Frajda Zysla, * Lublin 1894.

Jpm.g3. Wolf, * Lublin 1897.

Jpm.h. Szylem Moszek, ∞ Elka, kind:

Jpm.h1. Syma, † Lublin 1899.

Jpm.i. Moshe/Yosef, ∞ Gitla/Gitel/Gutvilig, * Modliborshitz, Lublin 1892, † Nazi concentratiekamp Majdanek, # getto Lublin, dochter van Yitzkhak/Yaakov en Khana.

Jpm.j. Maryia Serla, ∞ Zólkiewka, Lublin 1900 Wulf Pejsach Belerman..

Opochna (Opoczno)

Jpo. a. Berek, ∞ Opochna 1837, Itta Siek.

Jpo.b. Jcek Abram, ∞ Opochna 1844 Temerla Belfer.

Jpo.c. Szapsia, ∞ Opochna 1855 Temerla Symcha Wagensberg.

Peshischa (Przysucha)

Jpp.a. Symson, ∞ Tauba, † vóór 1828, zoon:

Jpp.a1. David Jocek, * 1803, ∞ Pershischa 1828 Malka Dyna Dyament, * 1811.

Jpp.Δ. Herszek, * ca. 1800, bakker, ∞ Marya Tenenbaum, * ca. 1806, kinderen:

Jpp.Δ1. Szmul, * Pershischa 15-01-1829, ∞ Ruchla Gurfinkiel, * Zamów, Opoczna 1826, dochter van Moszak Gurfinkiel (1790-) en Elka (1797-), kinderen:

Jpp.Δ11. Elka, * Pershischa 1849.

Jpp.Δ12. Marja Cypla, * Pershischa 10-11-1862, ∞ Szlama Gurfinkiel, * Wierzbica, Radomski 01-06-1850, zoon van Baruch Gurfinkiel en Sura Klonek, een zoon Berek.

Jpp.Δ2. Rywka, * Pershischa 05-12-1830, ∞ Mosiek Tryter, * Opoczna ca. 1831, zoon van Mendel Tryter en Haja Sura.

Jpp.Δ3. Szapsia, * Pershischa 07-07-1836.

Jpp.Δ4. Brandla, * Pershischa 08-11-1840, † Pershischa 1842.

Jpp.Δ5. Szlama, * Pershischa 1842, † Pershischa 1843.

Jpp.Δ6. Mosiek, * Pershischa 1844.

Jpp.Δ7. Pinchus, * Pershischa 1846, † Pershischa 1846 (1 dag).

Jpp.b. Hersz, ∞ Marjem Schlamow, kind:

Jpp.b1. Israel Icek, * Pershischa 1861/1878, ∞ Sandz 1899 …

Jpp.c. Gerszek, * Pershischa 1878, † Pershischa 1891.

Jpp.d. Estera, ∞ Pershischa 1879 Szlama Moszek Poznanski.

Jpp.e. Rajza, † Pershischa 1878.

Jpp.f. Abram Icek, † Pershischa 1879.

Jpp.g. Zelik, * Pershischa 1880.

Jpp.h. Gersz Noech, * Pershischa 1880, † Pershischa 1881.

Jpp.i. Chaia Rajzla, * Pershischa 1880.

Jpp.j. Chiller, * Pershischa 1880, † Pershischa 1882.

Jpp.k. Dworja, ∞ Pershischa 1881 Sumcha Sajdenberg.

Jpp.l. Cyrla, * Pershischa 1881.

Jpp.m. Chana Cerla, * Pershischa 1882, † Pershischa 1891.

Jpp.n. Moszek, * Pershischa 1882.

Jpp.o. Szmul, * Pershischa 1883.

Jpp.p. Rubin, * Pershischa 1884.

Jpp.q. Lejbus, * Pershischa 1884.

Jpp.r. Szymsia, * Pershischa 1885.

Jpp.s. David, ∞ Pershischa 1886 Judka Finkelstein.

Jpp.t. Icek, * Pershischa 1887.

Jpp.u. Chaia Ruchla, ∞ Pershischa 1888 Icek Ajzyk Lobental.

Jpp.v. Jankel, * Pershischa 1889.

Jpp.w. Szymsia, ∞ Pershischa 1889 Rywka Przytycka.

Jpp.x. Blima, ∞ Pershischa 1889 Lejbus Fajwel Rozen.

Jpp.y. David Jozek, * Pershischa 1890.

Jpp.z. Mendel, * Pershischa 1891 / 20-08-98, † Auschwitz 21-04-1942, # Parijs XI.

Jpp.aa. Chana Rywka, * Pershischa 1891.

