1.1.6. Johan, commandant van Fellin

Johan Meijer is de zoon van Wolmar Hinrikson Meijer en Margaretha von Bremen. Hij is getrouwd met Dorotea Johansdotter von Taube, uit het eerder genoemde huis Fier. Zij krijgen een zoon Andreas.

image005De burcht Fellin uit 1224, vóór de verwoesting rond 1700

Johan Meijer is in 1620 slothoofdman of commandant van de burcht Fellin (Viljandi), 70 km ten zuidoosten van Reval (Tallinn). Omdat de claim van de Poolse koning Sigismund op de Zweedse troon binnenlandse spanningen veroorzaakt, doorbreekt de Zweedse koning Gustaaf II Adolf de wapenstilstand en trekt Lijfland binnen. Dankzij de opgedane gevechtstechnieken van Maurits van Oranje heeft hij binnen korte tijd Lijfland inclusief Riga in handen. Fellin wordt in 1624 het particuliere bezit van de Zweedse gouverneur-generaal De La Gardie.

Lijfland en Estland worden niet zoals Finland en Skåne onderdeel van het Zweedse Rijk, maar behouden zelfbestuur. De Duitse bovenlaag deelt het Lutherse geloof met de Zweden en mag zijn landgoederen en bestuur- en handelsposities behouden. Zweden beloont de Estlandse bondgenoten met landgoederen in het veroverde Lijfland. Op deze manier sleept Johan Meijer het landgoed Festen (Vestiena) in de wacht. Het ligt 130 kilometer ten oosten van Riga. (1) Doordat de Meijers en de Estlandse ridderschap al sinds 1562 in Zweedse dienst staan en hen nu landgoederen in de schoot geworpen worden, is hun loyaliteit aan de Zweedse koning groter dan bij de Lijflandse ridderschap. Dat zal eind die eeuw blijken, als de absolutistische koning Karel XI het zelfbestuur en het grootgrondbezit aantast.

Terug   ***   Verder

1. A.A. von Stiernman, “Sveacia Illustris. Slägttaflor öfver de på Svenska Riddarhuset until år …. introducerade ätter i alfabetisk ordning”, Uppsala Universitätsbibliotek, Handskrifter, X 18 del M-O, Mejerfelt. H. von Hagemeister, “Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands”, Riga 1836, deel 1, pag. 215, noemt Meijer niet als eigenaar of leenman, wel Von Tiesenhausen tot de komst van Gustaaf Adolf, en daarna Erich Soop (1620), Hermann Samson (1638) en Gustav Clodt (1664), in wiens familie het tot na de Russische overname in 1710 bleef.