2.2.2. Wilhelmina

Johan August von Meijenfeldt strijkt in 1800 in Amsterdam neer. Zoals zoveel Duitse immigranten vestigt hij zich in de Jordaan, aan de Bloemstraat, tussen de Eerste en Tweede Bloemdwarsstraat. Daar ontmoet hij Maria de Ruijt, die iets verderop in de Bloemstraat woont, in het huis tussen de Derde Bloemdwars- of Akoleienstraat en de Lijnbaansgracht, dat daar vader in 1789 had gekocht.

Bloemstraat met stadswaarts zicht op de Westerkerk

Maria is in Amsterdam op 23 januari 1774 geboren als dochter van Matthijs de Ruijt (1735-1815) en Rosina Swart (1738-1815) en gedoopt in de Hervormde Westerkerk. Mogelijk was ze door Willem Schultze, de weduwnaar van haar vroeg overleden zus Johanna Elisabeth (1764-1795), in contact gebracht met Johan August.

Tussen Johan August en Maria bestaat een leeftijdsverschil van meer dan 13 jaar. Zij hebben omgang met elkaar sinds oktober 1800. Dit is niet af te leiden uit een huwelijk, maar uit het feit dat Johan August op 15 juli 1801 een twee dagen eerder geboren dochter Wilhelmina Augusta laat dopen door een dominee van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente. Getuige is Wilhelmina “van Meijerfeldt”. De doop vindt thuis plaats, niet in het Dolhuis aan de Kloverniersburgwal 50, waar de kerk de voormalige krankzinnigeninrichting had aangekocht. (1)

Johan August had zich enkele dagen voor de geboorte van Wilhelmina Augusta laten inschrijven als lidmaat bij de pas 10 jaar oude orthodoxe afscheiding van de Lutherse Gemeente in Amsterdam. Van de Amsterdammers was destijds een zesde deel Luthers, en daarvan een kwart Hersteld, zo’n 8.000 lidmaten. De Herstelden stoorden zich aan de liberale en patriottische koers; de benoeming van de dominees Fortmeijer en daarna Ebersbach gaven de doorslag. Met gemeentelijke toestemming betrokken zij hun eigen pand en benoemden onder andere dominee Isaäc Scholten. Dit is de dominee die de doop voltrekt.

Een nieuw lidmaat moet naar inkomen betalen, doch tenminste 50 gulden. Johan August heeft nog geen soldij van zijn eerste reis ontvangen, dus moet het op een andere manier regelen. De doop krijgt hij pro deo van de dominee aangeboden. 

 

1. Stadsarchief Amsterdam, 295 Doopregisters Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente, folio 377.