Jpp.ab. Golda, † Pershischa 1891.

Jpp.ac. Jankel, * Pershischa 1892.

Jpp.ad. Maryia, ∞ Pershischa 1895 Mechel Kozlowski.

Jpp.ae. Icek Mendel, † Pershischa 1900, ∞ Pershischa 1897 Marya Kramarz.

Jpp.af. Sura, * Pershischa 1898.

Jpp.ag. Chaia Ruchla, ∞ Pershischa 1899 Awner Frydrych.

Jpp.ah. Lejzor Binek, * Pershischa 1899.

Jpp.ai. Jochweta, ∞ Pershischa 1899 Mayer Glat.

Jpp.aj. Moszek Aron, timmerman, ∞ Pershischa 1899 Pessa Rojtman, zoon:

Jpp.aj1. Lipman Mendel, * Pershischa 1909, † Pershischa 1909, 2 maanden oud.

Jpp.ak. Israel Icek, ∞ Pershischa 1900 Szajndla Przytucka.

Jpp.al. Fajga, † Pershischa 1900.

Jpp.am. Moszek, ∞ Pershischa 1902 Serla Finkelstein.

Jpp.an. Moszek Aron, * Pershischa 1903.

Jpp.ao. Chana Frajda, * Pershischa 1903.

Jpp.ap. Eta Ruchla, ∞ Pershischa 1900 Szmul Ajzman.

Jpp.aq. Heszek Lejzor, † Pershischa 1908, ∞ Pershischa Szandla Mandelbaum, dochter van Aron Mandelbaum en Hudesa Scheinder/Sznajder, # 47 Dimitrewska Str., Pershischa.

Jpp.ar. Chana, ∞ Pinkus Modrzwewiecka, dochter * Pershischa Ruchla Laja.

Przytyk

Jpq.a. Szlama, * Przytyk 1878, ∞ Przytyk 1900 Maryia Spirytus.

Jpq.b. Maryai, * Przytyk 1889.

Jpq.c. Lejzor, * Przytyk 1892.

Jpq.d. Chinda, * Przytyk 1895.

Jpq.e. Josek Ljeb, * Przytyk 1897.

Jpq.f. Ruchla Bina, * Przytyk 1902

Jpq.g. Mendel, * Przysieska, # 1909 België..

Rodem (Radom)

Jpr.a. Israel, * Rodem …, ∞ …, acht kinderen:

Jpr.a1. Israel Hersz, * Rodem 1896.

Jpr.a2. Zelman, * Rodem 1896.

Jpr.a3. Rachel, * Rodem 01-03-1902, † Tel Aviv, Israel 26-11-1986, ∞ David Zeitan, twee kinderen.

Jpr.b. David, ∞ Drzewica 1900 Szejwa Wejsblach.

Jpr.c. Yosef, ∞ Sheva, zoon:

Jpr.c1. Hirsch, * 1927, † Szynama 1943.

Sandz (Novy Sacz, Neu Sandez)

Jps.a. Moses / Moshe, ∞ Sara Golde Reibeisen, * Sandz, kinderen:

Jps.a1. Sam(uel) / Shmuel, * Sandz 01-11-1880, † Queens NY 07-01-1968,  ∞ Fannie / Feiga of Jenny, * Smiane/Przempl (Oostenrijk-Hongarije) 1886, † Queens NY 26-02-1953, dochter van Shaya Moshe, kinderen:

Sam reist na huwelijk naar Amerika. Sticht 1902 “S. Meierfeld Inc” aan de beurs New York. Fannie arriveert 21-12-1909 met Kaiser Wilhelm II uit Bremen, samen met oudste zoon, gaan naar man in NY, Greenwichdistrict, reist heen en weer tussen Duitsland en de VS 1908 en 1913, # Moorhead MI.

Jps.a11. Oscar / Yeshaya, * Sandz 17-11-1908, † Queens NY 26-11-1985, ∞ Stella / Tzordel Gordon, † Queens NY 23-02-2013, dochter van Leib Yitchok v. Feiga.

Jps.a12. Gilbert / Gershon, † Queens NY 18-06-1998, ∞ Vivien, † Queens NY 04-05-2005.

Jps.a13. Joseph, * 19-01-1919, † 08-1963, zoon:

Jps.a121. Stan(ley), * 1948, sinds 1971 effecthandelaar binnen “S. Meierfeld Inc”, ∞ Susan, * Cortlandt Manor 1949, * Westchester, Katonah NY, kinderen:

Jps.a1211. William, * 1979, paardensporter, effecthandelaar, * New York NY.

Jps.a1212. Lea, * 1980, paardensportster, Mercantile Exchange, * NY.

Jps.a2. Joseph, * Sandz 06-10-1883, † New York 08-1963, handelaar, arriveert met “Kronprinzessin Cecilie” uit Bremen voor het eerst in New York 29-07-1913, # bij broer Sam.

Jps.a3. Beile, * Sandz 1885, arriveert met “Patricia” uit Cuxhaven voor het eerst in New York 27-10-1904 .

Jps.a4. Chane, * Sandz 1888, † Sandz 1888 (9 dagen oud).

Jps.a5. Baruch, * Sandz 1891.

Jps.b. Hershel, * Sandz, # Sandz 1940, lid unie jonge arbeiders en gevestigde kooplui “Yugnt” en Poalei Zion (marxistische arbeidersbeweging, nadat Bund het Zionisme verwierp).

Jps.c. (m), * Sandz, # Sandz 1940, lid Poalei Zion (zie boven).

Jps.d. Nathan, * Sandz, # Sandz 1940.

Jps.e. I. (m), * Sandz, # Sandz 1940.

Skarzysko-Kamienna

Jpu. Menakhem, * 1907, ∞ Mindla Bryks Alpert, * Skarzysko-Kamienna 1908, † Nazi concentratiekamp Treblinka 10-10-1942, dochter van Shlomo/Leib en Khaia/Batia Alpert, twee zoons:

Jpu.1. Avraham Yitzkhak, # Skarzysko Kamienna 1931-1932, † Nazi concentratiekamp Treblinka 10-10-1942.

Jpu.2. Mojesz Chaim, # Skarzysko Kamienna, 1935, † Nazi concentratiekamp Treblinka 10-10-1942.

Szydlowiec

Jpt.a. Josek, * 1827-1887, ∞1 Rajzla Krajewska, ∞2 1890 Szydlowiec Ruchla Friszman, kinderen:

Jpt.a1. Chana Czarna, * 1887, ∞ Przysucha 16 of 29-04-1909 Aron Jacob Gutman, klerk, zoon van Chil Mayer Gutman en Ruchla Laja Rozenzweig, # Szydlowiec, kinderen Chaja en Abram.

Jpt.a2. Leon, * Szydlowiec 1890, † Buenos Aires, Argentinië 03-02-1945, bouwarbeider, ∞ Aida Zygielbaum, † Buenos Aires 09-09-1954, zoons:

Jpt.a21. Mendel, * Szydlowiec, † WOII, bouwarbeider,

Mendel is eerst Bundist en meldt hij zich daarna aan bij Yungt, de zionistisch-marxistische arbeidersvereniging. In 1942 bouwt hij een grote schuilplaats voor de bewoners van het Joodse kwartier. Op het toppunt van de vervolging vraagt hij zijn Poolse arbeiders zijn twee blonde kinderen in hun gezin op te nemen. Zij antwoorden dat zij wel naar zijn huis zullen komen om er van bezit te nemen en moorden de familie uit. Broer Jeremya ontkomt en schrijft het verhaal onder de titel Catholic “Love” op in het Szydlowiec Memorial Book, New York 1989, pag. 224.

Jpt.a22. Jeremya, * Szydlowiec, † Buenos Aires 27-10-1965, ∞ Brandla de Frijman, † Buenos Aires 02-05-1987.

Jpt.a3. Brucha Jachwet, * Szydlowiec 1892, † Buenos Aires 01-05-1975, ∞ Jose Lewental, † Buenos Aires.

Jpt.a4. Mozes Chaim, * Szydlowiec 20-12-1894/1904, † Caracas, Venezuela 20-10-1977, ∞ Maria Barboy, * Moguilev, Podolsk, Oekraïne 1905, † Buenos Aires 13-01-1969, dochter van Marcos en Rebecca Barboy, Carlos Jaroschevsky en Theresa Moltianer, kinderen:

Jpt.a41. Piras.

Jpt.a42. Arnoldo, * 02-12-1938, hoogleraar micro-electronica en nanotechnologie, Universiteit van Stanford, Colorado en Buenos Aires, ook schrijver, ∞ Irene Huberman, * 1937, dochter van Alberto Abraham Huberman en Rosa Elman, research associate, Biology, University of Colorado, Boulder, * Boca Raton, kinderen:

Jpt.a421. Paula, * 1967, # Boulder, violiste.

Jpt.a422. Laura, * Redwood City CA 27-04-1971, special counsel Cooley Godward Kronish in Broomfield CO, * Boulder, ∞ 1997 Edward O. Medina, drie kinderen.

Jpt.a43. Marta Teresa, * Buenos Aires 02-09-1936, biochemica, ∞ Piras, 1962 emigratie Rio de Janairo, Brazilië, * 2007 Rio de Janeiro, Brazilië, twee kinderen.

Jpt.a5. Iarme, * Szydlowiec 1896/1900, † Buenos Aires, Argentinië.

Jpt.b. Josef E., ∞ Rachel, vervolg Frankrijk.

Jpt.c. Szoel, † Szydlowiec 1855, ∞ Chana, kinderen:

Jpt.c1. Tauba, † Lublin 1854.

Jpt.c2. Uszer, * …, ∞ Ginda Szandla

Jpt.d. Avraham, ∞ Sheina, * Szydlowiec 1915, † Lódz getto, zoon:

Jpt.d1. Yosef, * Szydlowiec 1932, † Lódz getto.

Varshe (Warszawa, Warschau)

Jpv.a. Aron, ∞ Varshe 26-05-1846 Malka, kind:

Jpv.a1. Maryjem Blima, ∞  Varshe 1908 Uszer-Lajb Zakunik.

Jpv.b. Chaim, † Varshe 1891.

Jpv.c. Icek Gersz, ∞ Varshe 1899 Laja Waksel, kinderen:

Jpv.c1. Szmul, * Varshe 1900.

Jpv.c2. Lejb, * Varshe 11-01-1906.

Jpv.d. Jankiel, ∞ …, kind Szymszon, * 1769, † Varshe 16-11-1842.

Jpv.f. Jospa, kind:

Jpv.f1. Jochweta, ∞ Varshe Josek Poznanska.

Jpv.g. Leybus, † Varshe 1894, ∞ Syma/Symcha, kinderen:

Jpv.g1. Eljasz, † Lublin.

Jpv.g2. Hersz, † Lublin.

Jpv.g3. Icek, * Lublin 1847, † Lublin.

Jpv.g4. Josl, † Lublin.

Jpv.g5. Mordko Josef, † Lublin.

Jpv.g6. Nöch, † Lublin.

Jpv.h. Majer, ∞1 Rywka, ∞2 Varshe 20-01-1846 Chenia Cypa Lopatka, dochter van Szlama (1791-) en Ita, kind uit eerste huwelijk:

Jpv.h1. Chaim.

Jpv.i. Rafael, † Varshe.

Jpv.j. Pintcus, * Varshe, zoon:

Jpv.j1. Schic, * 1882 Przys, Rusland, getrouwd, bakker, broer in Kansas, arriveert 08-04-1907 met Badenia uit Hamburg.

Jpv.k. Ryfka, * Varshe 1888.

Jpv.l. Sura Dwojra, * Varshe 1888.

Jpv.m. Szimen, * Varshe 1888, ∞ Ester Kornbladt, * Varshe 1884, beiden emigreren op 21 mei resp. 6 oktober 1909 naar Chicago, kind:

Jpv.m1. Eliza, * Varshe 01-1909, reist 9 maanden oud met moeder naar haar vader in Chicago.

Wierzbica

Jpw.a. Marja, ∞ Szlama Gurkinkel, zoon Berek, * Wierzbica 1884.

Jpw.b. Maria Serla, ∞ Szmul Gutman, dochter Chaja, * Wierzbica 1887.

Jpw.c. Cyrla, ∞ Szlama Warszaur, dochter Ruchla, * Wierzbica 1901.

Overig

Jp.a. Aitana Y., * 19-04-1959, juriste, 1986 registered at the bar, Weschester County Attorney Office, ∞ Perry J. Perlmutter, * 1950, * 2005 Summers NY, White Plains NY, 18 Marcourt Dr, Chappaqua NY, 1993-1997 Forest Hills NY.

Jp.b. Barukh, † na 1957, neef van Mendel, zwager van Sheina.

Jp.c. Bertha, ∞ Eugen Louis Weichan, * Krotoszyn, Poznan 12-05-1848, zoon van Carl Sigismund Theodor Keichan (1820) en Mathilda Gröger (1819), zoon Carl Theodor Eugen Weichan (1884).

Jp.d. Chaim, * Polen 23-01-1906, † Hackney, London 10-1994, ∞ 1951 Rosa Leah Haar, dochter van Izak Haar (1870-1940) en Chana Bril (1873-1940), naturalisatie VK 23-09-1947, # Wales 1994, kinderen:

Jp.d1. Miriam, * Polen 21-06-1931, ∞ Erich Wilhelm Meyer / Eric William Mark, * Magdeburg 18-07-1922, emigratie VK 1935, drie kinderen.

Jp.d2. Mojsie.

Jp.d3. Natan.

Jp.e. Clara, * Duitsland 1871, emigratie 1883, ∞ Cook IL 09-01-1894 Edmund Strauss, * 1868, * 1915 New York, twee kinderen Arthus (1896) en Emma (1897).

Jp.f. David, * Polen 17-07-1876, † Santa Clara, Californië 18-01-1937, ∞ Anna Scuckic/Skursky, * Polen 23-08-1876, † Santa Clara 23-10-1937, 1906 emigratie naar VS, 1920 en 1930 * San José, Californië, kinderen:

Jp.f1. Sarah/Sadie M., Polen/Duitsland 1901.

Jp.f2. Harry, Polen/Duitsland * 11-01-1903, † Santa Clara 13-05-1942.

Jp.f3. Rose, * Missouri 11-12-1907, † San Francisco 06-02-1951, ∞

Jp.f4. Rachael (Rae) Francis, Missouri 15-06-1907, † Santa Clara 17-03-1991.

Jp.f5. Leon, * Missouri 1910.

Jp.f6. Bennie, * Los Angeles 11-10-1914, militaire dienst 20-11-1940.

Jp.f7. Leo, * Californië 1919

Jp.g. David, * 1773, ∞ Leia, * 1788, kind:

Jp.g1. Chaim, * Siedlce 22-12-1828.

Jp.h. David, ∞ Bilgoraj, Rzeszóv 1901 Maryiaia Morensztern.

Jp.i. David, * Polen 1913, emigratie NY 1946.

Jp.j. Eichel (Maienfeld), * 1878 Zborow, Polen, ∞ Scheindel * 1890 Zborow, arriveren 05-10-1913 met Colombia uit Glasgow, gaan naar zwager Samuel Nathan in Toronto, met hun twee kinderen:

Jp.j1. Annie, * 1910 Zborow.

Jp.j2. Jente, * 1912 Zborow.

Jp.k. Jeff, * Lakewood, Colorado 1998.

Jp.l. Krezel, ∞ Chaim Majersfeld, * Sieniawa, Rzeszov 1904, † 1942, zoon van Hirsh en Rivka Majersfeld, kinderen Eli/Elizabeth en Shmuel.

Jp.m. Leizer, ∞ Hana Russ, * Piotrkow, Lóds 1905, † Treblinka 1942, dochter van Tzwi-Josef Gubernator Russ (1869-1942) en Szprynca Slawiak (1878-), kinderen:

Jp.m1. Mendel, * Przysieska, Torun 1909, # België.

Jp.n. Abraham, * 1924, † St. Martin, London 1929.

Jp.o. Mozes, * Kalure, Polen, zoon:

Jp.o1. Kalmoi, * Kalure 1888, reist van Hamburg in 1908 en 16-10-1912 naar New York, heeft lidteken bij zijn oog

Jp.p. Rosa, * 09-08-1897, † Wandsworth, London 04-1993.

Jp.q. Schloma-Moische, * Polen 1913, emigratie NY 1946.

Jp.r. Scholem, * 1880 Berdychew, toen Rusland, nu West-Oekraïne, handelscentrum, driekwart Joodse bevolking, dreiging pogroms, arriveert 16-06-1904 New York.

Jp.s. …, * 1868, ∞ …, * 1872, dochter:

Jp.s1. Pauline, * 1897, ∞ Strauss, * 1925 Polk, Iowa.

Jp.t. …, * St. Louis, Washington Av., ∞ Chane Petronowsky, * Tarnopol, West-Oekraïne 1877, Russia ulice 15, reist van Antwerpen met moeder in schip “Finland” en arriveert in New York 17-09-1907.

Jp.u. …, ∞ Chana, * Polen 1923, emigreert van Bremerhaven met “Gen Langfitt” naar New York 02-09-1950, naturalisatie 1951, woont 96 Ten N Main Str, St. Memphis, Tennessee, Bronx NY, zoon:

Jp.u.1. Schloma-Moische, * Polen 1948, reist mee met moeder.

Jp.v. …, ∞ Irene, * Bilky, Polen 1911, # Parijs, rue M. le Prince, emigreert van Le Havre met “Desirade” naar New York 19-04-1946, kledingwerkster, # 81 Bap. Str., Jeffers Park (fam. Davis).

Jp.w. Max (Mainfeld), * 1871, uit Odessa, Oekarïne, reist van Bremen met “SS Friedrich der Grosse” naar New York 20-12-1906.

Jp.x. Hedwig, * 02-03-1871, † Minsk, Wit-Rusland (Nazi-kamp), ∞ Marx, * Frankfurt a.M., 01-09-1942 deportatie naar Theresienstadt, 29-09-1942 Treblinka.